KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Kliniği
GASTROENTEROLOJİ
13 Ocak 2020, Pazartesi

Bu sayıdaki konuğumuz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan

Bilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, 1959 yılında Prof. Dr. Zafer Paykoç tarafından kurulmuş ve kısa süre sonra Prof. Dr. Hamdi Aktan da göreve başlayarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalını uluslararası bir konuma getirmişlerdir. Ülkemizde modern gastroenteroloji, bilim dalımızda gerçekleşmiştir. Bugün ülkemizin birçok yerinde bilim dalımızda yetişmiş hocaların kurduğu klinikler mevcuttur. Kuruluş felsefesi doğrultusunda bilim dalımız, Türkiye’de gastroenterolojinin gelişmesi için elinden gelen gayreti göstermektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı tarafından, kuruluşunun ilk yılında Ankara Hastanesinde, daha sonra ise Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gastroenteroloji kliniklerinin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Bu kliniklerde Prof. Dr. Necip Danışoğlu, Prof. Dr. Özlem Uzunalimoğlu, Prof. Dr. Nihat Sipahi, Prof. Dr. Ali Özden, Prof. Dr. Erol Kesim, Prof. Dr. Kadir Bahar, Prof. Dr. Selim Karayalçın, Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci, Prof. Dr. Murat Palabıyıkoğlu, Prof. Dr. Hakan Bozkaya ve Doç. Dr. Ali Tüzün görev yapmışlardır. 

Bilim dalınızda kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor? 

Kurulduğu günden, yani 1959 yılından bu yana bilim dalımızda gastroenteroloji asistan eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra iç hastalıkları eğitim programındaki gastroenteroloji asistan eğitim rotasyonu da bilim dalımızda yapılmaktadır. 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor? 

Bugün itibarıyla 10 profesör, bir uzman, üç yan dal uzmanlık ihtisası ve sekiz iç hastalıkları ihtisası yapan olmak üzere toplam 22 hekim görev yapmaktadır. Şu an doçent ve yardımcı doçentimiz bulunmamaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir? 

Son 10 yıldır üniversitelerde yaşanan durum nedeni ile maalesef yardımcı personel, hemşire ve hizmetli ihtiyaçlarının giderilmesinde büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, bilimsel verilere dayanacak şekilde yatan ve ayaktan tedavi gören hasta sayıları hesaplanarak ihtiyacın giderilmesine yönelik bir çözüm bulunacağını düşünüyorum. Yoksa bu şartlarla sağlık hizmetlerinin Batı standartlarına ulaştırılması mümkün gözükmemektedir. 

Eğitim programınız nedir? 

Asistan eğitiminden söz edecek olursak, iç hastalıkları asistanları, çeşitli yan dallarda rotasyonlarını yapmaktadırlar. Bu rotasyon süreci içerisinde dört veya altı aylık periyotlarla bilim dalımıza gelmektedirler. Bununla ilgili belli bir programımız vardır. Ayrıca gastroenteroloji yan dal asistanları için de üç yıllık bir eğitim programı mevcuttur. Burada da klinik, karaciğer hastalıkları izleme polikliniği, endoskopi, girişimsel endoskopi, ultrasonografi, endosonografi, FibroScan, endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi gibi konularda son teknolojiyi içeren olanaklarımız asistanlarımızın hizmetine sunulmaktadır. İki yıllık eğitim sonucunda, iç hastalıkları uzmanları, bilim dalımızdan gastroenterolog unvanlarını alarak Anadolu’ya gitmektedirler. Hepatoloji konusunda bilgisini artırmak isteyen gastroenterologlara da eğitim verilmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir? 

Bilim dalımızın iki taraflı olarak, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina ve Cebeci yerleşkelerinde yaklaşık 70 yatağı mevcuttur. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş’in büyük destek ve yardımlarıyla, iki yıl önce Batı standartlarına uygun bir işlev içerisine girmesi için yeniden yıkılıp yapılan Cebeci yerleşkesindeki beş katlı gastroenteroloji hastanemizde; tek kişilik, modern (banyo, tuvalet, buzdolabı, televizyonu bulunan) hasta odalarımızda hizmet verilmektedir. Burada tüm tıbbi cihazlar, görüntüleme altyapısı, hasta yatakları ve diğer tıbbi araç-gereçler yenilenmiş, en modern şekilde donatılmıştır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir? 

İbn-i Sina Hastanesinde bir gastroenteroloji kliniğimiz bulunmaktadır. Bir diğeri ise Cebeci Hastanesinde karaciğer hastalıkları izleme polikliniği olarak hizmet vermektedir. Şu anda karaciğer hastalıkları izleme polikliniğimizde 5 bin kayıtlı hasta bulunmaktadır. Bu hastalarımızın hepsi belirli periyotlarla kontrole çağırılarak hizmet verilmektedir. İbn-i Sina ve Cebeci yerleşkelerinde yılda ortalama 7 bin civarında endoskopi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Cebeci’de yılda 1.000-2.000 civarında girişimsel endoskopi gerçekleştirilmektedir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor? 

İç Hastalıkları Eğitim Programı’ndan gelen rotasyon asistanları ayda ortalama altı yedi nöbet tutmaktadır. Gastroenteroloji ihtisası alan asistanlarımız ise icap nöbeti tutmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı? 

İç hastalıkları rotasyon asistanları için olmazsa olmaz bir eğitim programımız mevcuttur. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Gastroenteroloji asistan eğitimi için de bir eğitim programımız vardır.

Sık sık asistan bulmakta sıkıntı yaşandığı dile getiriliyor. Siz asistan bulabiliyor musunuz? Bu konuda bir sıkıntınız var mı? 

Maalesef, ülkemizde uzman eğitimi veya yan dal uzman eğitimi, asistan sayısı ve bu asistanların yetişecekleri kurumların saptanmasında büyük yanlışlık yapılmaktadır. Bu yanlışlıklar özellikle yan dallarla ilgili insan gücünde yapıldığından, bugün açığı kapatılamayan uzman yetersizliği mevcuttur. Bu sorunun giderilmesi için diğer ülkeler nasıl çözüm ürettilerse bizim de üretmemiz gerekmektedir. Üniversiteler eğitim kurumlarıdır ve eğitimle ilgili her konuda başı çekmeleri gerekir, bu yüzden uzman yetiştirme görevi de üniversitelere verilmelidir. Ancak ülkemizde maalesef üniversiteler yan dal uzmanı yetiştirmekle görevlendirilmekte, eğitim ve araştırma hastanelerine ise -eğitim kadroları yeterli olmamasına rağmen- üniversitelerin 10-20 katı asistan verilmektedir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz? 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı asistanlarının rotasyon düzenlemesi iç hastalıkları tarafından yapılmaktadır. Asistanlar genellikle dört-altı aylık bir süre için gelmektedirler. Bunun dışında, Ankara’daki diğer üniversitelerden bize gönderilen iç hastalıkları rotasyon yan dal asistanı mevcut değildir. Gastroenteroloji yan dal asistanlarımızın yanı sıra, zaman zaman Türkiye’deki diğer üniversitelerden gastroenteroloji asistanları, bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla altı aylık, bir-bir buçuk yıllık sürelerle bilim dalımıza gönderilmektedir. Bunun dışında, yeni kurulan üniversitelerden gastroenteroloji uzmanı yetiştirme programı çerçevesinde asistanlar da gelmektedir. Bu program çerçevesinde Gaziosmanpaşa Üniversitesinden, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinden ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinden asistan arkadaşlarımız bilim dalımıza gelmişlerdir. Türkçe konuşulan ülkelerden bilgi ve görgüsünü artırmak için gelen hekimler de olmaktadır.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir? 

Yurt dışı yayın yapmak, bilim dalımızın neredeyse geleneği hâline gelmiştir. Türkiye’de neredeyse en çok yurt dışı yayın yapan merkezlerden biriyiz. Ortalama yılda 10-20 yurt dışı yayın yapılmaktadır. Özellikle karaciğer hastalıkları konusunda dünyada saygın bir yere sahibiz. Bilim dalımız, girişimsel endoskopide de Avrupa’nın en iyileri arasındadır. Yurt içi yayın olarak da yıllık yaklaşık 20-30 arasında yayın yapılmaktadır.

Burada önemli bir gelişmeyi belirtmek istiyorum. Başkanlığını yaptığım,1996 yılında kurulmuş olan “Euroasian Gastroenterological Association”ın bir yayın organı olan “Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology” nin baş editörüyüm. Bu dergi, 2011 yılından beri İngilizce olarak Hindistan’da basılıp Avrasya’ya dağıtılmaktadır. Üç yıl önce PubMed’e yapmış olduğumuz başvuru, uzun çabalardan sonra altı ay önce kabul edilmiştir. Şu an PubMed indeksinde olup internette “online” olarak görülmektedir. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Derneği, 1997 yılından başlayarak bugüne kadar Avrupa, Asya ve Kafkasya’da yer alan çeşitli ülkelerde 16 uluslararası kongre, üç “single” topik konferans ve iki uluslararası konferans düzenlemiştir. “17th International Euroasian Congress of Hepato-Gastroenterology” için Hırvatistan talip olmuş ve bu kongrenin 2019 yılında Split şehrinde yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Türkiye’nin önderliği ve patronajındaki bu uluslararası cemiyet ve dergi, hem bilim dalımızın hem de Türk gastroenterolojisinin övünç kaynağıdır ve öyle olmaya devam edecektir.

Bilim dalınızda görev yapan akademik personelin yurt dışı deneyimi var mı?

Öğretim üyelerimiz, uzun süreli yurt dışı eğitim ve öğretim almada ülkemizin öncülerindendirler. Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci, Prof. Dr. Necati Örmeci, Prof. Dr. Kadir Bahar ve Prof. Dr. Hasan Özkan Japonya’da çalışmışlardır. Prof. Dr. Selim Karayalçın, Prof. Dr. Cihan Yurdaydın, Prof. Dr. Hakan Bozkaya, Prof. Dr. Ramazan İdilman, Prof. Dr. Murat Törüner ve Prof. Dr. Mehmet Bektaş ise Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmalarda bulunmuşlardır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz? 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, kongrelere katılım açısından şanslıdır. Arkadaşlarımızın hemen hepsi istedikleri tüm kongrelere katılabilmektedirler. Tıp fakültemizin bu ayrıcalığı, mesleğimizin bilimsel özelliğinden ileri gelmektedir. Diğer fakültelerin de bizim kadar kongrelere katılabilmelerini isterim.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 

Ülkemizde ve tüm dünyada bilimsel gelişim çok hızlı olmaktadır. Bu hızlı bilimsel gelişime ayak uydurabilmek için yeni yetişen hekimlerin özellikle yabancı dil sorunlarını ve bilimsel araştırmalarla ilgili bilgi ve becerilerini süratle geliştirmeleri gerekmektedir. Bu iki beceriyi yeterince geliştiremeyen kişilerin, tıp gibi pozitif bir bilim dalında başarılı olmaları ve kendilerini güncellemeleri mümkün değildir. O nedenle tüm genç arkadaşlara, yabancı dil ve araştırma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Bu konuda yöneticilere de asistan arkadaşlara da önemli görevler düştüğü kanısındayım. Ekmeden bir şey çıkmaz, yürümeden bir yere varılmaz. 

Kuruluş tarihi:1959

Bilim Dalında Görev Yapan Akademisyenler

Prof. Dr. Hasan Özkan

Prof. Dr. Necati Örmeci

Prof. Dr. Cihan Yurdaydın

Prof. Dr. Ali Reşit Beyler

Prof. Dr. Hülya Çetinkaya

Prof. Dr. İrfan Soykan

Prof. Dr. Ramazan İdilman

Prof. Dr. Murat Törüner

Prof. Dr. Kubilay Çınar

Prof. Dr. Mehmet Bektaş

Bilim Dalı Uzman Kadrosu

Doç. Dr. Onur Keskin

Bilim dalımızın konferans salonunda, öğretim üyesi ve doktorlarımızla beraber.

27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılan 16. Uluslararası Avrasya Hepato-Gastroenteroloji Kongresi’ne katılan bilim dalımız öğretim üyeleri, soldan sağa: Murat Törüner, İrfan Soykan, Hasan Özkan, Ramazan İdilman.

İki yıl önce yeniden yıkılıp yapılan Cebeci’deki Gastroenteroloji Bilim Dalı binası.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer