KLİNİKLER
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
PSİKİYATRİ
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi Doç. Dr. Arif Haldun Soygür


Mete Generaloğlu/Ankara
Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kliniğimiz 2002 yılında, benim klinik şefi olarak görevlendirilmemle kuruldu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 6 ay gibi bir sürede yataklı servisimizle birlikte bir başasistan, iki asistanla hizmet vermeye başladık. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tabi ki onkoloji ağırlıklı çalışan bir hastane ama, bir genel eğitim hastanesi. Dolayısıyla biz kliniğimizde genel psikiyatri, tıpta uzmanlık eğitimi veriyoruz. Biz onkoloji ağırlıklı çalışan bir hastanede bulunduğumuz için, kuruluşumuzdan itibaren çalışmalarımızı iki yönlü olarak sürdürdük. Bunlardan bir tanesi genel psikiyatri, diğeri psikoonkoloji. Geçen yıllar içerisinde asistan sayımız, uzman sayımız giderek arttı. Bizim iki binamız bulunmakta. Ana binamız Demetevler semtindeki binamız, diğeri Kolej semtindeki binamız. Bizim kliniğimiz Kolej semtindeki binamızda yer almaktadır. Ancak Demetevler’deki 500 yataklı hastanemizin bütün psikiyatri konsültasyonlarını ve psiko onkolojik hizmetlerini biz üstlenmiş durumdayız. Geçen zaman içerisinde bir psikososyal tedavi merkezi de kurduk. Burada kanserli hastalara ayaktan psikososyal tıp hizmetlerini veriyoruz.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Kliniğimizin kuruluşundan bu yana, 7 yıldır asistan eğitimi veriyoruz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Ben psikiyatri doçentiyim. Aynı zamanda da farmakoloji bilim doktoruyum. Tabi ki benim esas alanım psikiyatri. Dolayısıyla klinik şefi olarak ben böyle bir görev yapıyorum. Uzman arkadaşlarımız var. Ancak şöyle güzel bir haber de vereyim. Buraya uzman olarak gelen arkadaşlarımızdan ikisi, 6 ay kadar önce doçent oldular. Böylece kliniğimizin akademik seviyesi yükselmiş oldu. Bu bizim için gurur verici bir gelişme. Böylece kliniğimizde görev yapan 3 doçent oldu. Bununla birlikte iki psikiyatri uzmanı arkadaşımız ile 1 aile hekimi arkadaşımız var. Ayrıca, tıpta uzmanlık öğrencisi dediğimiz asistanlardan da, 15 asistan arkadaşımız var.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Klinik bölümümüzde 5 hemşire, psikososyal bölümünde 1 hemşire hanım görevli. Klinik ve psiko osyal merkezinin işlerini yürüten 2 bilgi işlem görevlisi var. Bir çeşit tıbbi sekreterlik görevi yapıyorlar. Birde 2 temizlik görevlimiz var. Onları da bir nevi hasta bakıcı gibi çalıştırıyoruz.

Eğitim programınız nedir?
Türkiye Psikiyatri Derneğinin hazırladığı bir müfredat var. Asistanlık eğitimi süresince, bir asistana verilmesi gereken teorik bilgi nedir, beceriyle ilgili verilmesi gereken eğitim nedir bellidir. Dolayısıyla birinci yıl asistanlarına ikinci yıl asistanlarına teorik dersler veriyoruz. Kimi zaman bu derslere tıbbi istatistik gibi, nöro anatomi, nöro fizyoloji, nöro farmakoloji gibi konularda dışarıdan hocalar davet edip, dersleri onların anlatmalarını rica ediyoruz.
Bunun dışında olgu sunumları var, makale saatleri var, haftada bir gün büyük vizit, diğer günlerde normal vizitler var. Bunlar da eğitimin bir parçası. Bununla birlikte, asistan arkadaşlarımız poliklinikte ve klinikte hasta görüyorlar. Bu hastaların psikoterapilerini yine uzmanlarla birlikte sürdürüyorlar. Tanı ve tedavi formülasyonu anlamında ciddi bir eğitim alıyorlar.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Kliniğimizde 16 yatağımız bulunuyor. Bu yataklarımızın doluluk oranı %100’dür.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
Günlük olarak en az 150 civarında hasta görüyoruz. Bunu yıllığa vurursak, oldukça ciddi bir sayıya ulaşıldığını görürüz. Yedi yıllık bir klinik içinde bu oldukça iyi bir rakamdır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Ortalama bir nöbet sayısı vermek zor. Şunu söyleyebilirim, kliniğe yeni gelen asistan bir oryantasyon dönemi geçiriyor. Ardından kıdemli bir asistanla birlikte nöbet tutuyor. İlerleyen zaman içerisinde tek başına nöbet tutmaya başlıyor. Bizim kliniğimizde 15 asistanımız var diyoruz ama, bunun rotasyonda olanı var, acilde görevlendirileni var, vesairesi var. Bunlar göz önüne alınınca sanıyorum bir asistana ayda en az 3 nöbet düşüyor.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Türkiye Psikiyatri Derneğinin zaten hazırladığı bir çekirdek eğitim müfredatı var. Asistanlık eğitimi süresince, bir asistana verilmesi gereken teorik bilgi nedir, beceriyle ilgili verilmesi gereken eğitim nedir, bu müfredatta detaylı bir şekilde belirtilmiş durumda. Biz de elimizden geldiği kadar buna uymaya çalışıyoruz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Psikiyatrinin, Sağlık Bakanlığının zorunlu kıldığı 9 aylık nöroloji, 3 aylık dahiliye ve 4 aylık çocuk psikiyatrisi rotasyonu vardır. Biz, hastanemiz bünyesinde eğitim veren nöroloji kliniği olmadığından dolayı, asistanlarımızı nöroloji rotasyonu için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderiyoruz. Dahiliye rotasyonu için de neresi uygunsa oraya gönderiyoruz. Çocuk psikiyatrisi rotasyonu için de asistanlarımızı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalına gönderiyoruz.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
Şöyle bir örnek vereyim, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumunun, 2008 yılında yayınlanan Dünya Kanser Raporu’nda, bizim de bir yayınımıza bir atıfta bulunuldu. Bu yayında kanser tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Bu kalın bir kitap. Bu kitapta ayrı bir psikoonkoloji bölümü var. Bu bölümün içerisinde de bizim Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirliğini yaptığımız, stres termometresi dediğimiz bulgulara bakar. Beş vital bulgudur. Biz buna altıncı bulgu olarak psikososyal stresi koyuyoruz. Çok basit bir ölçektir bu. Biz bunu Türkçe’ye çevirdik, güvenilirliğini, geçerliliğini yaptık ve uyguluyoruz. Başka pek çok kurumda da bu bizim yaptığımız çalışmadan yararlanıyorlar. Buna Dünya Kanser Raporu 2008’de yer verildi. Türkiye’den böyle bir katkı olması bizim için gurur verici. Bunun gibi son yılda 5-6 yabancı yayınımız oldu.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Elimizden geldiğince kongrelere katılıyoruz. Ulusal Psikiyatri Kongresi bizim için çok önemli. Bu kongreye ve Türkiye Psikiyatri Derneğinin bahar sempozyumlarına düzenli olarak ve aktif bir şekilde katılıyoruz. Bunlarda sunumlarımız oluyor. Bununla birlikte Dünya Psikoloji Birliğinin senede bir kez düzenlediği Dünya Psiko Onkoloji Kongresi vardır. Ona da düzenli olarak ve aktif bir şekilde katılıyoruz.
Bunun dışında kliniğimizde oluşturduğumuz yaşlı hastaların psikiyatrik tedavisi, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları gibi alt birimler oluşturduk. Bunu şunun için söyledim, ben aynı zamanda Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Dolayısıyla bizim için şizofreninin de ayrı bir önemi var. Dolayısıyla özellikle üzerinde çalıştığımız alanlarla ilgili, ulusal ve uluslararası kongrelerde yerimizi alıyoruz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Tıptaki branşların hepsi elbette ki son derece önemlidir. Bunların arasında bir ayrım asla yapılamaz. Önemli olan kişinin neye eğilimli hissettiği ve neyi severek yapacağıdır. Bırakın bizi, genel olarak tıp fakültesi mezunu bir arkadaşımıza önereceğim, cerrahiye eğilimi varsa cerrahiye, psikiyatriye eğilimi varsa psikiyatriye, neyi seviyorsa ona yönelmesi. Psikiyatri içerisinde de biz dediğim gibi hem genel psikiyatri eğitimi, hem de psikoonkoloji alanında uğraşıyoruz. Açıkçası kanser zor bir hastalık. Kanserli hastanın psikososyal durumu da zor. O nedenle bunu burada başaran, genel psikiyatriyi rahat başarır diye düşünüyorum.

Teşekkürler.
29/06/2009

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanlar:
Klinik Şefi: Doç. Dr. Haldun Soygür
Başasistanlar: Doç. Dr. Elvan Özalp Preece
Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran
Uzm. Dr. Ersin Hatice Karslıoğlu
Uzm. Dr. Semra Ulusoy Kaymak

Asistanlar
A. Gökçen Gönen
Sedat Batmaz
Sibel Koçbıyık Günaydın
Emrah Songur
Burhan Burhanoğlu
Burak Subaşı
Pınar Tekin
Betül Algül
Elif Usal
Ü. Gökhan Meriçli
Seda Peker
Burcu Manisalı Erkek
Hasan Tutar
Mustafa Danışman
Reşit EkinciPsikologlar
Olcay Erden
Gazanfer Korkut Erenci
Hüseyin Karşıgil
Hülya Doğan
Şerefnur Çinay Karataş
Sebahattin Tüfenk
Güler GündüzHemşireler
Ülkü Babacan
Bahar Cansüngü
Ayşegül Kellerbağı
Ebru Bağlan
Tülay Yılmaz
Candan Aktürk


Bilgi İşlem Personeli
Deniz Şeçir
Emre Tunca
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer