KLİNİKLER
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
ÜROLOJİ
11 Mart 2013, Pazartesi

 


 

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ziya Akbulut

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

 

Kliniğimiz, 19 Şubat 2004 tarihinde resmen açılan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde eğitim, araştırma ve hasta bakım hizmetlerine devam etmektedir.

 

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

 

Ülkemizdeki en yeni üroloji kliniklerinden biri olan kliniğimize ilk asistanlar Nisan 2004’teki TUS ile gelmeye başladı. Her yıl ortalama iki asistan almayı planlıyoruz.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

 

Kliniğimiz akademik kadrosu bir profesör, yedi doçent, beş başasistan, üç uzman ve sekiz asistandan oluşmaktadır.

 

Hemşire ve yardımcı personel durumunuz nedir?

 

Kliniğimizde sorumlu bir hemşire dışında, halen dokuz hemşire ve iki sağlık memuru hizmet vermektedir. Ayrıca, ürodinami-androloji laboratuvarı ve ultrason-biyopsi ünitemizde iki sağlık memuru görev yapmaktadır.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranı nedir?

 

Üroloji Kliniği hastaları için hastanemizde 27 yatak ayrılmıştır. Yataklarımızın doluluk oranı genellikle yüzde 100 civarındadır.

 

Yıllık poliklinik ve ameliyat sayınız ortalama ne kadar?

 

Ağırlıklı olarak üroonkolojik cerrahi, endoürolojik cerrahi ve androlojik cerrahi olmak üzere 2012 yılında 2 bin civarında ameliyat yapılmıştır. Poliklinik hizmetlerimiz eş zamanlı çalışan dört ayrı hasta muayene odasında yürütülmektedir. 2012 yılında polikliniğimize yaklaşık 50 bin yeni hasta başvurmuştur.

 

Bir asistan eğitimi boyunca ortalama kaç ameliyat yapıyor?

 

Asistanlarımız kıdemlerine ve yapılacak ameliyatların özelliklerine göre ameliyat yapmaktadır. Bir asistan eğitimi boyunca ortalama 200-250 ameliyat yapmaktadır.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

 

Nöbetler asistanların kıdemlerine ve serviste yatan hastaların tıbbi durumlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Birinci yıl asistanları ayda 10-11 nöbet tutmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

 

Eğitimlerimiz teorik ve pratik olarak yapılmaktadır. Teorik eğitimlerimiz dersler, seminerler ve makale saatleri olarak sayılabilir. Pratik eğitimler ise hasta muayenesinde ultrasonografik değerlendirme, ultrason eşliğinde biyopsi ve perkütan girişimleri, ürodinamik ve androlojik inceleme yöntemlerini ve ürolojik ameliyatları kapsıyor.

Teorik eğitimlerimizde birçok kaynaktan yararlanmakla birlikte, çekirdek müfredat olarak “Campbell’s Urology” ve “EAU Guidelines”ı temel alıyoruz.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

 

Gerekli kanuni düzenlemelerle belirlenen rotasyonlar, hastanemizdeki veya asistanların isteği ve hastanemizin onayına bağlı olarak diğer eğitim kliniklerinde yapılmaktadır.

 

Eğitimde kullandığınız araç-gereçlerle ilgili durumunuz nedir?

 

Hastanemizde tanı ve tedavi için gerekli en ileri teknolojik donanım kullanılmaktadır. Poliklinik hizmetlerimizden başlayacak olursak, androloji laboratuvarımızda kavernozometri, korpus kavernozum EMG’si gibi incelemeler yapılabilmektedir. Ürodinami laboratuvarımızda sistometri, basınç-akım çalışması ve üroflowmetrik değerlendirmeler yapılabilmektedir. Yine kliniğimize ait çok gelişmiş üç boyutlu inceleme olanağı sağlayan ultrasonografi cihazı ile prostatik biyopsiler, perkütan renal girişimler (nefrostomi takılması vb.)  ve penil Doppler incelemeleri yapılabilmekte ve asistanlarımıza bu konularda da önemli bir eğitim şansı sağlanmaktadır. Gelişmiş bir cihaza sahip olan taş kırma ünitemiz hastalarımıza iki yıldır hizmet vermektedir. Ameliyathanemizde ise otomatik ekartör seti dâhil açık cerrahi girişimlerin tümü için gerekli malzemeler mevcuttur. Erişkin ve çocuk her yaştaki hastalarımızda kullanılabilecek perkütan nefrolitotomi, miniperk ameliyatları dâhil tüm endoürolojik cerrahi işlemlerinin yapılabileceği ve dışarıdan izleyenler için monitörlerle desteklenen sistemimiz vardır. Ameliyat esnasında taş kırma için kullanılan pnömotik, ultrasonik ve holmium lazer taş kırma sistemlerinin her üçü de ameliyathanemizde bulunmaktadır. Geçen yıldan beri kliniğimizde fleksibl üreteroskopi yapılabilmektedir. Kullanımı giderek azalmakla birlikte, Türkiye’deki tüm eğitim hastaneleri dikkate alındığında ancak birkaçında bulunan, mediada “green light” olarak bilinen 80 watt PVP lazer cihazımız da mevcuttur.  Kliniğimizde laparoskopik ürolojik ameliyatlarda kullanılan gerekli tüm ekipmanlar bulunmakta ve parsiyel nefrektomi, adrenalektomi gibi ileri düzey laparoskopi tecrübesi gerektiren ameliyatlar yoğun biçimde yapılmaktadır. Ayrıca, ameliyathanemizde dört yıldır da Vinci-S model cerrahi robot da mevcut olup, bu süre zarfında ağırlıklı olarak radikal prostatektomi olmak üzere 500’ü aşkın olgu ameliyat edilmiştir. Bu ameliyatın ameliyat ekibi dışındakiler tarafından da daha rahat izlenebilmesi için ameliyathanemizde üç boyutlu görüntü sağlayan bir dev ekranımız mevcuttur. Her robotik ameliyata bir uzmana ek olarak bir asistan da eşlik ettiğinden, asistan arkadaşlar eğitimlerinin sonunda robotik cerrahi konusunda önemli bir tecrübeye sahip olmaktadır.

 

Kliniğinizde bundan sonraki yıllar için planlarınız nelerdir?

 

Kliniğimizde aynı zamanda çocuk ürolojisi yan dalı olan bir meslektaşımız da mevcuttur: Doç. Dr. Koray Ağras.  Hastanemizde henüz çocuk kliniği olmamasına rağmen, sünnetler hariç kliniğimizde yıllık ortalama 200-250 çocuk ameliyat edilmektedir. Önümüzdeki aydan itibaren çocuk ürolojisi polikliniğimizi açarak bu sayıyı daha da artırmak düşüncesindeyiz. Hastanemizde geçen yıldan itibaren genel cerrahi kliniğince böbrek nakli yapılmaya başlanmıştır ve pediatrik transplant hastalarının çoğunda altta yatan ana sebep ürolojik problemlerdir. Bu anlamda da,  transplant öncesi ve sonrasında çocuk üroloji polikliniğinin açılmasının çok gerekli olduğunu düşünmekteyim. Çocuk ürolojisi polikliniğine destek olarak, taş kırma ünitemiz de çocuk hastalarımıza hizmet verecek şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca, idrar kaçırma problemi olan çocuklarımıza yönelik olarak ürodinami ünitemizde “biofeedback” denilen tedavinin altyapısını kurmaya çalışıyoruz. Ayrıca, yakın gelecekte pediatrik hastalarımızı da robotik cerrahiden faydalandıracağız.

 

Bunun dışında, en kısa sürede hastalarımıza hizmet veren ve kadın hastalıkları ve doğum kliniğiyle iş birliği içerisinde olan bir infertilite polikliniğinin de kurulması için çaba sarfediyoruz.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız nedir?

 

Son bir yıl içerisinde kliniğimizden beş yurt içi,15 de yurt dışı bilimsel yayın yapılmıştır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

 

Kongrelere katılımda bir sıkıntımız yok. Alanımızla ilgili yurt içi ve yurt dışı kongreleri takip edebiliyoruz. Bu kongrelere sunumlarımızla ve görevli konuşmacı olarak katılıyoruz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

 

Kliniğimizde çok yoğun eğitim ve hasta bakım hizmetleri verildiğinden, tercih ederken bu hususun dikkate alınmasında yarar var. Ürolojide mevcut tüm yeni teknolojilere sahip, hasta ve vaka profili oldukça geniş olan kliniğimize ürolog olmak isteyen herkesi bekliyoruz.

 

Teşekkürler.

 

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Eğitim ve İdari Sorumlusu:  Doç. Dr. Ziya Akbulut

 

Eğitim Görevlileri:                Prof. Dr. Önder Kayıgil

     Doç. Dr. Ali Fuat Atmaca

 

Başasistanlar:                       

Doç. Dr. Serkan Altınova

Doç. Dr. Erdem Canda

Op. Dr. Asım Özayar

Op. Dr. M. Fuat Özcan

Op. Dr. Erem Asil

 

Uzmanlar:      

Doç. Dr. Koray Ağras (Çocuk Ürolojisi Uzmanı)

Doç. Dr. Mustafa Aldemir

Doç. Dr. Ömer Bayrak

Op. Dr. Kemal Ener

Op. Dr. M. Fuat Özcan

Op. Dr. Emrah Okulu

Op. Dr. Evren Işık

 

Asistanlar:    

  Dr. Bahri Gök

Dr. Fatih Akdemir

Dr. M. Ersagun Arslan

Dr. Murat Kekse

Dr. Serdar Çakmak

Dr. Ö. Ural Çakıcı

Dr. Emre Ürer

Dr. Davut Kamacı

 

Hemşireler:   

Hem. İlkay Kıymaz

Hem. Aslı Çakır

Hem. Canan Kuyugöz

Hem. Bircan Şimşek

Hem. Münire Yalçın

Hem. Başak Tarlak

Hem. Atilla Akbıyık

Hem. Leyla Mert

Hem. Aykut Çakır

Hem. Zeynep Tepe

Hem. Mine Keleş

Hem. Dilek Demirkol

Hem. Ömer Koca

Hem. Orhan Koca

Hem. Nuran Özsoy

Hem. Yasin Çelik

 

Sekreterler:  

Hicran Taner

Nurten Önal

 

 Personeller:  

Hüseyin Kılıçaslan

Raziye Özen

Ayşe Arslan

Hürcet Günel

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
5
1) ismail koc (isci)
09.02.2015 13:19:33
Selami aleykum sizde bir ricam var yesil kart saglik guvencesi var urolojisi pobot sistem amliyati yapiliyormu tsekurler
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer