KLİNİKLER
Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği
KADIN HAST. VE DOĞUM
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Ömer Kandemir

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Hastanemiz ilk olarak Ulucanlar semtindeki şimdi göz hastanesi olarak kullanılan binada hizmet vermeye başlamış, daha sonra 1990 yılında şu anda hizmet verdiğimiz Etlik semtindeki binaya taşınmış ve burada hizmet vermeye devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen yıllar içerisinde kliniğimizi daha da oturmuş, kapasitesi daha da artmış, özellikle alet edevat, ultrasonografi yönünden, hem aletlerimizin modernizasyonu gerçekleştirilmiş hem de sayıları artırılmıştır.

Riskli Gebelik Polikliniği, poliklinik binamızda Kadın Doğum-2 olarak genel polikliniklerimiz içerisinde yer almaktadır. Burada sadece riskli gebelikle ilgili spesifik hastalara bakmaktayız. Bizim kliniğimizde erken doğum, gebelik ve diyabet, bebekte gelişim geriliği, tansiyonun yüksek olması, günü geçip de doğuramayan hastalar gibi perinatolojinin ilgilendiği, riskli gebelikler sınıfına alınan hastalara bakmaktayız.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Burası bir yan dal hastanesi. O nedenle kuruluşumuzdan bu yana asistan eğitimi vermekteyiz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Klinik şefliği görevini ben yürütmekteyim. Klinik şefi yardımcımız Doç. Dr. Serdar Yalvaç’tır. Şef yardımcımızın altında bir başasistan henüz yok. Ancak hastanemize başasistan kadrosu açıldı. Muhtemelen biri bizim kliniğimize görevlendirilecek. Bunun dışında da dört uzmanımız var.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimizde 16 hemşiremiz mevcut. Bu sayı şu an için yeterli. Çalışma düzenlerinde yeni bir değişiklik yapıldı, bu nedenle gündüz yeterince hemşiremiz var. Eskiden hemşireler bir nöbet tuttuktan sonra nöbet izinlerini iki gün olarak kullanıyorlardı. Şimdi nöbet programları değişti. Saat 16’da gelip ertesi gün saat 08’e kadar nöbette kalıyorlar. Bunun dışında hastanenin temizlik ve diğer altyapısını götüren bir şirket var. Bu personel hastane tarafından ihale ile seçilen şirket tarafından temin ediliyor. Bu çerçevede bizde görevlendirilen üç personelimiz var.

Eğitim programınız nedir?
Kliniğimizde bir kıdemli, iki de kıdemsiz asistanımız var. Kliniğimizde her gün saat 08.30 ve 13.30’da iki kez uzman viziti yapılır. Bunun öncesinde asistanlarımız hastaların anamnezlerini alır, ön hazırlıkları yapar, uzmanla birlikte muayeneleri yaparlar. Haliyle bu vizitler küçük çaplı bir eğitim viziti şeklindedir. Bu vizitler asistanların eğitimi için en önemli hususlardan biridir. Ultrason olsun, hasta muayenesi olsun, hasta anamnezi olsun uzmanlar, şef yardımcısı, şef hepsi bu eğitime katkıda bulunur.
Her pazartesi ve perşembe günü klinik şefi bütün serviste genel viziti yapar. Bütün servisin hepsi, hemşiresinden tutun da asistanına kadar herkes bu vizite katılır. Her çarşamba saat 10’da yenidoğan ünitesiyle ortak konsey toplantıları yaparız. Bu toplantılar problemli hastaların tartışıldığı ve tedavilerine karar verdiğimiz toplantılardır.
Bunun dışında hastanemizde, salı ve perşembe günleri eğitim toplantıları yapmaktayız. Bu toplantılarda salı günleri kendi içimizden asistan veya uzmanlar eğitici olarak konuşurlar. Perşembe günleri ise dışarıdan bir misafir konuşmacımız olur. Ayda bir kez de asistanlara verdiğimiz makalelerin tartışıldığı makale saatlerimiz yapılmaktadır. Bu toplantılarda asistanlardan kendilerine verilen makaleler ile ilgili yorumları istenir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Bölümümüzde 52 yatağımız var. Bu 52 yatağa ek olarak 80 yatağa kadar büyüyebildiğimiz ikinci bir 28 yataklı bölümümüz daha var. Özellikle yazın gebe hasta yoğunluğu çok artmakta. O zaman bu bölüme doğru taşmaya başlıyoruz. Kliniğimiz için hastanemizin en yoğun çalışan bölümlerinden biri diyebiliriz. Bu nedenle de yataklarımızın doluluk oranı hiçbir zaman yüzde 90’ın altına düşmüyor. Burası son derece dinamik ve devamlı hareket halinde olan bir servistir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
Yıllık olarak yaklaşık 8 bin 200 civarında polikliniğimiz oluyor. Burada şöyle ilginç bir veri var: Hastaneye yatan her dört hastadan biri bizim servisimize yatıyor. Polikliniğe gelen hastalardan yaklaşık yüzde 25’i bizim servisimize, yani riskli gebelik polikliniğine yatıyor. Bu servisimizin yoğunluğunu göstermesi açısından ilginç bir rakam.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Kural gereği hastanede başhekimlik tarafından asistanların kıdem yıllarına göre nöbetleri belirlenir. Asistanlar kıdem yıllarına göre nöbet tutarlar. Nöbet programını bu işten sorumlu olan akademik kadrodaki uzmanımız yapmaktadır. Bu sebeple en azından ben veya ekibim asistanlar için ayrıca bir nöbet programı düzenlemek durumunda değiliz.
Asistanlardan kıdem yıllarına göre kalabalık bir ekip doğumhanede nöbet tutar. Kıdemsiz yeni başlamış bir asistan ilk olarak ayda 10-12 nöbetle başlar. Bu sayı asistan kıdemlendikçe azalır. Her akşam 8-10 civarında asistan doğumhanede nöbete kalır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Her klinik kendi içerisinde belli bir düzende eğitim programına sahiptir. Bu düzen içerisinde her asistan belli sürelerle her bir bölümü değişik sürelerle dolaşarak eğitilir. Eskiden olduğu gibi veya başka hastanelerde olduğu gibi asistan örneğin; 1’inci Kadın Doğum Kliniğine gidip orada kalmaz. Bizde sürekli olarak diğer bölümleri dolaşır. Bu, bana göre asistanlar için büyük bir avantaj. Bazı üniversite hastanelerinde bile bulunmayan bazı yan dallar hastanemizde yıllardır kuruludur ve işlev görmektedir. Asistanlarımız buralarda eğitim alabilme şansına sahiptirler.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Yakın bir geçmişe kadar tüm Sağlık Bakanlığı hastanelerinde kadın-doğum eğitimi 5 yıldı. Eğitim planında bu 5 yıla göre değişik yerlerde rotasyonlar yapılması şeklinde bir eğitim planı vardı. Bunun içinde söz gelimi perinatoloji kliniğine her asistan, asistanlığı boyunca en az 3 ay gelmek zorundaydı. Şimdi eğitim 4 yıla indirildi. Eskiden harici rotasyonlar, üroloji, anestezi, genel cerrahi, patoloji gibi rotasyonların süresi 13 ay idi. Eğitim süresi 4 yıla indirilince bu rotasyonların süreleri de 5 aya indirildi. Biz de bu yeni düzenlemeye göre asistanlarımıza rotasyonlarını yaptırıyoruz.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
Geçen yıl şaha kalkmış durumdaydık dersem, abartmış olmam sanırım. Geçtiğimiz yıl yurt dışında yaklaşık 10 civarında yayınımız oldu. Yurt içinde de 15’in üzerinde yayınımız oldu.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Sunumlarımız, konuşmalarımız, tebliğlerimiz, poster tebliğlerimiz oluyor. Ancak şunu da unutmamak lazım. Son birkaç yıldır Türkiye’de kongrelere katılmayla ilgili olarak sponsor desteğinin azaldığını görüyoruz. Bundan dolayı da yılda iki kongreye gidilebiliyorken, artık ancak bir kongreye gidilebiliyor. Ekibimizin hepsinin mümkün olduğunca kongrelere gerek tebliğ ile gerekse dinleyici olarak katılabilmeleri için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Perinatoloji, geçtiğimiz 2010 Ocak ayında Sağlık Bakanlığının bir yan dal olarak kabul ettiği bir kadın-doğum bölümü oldu. Bundan sonra kadın-doğum asistanlığının yanında yan dal uzmanlık asistanlığı olarak da bu bölüme başvurular olabilecek. Henüz hangi hastanelerin bu konuda eğitim hastanesi olacağı ile ilgili belirlemeler yapılmadı. Ancak bu hastanelerden birinin de bizim hastanemiz olacağı ile ilgili hazırlıklar yapıldığını öğrendik.

Biz perinatoloji olarak yüksek riskli gebeliklerle uğraş halindeyiz. Günümüzde hastaların hem hekimlik mesleğine hem de malpraktise bakış açılarında büyük değişiklikler var. Kadın-doğum, onun da ötesinde perinatoloji ile ilgili yan dal ihtisası yapacak kişilerin bunu göz önüne alarak son derece dikkatli, son derece kendini ve hastayı koruyucu düşüncelerle bu branşa yaklaşması lazım. Kliniğimizi seçecek asistanların çok çalışmayı göze alan, tüm dikkatini yaptığı işe verecek, sürekli öğrenmeye açık olacak, özveriyle çalışacak kişiler olması tercihimizdir.

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve hemşireler

Klinik Şefi:
Doç. Dr. Ömer Kandemir

Şef Yardımcısı:
Doç. Dr. Serdar Yalvaç
Op. Dr. Hülya Dede
Op. Dr. Oya Aydemir
Op. Dr. Alaeddin Tulgay
Op. Dr. Şadıman Altınbaş

Hemşireler:
Hava Akgün
Semiha Kızılkaya
Arzu Karaer
Sevim Çakar
Kezban Şahiner
Ayşegül Bayram
Nihal Çakmak
Yadel Bozkurt
Belgin Ballı
Emine Alanbay
Nazife Vidinli
Kübra Tonbul
Hatice Korkmaz
Nardane Seval
Saliha Gökdağ
Nurten Geyik
Şerife Çoban
Şadiye Temel
Songül Köse
Keziban Merey
Ayfer Coşku

07/06/2010
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer