KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
GASTROENTEROLOJİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimizi tanıttığımız köşemizin bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Özden

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği 1959 yılında Prof. Dr. Zafer Paykoç tarafından kurulmuş ve kısa süre sonra Prof. Dr. Hamdi Aktan da Gastroenteroloji Kliniğinde göreve başlayarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğini uluslararası bir konuma getirmişlerdir. Ülkemizde modern gastroenteroloji bu içerisinde bulunduğumuz Klinikte gerçekleşmiştir. Bugün ülkemizin birçok yerinde Kliniğimizden yetişmiş hocaların kurdukları klinikler mevcuttur. Kuruluş felsefesi doğrultusunda Kliniğimiz, Türkiye’de gastroenterolojinin gelişmesi için elinden gelen gayreti göstermektedir.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği kuruluş yılında Ankara Hastanesi, daha sonra Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde gastroenteroloji kliniklerinin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve bu kliniklerde Prof. Dr. Necip Danışoğlu, Prof. Dr. Özlem Uzunalimoğlu, Prof. Dr. Nihat Sipahi ve bugün ABD’de çalışmakta olan Prof. Dr. Atilla Ertan görev yapmışlardır.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Kurulduğu günden, 1959 yılından bu yana Kliniğimizde gastroenteroloji asistan eğitimi verilmekte. Bunun yanı sıra iç hastalıkları eğitim programındaki gastroenteroloji asistan eğitim rotasyonu da Kliniğimizde yapılmakta.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Bugün itibarıyla kliniğimizde 13 profesör ve 3 doçent olmak üzere 16 akademisyen görev yapmaktadır. fiu an yardımcı doçentimiz bulunmamaktadır. Yardımcı doçent ve asistan kadrolarında sıkıntı yaşamaktayız. Başasistan konumunda da sadece bir gastroenterolog çalışmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Son 10 yıl içerisinde üniversitelerde yaşanan durum nedeniyle maalesef yardımcı personel, hemşire ve hizmetli ihtiyaçlarının giderilmesinde büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bilimsel verilere dayanacak şekilde yatan ve ayakta tedavi gören hasta sayıları hesaplanarak ihtiyacın giderilmesine yönelik bir çözüm bulunacağını düşünüyorum. Yoksa bu şartlarla sağlık hizmetlerinin Batı standartlarına ulaştırılması mümkün gözükmemektedir.

Eğitim programınız nedir?
Asistan eğitiminden bahsedecek olursak, iç hastalıkları asistanları, iç hastalıkları uzmanı olabilmek için çeşitli yan dallarda rotasyonlarını yapmaktadır. Bu rotasyon süreci içerisinde 4 veya 6 aylık periyodlarla bize gelmektedirler. Bunun için Kliniğimizin belli bir programı vardır. Bunu yanı sıra gastroenteroloji yan dal asistanları içinde üç yıllık bir eğitim programı mevcuttur. Burada da klinik, karaciğer hastalıkları izleme polikliniği, endoskopi, girişimsel endoskopi, ultrasonografi, endosonografi vs gibi konularda son teknolojiyi içeren olanaklarımızı asistanlarımızın hizmetine sunmaktayız. Üç yıllık eğitim sonucunda iç hastalıkları uzmanları Kliniğimizden gastroenterolog unvanlarını alarak Anadolu’ya gitmektedirler.
Hepatoloji konusunda bilgisini arttırmak isteyen gastroenterologlara da eğitim vermekteyiz.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Kliniğimizin, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina yerleşkesinde ve Cebeci yerleşkesinde yaklaşık 110 yatağı mevcuttu. Ancak son zamanlarda Batı standartlarına uygun bir işlev içerisine girmesi için yatak sayımız 60’lara kadar indirildi. Fakat bu süreç içerisinde de gastroenteroloji sistemini ilgilendiren hastaların çok olması nedeniyle yatak sayısı konusunda sıkıntı yaşamaya başladık. O nedenle, ülkemizin koşulları göz önüne alınacak olursa, ülkemizde sık görülen hastalıkların izlenmesi için yatak kapasitesinin artırılması hususunda yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Batı ülkelerinde hastaların çoğunun sorunları ayaktan temin edilirken, ülkemizde bu işlerin hastanede çözümlenmesini zorlayan faktörler mevcuttur. Bunun başında hastalarımızın Anadolu’dan Ankara’ya gelmeleri ve burada da barınak imkanlarının yetersizliği gelmektedir. Yataklarımız sürekli doludur.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
İbn-i Sina Hastanesinde bir gastroenteroloji kliniğimiz bulunmaktadır. Bir diğeri ise Cebeci yerleşkesinde Karaciğer Hastalıkları İzleme Polikliniği olarak hizmet vermektedir. fiu anda Karaciğer Hastalıkları İzleme Polikiliniğimizde 5 bin kayıtlı hasta bulunmaktadır. Bu hastalarımızın hepsi belirli periyotlarla kontrole çağırılarak hizmet verilmektedir. İbn-i Sina’da ve Cebeci yerleşkesinde yılda ortalama 7 bin civarında endoskopi yapmaktayız. Bunun yanı sıra Cebeci yerleşkesinde yılda bin ile 2 bin civarında girişimsel endoskopi yapılmaktadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
İç Hastalıkları Eğitim Programı’ndan gelen rotasyon asistanları ayda ortalama 8 nöbet tutmaktadır. Gastroenteroloji ihtisası alan asistanlarımız ise yaklaşık 4 nöbet tutmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
İç hastalıkları rotasyon asistanları için öğretilmesi gereken olmazsa olmaz eğitim programı mevcut. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Gastroenterolojiye son 5 yıldır asistan alamıyorduk. Bu yıl bu asistan alma fırsatı bulabildiğimiz için, gastroenteroloji asistan eğitimine yeni gelecek asistanlara yönelik bir eğitim programı hazırladık.

Sık sık asistan bulmakta sıkıntı yaşandığı dile getiriliyor. Siz asistan bulabiliyor musunuz? Bu konuda bir sıkıntınız var mı?
Maalesef ülkemizde uzman eğitimi veya yan dal uzman eğitiminde, asistan sayısı ve bu asistanların yetişecekleri kurumların saptanmasında büyük yanlışlık yapılmaktadır. Ülkemizde özellikle yan dallar konusunda insan gücü saptamasında büyük yanlışlıklar yapıldığı için bugün açığı kapatılamayan uzman yetersizliği mevcuttur. Bunun giderilmesi için diğer ülkeler nasıl çözüm ürettilerse bizim de çözüm üretmemiz gerekmektedir. Üniversiteler eğitimde ana görevi üstlenmişken ülkemizde maalesef üniversiter yapıda yan dal uzmanı yetiştirilmesi için gereken görev üniversitelere verilmiştir. Elleri kolları bağlanarak aşağılanmaktadır. Özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinin, eğitim kadrolarının yeterli olmamasına rağmen, oralara üniversitelerin 10 katı 20 katı asistan verilmektedir. Esas asistan yetiştirmekle, uzman yetiştirmekle görevli olan üniversitelere bu görev verilmemektedir. Bunun bilimsel bir savunmasının yapılması mümkün değildir. Ayrıca, tüm eğitim hastanelerinin, üniversitelerle entegre çalışması gündeme getirilmeli, tartışılmalı ve bu sorun artık çözümlenmelidir. 21. asırda yaşadığımızın herkesçe farkında olunması gerektiği kanısındayım.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları asistanlarının rotasyon düzenlemesi iç hastalıkları tarafından yapılmaktadır. Bize genellikle 4 ila 6 aylık bir süre için gelmekteler. Bunun dışında Ankara’daki diğer üniversitelerden bize gönderilen iç hastalıkları rotasyon yan dal asistanı mevcut değildir.

Bizim gastroenteroloji asistanlarımızın yanı sıra, zaman zaman Türkiye’deki diğer üniversitelerden gastroenteroloji asistanlarının bilgi ve görgüsünü artırmak için 6 aylık, 1-1,5 yıllık süre ile asistan arkadaşlar kliniğimize gönderilmekteler.

Bunun dışında yeni kurulan üniversitelerden gastroenteroloji uzmanı yetiştirme programı çerçevesinde asistanlar da gelmektedir. Bu program çerçevesinde Tokat Üniversitesi’nden, fianlıurfa Tıp Fakültesi’nden ve Düzce Tıp Fakültesinden asistan arkadaşlarımız kliniğimize gelmişlerdir. Türkçe konuşulan ülkelerden de bilgi ve görgüsünü arttırmak için gelgn hekimlerde oluyor.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Yurtdışı yayın yapmak kliniğimizin neredeyse geleneği haline gelmiştir. Türkiye’de neredeyse en çok yurtdışı yayın yapan kliniklerden birisiyiz. Ortalama yılda 10-20 yurt dışı yayın yapılmaktadır. Özellikle karaciğer hastalıkları konusunda Kliniğimiz dünyada saygın bir yere sahiptir. Girişimsel endoskopide de Avrupa’nın en iyi kliniklerinden birisi durumundayız. Yurt içi yayın olarak da yıllık yaklaşık 20 ila 30 arasında yayın yapmaktayız.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kongrelere katılım açısından şanslı bir fakültedir. Hemen hemen isteyen arkadaşlarımız istedikleri tüm kongrelere katılabilmektedir. Tıp Fakültemizin bu ayrıcalığı mesleklerinin özelliğinden ileri gelmektedir. Ben diğer fakültelerin de bizim kadar kongrelere katılabilmelerini isterim. Ancak Tıp Fakültesi dışındaki diğer fakültelerde maalesef bu olanak mevcut değildir.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Ülkemizde ve tüm dünyada bilimsel gelişim çok hızlı olmaktadır. Bu hızlı bilimsel gelişime ayak uydurabilmek için yeni yetişen hekimlerin özellikle yabancı dil sorunlarını ve araştırma yapmaktaki bilgi ve becerilerini süratle geliştirmeleri gerekir. Bu iki beceriyi yeterince geliştiremeyen kişilerin tıp gibi pozitif bir bilim dalı alanında başarılı olmaları ve kendilerini güncellemeleri mümkün değildir. O nedenle tüm genç arkadaşlara yabancı dil ve araştırma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Bu konuda yöneticilere de asistan arkadaşlara da önemli görevler düştüğü kanısındayım. Ekmeden bir şey çıkmaz, yürümeden bir yere varılmaz.
Teşekkürler.

04/02/2008

Bilim Dalında görev yapan akademisyenler

Prof. Dr. Ali Özden
Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci
Prof. Dr. Necati Örmeci
Prof. Dr. Selim Karayalçın
Prof. Dr. Kadir Bahar
Prof. Dr. Cihan Yurdaydın
Prof. Dr. Ali Reşit Beyler
Prof. Dr. Hasan Özkan
Prof. Dr. Hülya Çetinkaya
Prof. Dr. Hakan Bozkaya
Prof. Dr. Murat Palabıyıklıoğlu
Prof. Dr. İrfan Soykan
Prof. Dr. A. Mithat Bozdayı
Doç. Dr. Ramazan İdilman
Doç. Dr. Murat Törüner
Doç. Dr. Kubilay Çınar
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Üstün (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden)

Bilim Dalında Uzmanlar
Uzm. Dr. Mehmet Bektaş
Uzm. Dr. Gülseren Seven (Gastroenteroloji Yan Dal Asistanı)
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
2
1) Derya ozcan (Hastabakici)
23.12.2017 21:11:57
15 yasinda ali ozden hocamizin hastasiydim.suanda wilson hastasiyim ali ozden hocama ulasmam gerekiyor
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer