KLİNİKLER
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
KARDİYOLOJİ
01 Nisan 2012, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz

Ana Bilim Dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

Adnan Menderes Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 1997 yılında Prof. Dr. Tarkan Tekten’in Adnan Menderes Üniversitesinde kardiyoloji uzmanı olarak göreve başlamasıyla resmen kurulmuştur. Daha sonra kendilerine Prof. Dr. Osman Alper Onbaşılı ve Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan kardiyoloji uzmanı olarak katılmıştır. Bu dönemde eski devlet hastanesinde 4 koroner bakım yatağı ve 5 servis yatağı ile hizmet verilmekte idi. Transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi, efor testi ve 24 saatlik ambulatuar elektrokardiyografi ve kan basıncı monitörizasyonu (Holter) laboratuvarları ile tanıya yönelik tetkikler yapılan Kardiyoloji Kliniğinde 2000 yılında kalp kateterizasyonu, anjiyografi ve girişimsel kardiyolojik işlemlere başlanmıştır. Aralık 2009 itibariyle bu ekibe Yrd. Doç. Dr. olarak katıldım. Şubat 2010 tarihinde il merkezindeki hastane, Aytepe Kampüsü’nde yer alan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine taşındı. Eski hastane binası fiziki olarak kısıtlı imkânlar barındırmasına rağmen, kardiyak işlemler açısından her türlü girişimin yapılabildiği bir merkez özelliği taşımakta idi. Ben şahsım adına bu camiaya katıldıktan 2 ay sonra yeni binamıza taşınmış olmaktan ötürü çok büyük mutluluk duymaktayım. Haziran 2011 itibariyle Dr. Çağdaş Akgüllü, Yrd. Doç. Dr. unvanıyla aramıza katıldı. Kardiyoloji servisi şu anda 5 yataklı koroner bakım, 24 genel kardiyoloji servis yatağı ile hizmet vermektedir. Yatak sayımız eskiye oranla çok artmış olmasına rağmen, yoğun talep nedeniyle zaman zaman diğer kliniklere hasta yatırmak zorunda kalabilmekteyiz.  Amacımız, fiziki şartları iyileşmiş yeni hastanemizde kardiyoloji alanındaki gelişmeler ışığında hocalarımızın temelini attığı bu üniteyi daha da üst düzey hizmet veren bir birime dönüştürmektir. Bu yolda var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda elektrofizyoloji hizmeti veren laboratuvarı yakın dönem için planlarımız arasına koyduk. Şüphesiz idarenin desteğini alarak gerçekleştireceğimizi umut ediyorum. Daha uzak bir dönem için Aydın ilimizin ortalama insan ömrü sıralamasında üst sınırlarda olduğunun bilinciyle de bir geriatri merkezi kurabileceğimizi de düşünüyorum.

Ana Bilim Dalınız bünyesinde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

On iki yıldır asistan eğitimi veriliyor. İlk asistanlarımızdan bugüne değin uzmanlığını bizden alan hekimlerin mesleki ve sosyal olarak gerçekleştirmiş oldukları başarılar büyük övünç kaynağı duymamıza vesile olmaktadır. Buna ayrıca, Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizi de eklemem gerekir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Üç  profesör ve 2 yardımcı doçent olmak üzere 5 kişiden oluşuyor.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Koroner anjiyografide 4, eforlu elektrokardiyografide bir ve ekokardiyografide bir olmak üzere 6 yardımcı personelimiz mevcuttur. Kliniğimizin en övgüye değer yanlarından biri, burada tam bir takım ruhu ile çalışılmasıdır. Akademik personelimizden klinik hasta bakıcılarımıza kadar, yelpazenin tamamında  saygı ve sevginin esas olduğu bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Böylesi bir ortam da, doğal olarak insanların işlerine daha da sıkı sarılarak çalışmasını sağlamakta, verimliliği arttırmaktadır.

Eğitim programınız nedir?

Sabah saatlerinde ortalama 90 dakikaya yakın, klinikten sorumlu öğretim üyesi tarafından eğitim viziti yapılmakta, bu vizitlerde hastalarla ilgili bilgi ve deneyimler paylaşılmaktadır. Bu vizitin ardından eğitim sorumlusu öğretim üyesi tarafından tıp fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim verilmektedir.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Beş koroner yoğun bakım ve 24 genel kardiyoloji servis yatağımız mevcut olup, doluluk oranımız bazen yüzde 100’ü geçmektedir. Böyle durumlarda hastalarımızı yakın kliniklere yatırarak tedavilerini yapmaktayız.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Yıllık poliklinik sayımız ortalama 12 bin civarındadır.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Asistan sayımızın göreceli azlığı doğal olarak uzmanlık öğrencisi hekim arkadaşlarımızın yoğun çalışmasına neden olsa da, ayda 10 nöbetin üzerinde nöbet yazmamaya özen gösteriyoruz. Bu vesileyle, asistan nöbetleri ile ilgili günaşırı nöbet uygulamasının kalkmış olmasından da memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Uzun süre gün aşırı nöbet tutmuş biri olarak o dönemleri çok travmatik bir süreç olarak hatırladığımı belirtmek isterim. Kliniğimizde ilk yıl asistanı ayda ortalama 8-10 civarı nöbet tutuyor.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Çekirdek bir eğitim müfredatımız var olup, her yıl eğitim ile ilgili alt birimlerde daha çağdaş bir eğitim modelinin arayışı içinde toplantılara eşlik ediyoruz.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Altı ay dâhiliye, 2 ay göğüs hastalıkları şeklinde bir rotasyon uygulamamız söz konusu olup, rotasyona giden asistanlarımızın da çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Son bir yılda 4 yurt içi yayınımız mevcuttur. Ayrıca içinde olduğumuz, yürüttüğümüz birçok çalışma da yazım aşamasındadır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Ortalama 2 yurt içi, 2 yurt dışı kongreye katılıyorum.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmalarının yapıldığı, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür. Araştırma görevlisi eğitiminin amacı klinisyen yetiştirmek ve teorik bilgilerin yanı sıra, pratik ve laboratuvar bilgi ve becerilerin de kazanılmasına yardımcı olmaktır. Aramıza katılacak olan asistanlara, öncelikle kliniğimizde hastalara karşı empati ile yaklaşmaları ve onları anlamaları konusunda eğitim verilmektedir. Ayrıca, kliniğimizde çalışan asistan arkadaşlar girişim konusunda hayli tecrübe kazanma imkânına da sahip olmaktadır. Asistanlarımızın, büyük üniversitelerin kardiyoloji klinikleri ile kıyaslandığında çok erken vakitte dahi girişimsel laboratuvarının havasını soluduklarını gururla söyleyebilirim. Ayrıca, öğretim üyesi olarak yaptığımız her türlü girişimsel ve girişimsel olmayan işlemlere asistan arkadaşlarımızı da katarak, onların dışarıda mesleklerini büyük bir özgüven içinde ve bizi gururlandıracak şekilde yapmalarının önünü açıyoruz. Bizler büyümekte olan bir üniversiteyiz ve bu süreçte yanımızda yer alacak her bir uzmanlık öğrencisinin değerinin farkındayız.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, başasistan, uzman ve personel isim ve unvanları

 

Ana Bilim Dalı Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz

Prof. Dr. Tarkan Tekten

Prof. Dr. Alper O. Onbaşılı

Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Akgüllü

Asistanlar:

Dr. Sefa Sural

Dr. Evrin Dağtekin

Dr. Mehmet Akdeniz

Dr. Ahmet Huyut

Dr. Mithat Selvi

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer