KLİNİKLER
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği
ACİL TIP
02 Aralık 2019, Pazartesi

Kliniklerimizi tanıttığımız köşemizin bu haftaki konuğu, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden Prof. Dr. Hakan Oğuztürk

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Avrupa’nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük hastanesi unvanına sahip Ankara Şehir Hastanesinin Acil Tıp Kliniği, 7 Şubat 2019 tarihinde, 39.000 m2 kapalı alanı ile hizmet vermeye başlamıştır. Bu devasa büyüklüğü ile kliniğimize ait 24 tedavi arenasında 290 sedye, 20 muayene alanı, yedi poliklinik odası, dört tam donanımlı ameliyathane özellikli kardiyopulmoner canlandırma üniteleri, 32 yataklı acil kritik yoğun bakım yatağı ile 24 yataklı travma gözlem arenası bulunmaktadır. 7/24 esasına göre hizmet verilen kliniğimizde, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer) ünitesi ile acil laboratuvar ünitesi de bulunmaktadır.

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Ankara Numune Hastanesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniklerinin birleşmesiyle hizmet veren Acil Tıp Kliniğimiz, Ankara Şehir Hastanesine olan aidiyet duygusuyla dokuz aydır asistan eğitimi vermektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Bugün acil tıp kliniğimizde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi menşeili, biri idari ve eğitim sorumlusu olmak üzere dört profesör, üç doçent, altı doktor öğretim üyesi, 48 araştırma görevlisi, 110 hemşire ve sağlık memuru ile acil servis hizmetleri ve uzmanlık eğitim programı yürütülmektedir.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Hemşire ve sağlık memuru konusunda eksikliğimiz bulunmamaktadır. Bakanlığımız ve başhekimliğimiz, acil servis hizmetlerine büyük önem vermekte ve oluşabilecek eksikliklerin bir an önce giderilmesi için her konuda destek vermektedir.

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Eğitim programımız teorik ve görsel-uygulamalı olarak yürütülmektedir. Haftada 6 saat asistan eğitimi ders programımız düzenli olarak devam etmektedir. Ülkemizde, acil tıp klinikleri içerisinde, yaz ayları dâhil 12 ay eğitim programının uygulandığı nadir kliniklerden biriyiz. Bu program içerisinde sık karşılaşılan acil hastalıklar hakkında sunumlar, makale saatlerimiz, olgu sunumları yer almaktadır. Acil tıp birçok branşla iç içe olduğundan, her zaman diğer kliniklerle ortak çalışmalar gerektirdiğinden, multidisipliner toplantılar da düzenlenmeye çalışılmaktadır.

Kliniğimizde, öğretim üyeleri tarafından yapılan hasta başı eğitim vizitleri ile maketler üzerinde girişimsel uygulamalar ve olgu senaryoları ile beceri geliştirmeye yönelik eğitimler de verilmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizde ayaktan gelen hastalar ilk başvurdukları triyaj alanı sonrası genellikle yeşil ve sarı alanlara yönlendirilmektedirler. Yeşil alanlar dört adet olup, toplamda 50-60 arası sedye ile hizmet verilmektedir. Şuan dört adet sarı alanda da 60 kadar sedye ile hizmet verilmekte olup, iki adet kırmızı alanda toplam 40 sedye ile sağlık hizmeti verilmektedir. Bu alanları hasta sayımızın artmasına göre daha da artırılabilecek kapasiteye sahibiz. Kliniğimiz içerisinde hastaneye yatışı gereken hastalar için acil dahiliye, acil cerrahi servisleri, cerrahi ve dahili yoğun bakım üniteleri de yer almaktadır. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği sadece Ankara ve çevresi değil, tüm Türkiye’den hasta kabul etmekte, hatta yurt dışından da hasta başvuruları olmaktadır. Bu sebeplerle aşırı yoğun acil servisler sınıfında yer almaktadır. Doluluk oranımız çoğu zaman yüzde 100’dür.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Açıldığı günden itibaren 100.000 civarı hastanın tedavisi yapılan kliniğimize başvuran hastaların yaklaşık yüzde 65’i sarı ve kırmızı aciller olup, %18 civarı yatış oranı ile ülkemiz acilleri arasında en yüksek yatış oranının olduğu hastaneler arasında bildiğim kadarıyla da ilk sıradadır. Diğer bir ifade ile bu rakam, en az dört üniversitesi hastanesi acil kliniğinin hasta bakma kapasitesinden daha fazla olup; ciddi sorunları olan hastaların takip ve tedavisinin yapılıp yatırıldığı profesyonel bir acil tıp kliniğini düşündürmelidir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Klinik olarak yeni göreve başlamış çömez asistan, orta kıdemli ve kıdemli olarak acil tıp asistanlarını üç grupta sınıflandırırız. Yeni başlayan asistanımız 10 nöbet tutar. Orta kıdemli dokuz, kıdemli asistanımız ise sekiz nöbet tutar. Asistanımız eğer tezine hazırlanıyorsa, son aylarda bu rakam hasta hizmetlerini aksatmayacak şekilde biraz daha azaltılır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Eğitim, acil tıp derneklerinin Avrupa ve Amerika’daki eş değerlerine paralel olarak belirlenen çekirdek eğitim müfredat programı uyarınca ve ona paralel olarak yürütülür. Güncellenebilecek özellikli, yazılı bir eğitim programı mevcuttur. Bölüm içi teorik ve pratik eğitimler yanında kurs ve konferanslar da düzenlenmektedir (Yoğun bakım, ileri kardiyak yaşam desteği, elektrokardiyografi, travma kursları vb.). Asistanların kıdem geçişleri sözlü ve yazılı uygulama sınavlarıyla yapılır. Her asistanın eğitiminin ikinci yılından sonra tez konusu ve tez danışmanı belirlenir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

İhtisas eğitimi boyunca araştırma görevlileri anesteziyoloji, kardiyoloji, iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, radyoloji, ortopedi, göğüs hastalıkları ve nöroloji bölümlerinde rotasyon yaparlar.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

Henüz bir yıl tamamlanmamış olmasına rağmen Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp kliniğimizin, yurt içi ve yurt dışı birçok saygın dergide bilimsel makalesi yayımlanmıştır. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda birçok sözlü ve poster bildiri sunumları yapılmıştır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Türkiye ve dünya acil tıbbı tarafından kabul görmüş kliniğimiz öğretim üyeleri, branşımıza ait birçok kongre ve sempozyuma davetli konuşmacı olarak çağırılmaktadır. Gurur verici bu duruma ek olarak; alanımızdaki yenilikleri öğrenmek, meslektaşlarımızla tanışma ve bilimsel tartışma ortamlarında bulunabilmek için her araştırma görevlisinin ihtisası boyunca iki kongre, iki sempozyum ve birçok kursa katılarak bilgi ve görgüsünü artırması hedeflenmiş olup, bu hedef şu ana kadar başarı ile tatbik edilmektedir.

Kliniğinizde tıbbi cihaz açısından durum nedir?

Kliniğimizde normal polikliniklerde hizmeti verilen manyetik rezonans görüntüleme, tomografi, röntgen, ultrason gibi dünyanın en iyi ve en kaliteli tıbbi cihazları bulunmakta olup, günün her saatinde ihtiyaç hâlinde her türlü olguya anında hizmet verilmektedir.

Ayrıca sizin özellikle eklemek istediğiniz, kliniğinize ait paylaşmak istediğiniz detay bir bilgi var mı?

Kliniğimizin mevcut akademik kadrosu, ülkemizin en güçlü ve popüler kadrosudur. Verdiğimiz ihtisas eğitimi ve hasta hizmetleri ile doğru yolda olduğumuza inancımız tamdır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kliniğimiz dokuz aylık bir geçmişe sahip olmakla beraber, alanında iyi yetişmiş uzmanlar mezun etmeyi hedefleyen ve hasta çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir acil tıp kliniğidir. Hastanemiz idaresi de acil tıp kliniğinin başarısının devamı için gereken her türlü desteği vermektedir. Hastanemizin kapasitesi, imkânları ve konumu, yakın gelecekte hayata geçirilecek projeler ve yaptıklarımız göz önüne alındığında, kliniğimiz çok kısa bir sürede bilimsel platformda Türkiye acil tıbbında söz sahibi olmuştur. Bu yönleriyle acil tıp ihtisası yapmak isteyen meslektaşlarımız için Ankara Şehir Hastanesi, ülkemizin en iyi acil tıp kliniği olarak ideal bir tercih olacaktır düşüncesindeyim. Ülkemiz ve dünya acil tıbbının duayeni Prof. Dr. Başar Cander, “Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide acil tıp vardır.” şeklindeki sözüyle branşımızın değerini ne güzel ifade etmiştir. Aramıza katılacak genç arkadaşlara şimdiden hoş geldiniz diyoruz.

Teşekkürler.

Klinik Künyesi

Kuruluş tarihi: 2019

Klinikte görev yapan hekimler:

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk

Prof. Dr. Şervan Gökhan

Prof. Dr. Havva Şahin Kavaklı

Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler

Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik

Doç. Dr. Mehmet Ergin

Doç. Dr. Afşin E. Kayıpmaz

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tanrıverdi

Dr. Öğr. Üyesi Gül Pamukçu Gunaydın

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Alp Şener

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Atmaca Temrel

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Ceylaner

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) Yavuz Otal (Acil tıp uzmanı )
10.12.2019 00:21:34
Ankara Şehir hastanesi nde acil tıp uzmanı çalışmıyor mu
Acil tıp uzmanı sayısından ve yaptıklarından hiç bahsedilmemiş
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer