KLİNİKLER
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. KBB Kliniği
K.B.B.
19 Nisan 2021, Pazartesi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kulak Burun Boğaz Kliniği Şefi Doç. Dr. Adil Eryılmaz.* Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
3.Kulak-Burun-Boğaz Kliniği, 2000 yılı Kasım ayında benim Ankara Numune Hastanesi’ne Klinik Şefi olarak atanmamla kuruldu. Daha sonra, aynı ay içinde 3 KBB uzmanı, 1 başasistan, 5 KBB asistanı göreve başladı. Klinik çalışmalarını, yatak sayısı 15 olan bir servisle yürütmekteyiz. 2000 Temmuz ayında 1, Ağustos ayında da 1 başasistan daha kliniğe katıldı. 2001 yılında yapılan şef ve şef yardımcılığı sınavı sonunda kliniğin mevcut 3 başasistanından 2’si aynı kliniğin şef yardımcılığına getirildi. Ankara Onkoloji Hastanesi’nden 1 şef yardımcısı ise 2003 mart ayında 3. şef yardımcısı olarak klinik kadrosuna katıldı.


* Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Halihazırda bir klinik şefi, 3 şef yardımcısı, 4 başasistan, 2 uzman ve 9 asistan mevcuttur. Ayrıca, bugüne kadar 3. KBB Kliniği’nden uzmanlık alanların sayısı 5’dir.


* Yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimizde 1 sorumlu hemşire, 2’si gündüz, 1’i gece çalışan 3 hemşire ve gene gece çalışan 1 sağlık memuru, ayrıca 2 de hizmetli yardımcı personel olarak görev yapıyor.


* Yatak sayınız, doluluk oranınız nedir?
Kliniğin yatak doluluk oranı yüzde 117’dir. Yoğun çalışma temposu içerisinde olan bir kliniğiz. Bu nedenle mevcut 15 yatağımız hiç boş kalmıyor. Tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen hastanın yerine hiç beklemeden yeni hasta alıp tedavisine başlıyoruz.


* Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
Nöbet düzenlemesinde asistanlar, asistanlığa girişlerinin ilk 3 ayında diğer asistanlarla beraber ayda 6-7 refakat nöbeti tutuyorlar. Daha sonra asistanlığın ilk yılının sonuna kadar ayda 7-8 nöbet, asistanlığın ikinci yılında ayda 5-6 nöbet, üçüncü yılda ayda 3-4 nöbet, dördüncü yılın ilk yarısında ayda 1-2 nöbet tutuyorlar. Son 6 ayda ise nöbet tutulmuyor. Hastanenin Acil Servisi’nde ise aynı zamanda kliniğin poliklinik günü olan her çarşamba ve her cuma-pazar arasında tüm bir hafta sonu 2’şer asistan nöbete kalıyor. Dördü başasistan olmak üzere toplam 6 uzman ise sırayla icapçı nöbeti tutuyorlar. Poliklinik günü olan çarşamba ve ayda bir cuma günü de sırayla uzmanların vardiya poliklinik nöbeti oluyor. Uzmanlar ayrıca yılda 3-4 defa Acil Merkez veya İdari Şef nöbeti tutmaktalar. Üç şef yardımcısı ise yılda 4 adet idari şef nöbeti tutuyorlar.


* Rotasyon uygulamanınız ne şekilde gerçekleşiyor?
Rotasyon uygulamalarında mevzuata göre göz hastalıkları kliniklerinden kliniğimize 2 aylık bir asistan rotasyonu söz konusudur. KBB asistanları da 2’şer ay genel cerrahi, anestezioloji ve reanimasyon ile odyoloji rotasyon yapmakta. Göz Hastalıkları ve Nöroloji Kliniklerine ise gene 2’şer ay nisbeten düzensiz rotasyona gitmektedirler.


* Eğitim programınız nasıl?
Pazartesi günleri kendi içinde ve cuma günleri de hastanede mevcut diğer üç KBB kliniği ile Patoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji ve Radyoloji kliniklerinin katıldıkları interaktif seminer, tümör konseyleri ve her ayın son cuma günü patoloji toplantıları aksatılmadan sürdürülmektedir. Yılda 5-6 yabancı konuşmacı davet edilmektedir. Asistanlar yılda 2 adet, şef yardımcıları dahil olmak üzere uzmanlar da yılda 1 adet klinik içi seminer hazırlamakta, asistanlar bunlardan 1’ini diğer KBB Kliniklerine genel seminer olarak sunmaktadırlar. Ayrıca klinik içinde bir uzmanın moderatörlüğünde 4-5 asistanın katıldığı yılda 4 adet interaktif seminer de hazırlanmaktadır. İlaveten ayda 3 makale ve 1 de mortalite/morbidite toplantısı planlanmaktadır.
Bunun yanında üç yıldır hastanede mevcut Kalite Güvence Birimi ile işbirliği halinde öncü klinik olarak kalite hizmet standartları oluşturulmuş ve aşamalı olarak uygulamaya geçilmiş olup iki aydır da dahili bilimler temsilcisi olarak Endokrinoloji Kliniği, laboratuvar dalları temsilcisi olarak Biyokimya Kliniği ile birlikte cerrahi bilimleri temsil etmesi, hastane yönetimince uygun görülmüş ve bu üç klinik pilot klinikler olarak otomasyon uygulamasına geçiş çalışmalarına başlamıştır.


* Tıbbi araç gereç durumunuz nedir?
Senede ortalama 5 bin hasta muayene edilmekte ve 600 ameliyat yapılmaktadır. KBB pratiğinde günümüzde rutin sayılacak timpanoplasti tipleri, stapedektomi, fasial sinir cerrahisi, septo/rinoplasti, endoskopik sinüs cerrahisi, baş-boyun onkolojik cerrahisi vb. ameliyatlar yanında ses cerrahisi ve tiroplastiler, laringotrakeal stenoz cerrahisi, gastrik pull-up ile özofajektomi sonrası rekonstrüksion, horlama cerrahisi, fasial paralizi sonrası statik ve dinamik fasial reanimasyon yöntemleri ile radyofrekans uygulamaları gibi müdahaleler yapılmaktadır. Tıbbi araç-gereç durumumuz bu sayılan ameliyatların gerçekleştirilmesine imkan verip bunları dokümante edecek görüntüleme ve kayıt sistemlerini içermekle beraber bir KBB eğitim kliniğinde bulunması arzu edilebilecek postürograf, lazer, akustik rinometre, bivalv suspansion laringoskopu, vb. eksiklikler söz konusudur.


* Bilimsel yayın durumunuz nedir, kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Kliniğin bilimsel yayınları olarak son bir yıl içinde Citation Index’e girmiş uluslararası dergilerde basılmış veya yayına kabul edilmiş 3 adet, ulusal hakemli dergilerde basılmış veya yayına kabul edilmiş 7 adet makale mevcuttur. Olanaklar ölçüsünde gerek asistan, gerek ise uzmanlar yurtiçi ve yurtdışı eğitici kurslara katılmaktadır.


* Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Kliniğimizde uzmanlık eğitimi almayı seçecek asistanlardan, denetlenen bir ortamda baş ve boyun hastalıklarının tanı ve tedavisine ilişkin bağımsız düşünceler geliştirebilmeleri bekliyoruz. Bunun yanısıra, poliklinik ve ameliyathane çalışmalarını koordine edebilmeleri, Tümör Konseyi’ne hasta sunmaları, morbidite ve mortalite tartışmalarına katılmaları, hasta bakımıyla ilişkili olarak diğer kliniklerle olan ilişkileri koordine edebilmeleri, klinik nöbeti tutmaları ve uzman denetiminde konsültasyon muayenesi yapmaları, bağımsız hasta tedavi becerilerini geliştirmeleri, odyovestibüler testlerle ilgili bilgilerini arttırmaları, tanısal görüntülemeleri kullanmaları ve yorumlamaları, muayenehanede yapılabilecek girişimlerde kendilerine güven kazanmaları ve baş ve boyun onkoloji, otoloji, rinoloji hastalarının klinikdeki ve ameliyathanedeki bakımına iştirak etmeleri sayılabilir.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer