KLİNİKLER
Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği
GENEL CERRAHİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. M. Mahir Özmen.

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Aslında yeni bir klinik sayılabiliriz. Kliniğimiz, 1969 yılında Op. Dr. Fethi Karapınar tarafından Ankara Hastanesi bünyesinde kurulmuştur. 1984 yılında Sayın Karapınar’ın emekli olması nedeniyle bir süre diğer iki klinik içinde çalışmalarını sürdüren klinik, 1985 yılında Sayın Doç. Dr. İsmet Baran tarafından yeniden kurulmuş ve bu tarihten 1 Ağustos 2005 tarihine kadar klinikten 28 genel cerrahi uzmanı yetişmiştir. Sayın Doç. Dr. İsmet Baran ile başlayan yeniden yapılanma sürecinde SSK bünyesinde lokomotif bölümlerden birisi haline gelmiştir. 19 Şubat 2005 tarihinde SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi ve ardından Sayın Baran’ın emekli olması ile boşalan şef kadrosuna ben atandım.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Kliniğimiz de şu an bir şef, bir şef yardımcısı, bir başasistan ve 3 uzmandan oluşan bir eğitim kadrosu bulunmaktadır. Ancak kliniğimizin yeniden yapılanma süreci henüz devam ediyor.

Hemşire ve yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimizde 6 hemşire, 5 yardımcı personel ameliyathanede de 2 hemşire ve 2 yardımcı personel olmak üzere toplam 8 hemşire ve 7 yardımcı sağlık personeli mevcuttur.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranı nedir?
Şu an aktif olarak kullanılan yatak sayısı 20. Ancak kliniğimizde olması gereken yatak sayısı 25-26 dolayındadır. Şu an itibariyle kullanılan yataklar dikkate alındığında doluluk oranımız yüzde 98 dolayındadır.

Yıllık poliklinik ve ameliyat sayınız ortalama ne kadar?
2005 yılındaki toplam poliklinik sayısı 15 bin 275 ve ameliyat sayısı da 1472’dir. Bu yılın ilk 3 aylık dönemindeki poliklinik sayımız 3025 ve ameliyat sayımız da 210’dir. Her ne kadar SSK dönemindeki yoğunluk olmasa da, ilk üç aylık dönemdeki rakamlar, yıllık sayılarımızın yaklaşık 12-13 bin poliklinik ve ortalama 900-1000 ameliyat civarında olacağını göstermektedir.

Bir asistan eğitimi boyunca ortalama kaç ameliyat yapıyor?
Cerrahi uzmanlık eğitiminde sayı her ne kadar başlı başına bir belirleyici değilse de, asistan karnelerinde belirtilen ve Avrupa Uzmanlık Dernekleri Federasyonu’nun belirlediği asgari sayılara ulaşılması da mutlak bir gerekliliktir. Benimde Yürütme Kurulunda olduğum Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu (Cerrahi Board) tarafından hazırlanan Çekirdek Eğitim Müfredatı’nda bir cerrahi asistanının eğitim süresince yapması gereken ameliyatların dağılımı ve sayılar belirlenmiştir. Bu sayının minimum 350 olması düşünülmektedir. Ancak elbette ki dağılımda da paralellik olmalıdır. Yani, bir asistanın yapacağı küçük ve orta ameliyatların tamamının bu sayıya yansıtılamayacağı da unutulmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında ve hastanemizin özelliği dikkate alındığında her asistan tatminkar sayılara ulaşabilmekte. Ayrıca yapamayacakları major bazı ameliyatları da görmek, ve asiste edebilmek olanağı yakalamaktadırlar. Sayısal bir örnek olması bakımından, şu anda 4. yılındaki bir asistanımın büyük, orta, küçük tüm ameliyatlarının toplam sayısının 800 civarında olduğunu söyleyebilirim.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Hastanemizde dört adet cerrahi kliniği bulunmakta olup her klinik, servis nöbetlerini kendisi organize etmektedir. Ayrıca acil cerrahi servis nöbetleri de koordinatör şeflik tarafından tüm hastane için yapılmakta ve bir uzman, biri kıdemli olmak üzere dört asistan nöbete kalmaktadır. Çok yoğun olması durumunda, servis nöbetçi asistanlarından da destek alınabilmektedir. Birinci yılındaki bir asistanın ortalama nöbet sayısı klinikler arsında bazı farklılıklar olmakla birlikte 9-10 dolayındadır.

Eğitim programınız nedir?
Eğitim programımız temelde hizmet hastanesi özelliği ön planda olan bizimki gibi hastanelerde hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlenmiştir. Açıkçası önceki dönemlerde hizmet ve rutin işler her şeyin önünde gelmiş, eğitim son sıralara itilmiştir. Son değişim, ve buna bağlı olarak hasta yoğunluğunda belirgin azalma, eğitimin de ön sıralara çekilmesi için bir fırsat yaratmıştır. Buna karşın kliniklerin bir çoğu, eski alışkanlığını sürdürmektedir. Ancak yine de bizim diğer cerrahi kliniklerinden farkımız, haftanın bütün günlerinde ameliyat yapmak yerine, üç gününde ameliyat yapıp diğer iki günü de eğitim programlarına ayırmaktır. Klasik hasta başı eğitimleri yanında, literatür saati ve seminer programlarımız mevcut olup her asistan ve uzman bu toplantılara katkı sunmaktadır. Sorgulayıcı düşünme sistemi, cerrahi eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Uzmanlık öğrencilerinin hastalara yaklaşım, sorun çözme, iyi klinik uygulamaları, kanıta dayalı tıp uygulamaları konusunda bilgi ve becerisinin artırılmasına çalışılmaktadır. Olguların preoperatif değerlendirilmeleri yanında audit toplantıları ve morbidite-mortalite toplantıları da yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimiz düzenli olarak ayda bir kez patoloji klinikleri ile klinikopatoloji toplantıları düzenlemektedir. Bu yıl radyoloji klinikleri ile de benzer şekilde kliniko-radyoloji toplantıları düzenlenmesine çalışılmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Genel cerrahide çekirdek eğitim müfredatı oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Şimdilik bu hazırlık için kullanılan program ile daha önceki dönemlerden kalan programın genel şablonu kullanılarak bir eğitim verilmeye çalışılmaktadır.

Biriminizde standart asistan karneleri uygulanıyor mu?
Kliniğimizde kullanıma yeni sunulmuş bir asistan karnemiz mevcuttur. Asistanların eğitim süresince yapmış oldukları işleri belgelemelerine yardımcı olması yanında her kıdemde yapılması gereken asgari uygulama ve sayılar da bu karnede detaylı olarak belirtilmiştir. Bu karne, henüz Türk Cerrahi Derneği’nin hazırladığı ve kullanıma sunduğu standart bir karne olmaması nedeniyle yurt içi ve yurt dışındaki diğer merkezlerde kullanılan karnelerdeki benzer standartlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Eğitimde kullandığınız araç-gereçlerle ilgili durumunuz nedir?
Kliniğimizde eğitim için ayrılmış bir seminer salonu, bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcuttur. Ayrıca hastanemiz tüm hekimlere internet erişimi hizmeti sunmaktadır. Kliniğimizde Türkçe ve yabancı bazı dergiler yanında, cerrahinin önde gelen kaynak kitapları da mevcut.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Daha önceki yıllarda kongrelere çoğunlukla eğitici kadroların katılımı olmuştur. Bu yıl ilk kez önümüzdeki aylarda, çoğunlukla uzmanlık öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulacaktır. Amacımız bildiri olmadan kongrelere katılma, kongreleri turistik ziyaretler haline çevirme yaklaşımı yerine, kongrelere aktif olarak katılımı sağlamak ve uzmanlık öğrencilerine bilimsel çalışmalarını sunma ve tartışma deneyimi kazandırtmak olacaktır.

Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Şu anda kabaca tam gün çalışan bir uzman ayda ortalama 2000-2500YTL, bir asistan ise ortalama 1000YTL civarında döner sermaye almaktadır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Kliniğimize ya da genel cerrahi uzmanlık eğitimine yeni katılacak herkese mesajım, ne istediklerini bilerek ve hedeflerini belirleyerek yol almaya çalışmalarıdır. Ancak bu şekilde başarılı olabilirler. Sıradanlığın önüne geçmenin yolu, bilimsel performansı artırmaktan ve her zaman yenilenmekten geçer. Biz, kliniğimizde genel cerrahinin hemen her alanında kaliteli bir eğitim vereceğimizi, onları donanımlı birer cerrah olarak yetiştireceğimizi ve bunun yanında da bilimsel yetkinliğe ulaşmaları için her türlü ortamı sağlamaya gayret edeceğimizi garanti edebiliriz.
Teşekkürler. 11.04.2006
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer