KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
GENEL CERRAHİ
27 Kasım 2021, Cumartesi
Kliniklerimiz sayfasının bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Ersöz

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi dünyada ve Türkiye’de saygın yeri olan bir kliniktir. Öyle ki, birçok üniversitenin genel cerrahi kliniklerinin ağabeyliğini, babalığını burası yapmıştır; mesela Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi gibi büyük üniversitelerdeki genel cerrahi klinikleri buradan görevli gitmiş öğretim üyeleri tarafından kurulmuştur. Kliniğimiz modern cerrahinin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden biridir. Şu anda hayatta olmayan Prof. Dr. Kamil Sokullu, Prof. Dr. Hilmi Akın ve sonraki jenerasyondaki diğer hocaların da katkılarıyla günümüzdeki konumuna gelen kliniğimiz 60 yılı aşan bir geleneğin ve ilklerin temsilcisidir. Türkiye’de ilk kez yapılan pek çok girişim bu klinikte gerçekleşmiştir. Özellikle damar cerrahisinin kurulmasında ve gelişmesinde çok önemli rolü vardır. Damar cerrahisi, karaciğer, safra yolları, pankreas, meme ve endokrin cerrahisi, kolorektal cerrahi, gastrointestinal cerrahi, cerrahi onkoloji, transplantasyon cerrahisi gibi alt birimler kurulmuştur. Bu özelliğiyle değişik üniversitelerdeki bir çok anabilim dalına ve devlet hastanelerindeki kliniklere öncülük etmektedir. Standart kliniklerde uygulanmayan, çok az yerde yapılabilen bir çok girişim kliniğimizde yapılabilmektedir.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Kliniğimiz kurulduğundan beri uzman yetiştirmektedir. İlk günden beri yüzlerce uzman yetiştirdik.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Büyük sıkıntı içindeyiz. Türkiye’deki üniversite hastaneleri elindeki personeli kaybeder duruma gelmiştir. Sağlık Bakanlığının ücret politikaları ve üniversite hastanelerinin içine düştüğü ödeme sıkıntıları göz önüne alındığında yardımcı personel akışı devamlı dışarıya doğru olmaktadır. Yani buraya personel alınamadığı gibi dışarıya devamlı bir personel akışı olmaktadır. Burada büyük emeklerle yetişmiş hemşireler Sağlık Bakanlığının açtığı kadrolara müracaat ettiler. Klinikte işler kilitlenme noktasına gelmiştir. Bu öyle bir gerçek ki politikacıları da, politikacı olmayanları da, savcıları, hakimleri, YÖK üyelerini, her kesimi etkiler. Hastanenin özeli-geneli-üniversitesi olmaz. Tüm hastanelerin güçlü olması gerekir. Çünkü en yakın hastaneye mecbur kalabilirsiniz. Siyasi iktidarların Ankara ve diğer üniversiteleri soktukları ekonomik açmazdan uzun vadede zarar göreceği endişesini taşıyorum. Cihaz alınamaz, ameliyathane çalışamaz duruma gelir. Bu nedenle bizim en büyük korkumuz üniversitelerin ve ona bağlı tıp fakültelerinin yıpranması, acz içinde bırakılmasıdır. Bunun için çok acil önlemler alınması gerekiyor. Bu da siyasi iktidarların işidir. Kliniğimizde 39 hemşiremiz var. Olması gereken hemşire sayısı ise 50. Personel sayısı 19. Olması gereken personel sayısı ise 25.

Eğitim programınız nedir?
Öğrenci eğitiminde düzenli olarak 4. ve 6. sınıfta öğrenciler kliniğimize geliyorlar, spesifik çalışma doğrultusunda stajlarını yapıyorlar. Eğitim sistemimizde bazı değişiklikler olmuştu. O değişikliklere genel cerrahi kliniği de adapte oldu. Sistem dahilinde 4. sınıflara etkili bir pratik uygulama yaptırıyoruz. İnternler de burada sorumluluk alacak şekilde çalışıyorlar. Genellikle internlerimiz çalışma düzenimizden memnunlar. Tabii araştırma görevlilerinin de kıdemlerine göre eğitimlerini veriyoruz, ameliyat yaptırtıyoruz. Birçok cerrahi konuda görüş sahibi olacak şekilde geniş bir cerrahi spektrum içinde araştırma görevlilerini yetiştiriyoruz. Kaç yatağınız var ve doluluk oranı nedir? Doluluk oranı yüzde yüz. İbn-i Sina’da 134, Cebeci’de 100 olmak üzere toplam 234 yatak var.

Yıllık poliklinik ve ameliyat sayınız ortalama ne kadar? Bir asistan eğitimi boyunca ortalama kaç ameliyat yapar?
Nicelik kadar nitelik de önemlidir. Asistanlar iyi ameliyatlar yapıyorlar. Eğitim boyunca asistan yüzlerce ameliyat yapar. Yıllık ameliyat sayımız 5 binin üzerindedir. Poliklinik sayımız da günlük 40-50 arasındadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Uygun şekilde yapıyoruz. Bir ay diyelim gün aşırı tutuyor burada. Ama sonraki ay servise çıktığı zaman birkaç ay, servisteki rotasyonunda ayda en fazla üç kez kat görevlisi olarak tutuyor. Yoğun bakım nöbetçisi olduğu zaman daha yoğun tutuyor ama o zaman da acil vakalar dışında ameliyata girmiyor. Nöbetleri mümkün olduğu kadar araştırma görevlileriyle konuşarak onların da istedikleri şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Acil vaka nöbette görülür, nöbetlerin verimli geçmesi için gayret gösteriyoruz.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Türk Cerrahi Derneğinin geliştirdiği müfredata uymaya çalışıyoruz. Araştırma görevlilerini board sınavlarına sokuyoruz. Hatta ödül koyuyoruz, bu sene sınavda birinci olan araştırma görevlisini bir aylık süreyle İsveç’e gönderdik.

Biriminizde standart asistan karneleri uygulanıyor mu?
Uygulanıyor.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Rotasyon sistemimiz şu anda karmakarışık durumda. Yasaların öngördüğü rotasyonları yaptırıyoruz. Kendi kliniğimiz içindeki rotasyonları da uyguluyoruz.

Eğitimde kullandığınız araç-gereçlerle ilgili durumunuz nedir?
Ameliyathanedir eğitimimizin temel dayanağı. Ciddi bir ekonomik sıkıntı bunun yansımalarını eğitimde gösterecektir. Şu anda elimizdeki aletlerle idare ediyoruz ama yeni alet alımında büyük sıkıntı var.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Genelde fakülte ortalamasının üzerinde. Öğretim üyesi başına yıllık birin üzerinde yayın düşer.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılım oranımız çok yüksek. Asistanlarım gitmelerini sağlıyoruz.

Son 5 yılda istifa eden asistan var mı?
Evet. Özellikle maaşı beğenmiyorlar ve döner sermaye ödemelerinde sıkıntı olduğu için asistanlardan istifa edenler oldu. Yüzde 20-30 gibi bir istifa oranıyla çalışıyoruz.

Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Maaşlarının yarısı kadar alıyorlar, çok az yani.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Genel Cerrahi çok iyi bir kliniktir. Buradan yetişen uzmanlarımız Türkiye’de çok prestijli bir şekilde, çok önemli pozisyonlarda çalışmaktadır. Kendileri buranın asistanı olmanın gururunu her zaman yaşamışlardır. Bazı şeyler geçicidir, eğitim süresindeki maaşlar vs, bunlar aşılacaktır. Genel cerrahi kendi içinde keyifli büyük bir camiadır. Yeni mezun ve uzmanlık eğitimi almayı düşünen diğer tüm meslektaşlarıma tavsiye ediyorum.

Teşekkürler. 10/09/2007

Klinikte görevli öğretim üyeleri, uzman hekim ve araştırma görevlileri:
Prof. Dr. Altan Tüzüner, Prof. Dr. Attila Törüner, Prof. Dr. Semih Baskan, Prof. Dr. Erdal Anadol, Prof. Dr. Ragıp Çam, Prof. Dr. Hikmet Akgül, Prof. Dr. Nusret Aras, Prof. Dr. Ercüment Kuterdem, Prof. Dr. Bülent Alıç, Prof. Dr. Mehmet Gürel, Prof. Dr. Cihan Bumin, Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, Prof. Dr. Salim Demirci, Prof. Dr. İskender Alaçayır, Prof. Dr. Nezih Erverdi, Prof. Dr. Hilmi Kocaoğlu, Prof. Dr. Savaş Koçak, Prof. Dr. Uğur Bengisun, Prof. Dr. Ahmet Gökhan Türkçapar, Prof. Dr. Sadık Ersöz, Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, Prof. Dr. Kaan Karayalçın, Prof. Dr. Ethem Geçim, Prof. Dr. Ayhan Kuzu, Doç. Dr. Seher Demirer,Doç. Dr. Cüneyt Köksoy, Doç. Dr. Ekrem Ünal, Doç. Dr. Sancar Bayar,Doç. Dr. Selçuk Hazinedaroğlu, Doç. Dr. Hakan Uncu, Doç. Dr. Acar Tüzüner, Dr. Adam Gyedu, Dr. Marlen Sulaimanov, Dr. Gökhan Selçuk Özbalcı, Dr. Erkinbek Orozakunov, Dr. Özlem Durak, Dr. Cemal Ulusoy, Dr. Arif Aksoy, Dr. Cumhur Özcan, Dr. Ozan Şen, Dr. Cihangir Akyol, Dr. Mehmet Türkoğlu, Dr. Ulaş Sözener, Dr. Serhan Yılmaz, Dr. Gül Bora, Dr. Muzaffer Akkoca, Dr. Mohammed Akbari, Dr. Ali Sapmaz, Dr. Gökmen Kara, Dr. Sefa Özyazıcı, Dr. Akın Kocaay, Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Ömer Çetinkaya, Dr. Betül Keskinkılıç, Dr. Mustafa Berkeşoğlu, Dr. Ömer Faruk Bük, Dr. Elvan Kırımker, Dr. Erdinç Yolçun, Dr. Yusuf Sevim, Dr. Gökçe Aylaz, Dr. Özlem Öndeş,Uz. Dr. Bülent Erkek, Uzm. Dr. Atıl Çakmak, Uzm. Dr. İlknur Kepenekçi.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer