KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı
NEONATOLOJİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimiz sayfasının bu haftaki konukları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tomris Türmen ile Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Saadet Arsan ve Doç. Dr. Begüm Atasay


Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kliniğimiz, 1974 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Neonatoloji eğitimi alarak Anabilim Dalı kadrosuna katılan Prof. Dr. Tomris Türmen’in öncülüğünde kuruldu. Kuruluşta ayrıca Prof. Dr. Rezan Berki, Prof. Dr. Fadıl Ertogan ve Prof. Dr. Gönül Öcal’ın da destekleri vardır. Neonatoloji, 1991 yılında, Prof. Dr. Türmen’in Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevleri sırasında, kendisinin öncülüğünde bir bilim dalı olarak kabul edilmiş ve ülkemizde bu bilim alanında yan dal uzmanlık eğitimine başlanmıştır.

Kuruluşundan itibaren Neonatoloji Bilim Dalı toplam 10 kişiye neonatoloji alanında yan dal uzmanlık eğitimi vermiştir. Yan dal eğitimi yanında, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi ve tıp fakültesi mezuniyet öncesi eğitiminde yenidoğan sağlığı konularının da eğitimini üstlenmiştir. Çoğu, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen önemli araştırma projelerini gerçekleştiren Bilim Dalı, yenidoğan sağlığı hizmet sunumunda ülkemizin en önde gelen ünitelerinden biri haline gelmiştir. Buradan yetişen neonatoloji uzmanları şunlardır: Prof. Dr. Saadet Arsan, Prof. Dr. Esin Koç, Dr. Namdar Uluşahin, Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu, Dr. Gülşen Sönmezışık, Dr. Ayşe Ecevit, Doç. Dr. Begüm Atasay, Dr. Sevim Ünal, Yrd. Doç. Dr. Ayla Günlemez, Dr. Ömer Erdeve.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Alanımız bir pediatri yan dalıdır. Pediatri uzmanlarına 1991’den beri yaklaşık 16 yıldır yan dal eğitimi veriyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitiminde de neonatolojinin çok önemli bir payı vardır. Asistanlar pediatri uzmanlıklarını alırken yaklaşık 3-4 ay kadar yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, 3 ay kadar da Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde çalışıyorlar. Bu şekilde toplam 5 yıllık pediatri uzmanlık eğitiminin yaklaşık 6-7 ayını bizim Bilim Dalımızda rotasyon yaparak geçiriyorlar.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
2 temizlik elemanımız var. Üniversite kadrosunda çalışan yardımcı sağlık personelimiz maalesef yok. Yardımcı personeller, sözleşmeli çalışan elemanlar olduğu için yerlerine yeni eleman alınabiliyor, uzaklaştırılabiliyor, başka yerde görevlendirilebiliyor. Halbuki, yenidoğan yoğun bakım üniteleri özelliği olan yerler olduğu ve buralarda çalışan personelin bu özel alanda eğitilmesi ve deneyim kazanması gerekli olduğundan, sabit personelle çalışmanın önemi göz ardı edilemez.

Hemşire durumunuz nedir?
Kliniğimizde görev yapan 12 hemşiremiz var, ama gereksinimimiz çok daha fazlası.

Eğitim programınız nedir?
Çocuk hekimi olacak olanlar için ülkenin gereksinimlerini de dikkate alarak hazırlanmış bir eğitim programımız, yan dal asistanlarımız için de ayrıca yapılandırılmış bir eğitim programımız var.

Türkiye gelişmekte olan, genç nüfuslu bir ülkedir. Nüfusun yüzde 60 kadarını 0-16 yaş grubu oluşturmaktadır. Dolayısıyla sağlık hizmeti verirken çocuk hekimine çok ihtiyaç duyulmaktadır. En çok ihtiyacı olan kesim de süt çocukları ve yenidoğan bebeklerdir. Çocuk hekimi yetiştirmeye yönelik eğitimde yenidoğan sağlığı ağırlıklı olmak zorundadır. Yenidoğan grubuna bakan çocuk hekimlerinin yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip hekimler olmaları bu ülkenin gereksinimleri açısından çok önemlidir. Bizim çağdaş, devamlı yenilenen, ülke gereksinimlerine uygun bir eğitim programımız vardır. Tıbbın ve özellikle çocuk sağlığı alanının diğer tüm disiplinlerini de içleyen, her türlü bakımın verilebildiği bir yenidoğan yoğun bakım ünitemizin yanında, uygulama olanakları açısından çok geniş bir doğum servisimiz bulunmaktadır. Bebekler burada doğuyorlar, burada yoğun bakıma alınıyorlar ve yoğun bakım alan tüm bebekler transdisipliner bir yaklaşımla uzun yıllar boyu izleniyor. Yenidoğan eğitimi almak isteyen bir asistanın bu üç süreci bir arada bulabileceği nadir kliniklerden biriyiz. Bebeklerin sağlığıyla ilgili bakım, tanı, tedavi gereksinimi her yerde karşılanamıyor; Ankara ve Ankara dışındaki bu olanaklar açısından daha yetersiz olan hastanelerde doğmuş bebekler ünitemize sevk ediliyor. Bu anlamda bir referans üniteyiz. Kısaca, ünitemizde sadece burada doğanlara değil, tanı açısından çözülememiş veya kompleks tedavi gerektiren tüm vakalara her zaman hizmet verilmektedir.

Ülkemiz için en kısa sürede, en fazla sayıda ve en yeterli nitelikte neonatoloji uzmanı eğitiminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bizim bu eğitimi verebilecek güçte bir eğitim altyapımız var.
Eğitime ilişkin vizyonumuzu ilgilendiren bir konuya daha değinmek için, biraz da ‘kaliteli yaşam’ kavramı üzerinde durmamız gerekir. Çocukların kaliteli bir yaşam sürmeleri ve her bakımdan sağlıklı bir erişkin olmaları, topluma katkıda bulunmaları şeklinde açıklanabilecek uzun bir sürecin başlangıcını doğru bir şekilde yaptırmayı hedefliyoruz. Onun için, bu işten anlayan hekimler, asistanlar ve öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranı nedir?
Yoğun bakım ünitemizde 21 yatak bulunmaktadır. Haziran ayından önce genellikle yüzde 70 doluluk oranıyla çalışıyorduk. Sosyal Güvenlik Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra neredeyse yüzde yüz doluluk oranıyla çalışmaya başladık. Daha önce bize ulaşamayan kesimlere hizmet verebiliyor olmak bizleri çok sevindiriyor. Ancak, hizmet olanaklarımızın ve altyapımızın bu artan talebi karşılayabilmesi gerekir. Bu da ancak, verdiğimiz sağlık hizmetinin maddi karşılığının kurumumuza zamanında ve eksiksiz dönüşü ile olabilir. Üniversite hastanelerinin en önemli sıkıntılardan biri budur. Verilen hizmetin karşılığı Sosyal Güvenlik Kurumundan zamanında geri dönmemektedir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama ne kadar?
Yıllık poliklinik sayımız 1000-1200’dür. Konsültasyonları da buna eklersek bu rakam 1500’ü bulur.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Yan dal eğitimi yapan uzmanlar aylık 3 ile 4 arasında nöbet tutar. Bunun dışında ‘icapçı nöbet’ dediğimiz nöbet sistemi devrededir. Yoğun bakım ünitesinde dakika dakika devamlılık çok önemli olduğundan, öğretim üyesi düzeyinde de nöbet tutulur.

Biriminizde standart asistan karneleri uygulanıyor mu?
Evet uygulanıyor. Eğitimin standardize edilmesi anlamında bu karneler önemlidir. Amaç, eğitim olanakları olan ve olmayan eğitim kurumları arasındaki eşitsizliği minimuma indirmektir. Gerekli olmasına karşın bu karnelerin çok da gerçekçi olduğunu düşünmüyoruz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Anabilim dalımızda kadrolu olarak görev yapan 25 asistanımız var. KKTC’den gelen yaklaşık 3-4 asistan var, fahri asistanlarla birlikte 30 kadar asistanımız var. Ayrıca yurt dışından ve yurt içinden rotasyona geliyorlar. Kısa süreyle Avrupa ülkelerinden gelen uzmanlık öğrencileri de var. Asistanlar bölümümüzde 6’şar ay rotasyon yapıyorlar. Yan dal eğitimine gelince de, yaklaşık 3 yıldır mevzuattaki bir takım sorunlar nedeniyle yeni yan dal asistanı alamadık, ama önümüzdeki dönem o sorunların bir kısmı halledilecek ve asistan alınacak. İlk yapılacak merkezi sınavla 4 yan dal asistanı almayı planlıyoruz.

Eğitimde kullandığınız araç-gereçlerle ilgili durumunuz nedir?
Yeterli sayıda araç gerecimiz var. Ama gelişen teknoloji karşısında bunların yenilenmesi gerektiğini belirtmek gerekiyor.
Son bir yıldaki yurt dışı yayın sayılarınız nasıl?
Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, SCI kapsamındaki dergiler göz önüne alındığında 3 civarındadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Kongrelere katılıyoruz. Asistanlarımız da katılım konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Bu eğitimin bir parçası olduğu için, katılımlarını biz de teşvik ediyoruz ve genellikle kaynak sıkıntısı çekmiyoruz.

Son 5 yılda istifa eden asistan var mı?
Hayır.

Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Alınan pay üniversite ortalamasının altında değildir. Maddi açıdan dezavantajlı bir bölüm olduğumuz söylenemez.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Gerek yenidoğan sağlık hizmeti, gerek yenidoğan yan dal uzmanlık eğitimi alanında en üst sıralarda yer alan bir bilim dalıyız. Burada eğitim alan kişi; uzmanlığını veya üst ihtisasını en düzgün kurumlardan birinde almış demektir. Maaşı da iyidir fakat elbette maaş, seçim yaparken göz önünde tutulacak ilk parametre değildir. Uluslararası standartlara sahip bir kliniğiz. Burada eğitimini almış bir hekim dünyanın her yerinde hasta bakabilecek donanıma sahiptir. Neonatoloji yan dal uzmanlığını buradan alarak yetişen kişilere bakarsanız, bunların Türkiye’nin pek çok yerine yenidoğan sağlığı alanında yoğun hizmet veren, çoğu eğitici konumuna gelmiş kişiler olduğunu görürsünüz.
Kliniğimize bir aile merkezi gözüyle bakıldığını da belirtmekte fayda var. 1990 yılında yenidoğan yoğun bakım ünitesi tasarlanırken bebeğin anne ile beraber kalarak tedavi ve bakımın sürdürülebileceği ‘anneli odalar’ oluşturulmuştu. Birçok bebek hastaneye yatarken annesi de birlikte üniteye yatırılıyor. Bunun örneğini Türkiye’nin başka bir eğitim kurumunda bulmak mümkün değildir. Ayrıca önümüzdeki yıllar için, farklı konsepte sahip bir çocuk hastanesi projemiz var. Gerçekleştirilmesi 5 yıl içinde hedefleniyor.

Bilim dalımızda çalışmak, burada eğitim almak isteyen kişiler için kliniğimizin eğitim ve hasta bakım standartları açısından dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle benzer durumda olduğunu belirtmek isteriz.

Teşekkürler.
08/10/2007

Klinikte görevli öğretim üyeleri:
Prof. Dr. Tomris Türmen, Prof. Dr. Saadet Arsan, Doç. Dr. Begüm Atasay
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer