KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
PSİKİYATRİ
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimiz sayfamızın bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Kumbasar

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Ülkemizde KLP, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir bilim dalı olmakla birlikte, henüz Sağlık Bakanlığı tarafından üst-ihtisas veren konumda değildir. Bununla birlikte giderek artan hızda üniversitelerde, genel hastanelerde konsültasyon liyezon psikiyatrisi ünite ve birimleri kurulmakta, bu alanda yayımlanan temel kitaplar ve dergilerin sayısı giderek büyük bir artış göstermektedir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında 1970 yılından itibaren konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanında çalışmalar yapılmıştır. 1980’li yıllarda Prof. Dr. Abdülkadir Çevik Türkiye’de ilk defa tıp fakültesi öğrencilerinin staj eğitim programlarında ve psikiyatri araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları içinde teorik ve uygulamalı olarak konsültasyon liyezon psikiyatrisi eğitimi vermeye başlamıştır. 1990’lı yıllardan itibaren ise ben ve Prof. Dr. Atilla Soykan bu alanda eğitim vermeye devam ediyoruz. 1993 yılında Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Ünitesi kurulmuştur. Türkiye’de de dünyanın gelişmiş üniversitelerinde önemi ve tıptaki yeri giderek belirginleşen konsültasyon liyezon psikiyatrisinin, dahili tıp bölümleri içinde Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde bir bilim dalı olarak kurulmasına Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Senatosunun önerisi ile YÖK, Ocak 1997’de karar vermiştir.

Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı akademik kurulunda alınan kararla bilim dalı olma yolundaki çalışmalar belirgin bir ivme kazanmış ve “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği” çerçevesinde bilim dalı statüsünün gerekleri esas alınarak akademik yapılanma olarak bir “bilim dalı” olabilmek için gerekli düzenlemeler sağlanmış ve 2002 yılında konsültasyon liyezon psikiyatrisi ünitesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı statüsüne geçirilmiştir.

Şubat 2000’de Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras tarafından açılan 12 yataklı servisi ile de hastalara yatarak tedavi imkanı sağlamaya başlamıştır ve hali hazırda bu amaçla açılmış Türkiye’deki tek klinik olma özelliğini korumaktadır.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
1993 yılında konsültasyon liyezon psikiyatrisi ünite olarak kurulduğundan beri 4-6 aylık süreler halinde, çekirdek müfredatta belirtildiği şekilde 3 asistan rotasyona geliyor.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadroda benim dışımda bir öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Soykan ve bir Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz bulunmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Yardımcı personel KLP’nin en önemli basamaklarından biri. Tıbbi tedavi ve bakım ile psikiyatrik tedavi ve bakımı bütünlerken, biyopsikososyal bütünlüğünü kavramaya çalışırken multidisipliner bir ekibin varlığı elbette önemli. Bu açıdan, Uzm. Psk. (psikolog) Elmas İnce Kale, Psk. Özge Çeri, Psk. Tuba Ayaz, SHU. (sosyal hizmet uzmanı) Bahire Aygör, SHU. Hatice Tuncel, SHU. Fatma Küçüktepepınar, hemşiremiz Hasibe Tangören ve sekreterimiz Fatma Vural’dan oluşan kalıcı bir ekibin yanında ayrıca 4-6 aylık rotasyonlara gelen asistanlarımız ve her ay değişen intörn doktorlarımız da bu ekibin parçası.

Eğitim programınız nedir?
Konsültasyon liyezon psikiyatrisinin eğitim hizmetleri, koruyucu sağlık ve biyopsikososyal tıp anlayışının yaygınlaştırılması, tedavi hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını amaçlar. Ruhsal sorunu olan kişilerin çoğunlukla psikiyatri dışı kliniklere başvurduğu dikkate alınırsa bunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Psikiyatri dışı kliniklerde klinisyenlerin hem ayırıcı tanı, hem de eşlik eden durum olarak psikiyatrik hastalıkları tanımayı öğrenmesi ve yeniliklerden haberdar edilmesi, akut ya da kronik hastalıkla ilgili psikiyatrik problemlere müdahaleye alışması, psikiyatrik konsültasyon istemini hastayla hastayı tedirgin etmeden tartışabilmesi, liyezon bağlamında psikiyatrist ve konsültasyon ekibi ile birlikte çalışabilme becerisinin kazanılması, gerektiğinde ortak eğitim programlarının düzenlenmesi vb. psikiyatrik konsültasyon liyezon psikiyatrisinin eğitim amaçları arasında sayılabilir. Dahili ve cerrahi hastalarda görülen psikiyatrik komplikasyonlar ya da komorbid durumları tanıma, acil müdahaleyi yapabilme konusunda psikiyatri ve başta nöroloji olmak üzere psikiyatri dışı asistanları, hemşireleri, sosyal hizmet uzmanlarını ve tıp öğrencilerini eğitmek, konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanında akademik eğilimli araştırma yapabilen profesyoneller yetiştirmek, konsültasyon liyezon psikiyatrisi rotasyonunun çekirdek müfredatta 4-6 ay olacak şekilde psikiyatri uzmanlık eğitiminin zorunlu bir bölümü olarak uygulanmasını sağlamak ve asistan eğitimine öncelik vermek Bilim Dalımızın ana gayeleridir. Kurum içi olağan eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlardan kurumumuza rotasyona gelen psikiyatrist, psikolog, psikoloji öğrencileri, öğrenci hemşirelere KLP tanıtıcı uygulamalı eğitim verilmektedir. Örneğin her yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Psikoloji, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri bölümü ile yapılan üst yazışmalar sonrasında yaklaşık 10 öğrenci stajlarını Bilim Dalımızda yapmaktadır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama ne kadar?
Kurulduğu tarihten itibaren İbn-i Sina Hastanesi 4. katında ve Cebeci Hastanesi Psikiyatri kliniğinde çalışmalarını sürdüren KLP Bilim Dalı, her yıl ortalama 6 bin civarında kayıtlı hastaya yatağında ve ayaktan hizmet vermektedir.

Şubat 2000’de 12 yataklı servisi hizmete açılan Bilim Dalımız ayrıca bu tarihten itibaren yılda yaklaşık 100 hastaya yatarak tedavi imkanı sağlamıştır. Yatan hastalara ilaç tedavisinin yanı sıra, haftada 2 kez bireysel terapi, haftada 3 kez grup terapisi uygulanmaktadır.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Daha önce de belirttiğim gibi uzmanlık eğitimi sırasında KLP rotasyonunun belirlendiği vakitlerde asistanlar 4-6 aylık sürelerle, müfredata uygun olarak Bilim Dalımızda rotasyon yapıyorlar.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Yaklaşık 10 adet yurt içi yayın ve 1 adet yurt dışı yayınımız olmuş ve 2 adet uzmanlık öğrencisi tezini tamamlamıştır. Ancak hali hazırda diğer dahili ve cerrahi kliniklerle devam eden yaklaşık 9 adet çalışmanın verileri toplanmakta, istatistiksel analizleri yapılmaktadır. Çalışmaların bir kısmı yazılma ve yanıt alma aşamasındadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Elbette, sorumlu bir öğretim üyesinin klinikte kalması ve eğitim programı ve klinik hizmetlerin aksamamasına dikkat ederek kongrelere gidilmesini genel olarak destekliyoruz. Bu konuda Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dekanlık yöneticileri de her zaman gereken desteği sağlıyorlar.

Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Geçen yıl Ankara Üniversitesi genelinde olan döner sermaye ile ilgili aksaklıkların sonrasında şu anda eskisine göre yüzde 75 oranında alıyorlar. Maliye Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine göre üniversitelerde genel olarak ne uygulanıyor ise o şekilde.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile asistan almadığı, psikiyatriyi tercih etmiş asistanlarımızın rotasyon usulü ile eğitim gördüğü bir bilim dalı olduğu için ben sadece psikiyatriyi tercih edecek asistan adaylarına mesaj verebilirim. Psikiyatri diğer dallardan biraz daha farklı bir alan, buradaki eğitim insanın hem hekimliğine hem de meslek dışı ilişkilerine yön vermesi bakımından oldukça kıymetli, elbette zorlukları olduğunu bilerek gelmek lazım, ama bu süreç içerisinde insanın öğrendikleri sadece tıp pratiği ile ilgili değil, kendisi ile de ilgili oluyor ve yeni şeyler fark etme ve öğrenme heyecanınız hiç bitmiyor. Tabii, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin Sağlık Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yan dal uzmanlığı olarak üst ihtisas veren bir statüye erişmesinin ülkemizin bu alandaki ihtiyacına katkı sağlayacağı şüphesiz.

Teşekkürler.

29/10/2007
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer