KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günhan Gürman

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Hematoloji çalışmaları ikinci iç Hastalıkları Kliniğinde 1950’li yıllarda başlamıştır. İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak Hematoloji Bilim Dalı 18.02.1982 tarihinde kurulmuştur. İlk olarak Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Bekir Berkol seçilmiştir.

Hematoloji Bilim Dalının İbn-i Sina Hastanesi eski 9.kat C blok arka kısmında gerekli izolasyon yapılarak 1988 yılında Kemik İliği Nakli Ünitesi kurulmuştur. Kuruluşundan beri büyük ilgi ve saygı gören Hematoloji Bilim Dalı bu hizmetiyle de hem birçok çaresiz kimseye yardımcı olmaya başlamış, hem de bilimsel yönden fakülteye büyük katkılar kazandırmıştır. Türkiye’deki Avrupa nezdinde akredite ilk kök hücre nakli merkezidir. Kök hücre nakli yapılan hasta sayısı günümüzde 1000’i geçmiştir.

Hematoloji Bilim Dalı bünyesindeki Hematoloji laboratuvarı ve Aferez Ünitesi de yoğun hasta ve bilimsel araştırmalara katkı hizmetini sürdürmekte olup, uluslar arası akreditasyonları yapılmıştır.
Kliniğimizde bir çok ilke de imza atılmıştır. Bunları başlık halinde sıralarsak,

Kök hücre nakil ünitesi: Türkiye’de ilk Otolog Periferik Kök Hücre Transplantasyonu. 1993 yılında Türkiye’de ilk, Dünyada üçüncü Allojeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu, 1994 yılında Türkiye’de ilk kez transplantasyon sonrası nükste donör lenfosit infüzyonu, 1995 yılında Türkiye’de ilk Kordon Kanı Transplantasyonu, 1998 yılında Türkiye’de ilk myeloablatif olmayan hazırlama rejimi (NMA) ile Allojeneik Periferik Kök Hücre Nakli bu ünitemizde gerçekleştirildi. Bununla birlikte içerisinde bulunduğumuz 2007 yılında bininci nakli Türkiye’de ilk bizim gerçekleştirmiş olmamızdan mutluluk duyuyoruz.

Aferez Ünitesi: Aferez Ünitemizde 1994 yılında Türkiye de ilk Kordon Kanı saklanması, 1996 yılında Türkiye’nin ilk Hemaferez Ünitesi’nin kurulması, 2001 yılında Türkiye de ilk ve tek Hemaferez Yüksek Lisans Programı uygulamasına başlanması ve yine Türkiye’de bir ilke imza atarak 2001 yılında ilk Fotoferez uygulamasını yapılması

Hematoloji Laboratuvarı: 1994’den bu yana Türkiye de ilk ve tek Hematodiagnostik Yüksek Lisans Programı’nı uyguluyor olmamızı, Türkiye de ilk eksternal kalite kontrol programı (UK-NEQAS) uygulaması ve 2001 yılında Transplantasyon sonrası sekansa dayalı kimerizm incelemesi

Kan Merkezi: 1998 yılında Türkiye’de ilk kez rutin random donör trombosit süspansiyonu hazırlanması kan merkezimizde gerçekleştirildi. 2000 Türkiye de ilk kez otomasyon sisteminin tüm kan bankasına adapte edilerek kullanılması ise 2000 yılında kan merkezimizde gerçekleştirildi. Bununla birlikte Yurt dışı A tipi dergilerde Kan Bankacılığı ile ilgili ilk kitap ve yayın gerçekleştirildi.

Klinik: Kliniğimiz Febril Nötropeni ile ilgili uygulama merkezidir. EORTC/EBMT çalışmaları yapılan ve EORTC tarafından afiliye merkezdir.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Kurulduğumuzdan bu yana asistan eğitimi vermekteyiz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Bilim Dalımızda birbirinden değerli akademisyenler ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. fiuan ki mevcut durumda 9 profesör, 1 doçent ve 6 uzman olmak üzere 16 akademisyen bulunuyor.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Ciddi ölçüde; temizlik elemanı, hastabakıcı, kayıt görevlisi, hemşire, laboratuar elemanı ve araştırma görevlisi açığımız var. Mevcut personeli en yüksek verim ve motivasyonda tutacak şekilde organize olmak suretiyle hasta hizmeti, eğitim ve bilimsel aktivitemizi sürdürmeye çalışmaktayız.

Eğitim programınız nedir?
Eğitim programımızı Avrupa (EHA) müfredatına uyumla yürütmekteyiz.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Cebeci kampüsündeki Hematoloji binasında 21 Kök Hücre Nakli Ünitesi ve 20 yatan hasta kliniğine ait olmak üzere toplam 41 yatağımız bulunuyor. Ayrıca aynı birimdeki 10 ayaktan tedavi yatağı ile de ayrıca hizmet vermekteyiz.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
Yıllık poliklinik sayımız 10 binin üzerinde. Aynı zamanda yine bu rakama yakın olarak Kök Hücre Nakli Ünitesi hastasına da hizmet vermekteyiz.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi BD kontrolünde olmadığı için ayda gelen Araştırma Görevlisi sayısına göre bu değer farklılık göstermekte.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
İç Hastalıkları araştırma görevlileri için çekirdek eğitim müfredatının yanı sıra, Hematoloji yan dal araştırma görevlileri için Avrupa müfredatı (EHA) uygulanıyor.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Kök hücre nakli, yatan hasta kliniği, poliklinik ve konsültasyonlar, Hematoloji Laboratuvarı

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
2006 yılında uluslararası 19, ulusal 11 makale ve derleme, uluslar arası 29 ve ulusal 41 bildirimiz bulunuyor.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Ulusal ve uluslararası kongrelere BD üyelerimiz düzenleyici, davetli konuşmacı, sözlü ya da poster bildiri sahibi olarak katılmakta. Aynı zamanda genç arkadaşlarımız çalıştay ve kurslara katılmaktalar.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Hematoloji bilimi çekici, sürükleyici, gelişmelere açık fakat emek kim yoğun bir alandır. Temel klinik bilim ve laboratuvar alanlarında birikime gereksinim duyulur. Hasta popülasyonu zahmetlidir ama yapılan hizmet ve ulaşılan hedefler sonrası duyulacak haz hepsine değer. Çalışkan, multidisipliner çalışmaya açık, süreli tıp eğitimine inanan ve laboratuvara meraklı arkadaşlarımızı bekliyoruz.

Teşekkürler.
07/01/2008Klinikte görev yapan akademisyenler
Prof. Dr. Akın Uysal
Prof. Dr. Nahide Konuk
Prof. Dr. Meral Beksaç
Prof. Dr. Hamdi Akan
Prof. Dr. Osman İlhan
Prof. Dr. Günhan Gürman
Prof. Dr. Taner Demirer
Prof. Dr. Muhit Özcan
Prof. Dr. Önder Arslan
Doç. Dr. Mutlu Arat

Klinikte görev yapan uzmanlar
Uzm. Dr. Klara Dalva
Uzm. Dr. Ender
Akçağlayan Soydan
Uzm. Dr. Pervin Topçuoğlu
Uzm. Dr. Aynur Uğur Bilgin
Uzm. Dr. Şule Mine Bakanay
Uzm. Dr. Sinem Civriz Bozdağ
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer