KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı
PARAZİTOLOJİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Güngör

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Parazitoloji Kürsüsü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Hasan Şükrü Oytun tarafından, 1947 yılında Cebeci eski intaniye binasının altında kurulmuştur. 1967 yılında Sıhhiye semtindeki Morfoloji Binası’na taşınan Parazitoloji Kürsüsü, Prof. Dr. Hasan Şükrü Oytun’un vefatına kadar müstakil bir kürsü olarak varlığını sürdürmüş, Kürsüde başka öğretim üyesi olmaması nedeniyle 1969 yılında Mikrobiyoloji Kürsüsüne bağlanmıştır. Tıbbi parazitoloji konusunda çalışmalar yapan Uzm. Dr. Sevim Genç 1970 yılında doçent olmuşsa da parazitolojinin mikrobiyoloji altında bir seksiyon olma konumu 1992 yılına kadar devam etmiştir. 1969 yılında Parazitoloji Kürsüsüne asistan olarak başlayan Kürşat Altıntaş, 1978 yılında doçent unvan ve yetkisini almış, 1988’de profesör kadrosuna atanmıştır. Doç. Dr. Sevim Genç’in 1981 yılında, yaş haddini doldurmadan kendi isteğiyle emekliye ayrılmasının ardından da uzun yıllar tıbbi parazitoloji konusuyla ilgilenen tek öğretim üyesi olmuştur.

1992 yılında çıkarılan YÖK Yasa’sının ilgili hükümlerine dayanılarak Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı Parazitoloji Bilim Dalı kurulmuştur.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Birimimizde kuruluşundan beri asistan eğitimi veriliyor. Ancak kadro sıkıntıları nedeniyle başvurular yetersiz düzeyde kalmakta. Önceleri, yüksek lisans ve doktora eğitimi yanı sıra ana dal uzmanlığı verilirken, 2002 yılında Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde meydana gelen değişiklikle parazitoloji ana dal ihtisasından çıkartılarak, üst ihtisas verebilen konuma getirildi.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Bilim dalımızda bir profesör ve bir uzman bulunuyor. Ayrıca iki yüksek lisans öğrencisi, iki doktora öğrencisi kadrosuz olarak eğitimlerine devam etmekteler.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Bilim dalımızda iki laboratuvar teknisyeni ve bir laboratuvar sekreteri olmak üzere toplam üç arkadaşımız yardımcı personel olarak görev yapmaktalar.

Eğitim programınız nedir?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5 yıl önce eğitim programı değişmiş; klasik eğitimden öğrenci merkezli probleme dayalı aktif eğitim programı uygulamasına geçilmiştir. Klasik programda tıbbi parazitoloji, 30 teorik ders ve 20 saat kadar pratik uygulamayla eğitim vermekteydi. Şu anda uygulanan aktif eğitim programı çerçevesinde ikinci ve üçüncü dönemde birer alt modülde parazitoloji hedefleri yer almakta. Öğrenciler ikişer haftalık bu iki alt modülde probleme dayalı oturumlarla, birkaç saatlik teorik sunum ve pratik uygulamalarla bu hedeflere ulaşmaktalar.

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak parazitoloji yüksek lisans ve doktora programı veriliyor. Yüksek lisans ve doktora programlarımız 2004 yılında güncellendi.

Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık öğrencilerine de belirlenen müfredat çerçevesinde parazitoloji dersleri verilmekte Sağlık Hizmetleri, Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de birinci dönem bir saat teorik, iki saat uygulama olacak şekilde parazitoloji dersi veriliyor.

Yıllık tanı, tetkik ve test sayılarınız ortalama nedir?
Parazitoloji Bilim Dalı Laboratuvarımızda hastalarda feçeste protozoon kisti ve trofozoiti aranması, helmint erişkin ve yumurtalarının aranması, Sabin-Feldman Toxoplasma testi, kist hidatik hemaglutinasyon testi, gizli kan tetkikleri yapılmakta. Bununla birlikte çeşitli parazitozların ve parazitlerin tanısı yapılmakta. Yıllık ortalama 3 bin 500 gizli kan, 200 kıl kurdu, bin 200 feçeste parazit bakısı yapmaktayız. Toksoplazmosis tanısı için 50 Sabin-Feldman testi ve kistik ekinokokkoz tanısı için 200 indirekt hemaglutinasyon testi uygulamaktayız.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Yüksek lisans ve doktora eğitimleri için uygulanan bir çekirdek eğitim programımız var. Ana dal ihtisasından çıkartılarak yan dal olan parazitolojiye, bilim dalımızda kadro olmadığından üst ihtisas için başvuru olmamakta.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Rotasyon uygulamamız bulunmuyor.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Son bir yıl içerisinde bir yurt içi kongre sunumu, bir yurt içi yayınımız oldu. Ayrıca yayınlanmak üzere gönderilmiş bir yurt içi, bir yurt dışı yayınımız bulunuyor.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Bilim dalımızda bir öğretim üyesi bulunduğundan eğitim programını aksatmayacak şekilde kongre faaliyetlerine katılmaya çalışıyoruz. Uzman ve sağlık bilimleri öğrencilerinin kongre katılımlarını da teşvik ediyoruz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Türkiye’de, özellikle belli bölgelerde paraziter hastalıklar önemli bir sağlık sorunu oluşturuyor. Bu nedenle parazitoloji alanında yetişecek elemanlara ihtiyaç var. Günümüz koşullarında mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanlığı üstüne parazitoloji üst ihtisası yapmak isteyen, konuya gönül vermiş herkesi bekliyoruz.

Teşekkürler.
17/12/2007
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer