KLİNİKLER
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
DERMATOLOJİ
15 Şubat 2011, Salı

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Şefi Prof. Dr. Ahmet Metin

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Hastanemiz hizmete girdikten yaklaşık 1 yıl sonra daha önceleri sadece poliklinik hizmeti veren Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü 2005 yılı sonuna doğru eğitim kliniğine dönüştü. İlk klinik şefi olarak ben göreve başladım. Başlangıçta 2 olan poliklinik sayısı 3’e çıkarıldı, fototerapi ünitesi kuruldu, dermatolojik cerrahi işlemlerin de yapıldığı küçük müdahale odası açıldı ve 6 hasta yatağı alındı. Zamanla 2 semt polikliniği odası daha açıldı. 2010 yılının ikinci yarısından itibaren 2 başasistan başlamış oldu.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

İlk asistanımız 2006’da eğitim almaya başladı. O tarihten bu yana kliniğimizde asistan eğitimi verilmektedir. 2010 yılında ilk asistanımız uzman oldu.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Akademik kadromuzda kuruluştan itibaren 1 şef ve son 6 aydır 2 başasistan bulunmaktadır. Ayrıca 6 asistanımız bulunmaktadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Polikliniğimizde biri fototerapi ünitesinde, biri müdahale odasında olmak üzere 2 hemşiremiz bulunuyor. Ayrıca servisimizde Nöroloji 1 ve Nöroloji 2 servisleri ile ortak servisi kullanmamız nedeniyle her 3 servisin hastalarını ortak takip eden biri sorumlu hemşiremiz olan 8 servis hemşiresi çalışmaktadır. İkisi poliklinikte biri de serviste çalışan 3 de sekreterimiz mevcuttur.

 

Eğitim programınız nedir?

Akademik çalışma dönemi içerisinde her salı günü saat 12.30-13.30 arası seminer yapılmaktadır.   Perşembe günleri 12.45-16.30 saatleri arasını şef, başasistan ve asistanlarla birlikte yapılan  asistan dersi, tez çalışmaları, araştırma ve yayın çalışmalarına ayırmaktayız. Cuma günleri ise 12.45-13.30 saatleri arasında makale saati ve olgu sunumları yapılmaktadır. Ayrıca her gün sabah 9.00’da serviste hasta viziti yapılmakta ve hastanede bulunan 3 poliklinikte, asistanlarımız uzman doktorlar eşliğinde hasta muayene edip tetkik ve tedavi manipülasyonları yaparak eğitim almaktadır.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Servisimizde toplam 6 yatağımız var. Yatak doluluk oranımız yaklaşık yüzde 85-90 civarında gerçekleşmektedir. Yatak azlığı nedeniyle bazen servis dışında da hastalarımız bulunmakta, bu nedenle hastaların hastanede yatış süreleri mümkün olduğunca kısa tutularak oldukça hızlı bir yatan hasta sirkülasyonu gerçekleşmektedir.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Hastanede bulunan 3 polikliniğimizde yıllık ortalama 40 bin hasta, hastanemize bağlı 5 semt polikliniğimizde bulunan dermatoloji polikliniklerinde ise ortalama 25 bin hasta olmak üzere yıllık toplamda yaklaşık 65 bin hasta muayene edilmektedir.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Servis nöbetleri asistanlarımız tarafından eşit sayıda paylaşılarak tutuluyor. Kıdemli ve kıdemsiz asistanlar eşit sayıda nöbet tutmakla birlikte asistanların kıdemleri arttıkça hafta sonu tuttukları nöbetlerin sayısı azalıyor.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Dermatoloji Klinik Şeflikleri olarak hazırladığımız bir asistan karnesi ve eğitim programı mevcut, ancak formal bir müfredat için tıpta uzmanlık kurulu komisyonunun hazırlayacağı programın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şu anki müfredata göre akademik kadroda bulunanların ve araştırma görevlerinin yılda iki, uzmanların ise bir seminer hazırlaması gerekiyor. Araştırma görevlileri yılda ayrıca en az iki olgu sunumu yapıyor ve muhtelif sayıda makale sunuyor, araştırma projelerine katılıyorlar. Dönüşümlü olarak servis ve müdahale odasında bulunduklarından yeterli sayıda dermatoloji manipülasyonlar yapıyorlar.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Her asistanımız eğitim müfredatına uygun olarak 3 ay dâhiliye, 1 ay enfeksiyon hastalıkları, 2 ay patoloji ve 2 ay plastik cerrahi rotasyonu yapıyorlar. Rotasyonlarda bulunan asistanlarımız klinikle temaslarını devam ettirip eğitim programlarına iştirak ederler ve nöbetlerini kendi kliniğimizde tutarlar. 2010 yılından itibaren çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanlarının da 1 ay süre ile dermatoloji rotasyonu yapmaları gerekti ve kliniğimizde başka hastanelerden gelen çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanlarının da rotasyonlarını yapmaları sağlandı.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

2010 yılı içinde 3 adet yurt dışı, 12 adet yurt içi yayın, 10 yurt içi poster bildirisi, 3 bilimsel toplantı konuşması yapılmıştır. Klinik kuruluşu ve çalışma düzeni büyük ölçüde tamamlanan bölümümüzde akademik çalışmalara artık daha fazla zaman ayrılmakta olduğundan bu sayıların önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Örneğin; son olarak Dünya Dermatoloji Kongresi’ne önerdiğimiz 10 bildirinin hepsi de kabul görmüş ve halen kliniğimizde yürütülmekte olan çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Mümkün olduğunca her uzmanın ve ilk yılını dolduran asistanların kongrelere katılmasını sağlıyoruz. İl içindeki bilimsel toplantılara katılmak isteyen her asistan ve uzmanın tedavi hizmetlerini kesintiye sokmayacak şekilde sırayla ve herkesin yararlanacağı biçimde bu toplantılara katılmasını istiyoruz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kliniğimize gerek il içerisinden gerekse il dışından tanı ve tedavi amacıyla çok sayıda deri hastası başvurmaktadır. Önümüzdeki aylar içerisinde açılacak ihale ile birlikte kliniğimizin dijital dermatoskop ve lazer cihazı eksiğinin tamamlanacağını, çok yakın bir zamanda psoriasis, Behçet hastalığı, saç ve tırnak hastalıkları gibi bazı hastalıklar için özel poliklinik uygulamasına geçeceğimizi iletmek isterim. İhale aşamasına gelinen bir bakanlık projesi sonucu hastanemizin büyük bir sağlık kampüsüne dönüşmesi gündemdedir. Gerçekleştiğinde eğitim ve hizmeti kapasitesi daha da artacaktır.

 

Kliniğinizde görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Klinik Şefi:

Prof. Dr. Ahmet Metin

 

Başasistanlar:

Uzm. Dr. Selma Emre

Uzm. Dr. Gülşen Akoğlu

 

Uzman Doktorlar:

Dr. Ayşe Akbaş

Dr. Sertaç Şener

Dr. Fadime Kılınç

Dr. Deniz Demirseren

Dr. Burçin Kaftan (Tedaş Semt Polk.)

Dr. Salime Yağlı (Beşevler Semt Polk.)

 

Asistan Doktorlar:

Dr. Suzan Demir Pektaş

Dr. Sevgi Kılıç

Dr. Saliha Kırbaş

Dr. Aynure Öztekin

Dr. Gözde Kurtoğlu

Dr. N. Demet Karaokutan

14/02/2011

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer