KLİNİKLER
Ankara Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği
HEMATOLOJİ
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ankara Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Fevzi Altuntaş

Kliniğinizden söz eder misiniz?
Hematoloji Kliniği bünyesinde Urankent Hastanesi’nin sıfırıncı katında yer alan aferez ünitesi, kök hücre laboratuvarı, hematoloji ve moleküler genetik laboratuvarı, 1. katta yer alan Hematoloji Polikliniği ve kemik iliği transplantasyonu (KİT) Polikliniği, 2. katta Hematoloji Servisi ile Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Ünitesi bulunmaktadır.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Hematoloji yan dal asistan eğitimi yaklaşık 6 aydır verilmektedir. Bildiğiniz gibi biz yeni eğitim kliniği haline geldik. Asistan eğitimi vermek özel sorumluluk yüklemektedir ve zor bir görevdir. Bu nedenle yan dal asistan eğitimine yeni başladık. Şu an kliniğimizde 2 yan dal asistanı bulunmaktadır. Planlı şekilde yan dal araştırma görevli sayımızı artırmayı hedefliyoruz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Kliniğimizin klinik şeflik haline getirilerek eğitim birimi olması henüz yeni bir durum. Bu nedenle şu anda sadece ben klinik şefi olarak akademik kadrodayım. Ancak kliniğimizde birbirinden değerli, çok çalışkan, analitik düşünebilen, genç hematoloji uzmanlarımız var. Kliniğimizde ve 3 hematoloji uzmanı, 2 yan dal araştırma görevlisi, 3 pratisyen hekimolmak üzere 8 hekim görev yapmaktadır: Uzm. Dr. Meltem Yüksel Kurt, Uzm. Dr. Emre Tekgündüz, Uzm. Dr. Çiğdem Sönmez, Uzm. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz, Uzm. Dr. Ayşegül Tetik, Dr. Hülya Arslan, Dr. Mehmet Arıöz, Dr. Bahri Balsak.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Hematoloji Servisinde 11 hemşire, 3 sağlık hizmetli personeli, 1 sekreter, KİT ünitesinde 7 hemşire, 1 sekreter, 1 sağlık hizmetli personeli; aferez ünitesinde 1 biyolog ve 1 sağlık teknisyeni; hematoloji ve moleküler genetik laboratuvarında 1 uzman doktor ve 2 biyolog görev yapmaktadır. Genel olarak doktor, hemşire, biyolog ve diğer yardımcı personel ihtiyacımız var. Ancak, bu arada hizmetin aksamaması ve kaliteden ödün verilmemesi için de, her kademede tüm personelimiz özveriyle çalışmaya devam etmektedir.

Eğitim programınız nedir?
Kliniğimizde tüm çalışanlarımız ile birlikte belirlediğimiz haftalık, aylık ve yıllık eğitim-araştırma programımız bulunmaktadır. Haftanın 4 günü eğitim, 1 günü araştırma toplantısı yapılmaktadır. Salı günleri hematoloji ve enfeksiyon hastalıkları ortak konseyi, çarşamba günleri hematoloji klinik konseyi, perşembe günleri kök hücre nakli konseyi ve cuma günleri ise literatür veya seminer saati yapılmaktadır. Pazartesi günleri 1 saat araştırma toplantısı yapılmaktadır. Ayrıca hematoloji ve KİT ünitesi hemşirelerinin, aferez ünitesi çalışanlarının ve hematoloji laboratuvarı çalışanlarının haftada bir hizmet içi eğitim programları var. Eğitim toplantılarını yaptığımız bir odamız, bu oda içinde küçük bir kütüphane, bilgisayar, mikroskop ve sunumlar için gerekli projeksiyon aleti, tepegöz ve yazı tahtası bulunmaktadır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Hematoloji Kliniğinde 26 yatağımız mevcut olup, doluluk oranı yüzde 100’dür. Tek kişilik odaların içinde tuvalet ve banyo teşkilatı, mini buzdolabı, DVD-TV, ortopedik yatak ve merkezi sisteme bağlı hijyenik iklimlendirme sistemi vardır.

KİT üniteniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Ülkemizde kemik iliği nakli sayısı gereken sayının çok altında olup, bu konuda yatırımlara acil ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda yeterli akademik kadro ve bilgi olmasına karşın, ünitelerin sayısının yetersizliği en önemli faktör olarak görünmektedir. Bu ve benzeri merkezlerin ülkemize kazandırılmasıyla kemik iliği nakli bekleyen çok sayıda hastanın mağduriyeti giderilmiş olacaktır. Yurt dışında oldukça pahalıya mal olan bu sağlık hizmeti hastalarımıza uygun koşullarda sunulmaktadır.

KİT Ünitesi ise 10 yataklı olup odalar tek kişilik, müstakil tuvalet-banyo, mini buzdolabı, DVD-TV, UV ışıklıdır. Yataklar ortopedik, ayarlanılabilir ve hijyenik özelliktedir. İklimlendirme sistemi hijyenik özelliklerde, hava filtrasyonlu ve pozitif basınçlıdır. Hava filtrasyonu için fanlı HEPA filtreler kullanılmaktadır. KİT Ünitesi içinde bir adet yoğun bakım donanımlı oda mevcuttur. Bu yeni merkezimizde hem allojeneik hem de otolog kök hücre nakilleri gerçekleştirilmektedir. Açıldığımız yıl olan 2009’dayaklaşık olarak 60 nakil gerçekleştirdik.

Yıllık ortalama poliklinik sayınız kaçtır?
Hematoloji polikliniklerine ülkemizin dört bir yanından hasta gelmektedir.

Randevu ile çalışılmaktadır. Polikliniklerde 1 uzman, 1 yan dal araştırma görevlisi hizmet vermektedir. Hasta kayıt sistemi bilgisayar aracılığıyla yapılmaktadır. Günlük poliklinik hasta muayenesi için randevu sayısı ortalama 40-60 arasında değişmektedir. Aylık ortalama 750-800 hasta Hematoloji Polikliniğine başvurmaktadır. Yıllık poliklinik hasta sayısı ortalama 10 bin civarındadır.

Gündüz ayaktan tedavi ünitesinde klinikte yatarak tedavi almasına gerek olmayan hastaların tedavileri yapılmaktadır. Günde yaklaşık 40 hastaya kemoterapi, kan transfüzyonu veya diğer ilaç uygulamaları yapılabilmektedir.

Aferez ünitesi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Aferez ünitesinde hem donör kaynaklı aferez hem de tedavi amaçlı aferez işlemleri yapılmaktadır. Plazmaferez, lökoferez, trombositoferez, eritrosit aferezi, periferik kök hücre aferezi işlemleri yapılabilmektedir. Ünitemizde 2 adet aferez cihazı bulunmaktadır. Kriyoprezervasyon biriminde kök hücre dondurulması ve saklanması için kademeli dondurma sistemli azot tankı sistemi bulunmaktadır. Ünite içinde kök hücre hazırlama işlemlerinin yapıldığı laminar hava akımı kabini bulunmaktadır.

Hematoloji laboratuvarı
Tam kan sayımı, sitokimyasal boyama, koagülasyon, flowsitometri ve moleküler genetik laboratuvarı mevcuttur. Ancak hematoloji laboratuvarları gelişim aşamasındadır. Moleküler genetik laboratuvarımız 57 metrekare alan üzerine kurulu olup Genetik Hastalıklar Yönetmeliği’ne uygun olarak DNA/RNA izolasyon, PCR, sekans-post PCR ve hücre kültürü odalarından oluşmaktadır.

Laboratuvarımız bünyesinde hematolojik malignitelerin güncel tedavi ve takibinde vazgeçilmez olan DNA/RNA izolasyonu, RT-PCR ile translokasyon analizleri, sekans ve kimerizm analizi yanında in vitro hematopietik hücre kültürü işlemleri yapılmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Hematoloji yan dal araştırma görevlileri eğitimi programı klinik, poliklinik, kök hücre nakli, konsultasyon, kan bankası, laboratuvar, hematodiagnostik, araştırma, prezantasyon, bilimsel makale yazma, tıbbi yöneticilik becerileri alanında gelişimleri destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Asistan arkadaşlarımız kendilerini geliştirmek istedikleri bir alanda 3 ay yurt içi veya yurt dışında başka bir merkezde eğitimleri desteklenmektedir.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayı kaçtır?
Son bir yılda uluslararası 1, ulusal 8 makale yayınlanmıştır. Kliniğimizden ise son bir yılda 20’nin üzerinde poster ve 3 adet yurt dışı poster sunulmuştur. Bu yıl Antalya’da Türk Hematoloji Derneğinin düzenlediği Kemik İliği Nakli Kongresi’nde çalışma arkadaşlarım “ikincilik ödülü” aldı.

Aranıza yeni katılacaklara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği olarak iyi bir sağlık hizmeti ve eğitimi vermeyi hedeflemekteyiz. Hematolojik onkoloji ve KİT alanında ülkemizin önemli merkezlerinden biri olmayı arzulamaktayız. Bu amaca uygun olarak kliniğimiz özverili, çalışkan, ekip-takım çalışmasına inanan, bilimsel yenilikleri takip eden ve uygulayan, bilimsel çalışmalarını yurt içi ve dışı kongrelerde sunan ve makaleye dönüştürebilen genç bir ekipten oluşmaktadır.

Kliniğimize katılacak her yeni arkadaşımız da bu ekibin bir parçası olarak hemen yerini alacak, okuyan, paylaşan, üreten, yardımlaşan, bilimsel ve sıcak bir aile ortamı bulacaktır. Bilimsel bir aile ortamında yetişecekler, her türlü klinik aktivite, bilimsel çalışma, kişisel gelişim programlarında aktif rol alacaklardır.

Klinikte görev yapan akademisyen, uzman hekim, hekim, hemşire ve diğer personel

Klinik Şefi
Doç. Dr. Fevzi Altuntaş
Uzm. Dr. Meltem Yüksel Kurt
Uzm. Dr. Emre Tekgündüz
Uzm. Dr. Çiğdem Sönmez
Uzm. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz
Uzm. Dr. Ayşegül Tetik
Dr. Hülya Arslan
Dr. Mehmet Arıöz
Dr. Bahri Balsak

Biyologlar
Mevlüde Kurdal
Funda Aydın
Arzu Yurtçu

Sekreter
Dilek Özkan

Sorumlu Hemşire
Zeliha Genç

Hemşireler
Ayşegül Kahraman
Handan Sertkaya
Ayfer İpek
Elif Kocakaplan
Fatma Işıl Tokdemir
Ali Kılınç
Pakize Berna Taşkın
Serap Özkan
Fadime Akarsu Menteş
Fatma Ayaz

Personel
Havva Akdeniz
Nurten Özdemir

05/04/2010
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer