KLİNİKLER
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı
DERMATOLOJİ
04 Şubat 2013, Pazartesi

 

 

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Ekin Şavk

 

Ana Bilim Dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

 

Geçtiğimiz yıl 20. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Adnan Menderes Üniversitesi, 3 Temmuz 1992 tarihli, 3837 sayılı Kanun’la kurulmuş olan 23 üniversiteden biri olarak 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete başlamıştır. Ana Bilim Dalımız 1994 yılında Tıp Fakültemizin kuruluşu ile beraber oluşturulmuştur. 1996 yılında şehir merkezindeki Aydın Devlet Hastanesi eski binalarının tadilatı sonrasında hasta kabulüne başlanmıştır.  Şehir merkezinin hemen kuzeyindeki Aytepe mevkiindeki yeni hastane binamızın temeli 1998 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından atılmış olup, 12 yıl süren inşaatını sabırla izlediğimiz bu binaya 2010 yılında taşınılmıştır. Halen bölümümüzün tüm çalışmalarını burada sürdürmekteyiz. 1995 yılı başından beri Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalında çalışmış bir kişi olarak, bırakınız “bir masa bir sandalye” dönemini, başlangıç yıllarında birkaç odayı aşmayan fakülte koridorunda elimde taburem, her sabah nerede uygun bir yer var ise o günü orada geçirdiğimi hatırlarım. O günlerden bugüne gerek fiziksel donanım gerekse de akademik yapılanma ve yeterlilik adına çok mesafe kat ettiğimizin tanığıyım.

 

Ana Bilim Dalınız bünyesinde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

 

İlk uzmanlık öğrencilerimizin eğitimine 1998 yılında başladık. İlk göz ağrılarımız olan bu meslektaşlarımız ve sonraki uzmanlık öğrencilerimizin neredeyse tamamıyla süren iletişimimiz var. Bu da bizi çok mutlu ediyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

 

Akademik kadromuz dört profesör ve bir çiçeği burnunda doçentten oluşuyor. Aramızda muayenehanesi olan yok.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

 

Yeni hastane binamızda gerek servis gerekse de polikliniklerimizin bulunduğu alanlarda sayıları hastanenin şartları ile zaman zaman azalıp artan, ancak genelde rahat bir çalışma ortamı sağlamaya yeterli hemşiremiz, sekreterimiz, temizlik personelimiz ve fototerapi ünitesinde görev üstlenen sağlık teknisyenimiz var. Bölümümüzde çalışan personelimiz ile bir yandan işimizin gerektirdiği tempo ve profesyonellikte, öte yandan Ege Bölgemize yaraşır içten ve sıcak bir ilişkiyi yaşatıyoruz.

 

Eğitim programınız nedir?

 

Öncelikle mutlaka korumaya çalıştığımız yaklaşım, eğitici ile öğrenci interaksiyonunu olabilecek en üst düzeyde tutmak.  Ulusal çekirdek müfredatta belirlenen bilgi ve becerilerin edinilmesi için tüm uzmanlık öğrencilerimizin tüm öğretim üyeleri ile mutlaka birebir çalışmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, düzenli haftalık seminer ve literatür saatlerimiz ile polikliniklerdeki ilginç olguları paylaştığımız heyet saatlerimiz var.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

 

Yatak sayımız 12 idi. Çok yeni yapılan bazı düzenlemeler sonucu şimdilik sekiz yatağa düşürüldü. Ancak, gelecek yıl sonunda tamamlanacak olan öğretim üyeleri ofisleri/poliklinikler binasının hizmete girmesiyle yatak sayımızın tekrar artacağı beklentimiz var. Hâlihazırda yataklarımız yüzde 100 dolu.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

 

2012 için bu rakam 12 bin kadar idi. Yani günde ortalama 50 yeni hasta. Her gün bunun aşağı yukarı yarısı kadar da belli izlem polikliniklerimizde randevulu olarak muayenesi gerçekleştirilen, girişimsel işlemler uygulanan, diğer bölümler tarafından konsültasyonu istenen hastalarımız oluyor.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet  tutuyor?

 

Uzmanlık öğrencilerimiz,  aylık nöbet çizelgesini en deneyimli olanın yönlendiriciliğinde kendi aralarında düzenliyorlar. Nöbet sayısı uzmanlık sınavı öncesinde bir miktar azalmanın dışında kıdem kavramından bağımsız hesaplanıyor. Yani tüm asistanlar eşit sayıda nöbet tutuyorlar. Özel günlere ait nöbetleri de sırayla tümü üstleniyor. Nöbet sayısı doğal olarak mevcut uzmanlık sayısı ile ilişkili olduğundan, önceleri ayda beş altı olan nöbet sayısı son yıllarda 8-10 civarında. Ancak nöbetlerin genelde hırpalayıcı olmadığını vurgulamak isterim.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

 

Evet. Uzmanlık eğitiminde Türk Dermatoloji Derneği Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonunun çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Planı ile Sağlık Bakanlığınca oluşturulmuş olan Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi tarafından açıklanan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı’nı uyguluyoruz. Uzmanlık öğrencilerimizin hem eğitim karnelerini hem de bireysel bilimsel aktivitelerini topladıkları seminer dosyalarını titizlikle kontrol ediyoruz. Ulusal derneğimizce hazırlanmış olan çeşitli beceri rehberleri de öğrencilerimize yol gösterici olmaktadır.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

 

Tıpta Uzmanlık Kurulunun 23/06/2010 tarihli 82 sayılı Kararı uyarınca uzmanlık öğrencilerimiz iç hastalıkları kliniğinde üç ay, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde bir ay ve plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi kliniği ile patoloji ana bilim dalında ikişer ay rotasyon yapıyorlar. Dileyen öğrencilerimizi de, belli konulardaki görgülerini arttırmak ya da beceri elde etmeye yönelik olarak diğer eğitim kurumlarına gönderebiliyoruz.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

 

Ülkemiz sağlık sisteminde yaşanan çalkantılı sürecin kaçınılmaz bir sonucu olarak, bölümümüzdeki bilimsel çalışmalarımızın ivmesinde bir miktar azalma olduğunu itiraf etmeliyim. Yine de, 2012 yılı içerisinde uluslararası indekslere giren dergilerde sekiz, ulusal dergilerde ise yayımlanmış beş makalemiz var.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

 

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı katılımının akademik hayatın önemli bir parçası olduğu kadar uzmanlık eğitimi alan hekimlere de önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Bu noktadan hareketle, hem öğretim üyelerimizin hem de uzmanlık öğrencilerimizin olabildiğince çok toplantı katılımına yönelik düzenlemeleri yapmayı görev biliyorum. Bölümümüzdeki öğretim üyeleri bilim dalımızdaki neredeyse tüm ulusal toplantılarda görev üstlendikleri gibi, uluslararası platformda da tanınan, bağlantıları olan, yani “dünya vatandaşı” olmuş bir bölüm olduğumuzu mutlulukla paylaşmak isterim. Uzmanlık öğrencilerimizin toplantılara aktif katılımcılığını, yanlarında mutlaka bir poster ya da sözlü bildiri bulundurarak sağlamaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, tüm uzmanlık öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazandırıcı faaliyetlere katılımlarını destekleyici olmaya da azami gayret göstermekteyiz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

 

Bu soruyu hâlihazırdaki uzmanlık öğrencilerimize sorduğum zaman aralarından biri hemen “Aman hocam, dermatoloji uzmanlık eğitimini öyle rahat falan zannederek plan yapmasınlar. Bu bayağı sıkı çalışılan, yorucu olan bir dönem.” deyiverdi. Kendisine katılıyorum. Ancak hekimlik mesleğini hakkını vererek icra edebilmek için öncelikle geçirilecek eğitim sürecinin de hakkını vermek gerekir değil mi? Tıp doktorluğu, her gün her hastamız karşısında sergilediğimiz bilgi ve beceri ile aslında sürekli sınav verdiğimiz bir meslek. Bölümümüzün görevi de, gelecekte bu sınavlardan geçerken bilgi ve beceri açısından tam donanımlı olmanın verdiği rahatlık içerisinde hastalarını değerlendirebilen uzman hekimler yetiştirmektir. Bunun için gerekli olan fiziksel ve akademik donanımımız tam. Heredot’un “Yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” olarak betimlediği Aydın’da dermatoveneroloji eğitimi almak niyeti taşıyan meslektaşlarımızı bölüm tercihinde bulunmadan önce bizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Evliya Çelebi’nin dediği gibi “dağlarından yağ, ovalarından bal akan” şehrimizde hastalarımızın kontrol muayenelerinde bize teşekkür etmek niyetiyle getirdikleri zeytinyağımız ve balımızdan ikram edelim!

 

Ana Bilim Dalında görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

Prof. Dr. Ekin Şavk

Prof. Dr.Neslihan Şendur

Prof. Dr.F. Göksun Karaman

Prof. Dr.Kübra Eren Bozdağ

Doç. Dr.Meltem Uslu

Araş. Gör. Dr.Hasip Karakuş

Araş. Gör. Dr.Serkan Demirkan

Araş. Gör. Dr.Gizem Yağcıoğlu

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer