KLİNİKLER
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği
ACİL TIP
12 Şubat 2013, Salı

 

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Havva Şahin Kavaklı

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

 

Kliniğimiz Acil Servisi 2004 yılında hastane kurulduğundan bu yana hizmet vermektedir. Ancak Acil Tıp Kliniği olarak asıl 2012 yılında benim doçentlik sınavını başarıyla tamamlayıp Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak atanmamdan sonra başladı. O tarihten bu yana çalışmalarımızı başarıyla sürdürmekteyiz.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

 

Kliniğimizde 2006 yılından bu yana asistanlarımıza eğitim vermekteyiz. Eğitim süreci içerisinde acil tıp alanıyla ilgili tüm teorik ve pratik bilgiler, uygulamalar asistanlarımıza başarıyla verilmektedir. 

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

 

Doçent kadrosunda eğitim ve idari sorumlu olarak ben görev yapmaktayım. Bunun dışında üniversite kadrosunda bir yardımcı doçent arkadaşımız bulunmaktadır. Ayrıca, başasistan olarak görev yapan iki arkadaşımız ve diğer uzman arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 10 kişi kliniğimiz akademik kadrosunda bulunmaktayız. Uzman arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanlığında geçici görevle çalışmakta, bir diğeri de Türkiye Büyük Millet Meclisinde poliklinik hizmeti vermektedir. 

 

Acil serviste 24 saat uzman doktor refakatinde hizmet verilmektedir. Asistan doktorlar acil serviste hiçbir zaman kendi başlarına kalmamakta, mutlaka onlara eşlik eden, kendilerine koordinatörlük yapan acil tıp uzmanı nezaretinde çalışmaktadırlar.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

 

Acil serviste biri sorumlu olmak üzere 28 hemşire arkadaşımız bulunmaktadır. Bunlar arasında tomografide ve nakil ambulansında görevli birer hemşire arkadaşımız bulunmaktadır. İki ortopedi teknisyenimiz nöbetleşe görev yapmaktadır. Triyajda, kayıtta sekiz hemşiremiz görev yapmaktadır. Ayrıca beş veri hazırlama hemşiremiz, klinik sekreterimiz ve memur kadrosunda olan personelimiz bulunmaktadır.

 

Bunların dışında birçok devlet hastanesi ya da eğitim-araştırma hastanesinde olmayan hasta yönlendirme personelimiz bulunmaktadır. Bu personel acil serviste kaliteyi artırmaktadır. Normalde hastaya eşlik eden, hasta yakınlarının yapmaları gereken işleri üstlenmekte, hastanın gereken takiplerini yapmakta, bu sayede gelen hasta yakınları bu konuda sıkıntı yaşamamaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

 

Şu an mevcut asistan eğitimi sistemine göre, maalesef asistanlar sadece eğitimlerini değil, aynı zamanda hizmeti de yürütmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla burada hizmeti aksatmadan biz her sabah asistanlarımızla birlikte toplanıp ders yapıyoruz. Gece gelen tüm vakaları, eğitim şeklinde konuşulacak tıbbi konuları ya da hastaları tartışıyoruz. Bunun dışında, perşembe günleri yine servisteki hizmetleri aksatmayacak şekilde sabah saat 09.00’da başlayıp en az öğlen 12.00’a kadar sürecek ders saatlerimiz var. Eğitim programları yıllık olarak hazırlanmakta ve hem teorik hem de pratik eğitimler şeklinde uygulanmaktadır. 

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

 

Acil serviste toplam 27 sedye, beş hasta muayene ve takip odamız mevcut. Ayrıca, alçı ve küçük cerrahi işlem odası dediğimiz birer odamız ile acil tıbbi malzeme ve ilaç depomuz var.  Yine acil servis içerisinde tomografi, ultrasonografi, röntgen cihazları, acil biyokimya laboratuvarı bulunmaktadır. Dolayısıyla bir acil hastanın buradan hiç ayrılmadan bütün ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Bölümümüz özelliği nedeni ile acil hastalara hizmet vermemizden dolayı yataklarımız sürekli bir sirkülasyon içerisinde ve tam kapasite doluluk ile hizmet vermektedir.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

 

Yıllık olarak acil servise gelen hasta sayısını net olarak söylemek mümkün değil. Çünkü bu rakam sürekli değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte yaklaşık bir rakam vermek gerekirse yılda 100 binin üzerinde vakaya müdahale edildiğini söyleyebiliriz.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet

tutuyor?

 

Nöbet düzenlemesi 24 saat esasına göre ve mutlaka bir uzman refakat edecek şekilde düzenlenmektedir. Bazen gece 24.00’a kadar yoğun olan saatlerde ikinci bir acil tıp uzmanı da görev yapmaktadır. Nöbetlerimizi iki vardiya halinde gerçekleştirmekteyiz. Akşam 17.00’a kadar 08.00-17.000 bir vardiya, diğer sabah 08.00’a kadar bir başka vardiya şeklinde. Her vardiyada günlük beş acil tıp asistanı nöbet tutmaktadır. Yeni başlayan bir acil tıp asistanı ortalama 10 gece, 10 gündüz nöbet tutmaktadır. Tabii kıdem aldıkça bu sayı azalmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

 

“Test book”larımızı baz alarak, genelde de ilk yıl başlayan asistanlarımızı oryantasyon eğiminden geçirdikten sonra, normal eğitim müfredatına tabi tutuyoruz. Verdiğimiz eğitimin ardından bir iki aylık aralarla sınavlara tabi tutarak bilgilerini test ediyoruz.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

 

Bizim kliniğimizden birçok kliniğe rotasyon var. Bunlar arasında dâhiliye, kardiyoloji, radyoloji, genel cerrahi, anesteziyoloji gibi birçok klinik var. Asistanlarımızı iki üç ay gibi sürelerle bu kliniklere rotasyona gönderiyoruz. Diğer kliniklerden; plastik cerrahi, kulak burun boğaz, ortopedi ve beyin cerrahi kliniklerinden asistanlar da birer ay süreyle bize geliyorlar.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

 

Kliniğimizden çıkan yayın sayısı aslına bakılırsa fazla. Bildirilere bakarsak yurt dışı olarak bu yıl en az 20 yayınımız çıktı. Onun dışında orijinal makale ve olgu sunumu olarak da pek çok yayınımız bulunmakta. Yaklaşık 40-45 yayınımız var

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

 

Kongreler bizim için gerçekten yararlı oluyor. Bu yıl içerisinde Avrasya Acil Kongresi, Avrupa Acil Kongresi ülkemizde yapıldı. Dolayısıyla bu kongrelere geniş bir katılımımız oldu. Bu kongrelere bildirilerimizle de katılım gösterdik. Bu tür faaliyetlere klinik olarak, hizmeti aksatmadan mümkün olduğunca çok sayıda uzman ve asistan arkadaşımızla katılmaya gayret gösteriyoruz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

 

Bizim Acil Tıp Kliniği olarak buradaki hedefimiz hizmetin en iyi şekilde verilmesi. Ben klinik eğitim ve idari sorumlusu olarak her zaman şunu hedefliyorum ya da hayalim o; Amerika’da bir Mayo Kliniğin aciline bir hasta başvurduğunda literatürde olan nasıl bir hizmet, nasıl bir bakım alıyorsa, burada da aynı şekilde aynı kalitede hizmet alsın istiyorum.

 

Oradaki bir asistan hangi eğitimden geçiyorsa, biz de burada kendi asistanlarımızı o şekilde yetiştirelim istiyorum. Bunun için mümkün olduğunca şartlarımızı zorluyoruz. Eğitim programlarımızı buna göre yapıyoruz ve literatürü yakından takip ederek bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Onlar da geldiklerinde Acil Tıp Kliniğinde yoğun bir bilimsel ortam olduğunu görecek, hasta hizmetleri aksatılmadan bilimsel faaliyetlerin son derece titizlikle yürütüldüğü bir klinikle karşılaşacaklardır.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Eğitim ve İdari Sorumlusu:   Doç. Dr. Havva Şahin Kavaklı

Başasistan:                              Uzm Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik

                                                    Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın

 

Uzmanlar:      

Uzm. Dr. Ferhat İçme

Uzm. Dr. F. Güllü Ercan Haydar

Uzm. Dr. Nurettin Özgür Doğan

Uzm. Dr. Yavuz Otal

Uzm. Dr. Alp Şener

 

Asistanlar:    

Dr. Erdem Hayta

Dr. Çağrı Serdar Elgörmüş

Dr. Selma Mine Kara

Dr. Sevcan Levent

Dr. Serkan Demircan

Dr. Mahmut Murat Dellül

Dr. Beliz Öztok

Dr. Ahmet Fatih Karaman

Dr. Zeynep Saral Öztürk

Dr. İlyas Ertok

Dr. Osman Mahir Okur

Dr. Gizem Görmez

Pervin Sarıkaya

Dr. Bülent Demir

Dr. Mehmet Yılmaz

Dr. İshak Şan

Dr. Tuğba Atmaca Temrel

Dr. Erkut Erol

Salih Kocaoğlu

Dr. Teoman Erşen

Dr. Tolga Öz

Dr. Ramazan Avcu

Dr. Yunus Emre Arık

Dr. Uğur Özkula

Dr. Çağdaş Yıldırım

 

Hemşireler:   Sorumlu Hem. Esin Acar

Sor. Hem. Yrd. Canan Altınay

Hem. Özlem Elma

Hem. Dilek Aydın

Hem. Cansu Atasever

Hem. Nurcan Başkıran

Hem. Berna Gökçe

Hem. Mehmet Temiz

Hem. Emine Öztürk

Hem. Gülşen Işık

Hem. Özlem Gökdemir

Hem. Sevim Arısoy

Hem. Merve Taşdemir

Hem. Gülnür Gözel

Hem. R. Cansu Küçük

Hem. Meral Aydoğmuş

Hem. Esra Boz

Hem. Tülay İlhan

Hem. Şule Doğan

Hem. Aysel Aytekin

Hem. Fatma Aksoy

Hem. Mehmet Akbaba

Hem. Ayfer Tekin

Hem. Leyla Kortağ

Hem. Selde İstanbul

Hem. Melek Kavcar

Hem. Yavuz Tüysüz

Hem. Tuba Derici

Hem. Sevim Çiftçi

Hem. Ali Gündüz

Hem. Gülbahar Ocak

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer