KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
TIBBİ BİY. VE GENETİK
14 Nisan 2021, Çarşamba
Kliniklerimiz sayfamızın bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Tıbbi Biyoloji Kürsüsü, 1966\'da Botanik-Zooloji, 1974\'te Genetik kürsüleri ile birleşerek Medikal Biyoloji adıyla 1967 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmüş ve 1971\'de Başkanlığına Prof. Dr. Bekir Sıtkı fiaylı getirilerek aktivitesini bugünkü Rıdvan Ege Öğrenci Laboratuvarının olduğu yerleşkede yürütmeye başlamıştır. 1981 yılında YÖK kurulduktan sonra ise Morfoloji Binası 2. Katına yerleşen Medikal Biyoloji Kürsüsü aynı yasa ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı adını almış Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Eşref Deniz getirilerek genetik ve biyoistatistik ile tek çatı altında birleştirilmiştir. 1988\'de Prof. Dr. Işık Bökesoy profesörlüğe yükseltilmiş ve aynı yıl Anabilim Dalı Başkanlığıyla görevlendirilmiştir. Biyoistatistik Anabilim Dalının ayrılmasından sonra Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı içinde 1998 yılında Tıbbi Genetik Bilim Dalı kurulmuştur. Tıbbi Genetik Bilim Dalı, Anabilim Dalı olarak Aralık 2003\'de ayrılarak yeni bir kürsü olarak yapılandırılmıştır. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı şu an Morfoloji Binasının 2. katında faaliyetlerini yürütmektedir.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Birimimizde, 1966 yılında Anabilim Dalımız kurulduğundan bu yana asistan eğitimi veriliyor. Anabilim Dalımızda eğitimlerini tamamlamış meslektaşlarımız gerek yurt içi gerekse yurt dışında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyorlar.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Anabilim Dalımızda 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 1 uzman doktor ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere 5 akademik personel bulunuyor. Sağlık bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalımız Akademik Kurulunda ise sayın Prof. Dr. Çiğdem Güngör eğitimimize katkıda bulunmak üzere yer alıyor.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Anabilim Dalımızda yardımcı personel olarak; 1 sekreter, 1 idari personel ve 2 biyolog olmak üzere toplam dört personel hizmet vermekte.

Eğitim programınız nedir?
Eğitim-öğretim faaliyeti olarak Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 öğrencilerine, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuluna teorik ve pratik dersler veriyoruz. Ayrıca, Anabilim Dalımızda Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitülerine bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri de sürdürülmekte. Halen 2 yüksek lisans ve 13 doktora öğrencisi eğitimlerine devam ediyorlar. Anabilim Dalı lisans üstü programı kapsamında çeşitli araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla seminer ve literatür sunumu yapılıyor. Kurum içi Fakültemiz 6. sınıf öğrencileri intern olarak ve kurum dışı ise özellikle üniversitelerin fen fakültesi biyoloji bölümü üçüncü sınıf öğrencileri moleküler biyoloji ve genetik staj eğitimi için Anabilim Dalımıza kabul edilmekte.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında sürdürüyor. Öğrenim süresi yüksek lisans için en az iki sene. İlk sene iki yarıyıl boyunca alınması zorunlu olan dersler ve seçmeli dersler ile 24 kredi tamamlanıyor. İkinci sene ise tez çalışması gerçekleştiriliyor. Doktora için, dört yarıyıl süresince alınan dersler ile en az 36 kredinin tamamlanmasını takiben yeterlilik sınavına giriyor. Bu sınav sonrasında tez önerisi sunularak deneysel çalışmalara başlanıyor. Ders dönemi içinde öğrenciler aynı zamanda laboratuvar teknikleri ile de tanışarak pratik eğitimlerini ilerletiyorlar. Anabilim Dalımız altyapısında moleküler biyoloji, moleküler genetik ve hücre kültürü araştırma laboratuvarları bulunuyor.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Eğitimlerine devam eden asistanlarımız ve diğer lisansüstü öğrencilerimizin Anabilim Dalımızda uygulanmakta olan tüm teknikleri öğrenebilmeleri ve tez çalışmalarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için, hücre kültürü ve moleküler biyoloji /genetik laboratuvarlarını kapsayan 6 ay süreli rotasyonlar uyguluyoruz.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Anabilim Dalımızda şu anda yürütülen araştırma projesi sayımız 7’dir. Son 1 yıl içinde Anabilim Dalımızdan yapılan yurt içi yayın sayımız 5, yurt dışı yayın sayımız ise 4’tür.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Tüm akademik personelimiz ve diğer lisansüstü öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası kongrelere çoğunlukla bildiri sunmak üzere aktif olarak katılıyorlar. Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde Anabilim Dalımız elemanları tarafından 7 uluslararası, 5 ulusal kongreye katılarak toplam 20 poster/ sözlü bildiri sunumu gerçekleştirildi.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadroları Dekanlık kanalı ile ilan edilmekte ve bu kadrolara Anabilim Dalımızda doktora ve yüksek lisans yapan öğrenciler başvurabilmekteler. Anabilim Dalımızda lisansüstü eğitim doktora (PhD) ve yüksek lisans (MS) unvanları verilmek üzere planlanıyor. Anabilim Dalımızda doktorasını bitiren hekimler, yurt dışında da geçerliliği olan PhD unvanını almaktalar. Genellikle doktora ve master öğrencilerimizin tez çalışmaları kliniğe hizmet eder durumda olabildiğinden kliniklerle işbirliği yaparak rutin uygulamaları başlatmış durumdayız. Son yıllarda moleküler mekanizmaların hedeflendiği tedavi ve tanı protokollerinin belirlenmesi moleküler tıp alanında Anabilim Dalımızın bilimsel gelişmelere paralel olarak önemini artırıyor. Bu yüzden doktorasını yapan 2 öğrencimiz Amerika’da iyi koşullarda çalışma teklifi alarak eğitimlerini orada sürdürmeye başladılar. Ayrıca yüksek lisansını bitiren 2. öğrencimiz Avusturalya’da doktora yapmak üzere burs kazanmışlardır. Bilimsel araştırmalarımıza katılmak ve hastalıkların moleküler temelini araştırmak isteyen tüm yeni mezunlarımızı Anabilim Dalımız eğitim sürecine katılmaya davet ediyoruz.

Teşekkürler.
26/11/2007

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanlar:

Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu (Anabilim Dalı Başkanı),
Yrd. Doç. Dr. Oya Sena Aydos

Uzman:
Uzm. Dr. Bio. Güvem Gümüş Akay

Araştırma Görevlileri:
Arş. Gör. Bio. Pınar Özkal,
Arş. Gör. Bio. Mehmet Taşpınar
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer