KLİNİKLER
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Kliniği
MEDİKAL ONKOLOJİ
25 Şubat 2013, Pazartesi

 

 

 

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Erhan Reis

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

 

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Hastanesi,çok uzun süredir hizmet veren bir hastanedir. Daha önce bilindiği gibi Etimesgut’ta hizmet vermekteydi. Ancak, 1990 yılında şu anda kullanılmakta olan ana binanın yapılmasıyla buraya taşındı. 1993 yılından itibaren de asistan kadrosu açılarak eğitim verilmeye başlanıldı. Bu tarihten itibaren ilk başta iki klinik, ardından da beşe kadar çıkan cerrahi klinikleri oluşturularak aktif bir şekilde hem hizmet hem de asistan eğitimi veren bir hastane haline gelmiştir. Son olarak 2012 yılı başlarında yapılan bir değişiklikle kliniklerin birleştirilmesi sonucu tüm cerrahi klinikleri tek çatı altında toplanarak tek klinik haline dönüştürülmüştür. Çalışmalarımızı bu şekilde sürdürmekteyiz.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

 

1993’ten bu yana asistan eğitimi verildiği hesaplanırsa, 20 yıldır asistan eğitimi verilmektedir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

 

Toplam olarak uzman kadromuzda 31 genel cerrahi uzmanımız var. Bunların 12’si eğitim görevlisi, 19’u da başasistan ve uzman kadrosundaki arkadaşlarımız. Akademik kadromuzda bir profesör, sekiz doçent ve 22 de uzmanımız var. Ancak bunların bir kısmı öğretim görevlisi. Burada önemli bir nokta da, bildiğiniz gibi onkoloji hastanesinde çalışan uzmanların çoğu yaklaşık altı ay önce cerrahi onkolojinin Sağlık Bakanlığı tarafından yan dal olarak kabul edilmesinin ardından, gerekli şartları yerine getiren arkadaşlarımıza cerrahi onkoloji diploması verilmesidir. Şu anda hastanemizde fiili olarak çalışan 31 hekimimizin 15’i aynı zamanda cerrahi onkoloji diplomasına da sahiptir.

Kliniğimizde 10 asistanımız var. Bu arkadaşlarımız kliniğimizde genel cerrahi ihtisaslarını tamamlamaktadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

 

Kliniğimizde 25 hemşiremiz var. Hemşire sayımıza baktığımızda Türkiye ortalamasına göre iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim.  Tabii ki hasta bakımı açısından bu sayı daha da artabilir mi derseniz, tabii ki sayının daha fazla olması verilen hizmetin de kalitesini daha üst düzeye taşıyacaktır. 

Servisimizde üç bilgi işlem elemanımız var. Bu arkadaşlar hasta yatışı, çıkışı, raporlama, arşiv gibi konularda hizmet veriyorlar. Ayrıca, diğer yardımcı hizmetlerde de altı personelimiz mevcut. 

 

Eğitim programınız nedir?

 

Eğitim dediğimiz zaman bir pratik bir de teorik eğitim var. Pratik eğitim, tabiri caiz ise cerrahide 7 gün 24 saat devam eder, hiçbir zaman bitmez. Sabah 07.30-08.00 arası kıdemli asistan eşliğinde günlük vizitlerini yaparlar. 08.00’da o ayın sorumlu uzmanı ile birlikte standart vizitlerini yaparlar, 08.30’da da bir eğitim görevlisi ile beraber vakalar tekrar değerlendirilir. Bunlar rutin işlerin aksamaması için tabii ki önemliyken, diğer taraftan da bir nevi eğitim  anlamındadır. Saat 08.30-09.00 itibariyle klinikte kalması gerekenler dışındaki asistanlar masa durumuna göre ameliyathaneye iner ve cerrahi pratik eğitimlerini alırlar. Münavebeli olarak klinikteki işlerin yürütülmesi, poliklinik, endoskopi gibi alanlarda da aktif olarak çalışırlar.  Ayda iki defa bir eğitim görevlisi, dört defa da bir uzman gözetiminde eğitim vizitleri yapılır. Seçilen özellikli vakalar tamamıyla bilgi yüklemesi, tartışma olması için asistanlara gösterilir. Genel olarak eğitim programımıza baktığımızda, temel eğitimlerimiz çarşamba günleri yapılmaktadır. Çarşamba günleri sabah saat 09.30-11.00 arası genel cerrahinin alt zorunlu eğitim programı vardır. Saat 11.00-12.00 arası da tümör konseyi vardır. Bununla birlikte, hastanenin özelliği nedeni ile  eğitim ve tartışma amaçlı pek çok eğitim konseyimiz vardır.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

 

Şu anda resmi olarak 72 yatağımız var. Tabii ki genellikle bu 32 yatağın dışına taşıyoruz. Merkezi yatıştan hastanede yatak kullanmak zorunda kalıyoruz. Doluluk oranına gelince, tabii ki mevsimsel dönüşümler, hasta yoğunluğunun fazla ve sakin olduğu dönemler vardır. Ancak, genel olarak değerlendirdiğimizde yüzde 90’ın üzerinde bir doluluk oranıyla çalışıyoruz.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

 

İstatistikler şu an masamda, arkadaşlar tam rakamları çıkarmışlar. 2012 yılı için tam rakam 110 bin, 113 poliklinik sayımız var. Günde dört poliklinikte hizmet veriyoruz. Günlük hasta sayımız 80-100 arasında değişiyor.

Ayrıca, kliniğimiz her gün beş ayrı ameliyat masasında programlı ameliyat hizmeti vermektedir. Aynı zamanda acil serviste ameliyat gereği olan hasta müracaatları zaman geçirmeksizin kabul edilmektedir. 2012 yılı içerisinde, 2 bin 355 A ve B grubu özellikli ameliyatlar dâhil olmak üzere 5 bin 563 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Ayaktan günübirlik ameliyat masalarında 2 bin 798 girişim gerçekleştirilmiş olup, bunları yarısı D grubu ameliyat kategorisine dâhil girişimlerdir. Kliniğimizde yapılan malignite cerrahisinin yüzde 40’ını meme cerrahisi, yüzde 30’unu alt GİS cerrahisi, yüzde 17,5’ini üst GİS cerrahisi oluşturmaktadır. Geri kalan hastalarımızı da hepatopankreato-biliyer ve tiroid kanserleri oluşturmaktadır.

Son yıllarda cerrahi onkoloji alanındaki önemli gelişmeler arasında bulunan intraoperatif radyoloji, gama-prob uygulaması ile sentinel lenf nodu biyopsisi, ankoplastik meme cerrahisi de kliniğimizin rutin uygulamaları arasındadır. Günümüzde tüm dünyada kabul gören mide ve kolo-rektal kanserlerin laparoskopik teknik ile tedavisi kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır. Ayrıca, çok sınırlı sayıdaki merkezde yapılabilen yaygın karın içi kanserlerde hipertermik peritoneal kemoterapi (HIPEC) gereklilik halinde kliniğimizde uygulanabilmektedir.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet

tutuyor?

Asistan sayımızın azlığı nedeni ile biraz yoğun nöbet tutuyoruz. Her gün bir genel cerrahi uzmanı bilfiil nöbet tutmaktadır. Aynı anda üç asistanımız da nöbet tutmaktadır. Ayın 20 günü üç asistanımız, diğer 10 günü acil nöbetini başka branşlarla bölüştüğümüz için iki asistanımız nöbet tutmaktadır. Bir ilk yıl asistanımız ayda 10-12 arasında nöbet tutmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

 

Türk Cerrahi Derneğinin hazırlamış olduğu bir çekirdek eğitim müfredatı var. Buna paralel olarak da asistan karnesi var. Şu anda belki çoğu yerde uygulanmıyor, ama biz asistan karnesi uygulamasını sürdürüyoruz. Çekirdek eğitim müfredatına mümkün olduğunca uymaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da üç ve altı aylık sürelerle periyodik sınavlar yapıyoruz. Böylece asistanlarımızı geriye dönük değerlendirme şansımız oluyor.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

 

Asistanlarımız ortopedi, kadın-doğum, plastik cerrahi, göğüs cerrahisi, üroloji, patoloji kliniklerine birer ay süreyle rotasyona gidiyorlar. Ayrıca, iki ay anestezi kliniğinde rotasyona gidiyorlar. Diğer kliniklerden bize rotasyona gelenler ise üroloji, ortopedi, plastik cerrahi, kadın-doğum, kalp-damar cerrahisi gibi kliniklerden asistanlar rotasyona geliyorlar.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

 

Toplam olarak, yılda yaklaşık 20’nin üzerinde yurt dışı yayınımız çıkmaktadır. Bunların yarısından fazlası SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmaktadır. Yurt içi yayın sayımız biraz daha az olmakla birlikte, ortalama olarak altı yedi yurt içi yayınımız olmaktadır. Ayrıca, birçok kongre ve bilimsel toplantılarda sunumlarımız, bildirilerimiz olmaktadır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

 

Genel cerrahi branşında çalışanların sıkıntılarından biri bu. Biz kongrelere genellikle kendi imkânlarımızla katılan bir branşız. Bu anlamda çok fazla sponsor bulamıyoruz. Bu yüzden de kongrelere istediğimiz kadar eleman götüremiyoruz. Hatta çoğu kez, bir kongrede bildirisi olan bir arkadaşımızı bile götüremediğimiz oluyor. Bu hekimler için ciddi bir sıkıntıdır diye düşünüyorum.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

 

Cerrahi bir sanattır. Hekimlik mesleği nöbet sayısı fazla, performansı düşük gibi bu tür ölçütlere bakılarak seçilecek bir meslek değildir. O nedenle asistanlarımızın hangi branşa yeteneklilerse, hangi branşa meraklılarsa o branşa yönelmelerini öneriyorum. Tabii bu arada, iyi bir cerrahi eğitimi almak için bizim kliniğimizi tercih etmelerini öneriyorum.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu:   Prof. Dr. Erhan Reis

Eğitim Görevlileri:   

Op. Dr. Mehmet Altınok

Op. Dr. Süleyman Oral

Doç. Dr. Uğur Berberoğlu

Op. Dr. Abdullah Çetin

Op. Dr. Abdullah Demir

Op. Dr. Suat Kutun

Op. Dr. F. Servet Çamlıbel

Op. Dr. Erhan Erdem

Op. Dr. Oktay Öksüz

Op. Dr. Sait Çelebioğlu

Op. Dr. A. Mithat Çamlıbel

 

Başasistanlar:        

  Doç. Dr. M. Ali Gülçelik

Doç. Dr. Cihangir Özaslan

Doç. Dr. Bahadır Çetin

Op. Dr. Niyazi Karaman

Op. Dr. Hakan Bulak

Op. Dr. İbrahim Üstün

Doç. Dr. Kaptan Gülben

Op. Dr. E. Oğuz Tarcan

 

Uzmanlar:                

Doç. Dr. Lütfi Doğan

Op. Dr. Haluk Ulucanlar

Op. Dr. Sevim Turanlı

Doç. Dr. Hakan Mersin

Op. Dr. Emel Başkan

Op. Dr. Mustafa Yılmaz

Op. Dr. Bülent Aksel

Doç. Dr. M. Can Atalay

Op. Dr. Mustafa Bozgül

Op. Dr. Murat Yüksel

Op. Dr. Emine Kurt

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Melih Öztürk (Sağlık Yöneticisi)
22.02.2019 20:14:34
Kamu Sağlık Kurumlarına atama olmadığından ve halen malesef kpss ile ataması olmayan Sağlık Yönetimi bölümüne öğrenci almamalarını gayet kabul edilir buluyor ve bu bölümü açıp da istihtam olanakları sağlamayan ilgili kişilere gereğinin yapmasını diliyorum.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer