KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
MİKROBİO. VE ENFEK. HAST.
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimiz köşemizin bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın Karaarslan

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Haziran 1945 tarih ve 4761 sayılı Kanun’la kurulmuş, 19 Ekim 1945 günü törenle öğretime başlamıştır. Bugün Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı adını alan Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Kürsüsü ise 1947 Ekim’inde Cebeci’deki İntaniye binası alt katında ayrılan 2 pratik salonu, laboratuvarı ve poliklinik odalarında kurulmuştur. Mikrobiyoloji Kürsüsü Başkanlığına, profesör olması nedeniyle İntaniye Kliniği Başkanı Tümg. Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan getirilmiş, mikrobiyoloji dersleri için Doç. Dr. Vefik Vassaf Akan, parazitoloji dersleri için Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Hasan Şükrü Oytun görevlendirilmiştir. Bu dönemde eğitim ve öğretim Cebeci’de sürdürülürken, pratik dersler Hıfzısıhha Okulunun Bakteriyoloji Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.

Asistan eğitimine 1948 yılında başlanmış, 1950-1951 öğretim yılında Doç. Dr. Vefik Vassaf Akan profesörlüğe yükseltilmiş ve Fakülteden ayrılış tarihi olan 13 Temmuz 1963’e kadar kürsü başkanlığı yapmıştır. 1950 yılında Dr. Sabahattin Payzın, 1955’de Dr. Kemal Özsan, 1957’de Dr. Namık Aksoycan doçent olarak, Mikrobiyoloji Kürsüsünün ilk öğretim üyesi kadrosunu oluşturmuşlardır. Bu öğretim üyelerinin aralarına 1961’de Dr. Hayati Ekmen, 1964’te Dr. Muhlis Özsan, 1966’da Dr. Necdet Sevük doçent unvanını alarak katılmışlardır. 1963 yılında Prof. Dr. Vefik Vassaf Akan’ın emekli olması üzerine 1957 yılında profesörlük unvanını almış olan Dr. Sabahattin Payzın kürsü başkanlığına seçilmiştir. Mikrobiyoloji ve Parazitoloji kürsüleri 1966-1967 yılında, şu anda da faaliyetlerine devam ettiği, Morfoloji Merkez binasının 3. katına taşınmıştır. Bu değişiklik ile kürsü 75’er kişilik 3 ayrı pratik salonunun yanı sıra, araştırma laboratuvarlarına da kavuşmuş ve böylece öğrenci eğitim ve araştırma kapasitesi büyük oranda artmıştır. Bu dönemde mikoloji, viroloji, alerji, seroloji, immunoloji, otovaksen üniteleri, Brucella laboratuvarı, anaerop laboratuvarı ve Salmonella merkezi kuruluşunu tamamlayarak rutin ve araştırma alanındaki yerini almıştır.

1969 yılında Hasan Şükrü Oytun’un emekli olması ile, Parazitoloji Kürsüsü Mikrobiyoloji Kürsüsüne bağlanmış ve “Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Kürsüsü” ismini almıştır. Prof. Dr. Sabahattin Payzın’ dan sonra Prof. Dr. Kemal Özsan, Prof. Dr. Namık Aksoycan, Prof. Dr. Hayati Ekmen, Prof. Dr. Necdet Sevük, Prof. Dr. A. Tevfik Cengiz, Prof Dr. Hatice Özenci, Prof. Dr. Murat Özsan, Prof. Dr. Murat Aksoy Anabilim Dalı Başkanlığı yapmışlardır. 1995 yılında Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak Parazitoloji Bilim Dalı tekrar kurulmuş Prof. Dr. Kürşat Altıntaş ve Bio. Dr. Çiğdem Güngör Bilim Dalı bünyesinde görev almışlardır.

Anabilim Dalımızda rutin hizmet ve araştırmalara yönelik olarak Bakteriyoloji, Seroloji, Enterobakteri, Viroloji, Mikoloji, İmmunoloji, Anaerop ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarları faaliyet göstermektedir.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Anabilim Dalımızda 1948 yılından itibaren asistan eğitimi verilmeye başlanmıştır. Uzmanlık eğitimini tamamlamış çok sayıda mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı arkadaşımız çeşitli devlet hastanelerinde görev yapmakta ya da üniversitelerde akademik hayatına devam etmekteler.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Anabilim Dalımız, halen 9 profesör, 3 doçent ve 4 uzmandan oluşan kadrosu ile bilimsel ve akademik faaliyetlerini sürdürüyor.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Anabilim Dalımızda 3 biyolog, 2 hemşire, 6 laborant, 2 sekreter ve 3 hizmetli olmak üzere toplam 16 yardımcı personel ile birlikte çalışıyoruz.

Eğitim programınız nedir?
Öğrencilerimiz, Tıp Fakültemizde uygulanmakta olan aktif eğitim çerçevesinde mikrobiyoloji eğitimi almaktalar. İlk yıldan başlayarak probleme dayalı öğrenim, mesleksel beceri ve pratik eğitim şeklinde uygulanan eğitim programımız üçüncü sınıf sonuna dek sürdürülmekte. İlk yıl öğrencilerimize genel mikrobiyoloji, ikinci ve üçüncü yıllarda ise özel mikrobiyoloji eğitimi veriyoruz.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Evet var. Türk Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından hazırlanmış olan Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlığı Çekirdek Eğitim Programını, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile aramıza katılan araştırma görevlilerimizin eğitiminde uyguladığımız çok önemli temel bir yol gösterici olarak kabul ediyoruz. Bu programa göre Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından bastırılmış olan asistan karne kayıtları da tutularak araştırma görevlilerimizin eğitimlerinin belli bir düzeyde tutulmasına özen gösteriyoruz. Doktor araştırma görevlisi arkadaşlarımız, dört yıllık uzmanlık eğitimleri sırasında kuramsal konuların yanı sıra genel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, mikoloji, parazitoloji, viroloji, immünoloji ve moleküler mikrobiyoloji konularında uygulamalar yaparak, kan bankası, çocuk ve yetişkin enfeksiyon hastalıkları rotasyonlarına gidiyorlar. Bir klinik mikrobiyoloji laboratuvarını geliştirebilecek-yönetebilecek, çeşitli mikrobiyolojik araştırmaları tasarlayıp yürütebilecek şekilde eğitim alıyorlar.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Asistanlarımız, Anabilim Dalımız içerisinde bulunan bakteriyoloji, parazitoloji, mikoloji, viroloji, immünoloji, moleküler mikrobiyoloji, anaerop, enterobakteri laboratuvarlarımızda, ayrıca Tıp Fakültesi hastanelerimizde Merkez Bakteriyoloji, Çocuk Enfeksiyon ve Yetişkin Hastalıkları, Kan Bankası, Dermatoloji Mikoloji Laboratuvarı, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Kontrol Komitesi bölümlerinde de belli sürelerde çalışmaktadırlar. Bunun dışında Uzmanlık Tüzüğü’nde zorunlu olan 3 aylık nükleer tıp rotasyonlarını da yapmaktalar.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Anabilim Dalımızda son bir yıl içinde 19’u yurt dışı ve 17’si yurt içi olmak üzere toplam 36 çalışmamız yayınlandı.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Yurt içi ve yurt dışı kongrelere mümkün olduğunca aktif olarak katılmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra araştırma görevlilerimizin de bu tür bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlamayı gerçekten çok istiyoruz ve bu konuda onları teşvik ediyoruz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
En önce onları meslektaşlarımız olarak gördüğümüzü ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi düşünürlerse arkadaşlık, sevgi ve saygı çerçevesinde güzel bir dört yıl geçireceklerini söylemeliyim. Ayrıca bölümümüzde hem klinik rutin hizmete yönelik hem de bilimsel çalışmalar açısından son derece uygun bir asistanlık dönemi yaşayabilirler.

Teşekkürler.
3.12.2007

Klinikte görev yapan akademisyenler
Prof. Dr. A. Tevfik Cengiz,
Prof. Dr. Hatice Özenci,
Prof. Dr. Birsel Erdem,
Prof. Dr. Haluk Ataoğlu,
Prof. Dr. Murat Özsan,
Prof. Dr. Mehmet Kıyan,
Prof. Dr. Aydın Karaarslan (Başkan),
Prof. Dr. A. Murat Aksoy,
Prof. Dr. Çiğdem Güngör,
Doç. Dr. Devran Gerçeker,
Doç. Dr. Alper Tekeli,
Doç. Dr. İştar Dolapçı.

Klinikte görev yapan uzmanlar
Uzm. Dr. Gülay Aral Akarsu,
Uzm. Dr. Fikret Şahin,
Uzm. Dr. Ebru Us,
Uzm. Dr. Ceren Karahan,

Klinikte görev yapan asistanlar
Arş. Gör. Saeid Barkar,
Arş. Gör. Djursun Karasartova,
Arş. Gör. Begüm Saran,
Arş. Gör. Sevinç Yenice,
Arş. Gör. Evrim Aksu,
Arş. Gör. Derya Çöloğlu,
Arş. Gör. M. Emre Vuran,
Arş. Gör. Nevin Ertekin,
Arş. Gör. Emel Elyürek,
Arş. Gör. M. Kerem Çalgın
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
3
1) Zübeyde Keskin (Ev hanımı )
27.12.2018 18:39:30
Bu derneğe nasıl üye olunuyor
People
8
2) cemil kınalı (emekli)
17.12.2013 21:44:55
ben 1992 beri parkinson hastasıyım.ali zırh sağ tarafımdan mikro elektrot lezyon yapıldı 2001de şimdi beyin pili takayım diyor. fakat ameliyat ücreti çok yüksek ne yapacağımı şaşırdım.bu ameliyatı yapan devlet hastaneleri yokmu dernek olarak neyi tavsiye ediyorsunuz.bu ameliyat için cerrah yetişmiyormu.doğru düzgün yürüyemiyorum.insanlar acayip acayip bakıyorlar.psikolojim bozuluyor dışarı çıkmak istemiyorum.her şehirde bir dernek kurulsa iyi olmazmı.teşekkürler.tlf.05342321651
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer