KLİNİKLER
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
ORTOPEDİ VE TRAV
19 Nisan 2021, Pazartesi
Klinikleri tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ŞefiDoç. Dr. Uğur Günel

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Numune hastanesinde 4. Ortopedi Kliniği, daha önce mevcut üç ortopedi kliniği sonrası 1999 yılı kasım ayında şahsımın klinik şefliğine atanması sonrasına rastlamaktadır. 1999 yılı kasım ayından itibaren 4. Ortopedi Kliniği olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Kliniğimiz 1999 yılı kasım ayından kurulduktan hemen bir ay sonra, aralık ayında ilk asistanlarımız geldi. Böylece Kliniğimizde asistan eğitimi vermeye başlamış olduk.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadroda şef olarak ben varım. 5 de uzmanımız var. Bunlardan 2 tanesi doçent. 1 uzman arkadaşımız 2 sene önce 1 doçent arkadaşımız da geçen sene doçentlik unvanını aldılar.
Bir diğer uzman arkadaşımız da 6 yıldır Amerika’da Johns Hopkins Hastanesinde uzmanlık sonrası eğitimini sürdürüyor. Bu arkadaşımız zaman zaman Kliniğimize dönerek çalışmalarına burada da devam ediyor. Asistan sayımız ise 6 kişi.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Yardımcı personel olarak 6 hemşire hizmet vermekte. Bunlardan 1 tanesi sağlık memuru kadrosunda, 5’i ise hemşire kadrosunda gözükmekte. 1 tıbbi sekreterimiz var. 2 erkek ve 1 bayan kliniğin temizliği ile ilgileniyor. 1 tane de alçı teknisyenimiz bulunuyor.

Eğitim programınız nedir?
Haftanın 2 günü 2’şer saatten 4 saat eğitim merkezinde bize özel yer ayrılmış durumunda. Bu 4 saat içerisinde özellikle çok önem verdiğimiz klinik konseylerimizi sürdürmekteyiz. O hafta içerisinde yatan, ameliyat bekleyen hastaların hepsi, hiçbirisi atlanmaksızın dosya bazında ve hastanın kendisini bizzat muayene ederek, ameliyatın yapılma şekli, ameliyat endikasyonları, hastanın ameliyat masasına transferi, hastanın yatağına transferi dahil olmak üzere en ince noktasına kadar iyice irdeleyip tartışarak, eğitime öncelik vererek sürdürdüğümüz klinik konseylerimiz mevcut. Yine polikliniğe müracaat eden eğitim amaçlı veya komplike bir vaka da olsa bu iki gün içerisinde hastalar bütün Kliniğe takdim edilerek vaka toplantısı şeklinde sonuçlandırma eğitimi var.
Bu iki gün yetmediği takdirde öğle tatillerinde veya diğer müsait zamanlar içerisinde, ameliyatımız olmadığı günler içerisinde asistanlarla birlikte toplanarak makale saatleri ve seminerler verdirilmekte. Asistanlar makaleleri okuyarak bize motomot değil de daha çok anladığı şekilde sunarak, bir yerde makalenin eleştirisini yapmaktalar. Bizdeki uygulama ile makaledeki farklılıklar ya da uygunluklar tartışılarak ortaya net sonuçlar konulmaktadır. Seminer progmımızda da gerçekten asistan eğitimi sırasında temel baz olabilecek bilgileri kıdem sırasına göre asistanlara Türk Ortopedi Derneği tarafından asistan eğitiminde esas alınan konular belirlenerek seminerler yürütülmekte.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Kliniğimizin yatak sayısı 25. Geçen yıl doluluk oranımız yüzde 109.2 olarak gerçekleşmiş. Yüzde 100’ü geçmenin manası, bazı küçük müdahaleler yapılacak hastaların da ayaktan hazırlanıp ameliyat günü dosyaları çıkartılarak ameliyata alınarak iki üç saatlik bir istirahat sonrası aynı gün tekrar taburcu edilmesi. Bu nedenle böyle yüzde 109.2 gibi bir rakam ortaya çıkmaktadır. Acil servis ile bazı günler kırık, çıkık, yaralanma gibi travmaya bağlı 14-15 hasta kabulü söz konusudur. Bunun yanı sıra polikliniklerden gelen elektif vakaları da yatırmaktayız. O nedenle zaman zaman yatak yönünden sıkıntımız olabilmektedir. Ancak verilen eğitim yönünden vaka çeşitliliğimiz çok fazladır. Özellikle Kliniğimizde pediatrik ortopedi, travma artroplastiler, vertebra cerrahisine yönelik dünyada sayılı bazı merkezlerde yapılabilecek sayıyı bulabilecek ciddiyette yaklaşımlarda hastalarımız bulunmaktadır. Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
Poliklinik sayımız bir yıllık ortalama olarak 11 bin 525. Burada 11 bin 525 rakamı tabii ki Anadolu’nun çeşitli yerlerinden, Ankaranın ve çevre illerden gelen hastaların başvurusuyla birlikte, daha önce ameliyat ettiğimiz ve çeşitli nedenlerle poliklinik kontrolümüz olan hastalarla birlikte eriştiğimiz sayı. Bu 11 bin 525 hastanın bin 240’ını servise yatırarak tedavi ettik. O nedenle bu son derece ciddi bir rakamdır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Şu anda hastanemizde 5 tane ortopedi kliniği mevcut. Beş tane ortopedi kliniği olduğu için her 24 saatte bir ortopedi kliniği tam gün olarak acil servis hizmetini yürütmekte. O nedenle bize de beş günde bir nöbet gelmekte. Her beş günde bir 3 asistan ve 1 tane uzman kadromuzla bu 24 saatlik nöbet hizmetimizi yürütmekteyiz. Özellikle uzman arkadaşımız da 24 saat bu nöbetlerde bulunmakta. Acil cerrahi müdahalede, acil ameliyathane şartları içerisinde ekibimiz tarafından gerçekleştirilmekte.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Türk Ortopedi Derneğinin belirlediği bir müfredatımız var. Bu müfredat çerçevesinde asistan karneleri oluşturulur. Hangi yıl hangi asistanın ne kadar vaka yapması gerektiği, hangi hastalara bakması gerektiği, hangi konular üzerinde teorik eğitimin yoğunlaşması gerektiği belirtilmiştir. Bu konular üzerinde uzman arkadaşlarımızla birlikte son derece titizlikle asistan eğitimi vermekteyiz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Yasal çerçeveler içerisinde 10 ay genel cerrahi, 3 ay fizik tedavi, 2 ay anestezi rotasyonlarım mevcut. Bu son düzenlemeler çerçevesi içerisinde rotasyonlarımızı bu şekilde düzenliyoruz. Ortopedi eğitimi de 5 yıla çıkmış durumda. O nedenle 15 ay gibi bir süre içerisinde asistanımız tabii ki klinikten uzak kalmakta. Fakat zaman zaman diğer kliniklerdeki hocaların da olurunu alarak, asistanların ortopedinin o kliniklerle ortak olabilecek ameliyatlarına girmelerini ve poliklinik takiplerini yapabilmelerini sağlıyoruz. Şöyle ki, fizik tedaviyle ilgili olarak Cerebral Palsy’li hastaların yürüme analizleri ile fizik tedavi rotasyonundaki asistanın daha bir yoğun ilgilenmesi söz konusu. Anestezi rotasyonunun da daha çok ortopedi ameliyathanesi masaları çerçevesi içerisinde düzenlenmesi de söz konusu olabiliyor.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Son bir yıl içerisinde 4 tane yurt dışı yayınımız var. Yine Citation Index’te geçen bir tane araştırma yayınımız söz konusu. Ayrıca şunu gururla söyleyebilirim Avrupa Pediatrik Ortopedi Cemiyeti (EPOS) ile en son üç hafta önce Amerikan Ortopedi Cemiyetinin (AAOS) kongrelerinde birer tane sözlü bildirimiz sunuldu. Son Amerikan Ortopedi Cemiyeti Kongresinde Türkiye’den iki tane sözlü bildiri kabul edilmişti. Bunlardan bir tanesi de Kliniğimiz tarafından sunuldu. Milli kongrede 6 tane 6 tane yurt içi bildirimiz sunuldu. Atıf alan yayın sayımız da 8.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
En çok ve titizlikle eğitim süreci içerisinde üzerinde durduğumuz konu kongre katılımıdır. Kliniğe yeni bir uygulamanın getirilmesi amacıyla, asistan eğitimine yardımcı olunması amacıyla ve yurt dışındaki son gelişmelerin yakından takip edilebilmesi için uzman kadromuz aktif olarak kongrelere katılmaktadır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Mesaj çok açık. Her şeyden önce kendilerini çok iyi yetişecek olan profesyonel bir hekim olarak görmelerini istiyorum. Profesyonel hekim derken, bu mesleğin amatörce yapılması söz konusu olamaz. Profesyonel olarak daha işin başında her şeyi ciddiye alarak, bütün tıbbi prensiplere düzgün uyarak ve bu konulardaki teorik eğitimlerini tamamlayarak, pratiklerini de geliştirerek mesleğe bu şekilde adım atmalarını arzu ediyorum. Kliniğe başlayan bütün asistan arkadaşlarla daha ilk geldiklerinde iki üç saat bu konuda görüşüyorum konuşuyorum. Bütün tıp branşlarında olduğu gibi teorik bilgiyi oluşturmadan sadece pratik bilgiyle ameliyathanedeki uygulamaları, poliklinikteki, alçı odalarındaki uygulamaları görerek ortopedist olunmaz. Çok iyi bir şekilde teorik bilgiyi oluşturarak, endikasyonları değerlendirip, hastalarının bir hekim ciddiyetinde sistemik muayenelerini yaparak ileride meydana gelebilecek olası bir komplikasyona ve ya malpraktise izin vermeden mesleklerini sürdürmeleri gerektiğine inanıyorum. Ayrıca son derece dürüst iyi insan olmaları gerekli.

Teşekkürler.
21/04/2008
Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanlar
Klinik Şefi : Doç. Dr. Uğur Günel
Başasistanlar ve uzmanlar
Doç. Dr. Bülent Adil Taşbaş Doç. Dr. Kenan Bayrakçı Opr. Dr. Bülent Dağlar Opr. Dr. Öner Murat Delialioğlu Opr. Dr. İlksen Gürkan

Asistanlar
Dr. Erman Ceyhan Dr. Emre Minareci Dr. Celal Alp Vural Dr. Okyar Altaş Dr. Hakan Kasapgil Dr. Kerem Tezel

Hemşireler
Düriye Kılıç (Sorumlu Hemşire) Hediye Öcal Yıldız Jale Yeşilyurt Mücahit Demir Zeynep Dilek Uca Sevda Aras
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer