KLİNİKLER
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği
ÜROLOJİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Derya Balbay.
Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
1. Üroloji Kliniği, ekim 2003 tarihinde Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi bünyesinde kuruldu. Kliniğimiz resmen 19 Şubat 2004 tarihinde açılan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde eğitim, araştırma ve hasta bakım hizmetlerine devam ediyor.
Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Ülkemizdeki en yeni üroloji kliniklerinden birisi olan kliniğimize ilk asistanlar nisan 2004’teki TUS ile gelmeye başladı. Her yıl ortalama olarak 2 asistan almayı planlıyoruz.
Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Eğitim kadromuzda bir klinik şefi, bir başasistan ve iki uzman görev yapıyor.
Hemşire ve yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimizde sorumlu bir hemşire dışında halen 5 hemşire ve 2 sağlık memuru hizmet etmektedir. Ayrıca ürodinami, ultrasonografi, androloji ve ayaktan sistoskopi hastaları için ayrılan bölümde 1 de sağlık memuru görev yapıyor.
Kaç yatağınız var ve doluluk oranı nedir?
1. Üroloji Kliniği hastaları için hastanemizde 15 yatak ayrılmıştır. Yataklarımızın doluluk oranı ise oranımız genelde yüzde 100 civarında.
Yıllık poliklinik ve ameliyat sayınız ortalama ne kadar?
Ağırlıklı olarak ürolojik onkolojik cerrahi ve perkütan cerrahi olmak üzere 2005 yılında 960 ameliyat yapıldı. Aynı dönem içinde poliklinikte yaklaşık 15 bin yeni hasta kabul edildi.
Bir asistan eğitimi boyunca ortalama kaç ameliyat yapıyor?
Asistanlarımız kıdemlerine ve yapılacak ameliyatların özelliklerine göre ameliyat yapmaktadırlar. Örneğin geçen yıl bir asistanımız büyük ameliyatlar da dahil olmak üzere 50-60 ameliyat yapmıştır.
Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Nöbetler asistanların kıdemlerine ve serviste yatan hastaların tıbbi durumlarına göre değişkenlik arz edebilmekte. Birinci yıl asistanları ilk 6 ay, gün aşırı nöbete kalarak kıdemlileri ile birlikte hasta bakımı ve takibinde görev almaktalar. Daha sonra mutlaka en az bir kıdemli ve bir kıdemsiz asistan gereken sıklıkta nöbet tutuyor.
Eğitim programınız nedir?
Eğitim teorik ve pratik olarak yapılmaktadır. Teorik olarak dersler, seminerler ve makale saatleri olarak sayılabilir. Pratik eğitimler ise hasta muayenesinde ultrasonografik değerlendirme, ultrason eşliğinde biyopsi ve perkütan girişimleri, ürodinamik ve androlojik inceleme yöntemlerini ve ürolojik ameliyatları kapsıyor.
Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Teorik eğitimlerimizde birçok kaynaktan yararlanmakla birlikte çekirdek müfredat olarak Campbell’s Urology’i temel alıyoruz.
Biriminizde standart asistan karneleri uygulanıyor mu?
Evet uygulanıyor.
Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Gerekli kanuni düzenlemelerle belirlenen rotasyonlar, hastanemizdeki veya asistanların isteği ve hastanemizin onayına bağlı olarak diğer eğitim kliniklerinde yapılıyor.
Eğitimde kullandığınız araç-gereçlerle ilgili durumunuz nedir?
Yeni kurulan hastanemizde diğer bölümlerde olduğu gibi tanı ve tedavi için gerekli en ileri teknolojik donanım kullanılıyor. Örnek olarak androloji laboratuvarımızda corpus cavernosum EMG’si de dahil olarak tüm cavernosometrik incelemeler yapılabilmekte, ürodinami laboratuvarımızda EMG dahil tüm sistometrik ve üroflowmetrik değerlendirmeler yapılabiliyor. Yine kliniğimize ait çok gelişmiş üç boyutlu inceleme olanağı sağlayan ultrasonografi cihazı ile prostatik biyopsiler, perkütan girişimler ve doppler incelemeleri yapılabiliyor. Ameliyathanemizde ise bookwalter otomatik ekartör seti dahil açık cerrahi girişimlerin tümü için gerekli malzemeler mevcut. Erişkin ve çocuk her yaştaki hastalarımızda kullanılabilecek perkütan nefrolitotomi ameliyatları dahil tüm endoürolojik cerrahi işlemlerinin yapılabileceği ve dışardan izleyenler için monitörlerle desteklenen sistemimiz var. Ayrıca Türkiye’deki tüm eğitim hastaneleri dikkate alındığında ancak birkaçında bulunan, mediada green light olarak bilinen PVP lazer cihazımız da mevcut. Taş kırma ünitemiz henüz oluşturulmamakla birlikte yakın gelecekte hizmete girmesi için çalışmalar devam etmekte.
Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Son bir yıl içerisinde klinik olarak bir yurt içi kongre tebliği, bir yurt dışı kongre tebliği, bir yurt dışı vaka takdimi ve üç de yurt dışı orijinal makalemiz gerçekleştirilmiştir.
Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Yurt içi ve yurt dışı kongrelerimizden en belli başlı olanlarına her düzeyden katılabiliyoruz.
Son 5 yılda istifa eden asistan var mı? Varsa sayısı ne kadar?
Bir asistanımız üroloji asistanlığına devam etmek üzere klinik değiştirdi.
Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Uzmanlar ayda 2000-2500 YTL, asistanlar ise 1000-1500 YTL arasında döner sermaye alabiliyor.
Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Öncelikle kliniğimizde sigara içilmediğini bilmelerini isteriz. Kliniğimizde çok yoğun eğitim ve hasta bakım hizmetleri verildiğinden tercih ederken bu hususun dikkate alınmasında yarar var. Bizi özellikle üroloji uzmanı olduktan sonra akademik ilerlemeyi düşünen doktorların tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Teşekkürler. 03.04.2005
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer