KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
TIBBİ ONKOLOJİ
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsan Yavuz

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalının kurulmasına yönelik çalışmalar 1961 yılında Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar’ın Amerika Birleşik Devletleri’nden yurda dönmesi ile birlikte Numune Hastanesinde başlamıştır. Daha sonra 1964-1988 yılları arasında pediatrik hematoloji-onkoloji ile ilgili hasta hizmetleri ve bilimsel araştırmalar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yürütülmüştür. 1988 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı resmen kurulmuştur. Prof. Dr. Ayhan Çavdar’ın kurucusu olduğu Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalında yüzlerce tıp fakültesi öğrencisini yetiştiren ve çok önemli bilimsel çalışmalar-projeler yürüten değerli hocalarımız Prof. Dr. Ayten Arcasoy, Prof. Dr. Sevgi Gözdaşoğlu, Prof. Dr. Şükrü Cin, Prof. Dr. Emel Babacan görev yapmışlardır.

1991 yılında pediatrik hematoloji-onkoloji alanlarındaki güncel gelişmelerin daha yakından izlenmesi, ayrıca yeni kadro imkanlarının sağlanması ve bilimsel araştırmaların daha geniş kadrolarla sürdürülebilmesi amacıyla Pediatrik Hematoloji ve Pediatrik Onkoloji Bilim Dalları olarak 2 ayrı bilim dalına ayrıldı. Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığına atandım ve halen bu görevini sürdürmekteyim.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde, 1981 yılından bu yana pediatrik hematoloji-onkoloji yan dal ihtisasları verilmekte.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı akademik kadrosunda Prof. Dr. Emel Ünal, Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız ve ben çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Anabilim Dalımız bünyesinde, Pediatrik Onkoloji; Hematoloji ve ‹mmünoloji Bilim Dalları kurulduğu günden bu yana gerek yataklı servis gerekse poliklinik hizmetlerini, aynı servis düzeni içinde hemşire ve yardımcı personel kadrolarını da ortaklaşa kullanarak yapmaya çalışmakta.

Eğitim programınız nedir?
Pediatrik Onkoloji Bilim Dalının mezuniyet öncesi (tıp fakültesi öğrencilerine yönelik) ve mezuniyet sonrası (asistan eğitimi) olarak belirlenmiş eğitim programları var. Çocuk sağlığı ve hastalıkları tıpta uzmanlık eğitimi çerçevesinde asistanlar birkaç kez (kıdemsiz ve kıdemli olarak) rotasyonla bölümümüze gelmekteler. Bu rotasyonlarda en sık görülen çocukluk çağı malignitelerinin tanı, ayırıcı tanı ve tedavisi konularında temel bilgiler ayrıca kemik iliği lomber ponksiyon gibi girişimlerin yapılması ve değerlendirilmesi, santral venöz kateter, port kateterlerin kullanılması ve bakımlarının sürdürülmesi konuları öğretilmekte. Buna yönelik olarak hazırlanmış asistan karneleri doldurulmakta.

Pediatrik onkoloji yan dal eğitimi programları çekirdek müfredat dikkate alınarak daha ayrıntılı olarak hazırlanmakta. Yan dal ihtisas süresince pediatrik onkoloji ile ilgili bir tez hazırlanmakta ve kabul edilen bilimsel projelere aktif katılmaları sağlanmakta. Asistan ve yan dal eğitimi olan uzmanlara eğitimin bir parçası olarak ve akademik çalışmaları yakından izlemeleri amacıyla Ulusal Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Kongreleri ile pediatrik onkolojinin Ankara’da yapılan aylık toplantılarına katılımları sağlanmakta.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Her 3 bilim dalının ortaklaşa kullandığı 30 yataklı servis bölümünün tamamı her zaman doludur. Pediatrik Onkoloji-Hematoloji, ‹mmünoloji Bilim Dallarının ortaklaşa hizmet verdiği 4 yataklı Periferik Kök Hücre ve Kemik ‹liği Transplantasyon Ünitesi 1997 yılında hizmete girdi. Bu Ünite bölümümüzün çabaları ve bağışlar ile yaptırıldı. Ünitede hematolojik maligniteler, solid tümör, immün yetmezlik sendromlu hastalarımıza kemik iliği transplantasyonu ve periferik kök hücre nakli yapılmakta. Ayrıca diğer fakülte ve devlet hastanelerinden değişik endikasyonlarla transplantasyon amacıyla gönderilen hastaları da belli bir sıra çerçevesinde kabul etmekteyiz.

Yıllık poliklinik ortalama sayınız nedir?
Yılda ortalama yeni tanı alan hasta sayısı 70-80 arasında değişmekte.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? Bir asistan ilk yıl ortalama kaç nöbet tutuyor?
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve değişik bilim dallarının uzmanları kendi aralarında nöbet dağılım programına girmektedir. Anabilim Dalında prensip olarak asistanlığa başlanıldığı birinci yılda daha sık nöbet tutulmakta. Bu ortalama 10-11 nöbet. Kıdemli asistan olduktan sonra nöbet sayısı azalmaktadır. Pediatrik Onkoloji yandal uzmanlık eğitimi alan uzmanlar ayda 2-3 nöbet tutmakta ve ayrıca hafta sonları hasta vizitleri yapmaktalar.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı ve pediatrik onkoloji yan dal uzmanlığı eğitimi için, Türk Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği tarafından hazırlanan çekirdek müfredat esas alınarak Anabilim Dalımız ve Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı tarafından eğitim programları hazırlanmıştır.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Çocuk sağlığı ve hastalıkları tıpta uzmanlık eğitimi çerçevesinde asistanlar birkaç kez (kıdemsiz ve kıdemli olarak) rotasyonla bölümümüze gelmekteler. Pediatrik onkoloji yan dal uzmanlık eğitimi yapan arkadaşlar servis, poliklinik ve periferik kök hücre-kemik iliği transplantasyon ünitesinde dönüşümlü olarak görev yapmaktalar.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
2007 yılına ait SCI’ya kayıtlı uluslararası dergilerde 3 makale ve 5 bildiri yayınlandı. Ayrıca uluslararası ve ulusal kongrelerde sözel bildiri, panel konuşmaları ve poster sunumları yapıldı.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Türk Hematoloji Derneği, Pediatrik Hematoloji Derneği, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği gibi ulusal kuruluşlara, International Society of Pediatric Oncology (SIOP), European Society of Pediatric Hematology and Immunology (ESPHI), European Hematology Association (EHA), European Bone Marrow Tranplantation Group (EBMT), International Network for Cancer Treatment and Research (INCTR) gibi uluslararası kuruluşların üyesidir. Bu nedenle bu kuruluşların yıllık kongrelerine bildirilerle olabildiğince katılmaya çalışılmaktayız. Bölümümüzün öğretim üyeleri INCTR Retinoblastoma Strategy Group’unun aktif üyesidir ve 2009 yılında yapılacak bilimsel toplantıda ev sahipliği görevini üstlenmişlerdir.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Türkiye Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesidir. Türk Pediatrik Onkoloji Grubunun verileri yılda 1700 civarında yeni tanı alan çocuk ve adolesan hasta olduğunu bildirmektedir. Bu sayı değişik nedenlerle beklenilenden düşüktür. Yeni kurulan tıp fakültelerinin bir bölümünde henüz pediatrik onkoloji bilim dalları kurulamamıştır. Bu açıkların kapatılabilmesi için daha fazla pediatrik onkolog yetiştirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Hepimizin bildiği gibi hekimlik mesleği özveri gerektirir. Pediatrik onkoloji ise bu özverinin en üst seviyede yaşandığı branşlardan birisidir. Özellikle bölümümüze gelecek arkadaşların bu sevgi ve özveriyi taşıması çok önemlidir. Türkiye’de pediatrik onkolojinin öncülerinden biri olan bölümümüzde aramıza katılacak arkadaşların hem hematolojik maligniteler hem de solid tümörler konusunda ve Periferik Kök Hücre ve Kemik ‹liği Transplantasyonu alanında deneyim kazanma imkanı olacaktır.

Teşekkürler.

Anabilim Dalında görev yapan akademisyenler

Prof. Dr. Emel Ünal
Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız
Prof. Dr. Gülsan Yavuz

18.02.2008
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer