KLİNİKLER
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
ENDOK. VE MET. HAST.
07 Mart 2011, Pazartesi

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Yalçın Aral

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Kliniğimiz Sağlık Bakanlığı açısından bir ilktir. Ben bu hastanede göreve 1984 yılı Ağustos ayında bir mecburi hizmet atamasıyla başladım. Başladıktan sonra laboratuvarımızı olgunlaştırıp geliştirmemizin ardından tam bir endokrin kliniği haline geldik. Laboratuvar  kapasitemizi tetkik çeşitliliğini de güncelledikten sonra her  geçen yıl bu kapasite arttı. Bu arada 1986 yılında, o dönem iç hastalıklarıyla birlikte çalışıyorduk, Bakanlığa ihtisas veren bir endokrin kliniği olarak tescil edilmesi için müracaat ettik. Bunlarla ilgili olarak yıllarca çok yoğun bir çaba harcadık. 1991 yılı Aralık ayında bu tescili alabildik ve 30 yataklı, eğitim veren endokrin kliniği olarak tescil edildik. Daha sonra kadro ilan edilmesinin ardından sınava girerek kendi kurmuş olduğum kliniğe şef oldum. Bu arada uluslararası kalite  kontrol mekanizmalarında çok iyi derecelerimiz olan laboratuvarımız 2001 yılında yapılan bir  düzenleme ile merkez laboratuvarları adı altında biyokimyaya  devredildi. O günden bu yana kliniğimizin laboratuvarı yok. Şu anda kliniğimizde muayene, tetkik, statik ve dinamik testler, tiroid ultrasonografisi ve tiroid biyopsisi uygulamalarıyla eğitimlerimizi yürütüyoruz. Tüm endokrin alanlarında da klasik eğitimimizi veriyoruz.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

1993 yılı Haziran ayından bu yana yaklaşık 18 yıldır asistan eğitimi veriyoruz. Kliniğimizden ihtisas alan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu gerek Sağlık Bakanlığı hastanelerinde olsun gerekse üniversite hastanelerinde olsun, akademik kariyer için doçentlik sınavına girmişler, oralarda kadrolarını alarak endokrin kliniklerinin başına geçmişlerdir. Bizim kliniğimiz Sağlık Bakanlığının ilk kurulan endokrin kliniğidir ve yakın zamana kadar da tek klinik olarak kalmıştır.

Kliniğimizde şef yardımcılığı yapmış olan arkadaşlarımızdan Doç. Dr. Gül Gürsoy şu anda hastanemiz 3. İç Hastalıklarının şefi, Doç. Dr. Rüştü Serter 1. İç Hastalıkları Kliniği şefliğini almış, emekli olmasının ardından şu an emekli olarak bir vakıf üniversitesinde akademik kadroya aktarılmıştır. Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Rüştü Serdar kliniğimizin ilk asistanlarıdır. Daha da birçok mezunumuz bulunmaktadır. Mezunlarımızdan hemen hemen tamamı akademik unvan kazanmıştır. Daha  birçok mezunumuz birçok yerde mesleki yaşamlarını sürdürmektedir. Aslında bir kliniğin bu kadar çok eleman kaybı o klinik için kan kaybıdır ve güç kaybı oluşturur. Yükü devamlı bir ya da birkaç kişinin sırtına bırakır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Yan dal ihtisası yapan arkadaşlarımız mezun olduklarında hiç olmazsa bir yıl mezun oldukları kliniklerde çalışsalar, ondan sonra mecburi hizmet, atama vs. ayrılsalar bu kliniğin devamlılığını kolaylaştırır.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Uzun zamandır sınavlar açılamadı, atamalar yapılamadığı için şu anda fiilen ben klinik şefi olarak görev yapıyorum. Klinik şef yardımcımız yok. Başasistanımız Cavit Çulha Bey, Endokrin Uzmanı Gönül Koç Hanım görev yapıyoruz. Kâğıt üzerinde fiilen 9 asistanımız var gözüküyor, ama bunlardan bazıları doğum izni ve ücretsiz izinli oldukları için geri kalan sayıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Benim kişisel görüşüme göre yeterli değil. Yardımcı personelden kastınız eğer hizmetli personel ise bunlar zaten temizlik şirketlerinden hizmet satın alma yöntemiyle temin ediliyor. Yetişmiş bir hasta bakıcı altyapımız yok. Hemşire altyapımız çok iyi idi. Ancak hemşire sayısındaki yetersizliği sebebiyle kat hemşireliği uygulamasına geçildiğinden yeni gelen arkadaşların tekrar kliniğe has eğitimleri ile de uğraşıyoruz. Diğer hastanelerde olduğu gibi bizde de hemşire sayısının yeterli olduğu söylenemez.  

 

Eğitim programınız nedir?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı alanına giren tüm teorik eğitimi yapıyoruz. Polikliniklere başvuran hastalardan yatması gereken vakaları yatırarak, ayaktan olanları konseyler bazında, spesifik olanları da beraber yaptığımız toplantı ve eğitimlerle görüyoruz.  Ama her dönem aynı sayıda aynı hastalar oluşacak diye  bir durum söz konusu değildir. Bizim şöyle bir uygulamamız var. Ankara’daki klinikler arasında toplantılarımız olmaktadır. Her seferinde bir başka hastanede yapılmaktadır. Burada ilginç  vakalar sunulur, tartışılır ve onlardan bilgi edinilir.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimiz Bakanlıkça ilk tescil edildiğinde eğitim vermek üzere 30 yataklı  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği olarak tescil edilmişti. Ancak zaman içerisinde hastanedeki klinik sayısı artınca yatak sayısı kısıtlanarak şu anda 10 yatağa kadar gerilemiş durumdayız.

Yataklarımızın doluluk oranı bizim hastalarımızın bazılarının uzun süreli yatması gerektiğinden yüzde 100’ün üzerindedir. Gerektiği zaman diğer kliniklerle de görüşerek onların yataklarından da yararlanabilmekteyiz.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Son bir yıllık poliklinik sayımız konsültasyonlar dâhil 85 bin civarındadır. Geçtiğimiz yıl kliniğimizde 177 hasta yatarak tedavi görmüştür.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Nöbet düzenlemesi tamamen  mevcut asistan sayısına bağlı. Normal koşullarda tam kadro nöbet tuttuğu zaman  şu anki sayımızla çok ciddi bir rakam oluşmuyor. Bizim asistanlarımız iç hastalıkları uzmanı olan asistanları oldukları için kendi o ayki nöbet sayısına göre tatil ve hafta içi günleri kendi aralarında bölüşerek tutuyorlar. Yani sabit bir sayı önermek her zaman için mümkün olmuyor. Şundan az veya bundan çok olmaz diye bir garantimiz yok. Tamamen sayıyla bağlantılı bir şey.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Hem bizim hazırladığımız hem de Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırladığımız bir program var ki, o hazırlık komisyonlarında ben de görev aldım. Ayrıca bir de Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğinin yapmış olduğu bir çekirdek eğitim  programı var. Mümkün olduğunca onunla uyumlu gitmeye çalışıyoruz.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Yeni yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki iç hastalıkları kliniklerinden, kardiyoloji kliniklerinden, nöroloji kliniklerinden ve diğer bazı kliniklerden değişik sürelerle kimisi 1 ay, kimisi 3 ay geliyorlar.

Endokrin yan dal yapan asistanların rotasyonları şu an yönetmelikte resmi olarak 1 aylık nükleer tıp rotasyonu var. Bunun dışında biz kendi asistanlarımızı yönetmelikte bulunmayan, ama ‘klinik şefinin uygun görmesi halinde’ şeklindeki madde ile izin verilmesinden yararlanarak tiroid ultrasonografi, Doppler ve  elastografi yapan merkezlerde bir buçuk aylık eğitime gönderiyoruz.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Kongrelerdeki sözlü sunumlar, poster sunumları, dergilerde yayınlanan makaleler şeklinde yayınlarımız bulunmaktadır. Bu son bir yıl içerisinde 40’tan az değildir. Bunun dışında yıllardan bu yana yapmış olduğumuz kitap ve kitap bölümü yazımlarımız da var.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Kongrelere katılım eskisi kadar kolay değil. Ancak mevcut uzman ve asistan arkadaşlarımızın belli bir sıra dâhilinde kongrelere katılımını temin edebiliyoruz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Mesleği seviyorlarsa gelsinler. Hekim olacak kişinin başta mesleğini sevmesi lazım. Pek çok zorluk yaşanabilir, pek çok sıkıntılar yaşanabilir. Yerine göre sevdiğimiz yerine göre üzüldüğümüz anlar oluyor. Ben kendi adıma şayet tekrar Seç deseler, tekrar tıp doktoru olurdum, diye söyleyebilirim. Belki erken gibi gelecek ama, ben endokrin ihtisası yapmaya fakülte üçüncü sınıfta karar vermiştim. Endokrin güzel, matematik bir branştır. Çok daha matematiksel düşündürür. Ben gerek mesleğimi gerek ihtisasımı gerekse üst ihtisas alanımı hep severek yaptım. Hekim olacak kişi bu işi severek özveriyle yapacak. Özveriyle severek özveriyle yapacaklarsa, başka gailelerin peşine düşmeyeceklerse buyursunlar, biz gücümüzün yettiği kadar ellerinden tutacağız.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Klinik Şefi:

Doç. Dr. Yalçın Aralık

 

Başasistan:

Dr. Cavit Çulha

 

Uzman:

Uzm. Dr. Gönül Koç

 

Yan dal ihtisası yapan iç hastalıkları uzmanı asistanlar

Dr. Ahmet Yıldırım

Dr. Aynur Aktaş

Dr. Ziynet Alphan Üç

Dr. Fatma Dilek Dellal

Dr. Esra Nur Ademoğlu

Dr. Zehra Candan

Dr. Handan Bekdemir

Dr. Besime Halis

Dr. Müge Keskin

Dr. Müge Özcan

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer