KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
ORTOPEDİ VE TRAV
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Mergen

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalımızın kuruluşu ve gelişimini dönemler halinde anlatmak gerekir. Kuruluş ve gelişimi size şu şekilde anlatayım:

Prof. Dr. İzzet Birand (Kurucu ve ilk direktörü, 1945-1957) dönemi: Anabilim Dalımız, Fakültemiz kurulurken ilk kurulan kürsülerden olup, Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği olarak 1945’te kurulmuştur. Klinik Direktörlüğü için Dr. İzzet Birand seçilmiş ve Profesör olarak görevlendirilmiştir. Kliniğe ilk kez 1947 yılında 4 asistan kadrosu verildiği için Dr. Cemal Ergun, Dr. Muhittin Mısırlıgil, Dr. Şeref Erenben ve Dr. Orhan Eroğlu asistan olarak hizmete başlamışlardır. 1949’da Deniz Hastanesi operatörü Dr. Avni Duraman doçentlik sınavını vererek Kliniğe doçent olarak atandı. Dr. Cemal Ergun ihtisas bitiminde bilgi ve görgüsünü artırmak üzere İngiltere’ye gitmiş ve dönüşte 1960 yılına kadar tek başasistan olarak hizmet görmüştür. 1955 yılında Prof. Dr. İzzet Birand, Ankara Üniversitesi Rektörü olmuş ve 1957 yılında milletvekili seçimlerine girmek için görevlerinden ayrılmıştır. Kendisi milletvekili seçilemeyince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Direktörlüğüne seçilmiştir.
Prof. Dr. Muhittin Ülker (Genel cerrahiden vekaleten direktörlük, 1957-1958) dönemi: Kısa bir müddet Klinikte Profesör olmadığı için Genel Cerrahiden Prof. Dr. Muhittin Ülker Klinik Direktörlüğüne vekalet etmiş ve daha sonra 1958 yılında Profesörlüğe atanan Doç. Dr. Avni Duraman Klinik Direktörlüğüne getirilmiştir.


Prof. Dr. Avni Duraman (İkinci direktörümüz, 1958-1981) dönemi: 1960 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği kurucusu Dr. Rıdvan Ege, Kliniğimize öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Aynı yıl Dr. Rıdvan Ege’nin gayretleri ve Klinik Direktörü Prof. Dr. Avni Duraman’ın girişimleriyle Kliniğin adı Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği olarak değiştirildi. Bundan sonra çocuk cerrahisi uygulamaları ilgi alanından çıkarılırken ve Klinikte o zamana kadar daha çok konservatif tedavi tatbik edilirken, cerrahi ortopedi daha çok önem kazanmaya başladı. 1960 sonunda Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Başasistanı Dr. Güngör Sami Çakırgil Klinikte asistan olarak göreve başladı. 1962’de Dr. Rıdvan Ege doçent olmuş ve doçentlik kadrosuna atanmıştır. 1965 yılında da Dr. Güngör Sami Çakırgil doçent olmuş ve Kliniğimize atanmıştır. 1968 yılında Doç. Dr. Rıdvan Ege profesörlüğe yükselmiştir. Kliniğimiz asistanı iken 1961 yılında Almanya’ya ortopedi eğitimi için gönderilen Dr. Zeki Korkusuz Almanya’da iken Türkiye’ye gelip uzmanlık ve doçentlik sınavlarını verdikten sonra 1969’da Kliniğimizde doçent olarak göreve başlamıştır. 1970 yılında da Doç. Dr. Güngör Sami Çakırgil profesör olmuştur. Prof. Dr. Rıdvan Ege 1972-1974 yılları arasında Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur. 1974 yılında Doç. Dr. Zeki Korkusuz profesörlüğe yükseltilmiştir. Klinikte başasistan olarak çalışan Dr. Erdoğan Altınel 1973 yılında doçent olmuş ve Kliniğe atanmıştır. 1977 yılında doçent olan Kliniğimiz başasistanı Dr. Ertan Mergen 1978 yılında Doçent olarak atanmıştır. 1976’da doçent olup, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görev yapan Dr. Yücel Tümer yine 1978 yılında Kliniğimize doçent olarak atanmıştır. 1979 yılında Doç. Dr. Erdoğan Altınel Antalya Tıp Fakültesine geçmiş ve profesör olarak atanmıştır. 1981 yılında Klinik direktörümüz Prof. Dr. Avni Duraman yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur.

Prof. Dr. Rıdvan Ege (Kürsü Başkanlığı, 1981-1982) dönemi: 1981 yılında Klinik başasistanlarından Dr. Oğuz Polatkan doçent olmuştur.

Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil (Anabilim Dalı Başkanlığı, 1982-1989) dönemi: 1982 yılında Doç. Dr. Oğuz Polatkan Antalya Tıp Fakültesine geçmiştir. Yine aynı yıl Doç. Dr. Yücel Tümer istifa ederek serbest çalışmaya başlamıştır. 1982 yılında başasistanlarımızdan Dr. İlker Çetin doçent olmuştur. 1985 yılında Dr. Derya Dinçer ve Dr. Yener Sağlık yardımcı doçent kadrosuna atanmışlardır. 1986 yılında Dr. Derya Dinçer doçent olmuş, 1987 yılında Doç. Dr. İlker Çetin doçentlik kadrosuna atanmıştır. 1988 yılında Dr. Tarık Yazar ve Dr. Mehmet Binnet uzman ve öğretim görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Dr. Yener Sağlık ve Dr. Tarık Yazar 1988 yılında doçentlik sınavını geçerek doçent olmuşlardır. Doç. Dr. Ertan Mergen ve Doç. Dr. İlker Çetin 1988’de profesörlüğe yükseltilmişlerdir. 1989’da Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil yakalandığı hastalığa maalesef yenik düşerek aramızdan ayrılmıştır.

Prof. Dr. Rıdvan Ege (Anabilim Dalı Başkanlığı 1989-1990) dönemi: 1989 yılında Dr. Mehmet Binnet doçent olmuştur. 1989 yılında Dr. Sinan Adıyaman Anabilim Dalımızda uzman olarak görevlendirilmiştir. 1990 yılında Dr. Bahaddin Güzel Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna alınmıştır. Uzun yıllar Anabilim Dalımıza pek çok emeği geçmiş Prof. Dr. Rıdvan Ege 1990 yılında yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur.

Prof. Dr. Ertan Mergen (Anabilim Dalı Başkanlığı, 1990-1992) dönemi: 1990 yılında Akademik Kurul tarafından seçimle Anabilim Dalı Başkanı oldum. 1991 yılında Dr. Ali Kemal Us uzman kadrosuna atanmıştır. Yine 1991 yılında Dr. Mehmet Demirtaş Uzman olarak göreve başlamıştır. Doç. Dr. Derya Dinçer 1992’de profesörlük kadrosuna atanmıştır. 1992’de kendi isteğimle Anabilim Dalı Başkanlığını bıraktım ve Prof. Dr. İlker Çetin Akademik Kurul tarafından yeni Anabilim Dalı Başkanı olarak seçilmiştir. Prof. Dr. İlker Çetin (Anabilim Dalı Başkanlığı, 1992-2001) dönemi: 1993’te Dr. Bülent Erdemli Anabilim Dalımızda uzman olarak göreve getirildi. 1993 yılında Dr. Bahaddin Güzel ve Dr. Mehmet Demirtaş yardımcı doçent kadrosuna atandılar. 1993 yılında Anabilim Dalımız bünyesinde El Cerrahisi Bilim Dalı kuruldu ve Dr. Mehmet Demirtaş ve Dr. Sinan Adıyaman bu bilim dalı bünyesinde görevlendirildiler. 1994 yılında Dr. Bahaddin Güzel ve Dr. Sinan Adıyaman doçentlik sınavlarını geçerek doçent olmuşlardır. 1995 yılında Doç. Dr. Yener Sağlık, Doç. Dr. Tarık Yazar ve Doç. Dr. Mehmet Binnet profesörlük kadrolarına atanmışlardır. 1995 yılı sonunda da Dr. Mehmet Demirtaş doçent olmuştur. Yine 1995 yılında Dr. Yusuf Yıldız ortopedik onkoloji alanında çalışmak üzere Anabilim Dalımızda uzman olarak görevlendirildi. 1996 yılında Dr. Ali Kemal Us doçent olmuştur. 1997 yılında Dr. Hakan Kınık travmatoloji ile ilgili konularda çalışmak üzere Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmıştır. Yine 1997 yılında Dr. Sinan Bilgin El Cerrahisi Bilim Dalı için Uzman kadrosunda göreve başlamıştır. 1998 yılında Dr. Bülent Erdemli Doçent olmuştur. 2000 yılında Doç. Dr. Bahaddin Güzel ve Doç. Dr. Sinan Adıyaman profesörlüğe getirilmişlerdir. 2001 yılında da Doç. Dr. Mehmet Demirtaş profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Prof. Dr. Ertan Mergen (Anabilim Dalı Başkanlığı, 2001- Halen) dönemi: Prof. Dr. İlker Çetin’in istifa etmesiyle Anabilim dalı Akademik Kurulunca oy birliğiyle yine ben Anabilim Dalı Başkanlığına seçildim ve halen bu görevi sürdürüyorum. Dr. Yusuf Yıldız ve Dr. Hakan Kınık 2002 yılında doçent olmuşlardır. Doç. Dr. Ali Kemal Us 2003 yılında profesörlük kadrosuna atanmıştır. El Cerrahisi Bilim Dalında da Dr. Sinan Bilgin 2003 yılında yardımcı doçentlik kadrosuna atanmıştır. Doç. Dr. Bülent Erdemli 2004 yılında profesörlük kadrosuna atanmıştır. Dr. Sinan Bilgin 2005 yılında doçent olmuştur.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Bölümümüzde 1947’den beri, 60 yıldır asistan eğitimi veriliyor. Yaklaşık 130 kişi ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmuştur.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuz 14 öğretim üyesi ve 14 asistandan oluşuyor.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Bölümümüzde yardımcı personel olarak üç erkek bir bayandan oluşan dört görevlimiz hizmet vermekte.

Eğitim programınız nedir?
Eğitim programımızı size şu şekilde anlatabilirim. Birincisi hastalara yönelik eğitim programı. Haftada bir gün hemşireler tarafından hasta ve hasta yakınlarına taburculuk eğitimi, kronik hastalıkları ile ilgili (diyabet, hipertansiyon vb.) eğitimler veriliyor. İkincisi yardımcı personel ve hemşireler için verilen hizmet içi eğitim. Bu yardımcı personel ve hemşireler için eksik oldukları düşünülen konular ve yeni çıkan uygulamalar hakkında verilen eğitimdir. Üçüncüsü asistan eğitimi. Her hafta yapılan vaka tartışması seminer ve literatür sunuları yanında ameliyatlarda da konu ile ilgili soru cevap şeklinde teorik eğitim yapılıyor. Dördüncüsü tıp fakültesi öğrenci eğitimi. Bunda da dönem 5 öğrencilerine verilen pratik ve teorik dersler, Mesleksel Beceri dersleri, Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda verilen dersler, Klinik Bilimlere Giriş dersleri veriliyor.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 49, El Cerrahisi Bilim Dalı 6 yatak olmak üzere toplam 55 yatağımız bulunuyor. Doluluk oranımız ise yüzde 96’dır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
2006 yılı kesin hesaplarına göre Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı poliklinik hasta sayısı 11 bin 151, El Cerrahisi Bilim Dalı poliklinik hasta sayısı 2 bin 97 olmak üzere toplam 13 bin 248’dir. Yıllık 12 bin ile 14 bin arasında değişmektedir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
İlk 3 ay gün aşırı, daha sonraki 9 ay 108 nöbet, 2. seneden itibaren yılda 80 nöbet tutulmaktadır. İlk yıl bir asistan ortalama 153 nöbet tutar.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Evet.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı kliniği 3 bloktan oluşuyor. Bloklardaki rotasyon 6 ayda bir yapılıyor, poliklinik rotasyonu 1 aylık, acil ve anestezi rotasyonu 2 ay, FTR rotasyonu 3 ay ve genel cerrahi rotasyonu 10 ay olarak düzenleniyor.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Yurt içi yayın sayımız 30, yurt dışı yayın sayımız ise 25’dir.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz mesaj var mı?
60 yıldır asistan eğitimi verilen Türkiye’nin en köklü ortopedi ve travmatoloji kliniklerinden biriyiz. Aynı zamanda anabilim dalımızın her gün 5 ameliyat masası olması nedeniyle çok tempolu ve yeterli sayıda her çeşit ameliyat yapılmaktadır. Gelen asistanlar her öğretim üyesiyle çalışma imkanına sahip olmaktadır. Elden, omurga cerrahisine, artroskopiden travmaya, tümörden pediatrik ortopedi ve artroplastiye varıncaya değin bir çok konuda çok ileri düzeyde ameliyatlar görme ve asistanlığın ilerleyen yıllarında yapma imkanına sahiptir. Biz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı olarak şimdiye kadar yetişen uzmanlar ve Türkiye’nin pek çok yerinde görev yapan, Eğitim Hastane ve Üniversite kliniklerinde öğretim üyesi olan arkadaşlarımızla büyük bir aileyiz. Alacağınız eğitimle asistanlık sonrası bu ailenin ayrılmaz bir parçası olup, Türkiye’nin neresine giderseniz gidin her türlü duruma müdahaleyi gözü kapalı yapacak rahatlığa ulaşırsınız.

Teşekkürler.


Klinikte görev yapan öğretim üyeleri:
Prof. Dr. Ertan Mergen, Prof. Dr. İlker Çetin, Prof. Dr. Derya Dinçer, Prof. Dr. Yener Sağlık, Prof. Dr. Tarık Yazar, Prof. Dr. Mehmet Binnet, Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Prof. Dr. A. Kemal Us, Prof. Dr. Bülent Erdemli, Doç. Dr. Yusuf Yıldız, Doç. Dr. Hakan Kınık , Doç. Dr. S. Sinan Bilgin.

Klinikte görev yapan asistanlar:
Dr. Derviş Güner, Dr. Serkan Gürcan, Dr. Ercan Şahin, Dr. Ersin Adıgüzel, Dr. Çağdaş Basat, Dr. Mahmut Kalem, Dr. Murat Aydın, Dr. Emrah Kemal Şahin, Dr. Uğur Bezirgan, Dr. Baver Acar, Dr. Cihan Kırçıl, Dr. Mert Karaduman, Dr. Erdinç Acar, Dr. Tural Ahmad.


22/10/2007
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer