KLİNİKLER
Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi
TIBBİ ONKOLOJİ
14 Nisan 2021, Çarşamba
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kemik İliği Nakli Ünitesi Direktörü Doç. Dr. Fevzi AltuntaşMETE GENERALOĞLU-ANKARA
Kemik iliği Transplantasyon (KİT) ünitesinin tarihçesini anlatır mısınız?
Çok eski değil, yeni bir üniteyiz. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi 21 Kasım 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. İlk kök hücre nakli yapılmaya ise 18 Ocak 2009 tarihinde başlanmıştır.

KİT ünitesi hekim kadronuzu tanıyabilir miyiz?
Kliniğimizde 4 hematoloji uzmanı ve 5 pratisyen hekimden oluşan 9 hekim görev yapmaktadır. Ben kemik iliği transplantasyon direktörü olarak görev yapmaktayım. Benimle birlikte Uzm. Dr. Meltem Yüksel, Uzm. Dr. Murat Albayrak, Uzm. Dr. Özlem Şahin Balçık, Dr. Gültekin Meriç, Dr. Mehmet Arıöz, Dr. Ertuğrul Şevki Tuncel, Dr. Hülya Arslan ve Dr. Bahri Balsak ünitemizde çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Kök hücre nakli ünitenizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Kemik iliği transplantasyon merkezi Urankent ek binasında bulunmaktadır. Kemik İliği Polikliniği, Kemik İliği Yatan Hasta Bölümü, Hematoloji Laboratuvarı (Moleküler Genetik ve HLA Tiplendirme Laboratuarı, Akım Sitometri Laboratuvarı), Hemaferez Laboratuvarı, Kriyoprezervasyon ve Kök Hücre İşleme Laboratuvarı ünitelerinden oluşmaktadır.

Ünitemiz, Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliği Merkezi (EBMTR)’nin ve Uluslararası Kemik İliği Transplantasyon Merkezi (CIBMTR)’nin üyesidir.
Ünitemize hematolojik hastalık, hematolojik kanser ve solid tümör tanısı alan ve uluslararası kriterlerle kemik iliği transplantasyon konseyinde nakil yapılma endikasyonu konulan hastalar alınmaktadır. Merkezimizde hem allojeneik hem de otolog kök hücre nakilleri gerçekleştirilmektir. Yılda yaklaşık 70-80 kök hücre nakli yapılması planlanmaktadır.
Ünitemizde kök hücre nakli konusunda eğitimli uzman hekim, hekim, hemşire, sağlık personeli ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Bu çalışma arkadaşlarım çok kısa sürede çok büyük özverilerle çok güzel işler yaptılar. Kemik iliği transplantasyon merkezinin sergilediği performans ekip çalışmasının bir ürünüdür diye düşünüyorum.

KİT ünitesi fiziki koşullarından bahsedebilir misiniz?
KİT ünitesi tek katta yerleşik 10 yataktan oluşmaktadır. Odalar geniş, tek kişilik, müstakil tuvalet-banyo, mini buzdolabı, DVD-TV ve ultraviyole ışın özelliklerine sahiptir. Hasta yatakları, rahat ve özel olarak dizayn edilmiştir. Yataklar ortopedik, ayarlanılabilir ve hijyenik yataklardır. İklimlendirme sistemi hijyenik özelliklerde, hava filtrasyonlu ve pozitif basınçlıdır. Hava filitrezisyon sistemi ise Fanlı HEPA filtrelidir. Servis koridorları, hemşire deski de hepafiltreli olup, bu şekilde enfeksiyon riski en aza indirilmiştir. Hepa filtre yüzde 85 ve üzerinde 0.3 mikrona kadar havada bulunan partikülleri havadan arındırabilen filtredir. KİT ünitesi içinde bir adet yoğun bakım donanımlı oda mevcuttur. Ünite içerisine iki aşamalı giriş sistemi ortamın sterilliğinin korunmasını sağlamaktadır. Odalarda müzik sistemi, televizyon ve wireless internet bulunmaktadır.

Hastaneye kabul ve yatışlar nasıl olmaktadır?
KİT poliklinik muayeneleri ve KİT ünitesi yatışları da yine randevu sistemi ile yapılmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nasıl?
KİT ünitesinde 1 koordinatör, 9 hemşire, 1 sekreter, 3 sağlık hizmetli personeli, aferez ünitesine 1 biyolog, 1 hemşire ve 1 sağlık teknisyeni; flow sitometri laboratuvarında 1 doktor, 1 biyolog görev yapmaktadır.

Nakil kararını nasıl veriyorsunuz?
Nakil yapmayı düşündüğümüz olgular kemik iliği transplantasyon konseyinde tartışılmaktadır. Bu konsey benim başkanlığımda her hafta perşembe günleri saat 11-12 arasında düzenli olarak toplanmaktadır. Nakil adayı hastalardan ilk başvurularında tüm tedavi kayıtlarını, laboratuvar incelemelerini, görüntüleme tetkik raporlarını, patoloji raporlarını getirmeleri istenmekte ve ayrıntılı öyküleri alınarak, fizik muayeneleri yapılmaktadır. Nakil tedavisinin hastaya sağlayacağı fayda ve risk değerlendirilerek nakil kararı verilmektedir. Daha sonra bu hastaya ifade edilmektedir ve bildirilmiş hasta onam formu imzalatılmaktadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
KİT ünitesinde çalışan uzman hekim, yan dal araştırma görevlisi ve diğer hekim arkadaşlarımız hafta içi akşamları, hafta sonları ise tam gün nöbet tutmaktadır. Hematoloji uzmanı arkadaşlarımız rotasyon halinde icapçı kalmakta ve gerektiğinde 24 saat hizmet vermektedir. Hafta sonları sabahları hematoloji uzmanları tarafından düzenli olarak klinik viziti yapılmaktadır. Bu şekilde haftanın yedi günü, günün 24 saati sağlık hizmeti aksamadan uzman hekim düzeyinde verilmektedir.

Kemik iliği transplantasyon eğitim programınızdan bahseder misiniz?
Haftalık, aylık eğitim ve araştırma programımız bulunmaktadır. Haftanın 4 günü eğitim, 1 gününde araştırma toplantısı yapılmaktadır. Salı günleri hematoloji ve enfeksiyon hastalıkları -hematoloji klinik konsültanları ve enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları radyoloji, mikrobiyoloji ve gerektiğinde diğer disiplinlerin katıldığı, multidisipliner yaklaşımla hasta tartışma ve eğitim ağırlıklı- ortak konseyi, perşembe günleri Kök Hücre Nakli Konseyi ve cuma günü literatür veya seminer saati yapılmaktadır. Ayda bir kez birer saatlik düzenli olarak transplantasyon biyolojisi, endikasyonları, komplikasyonları ve tedavi yöntemlerini içeren seminerler yürütülmektedir. Cuma günleri haftada bir kez makale saati toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca KİT ünitesi hemşirelerinin haftada bir hizmet içi eğitim programları var. Eğitim toplantılarını yaptığımız bir odamız, bu oda içinde küçük bir kütüphane, bilgisayar, 3’lü mikroskop ve sunumlar için gerekli projeksiyon aleti, tepe göz ve tahta bulunmaktadır.

Eğitim programları için geliştirdiğiniz veya takip ettiğiniz doküman var mı?
Allojeneik kök hücre nakli hasta takip prensipleri ve formu, Otolog kök hücre nakli hasta takip prensipleri ve formu, Kök hücre nakli hemşire eğitim kitapçığı, Otolog kök hücre naklinde temel kavramlar, Allojeneik kök hücre naklinde temel kavramlar, Allojeneik kök hücre nakli bilgilendirme ve onay formu, Otolog kök hücre nakli bilgilendirme ve onay formu, Hemşire izlem ve kayıt formları, Kateter bakım rehberi, Cilt altı enjeksiyon uygulama rehberi, Taburculuk sonrası bilgi formu, Kök hücre transplantasyonunda enfeksiyonlara yaklaşım el kitapçığı, Yüksek doz kemoterapi izlem ve transplant hasta takip formları, Nütrisyon bilgi ve takip formu, Kök hücre nakli konsültasyon izlem formları ve Transplant veri tabanı gibi kaynaklardan eğitim programımız için faydalanmaktayız.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayınlarınızın sayısı kaçtır?
2008 yılında uluslararası 8, ulusal 6 bilimsel makale ve 10 adet poster yayınlanmıştır. 2009 yılında Hematoloji Kliniği, Kök Hücre Nakli Ünitesi ve Aferez Ünitesi ile ilgili bildiri sayısı yaklaşık 20 civarındadır.

Kongre ve bilimsel toplantılara katılabiliyor musunuz?
Gerek ulusal gerekse uluslararası bilimsel toplantılara her düzeyde yeterli katılım olmaktadır. Ünite içi yıllık bilimsel aktivite takvimi oluşturulmuştur. Her düzeyde yeterli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım teşvik edilmektedir. Toplantı sonrası katılanlar tarafından geri bildirim sunumu yapılmaktadır. Bu şekilde klinik içi bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.

Son olarak kemik iliği transplantasyon programının başarılı olarak sürdürülebilmesi için sizce gerekenler nelerdir? Kısaca bahsedermisiniz?
Ünitemizin açılması ve gelişmesinde başta Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, Müsteşarımız sayın Prof. Dr. Nihat Tosun, Başhekimimiz Sayın Doç. Dr. Nurullah Zengin, Türk Hematoloji Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Muhit Özcan önemli destekleri var. Ayrıca tüm ekip arkadaşlarım ve her kademede hastane çalışanlarının büyük desteği var. Özellikle laboratuvar desteği bizim için çok önemli. Laboratuvarların büyük aşama kat ettiğini söyleyebilirim. Programın başarıyla sürdürülebilmesi için bu idari kademedeki ve mesai arkadaşlarımın desteğinin devam etmesi çok önemlidir. Çünkü birlikten güç doğar. Günümüz modern tıbbında kanserin tanı ve izlemi moleküler düzeyde yapılmaktadır. Akım sitometri ve PCR ile kanser moleküler düzeyde tanınmakta ve tedavinin etkinliği izlenmektedir. Bu yöntemlerle hastaların moleküler risk profili çalışılmakta ve hastaya yönelik tedavi kararı verilmektedir. Bu nedenle hematoloji laboratuvar bünyesinde akım sitometri laboratuvarı kurduk ve çalışmaya başladık. Bu laboratuvarın desteklenmesi gerekir. Önümüzdeki aylarda da moleküler genetik laboratuarını kurmayı planlıyoruz. Transplantasyon ünitemizin hasta hacmi her geçen gün sürekli artmaktadır. Programın çağdaş kavramlarla ilerleyebilmesi için Batı’daki örneklerde olduğu gibi ünitemize psikolog, klinik farmakolog ve istatistik uzmanı-data manager niteliğinde eğitimli elemanlara ihtiyaç vardır.


Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde görevli hekim, uzman, hemşire ve personeller

KİT hemşire kadrosu
Şerife Koçubaba (sorumlu)
Derya Türkoğlu
Süleyman Selim
Satı Yavuz
Aysun Emre
Filiz Ekici
Fidan Çelik
Vildan Çeliker
Goncagül Yılmaz

Bilgi işlem sorumlusu
Yeşim Candemir

Hematoloji Laboratuvarı personel kadrosu
Uzm. Dr. Çiğdem Sönmez (sorumlu)
Biyolog Funda Aydın
Biyolog Arzu Yurtçu
Biyolog Merve Cebi

Aferez Ünitesi Personel kadrosu
Hemşire Fatma Özgür (sorumlu)
Tek. Barış Kaşkaval
Biyolog Mevlüde Kurdal

Personel
Melek Yılmaz
Gülay Göksu
Fazlı Erbab


02/11/2009
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer