KLİNİKLER
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
ORTOPEDİ VE TRAV
23 Nisan 2012, Pazartesi

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökhan Maralcan

 

Ana Bilim Dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Yükseköğrenim Kurulunun 06.07.1999 tarihli yazısı ile kuruldu. Ben, 01.07.1999 tarihinde, Doç. Dr. Metin Lütfi Baydar ve Doç. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan 10.08.1999 tarihinde kurucu öğretim üyeleri olarak göreve başladık. Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 17.10.1999 tarihinde  açılması ile birlikte Ana Bilim Dalında poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı. Daha sonra “Pembe Hastane” olarak anılacak olan bu binada 2 ameliyathanenin altyapısının tamamlanması neticesinde 01.02.2000 tarihinde ilk ortopedi ameliyatının (diz artroskopisi) yapılmasıyla birlikte, bu tarihten itibaren başlangıçta haftada bir gün olmak üzere düzenli olarak ortopedi ameliyatları yapılmaya başlandı. Hastanenin fiziki şartları nedeniyle öncelikle artroskopik girişimler, diz cerrahisi, diğer ortopedik girişimler olmak üzere ortopedik ameliyatlara ağırlık verildi. Bu dönemde elektif olarak kırık ve travma olguları da ameliyat edilmiştir.

Ben 20.02.2001 tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından ilk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak atandım. Öğr. Gör. Dr. Levent Altınel 01.03.2001, Yrd. Doç. Dr. İlhami Kuru 22.05.2002, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Eray Bozan da  29.07.2002 tarihinde göreve başlamışlardır.

2002 yılının Eylül ayında acil servisin açılması ile birlikte travma ve diğer ortopedik acillerin rutin olarak hastaneye kabulüne ve tedavilerine başlanmıştır. Bölge, trafik kazaları yönünden yoğun  olduğundan acile başvuran ve bölgedeki hastanelerden sevk edilen travma olguları kısa sürede giderek artmış ve bölümümüz önemli bir görev üstlenmiştir. Buna paralel olarak ameliyat sayıları da hızla artmış, 2011 yılı itibariyle bölümümüzde yapılan ameliyat sayısı yıllık bin 200’e ulaşmıştır. Kliniğimiz 2005-2011 yılları arasında 17 yatakla hizmet vermiş olsa da, kapasitesinin oldukça üzerinde performans göstermiştir. Yine de, özellikle yaz aylarında bölgemiz trafik kazaları ve travma yönünden yoğun  olduğundan artan travma vakalarına tam olarak yanıt verilemeyebilmekte idi. Bu nedenle çalışma arkadaşlarımızla oluşturduğumuz ekibin hazırladığı fizibilite raporları DPT tarafından kabul görmüş olup, 200 yataklı ve  hava ambulans sistemi ile entegre modern bir ilk yardım, travmatoloji ve rehabilitasyon hastanesinin proje ve inşaat ihalesi yapılmıştır. Bölgemize ve ülkemize travmatoloji ve rehabilitasyon konseptini entegre eden; aynı zamanda bölgemizin termal imkânlarından yararlanacak olan modern bir hastane kazandıran ekibin içinde olmaktan dolayı bir ortopedist olarak duyduğum memnuniyeti ayrıca ifade etmek isterim.

2009 yılı Aralık ayında inşaatına başlanan hastanenin şu anda çevre düzenlemesi yapılmakta olup, 2012 yılı içinde hizmete girmesi beklenmektedir. Kliniğimizin bu modern hastanede bölge halkına çok daha iyi hizmetler sunacağını ifade etmek isterim.

Ana Bilim Dalımız kısa geçmişinde hızla gelişmiş, gerek yapılan ameliyatlar, poliklinik hizmetleri gerekse verilen yüksek lisans ve tıpta uzmanlık  eğitimi yönünden nitelikli bir konuma gelmiştir. Ancak bu kısa geçmişimizde bizleri çok üzen, derinden etkileyen bir olay da, sevgili mesai arkadaşımız Dr. Mehmet Eray Bozan’ın elim bir trafik kazasında kaybedilmesidir. Kendisini her zaman rahmetle ve özlemle anıyoruz, anacağız ve anısını kurumumuzda yaşatacağız. Bu elim olaydan sonra tarafımdan  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)  Yönetim Kuruluna sunulan tüzük değişikliği tasarısı 2005 yılındaki genel kurulda kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Böylece, görevi başında iken vefat eden meslektaşlarımızın çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanmasının önü açılmıştır. Hâlihazırda bu bursun aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın çocuklarına veriliyor olması acımızı bir nebze olsun azaltmaktadır.

Bugüne kadar Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten öğretim üyelerini kendim de aralarında olmak üzere şöyle sayabilirim:

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Maralcan: 20.02.2001-06.02.2004

Yrd. Doç. Dr. Levent Altınel: 09.02.2004-21.12.2005

Doç. Dr. İlhami Kuru: 21.12.2005-10.10.2007

Doç. Dr. Gökhan Maralcan: 15.10.2007-

Ana Bilim Dalında görev yapan öğretim üyelerimiz:

Dr. Metin Lütfi Baydar: 10.08.1999-19.12.2000

Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan: 10.08.1999-19.12.2000

Dr. Gökhan Maralcan: 01.07.1999 -

Dr. Levent Altınel: 01.03.2001

Dr. Hakan Özsoy: 20.03.2001-25.09.2001

Dr. Mehmet Eray Bozan: 29.07.2002-17.11.2004

Dr. İlhami Kuru: 22.05.2002-15.10.2007

Dr. Kamil Çağrı Köse: 15.08.2005-30.09.2009

Dr. Hakan Boya: 24.12.2007-15.03.2011

Dr. Özal Özcan: 24.12.2007-

Dr. Mehmet Serhan Er: 03.08.2011-

 

Ana Bilim Dalınız bünyesinde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Ana Bilim Dalımızda 2002 yılından itibaren asistan eğitimi verilmektedir. Şu ana kadar 4 asistanımız uzmanlık sınavını başararak uzman olmaya hak kazanmıştır. Nispeten genç bir fakülte ve ana bilim dalı olmamıza ve sadece 4 uzman vermiş olmamıza rağmen, bu uzmanlarımızdan birinin bir üniversitemize öğretim üyesi olarak atanması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Hâlihazırda Ana Bilim Dalımızda 8 araştırma görevlimiz uzmanlık eğitimi almaktadır.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Ana Bilim Dalımızda 3 doçent, bir yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Dokuz klinik hemşiresi, 2 ameliyat hemşiresi, 2 sekreter, 6 personelimiz mevcuttur.

 

Eğitim programınız nedir?

Eğitim programımız birçok cerrahi kliniğinde olduğu gibi mesleki beceri eğitimi ve teorik eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Mesleki beceri eğitiminde asistanlarımız poliklinik ve ameliyathanede belirli periyotlarla düzenli olarak rotasyon yapmakta ve birebir hocalarıyla çalışmaktadırlar. Dolayısıyla her bir asistanımız eğitim süresi boyunca bütün hocalarıyla gerek poliklinikte gerekse ameliyathanede eşit bir şekilde çalışma imkânı bulmaktadır.

Kliniğimizde teorik eğitim programına önem verilmektedir. Bir öğretim üyemiz genellikle o yılın eğitim programından sorumlu olmakta ve seminer programını düzenlemekte, tüm öğretim üyelerimiz de asistanlarımıza danışmanlık yaparak seminer programımız yürütülmektedir. Ayrıca, haftalık makale saatinde güncel literatür bilgisi aktarılırken, olgu saatinde de poliklinik ya da ameliyathanede karşılaşılan ilginç olgular tartışılmaktadır.

Araştırma görevlilerimizin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik kongre ve kurslara katılımını teşvik ediyor ve buna imkân sağlıyoruz.    

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizin 25 yatağı olup, doluluk oranı yüzde  90’dır.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Yıllık ortalama poliklinik sayımız 11 bin 745’tir.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Kliniğimizde çalışan asistan sayısına ve ilgili asistanın adaptasyon durumuna bağlı olmak üzere ilk yıl 6-12 ay arasında günaşırı nöbet tutturulmaktadır. İkinci yıl 3 günde bir ve 3’üncü yıl 4 günde bir  nöbet yazılmaktadır. Uzmanlık eğitiminin 4’üncü ve 5’inci yıllarında prensip olarak ayda 5-6’dan  fazla nöbet yazılmamaktadır. Asistan sayımız elverdiğince tek nöbet tutturulmamakta, genellikle en az 2 asistanımız nöbete kalmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Var. Asistan eğitiminde Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Konseyi (TOTEK)’nin son yıllarda ciddi bir emek harcayarak hazırladığı ve asistan eğitimini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen ve bu anlamda  bizim de takdir ettiğimiz çekirdek eğitim müfredatını esas alan bir müfredatımız var. Bu programda hedefimiz,  bir ortopedi ve travmatoloji asistanının cerrahi kıdemine göre kendisinden beklenilen mesleki bilgi ve beceri düzeyine ulaşmasını sağlamak, asistanlarımızın bilgi düzeylerini periyodik olarak yapılan sınavlarla ölçmek, aynı zamanda araştırma projesi kurgulayabilme ve bilimsel yöntemleri kullanabilme kabiliyetlerini geliştirmektir.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Asistanlarımız rotasyonlarını Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne uygun şekilde yapmaktadırlar.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

“SCI Expanded” kapsamındaki dergilerde 3, yurt içi hakemli dergilerde 2 makalemiz yayımlanmıştır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Yoğun çalışma ve eğitim programımız, az sayıda da öğretim üyemiz olmasına rağmen öğretim üyelerimiz yılda  ortalama 2-3 kongreye katılmaktadır. Araştırma görevlilerimizi de mümkün olduğunca kurs ve kongrelere gönderiyoruz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği genç, dinamik ve aktif bir kliniktir. Travmatoloji, spor travmatolojisi, artroskopi, artroplasti, el cerrahisi, pediatrik ortopedi ameliyatları rutin olarak yapılmakta, yakın bir zamanda da omurga cerrahisi ameliyatlarına başlanması planlanmaktadır. Asistanlarımızın hem mesleki beceri bakımından hem de teorik bakımdan yeterli, kendinden emin ve donanımlı birer ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak yetişmeleri temel hedefimizdir. Dolayısıyla iyi bir ortopedist olmak istiyorlarsa, yoğun çalışmaya hazırlarsa, bunun yanında huzurlu bir klinikte ihtisas yapmayı istiyorlarsa çekinmeden aramıza katılabilirler.

 

 

Ana Bilim Dalında görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Ana Bilim Dalı Bşk:

Doç. Dr. Gökhan Maralcan

 

Doç. Dr. Levent Altınel

Doç. Dr. Özal Özcan

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serhan Er

Araştırma Görevlileri:

Dr. Andaç Akbaş

Dr. Ali Ateş

Dr. Yılmaz Kaya

Dr. Fırat Doğruöz

Dr. Mehmet Yücehan

Dr. Kutay Yılmaz

Dr. Abdullah Erten

Dr. Ömer Kaya

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer