KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
ANES. VE REANİMASYON
14 Nisan 2021, Çarşamba
Kliniklerimiz sayfasının bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Tüzüner

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı başlangıçta enstitü halinde kurulmuş ve daha sonraki yıllarda anabilim dalı haline dönüşmüştür. Anesteziyolojinin üç uğraşı alanı vardır: Bunlardan birincisi, ameliyathanede hastanın bilinci kapalı olarak ağrı hissi olmaksızın ameliyat şartlarını sağlamak, ağrı duyumunu önlemenin yanısıra hastanın vital yani hayati fonksiyonlarının korunması, hastanın cerrahi travmanın olumsuz etkilerinden korunması olarak sıralanabilir. Bu anlamda hastayla anesteziyolog ameliyathanede adeta kucaklaşır. İkinci uğraşı, reanimasyondur. Reanimasyon yani yoğun bakım ünitesi ilk başlarda, 70’li yıllarda, Amerika ekolünü takip ettiğimiz için açık sistemle, cerrahiyle birlikte yapılmıştır. 1985’te İbn-i Sina’ya taşınmamızla birlikte burada 10 yataklı bir reanimasyon ünitesi kurduk. Daha sonra bu yatakların sayısı yetersiz hale geldiği için 30 yataklı modern reanimasyon ünitemiz 1990’dan sonra kuruldu.

Türkiye’de sayılı reanimasyon merkezlerinden biri de Anabilim Dalımız bünyesindeki reanimasyon ünitemizdir. Burada amaç durumu kritik olan hastaların, başta beyin olmak üzere, tüm organ fonksiyonlarının bozulmadan hayata döndürülmesidir. Bir diğer uğraşı alanımız, geçirilemeyen ağrıların tedavisidir. Bununla ilgilenen Algoloji Bilim Dalımız daha çok kanser ağrıları veya postherpetik nevraljiler gibi hastaların geçirilemeyen ağrıların giderildiği, yani hastaya daha konforlu bir yaşam sağlanan bir ünitedir.
Ağrı 1970’ten beri kliniğimizde uğraşılan bir alandır. Ağrı Ünitesi önceleri sadece İbni Sina Hastanesinde yer alırken, daha sonraki yıllarda İbn-i Sina Hastanesinde ve Cebeci Hastanesinde 2 farklı ağrı merkezi açarak Algoloji Bilim Dalı olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir. Ağrı şu anda yan dal olarak kabul edilmiş bir bilim dalıdır. Bugün Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı her türlü gelişmeye ayak uydurmuştur, Anesteziyoloji Bilim Dalının gelişmesiyle cerrahinin gelişmesi paralel gitmiştir. Çünkü bugün transplantasyonlar, büyük ameliyatlar, eskiden yapılamayan ameliyatlar anestezi sayesinde yapılmaktadır.
1999 yılında İbn-i Sina Hastanesi ameliyathanesi teknik donanım olarak tamamen yenilenmiş ve tüm anestezi cihazları elektronik olarak bilgisayar ağıyla birbirine bağlanarak hastaların operasyon esnasındaki ölçümleri açısından veri tabanı kayıtlarına başlanmıştır. Bu teknik donanımın kurulduğu dönem açısından Türkiye için bir ilk olma özelliğindedir.

Akademik personeliniz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuz 15 profesör, 1 doçent, 6 uzmandan oluşmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Yardımcı personelimiz yeterli sayıda olmamasına rağmen gerekli şekilde işlerimizi yürütebiliyoruz. Cebeci ve İbn-i Sina yerleşkesi ile birlikte 45 ameliyat masası çalışmaktadır. Yüzü aşkın hemşiremiz ve aşağı yukarı 20 yardımcı personelimiz vardır.


Eğitim programınız nedir?
Anesteziyoloji eğitimi, her sabah çalışıldığı yere göre değişecek şekilde, ayrı ayrı her ünitede verilmektedir. Çarşamba günleri, seminer-literatür saatleri yapılmaktadır. Bunun yanısıra öğrenci eğitimimiz vardır. Ayrıca bizim ameliyathane dışı kliniklerle de ilişkilerimiz vardır. Endoskopi, genel cerrahi ve gastroenteroloji için, ERCP-endoskopi, Ürodinami, ESWL; Odyometri, Pediatrik Anjiografi, DSÜ-Girişimsel Anjiografi, Nöroşirurji, Radyoloji(BT-MR) gibi işlemlerde de asistanlarımız, uzmanlarımız veya öğretim üyelerimiz ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında bulunmaktadır. Dolayısıyla 94 sahada 45 ameliyat olmak üzere hem İbn-i Sina hem Cebeci’de görev yapmaktayız.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranı nedir?
30 yatak yoğun bakımda, 10 yatak postoperatif bakım ünitesi mevcuttur. Bu yatakların doluluk oranı yüzde 90-100 civarındadır.

Yıllık ameliyat ve poliklinik sayınız ortalama ne kadar?
45 ameliyat masası olduğuna göre, günlük ortalama ameliyat sayımızın 145 olduğu söylenebilir. Asistan sıkıntısı yaşadığımız için şu anda poliklinik servisimizi çalıştıramıyoruz. Poliklinik hizmetimizi hastaları bölümlerinde preoperatif değerlendirerek yapmaktayız. Ama bu durum geçici, bu duruma çözüm bulmaya çalışmaktayız. Polikliniğimizde hasta sayısı günlük 50 civarındadır. Her asistan çalıştığı bölümde kendi üzerine düşen görevleri yerine getirir. Anestezi dışında bir de ağrı polikliniğimiz var. Bu polikliniğine günde 20-30 hasta başvurmaktadır. Sayımızın yetersiz olmasına rağmen ekibimiz çok iyi performans göstermektedir. Çok iyi bir öğretim üyesi kadrosu, uzman ve asistanlarımız olduğu için bu işi başarıyla yerine getiriyoruz. Bir asistanın günlük ameliyat sayısı ortalama 6-7’dir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Cebeci ve İbn-i Sina’da olmak üzere, her gün bir öğretim üyesi ve 3 asistan, bir de kıdemsiz olmak üzere 4 asistan nöbet tutmaktadır. İlk yılında asistan daha çok nöbet tutar, gün aşırı nöbet tutulur. Kıdemine göre en az nöbet tutan asistan üç – dört günde bir nöbet tutar. Uzmanlarımız da her gün biri olmak kaydıyla nöbetçi kalmaktadır. Ameliyathane içi ve dışı olmak üzere 94 çalışma sahamız olduğu düşünülürse bu sayıda asistanla, bu kadar uzmanla, bu işi yürütmek oldukça zordur. Ancak çok fedakarca çalışan arkadaşlarım bu görevi yerine getirebiliyorlar. Hem Cebeci’de hem de İbn-i Sina’da nöbet tutulmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Asistanlarımızın yapması gereken eğitimler çekirdek eğitim müfredatında belirtilmiştir. Yıllara göre tüm yapılacaklar açıklanmıştır.

Biriminizde standart asistan karneleri uygulanıyor mu?
Evet tabii. Hocalar bu karnelere yapılanları tek tek kaydederler. Anestezi ve Reanimasyon Derneği Başkanı olduğum dönemde anestezi bilim dalları için asistan karnesini hazırlamış, uygulamaya koymuştuk. Eğitimde standart sağlamak amacıyla hazırladığımız bu karne 6-7 senedir uygulamadadır.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Tüzük değişmediği için rotasyonlar eski düzende uygulanıyor. İç hastalıkları ve farmakoloji rotasyon uygulaması vardır. Ama bize rotasyona gelen asistan çoktur. Bunun dışında asistanlarımız ameliyathane içindeki farklı bölümlerde de iç rotasyon yapmaktadırlar.

Eğitimde kullandığınız araç-gereçlerle ilgili durumunuz nedir?
Resüsitasyon canlandırma için kullandığımız maketlerimiz var ama bu maketlerin daha fazla olmasını istiyoruz. Ayrıca öğrenci eğitimi için Cebeci’de kullanılan maketlerden de yararlanıyoruz.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Her sene 10 civarında yurt dışı makaleler yayınlanır. Yurt içi ve dışında yeterli sayıda yayın yapılmaktadır.

Son 5 yılda istifa eden asistan var mı?
3 asistanımız çalışma temposunun ağır gelmesi nedeniyle istifa etti.

Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Asistanlar döner sermayeden 300 YTL civarında pay alıyor. Döner sermayemiz daha fazla olsa, hemşirelerimize döner sermayeden daha fazla pay verebilsek başarıyı da arttırırız. Sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu yapılamıyor.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bir doktoru bilim yönünden doyuma ulaştırır. Farmakolojiyi, cerrahiyi, iç hastalıklarının çok iyi bilinmesi zorunludur. Bize gelen asistanlar özellikle uzman olduktan sonra doyuma ulaşır. Bir hekim için de bu gerekir. Tıpta en hızlı gelişen bilim dallarından biri burasıdır.

Teşekkürler.

Klinikte görev yapan öğretim üyeleri: Prof. Dr. Filiz Tüzüner, Prof. Dr. Handan Cuhruk, Prof. Dr. Yüksel Keçik, Prof. Dr. Melek Tulunay, Prof. Dr. Oya Özatamer, Prof. Dr. Sacide Demiralp, Prof. Dr. Feyhan Ökten, Prof. Dr. Asuman Uysalel, Prof. Dr. Çiğdem Denker, Prof. Dr. Neslihan Alkış, Prof. Dr. Yeşim Batislam, Prof. Dr. Mehmet Oral, Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Dilek Yörükoğlu, Prof. Dr. Yeşim Ateş, Doç. Dr. İbrahim Aşık. Uzman Doktorlar: Uzm. Dr. Zekeriyya Alanoğlu, Uzm. Dr. Enver Özgencil, Uzm. Dr. Ali Abbas Yılmaz, Uzm. Dr. Özlem Selvi Can, Uzm. Dr. K. Sanem Çakar Turhan, Uzm. Dr. Filiz Alkaya Alver

Asistanlar: Dr. Ahmet Onat Bermede, Dr. Arif Timuroğlu, Dr. Berna Günay, Dr. Cemil Gülücü, Dr. Emine Aysu Kılınç, Dr. Esra Mercanoğlu, Dr. Esra Akgün, Dr. Esra Okan, Dr. Gökçer Uğur, Dr. H. Gül Beytan Sezer, Dr. H. Hande Erdi Şahinkaya, Dr. Hacer Serdaroğlu, Dr. Menekşe Özçelik Hasdoğan, Dr. Münire Öksüz, Dr. Rengin Yılmaz, Dr. Seval Karakaya, Dr. Sevil Türkel, Dr. Tuna Balcı, Dr. Volkan Baytaş, Dr. Ünel Tayfun Çakır, Dr. Şaban Yalçın, Dr. Şirali Oba. 24/06/2007
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer