KLİNİKLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
ÇOCUK SAĞ. VE HAST.
27 Mayıs 2012, Pazar

Ana bilim dallarımızı tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tarkan Soygür

 

Bilim Dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

Çocuk ürolojisi, çocuklardaki doğmalık ya da edinsel, üriner ve genital sistem hastalıklarının tanı, tedavisi ve koruyucu hekimliği ile ilgili bir bilim dalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde sadece ürolojinin üzerine yapılan bir üst ihtisas iken, Avrupa’da hem üroloji hem de çocuk cerrahisi üzerine yapılan bir üst ihtisas olarak kabul görmüştür. Bu bağlamda; Avrupa Çocuk Üroloji Akademisinin tanımına göre çocuk üroloğu olmak için çok iyi bir ürolog ya da çok iyi bir çocuk cerrahı olmak yeterli değildir. Hekimin, günlük pratiğinin yüzde 80 ve üzerini (tercihen tamamını) çocuklardaki ürogenital sistem hastalıklarının tedavisine ayırmış olması gerekir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalında, bu uluslararası bilgiler ışığında, 1999 yılında, Prof. Dr. Nihat Arıkan başkanlığında çocuk ürolojisi ünitesi yapılandırılmış ve daha sonra, Ekim 2003 tarihinde, Üroloji Ana Bilim Dalına bağlı olarak, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı kurulmuştur. Ben, Prof. Dr. Nihat Arıkan’ın bilim dalından ayrılmasından sonra Bilim Dalı Başkanlığına atanarak bu görevi sürdürmeye başladım.

Üroloji Ana Bilim Dalı, bünyesindeki Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ile birlikte, 2006 yılında “European Board of Urology (EBU)”ye akredite olmuştur. Bu akreditasyon, çocuk ürolojisi bilim dalı dâhil, tüm üroloji ana bilim dalının Avrupa standartlarına uygun olduğunu gösterir çok önemli bir aşamadır.

 

Bilim Dalınız bünyesinde asistan eğitimi veriliyor mu?

Çocuk ürolojisi, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından, yeni ihdas edilmiş bir yan dal olup, ilk yan dal uzmanlık sınavının yapılması da 25 Kasım 2012 tarihi için planlanmaktadır. Yani, formal anlamda çocuk ürolojisi yan dal eğitimi, tüm yurt genelinde, Kasım 2012 tarihinden sonra başlayabilecektir. Diğer taraftan, tüm üroloji araştırma görevlileri, üçer aylık rotasyonlar ile çocuk ürolojisi bilim dalında çalışmakta ve spesifik olarak çocuk ürolojisi eğitimi almaktadırlar.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Şu an için, ben ve Doç. Dr. Berk Burgu olmak üzere 2 kişiden oluşan bir ekibimiz mevcut. Ben 2000 yılında, ABD Seattle Çocuk Hastanesine, çocuk ürolojisi üst ihtisası yapmak üzere görevlendirilerek gönderildim. Bir yıl süreyle, zamanın en iyi tanınan çocuk ürolojisi merkezlerinden olan Seattle Çocuk Hastanesinde “clinical fellow” olarak çalıştım ve döndükten sonra da sadece çocuk ürolojisi ile ilgilendim.

2001 yılında “American Academy of Pediatrics, Section On Urology” ye kabul edildim ve 2003 yılında Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (ESPU) tam üyesi (full member) oldum. 2005 yılında Avrupa Çocuk Ürolojisi Akademisinin, tüm Avrupa’da eş zamanlı yaptığı meslek içi sınavında birinci oldum ve 2006 yılında akademi üyeliğine (FEAPU) kabul edildim. Halen Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Genel Sekreterliği görevini yürütmekteyim. Son ulusal kongre dâhil, çocuk ürolojisi ile ilgili birçok yurt içi toplantının düzenleme ya da bilimsel komitesinde görev aldım.

Çocuk Ürolojisi Bilim Dalımıza 2006 yılında katılan Dr. Berk Burgu, bir yıl süre ile Londra “Great Orman Street Çocuk Hastanesi”nde, bir yıl süre ile de Teksas Çocuk Hastanesi üroloji bölümlerinde çocuk ürolojisi üst ihtisası yapmış, Londra’daki çalışmaları sırasında Avrupa Üroloji Derneğinin en iyi burslu öğrencisi ödülünü kazanmış, ESPU yıllık kongrelerinde de birçok kez en iyi poster ödülünü almıştır. Dr. Burgu da benim gibi ESPU tam üyesi ve Avrupa Çocuk Ürolojisi Akademisi üyesidir. Dr. Burgu, Nisan 2012 tarihinde doçent olmuştur.

Ben ve Dr. Berk Burgu, her ikimiz de 2011 yılında, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından ilk kez ihdas edilen, çocuk ürolojisi yan dal uzmanlık belgesini almaya hak kazandık.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Yataklı klinikte 2, çocuk ürolojisi polikliniğinde bir,  ürodinami ünitesinde de bir olmak üzere toplam 4 hemşire, bir ürodinami teknisyeni ve çocuklarda taş kırma işlemi konusunda tecrübeli 2 ESWL teknisyenimiz mevcuttur. Ayrıca, bağlı bulunduğumuz, üroloji ana bilim dalı hemşire ve personelleri bize ciddi anlamda destek olmaktadır. Benzer şekilde, ameliyathane hemşire ve personelleri konusunda da ana bilim dalımızdan önemli destek almaktayız.

 

Eğitim programınız nedir?

Biraz önce de belirtildiği gibi, henüz yan dal uzmanlık sınavı yapılmadığı için, tam anlamı ile yan dal uzmanlık eğitimi vermeye başlamadık. Bununla birlikte, rotasyona gelen araştırma görevlilerine uyguladığımız yoğun teorik ve pratik eğitim programımız mevcut. Teorik eğitim programını, araştırma görevlisi dersleri, seminer ve literatür saatleri oluştururken, pratik eğitim ağırlıklı olarak ameliyathanede verilmektedir. Bununla birlikte, ürodinami, ultrason ve taş kırma ünitelerinde de pratik eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Bilim Dalımıza gelen üroloji araştırma görevlileri bu eğitimlerinin yanı sıra, düzenli olarak yapılan multidisipliner çocuk ürolojisi-nefrolojisi ve radyoloji toplantılarına katılmaktadırlar.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

On yatağımız var ve doluluk oranımız yüzde 90’ın üzerindedir.
 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Bilim Dalımızda son bir yıllık dönem içinde yapılan işlemleri; poliklinik hasta sayısı bin 200, yatarak tedavi gören hasta sayısı günlük cerrahiler dâhil bin;günlük cerrahiler dâhil olarak açık ameliyat sayısı 680; üretrosistoskopiler dâhil endoskopik ameliyat sayısı 220, ESWL ve ürodinami dâhil tanısal ve tedavi amaçlı minör girişimler 950 olarak söyleyebilirim.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Nöbetlerimiz, üroloji ana bilim dalı nöbet programı içinde yer almakta ve 3 aylık dönemde çocuk ürolojisi rotasyonu yapan araştırma görevlileri de nöbetlerde, çocuk ürolojisi bilim dalındaki hastalardan sorumlu olmaktadırlar.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Benim de içinde bulunduğum  Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi (TUKMOS), Haziran 2011 tarihinde, çocuk ürolojisi uzmanlık alanının standartlarını, çekirdek müfredatı ve rotasyonları belirlemek amacı ile 2 günlük bir çalıştay yapmış ve bu şekilde ulusal çocuk ürolojisi çekirdek eğitim müfredatı ortaya çıkmıştır. Biz de, eğitim programı olarak bu ulusal çekirdek müfredatı ve doğal olarak bununla örtüşen ESPU eğitim programını baz almaktayız.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Yeni oluşturulan ulusal çekirdek müfredata göre rotasyon uygulamaları yeniden şekilleneceği için, şu aşamada kesin bir bilgi vermek doğru olmayacaktır.
 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Bilimsel anlamda son derece üretken bir bilim dalı olduğumuzu gururla söyleyebiliriz. 2011-2012 döneminde, SCI veya “SCI expanded” kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 6 yurt dışı yayınımız mevcuttur. Her yıl yapılan Avrupa Çocuk Üroloji Kongresine ortalama 3-4 bildirimiz kabul edilmektedir. Ayrıca, çok sayıda yurt içi kongre bildirimiz de bulunmaktadır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Çocuk ürolojisi ile ilgili yurt içi ve önemli yurt dışı kongrelerinin neredeyse tamamına katıldığımızı söyleyebiliriz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Ürolojinin diğer alt dallarından farklı olarak, çocuk üroloğu olmak isteyen kişilerin öncelikli olarak -ve tabii ki gönüllü olarak- klinik pratiklerini (en azından yüzde 80’den fazlasını) çocuk hastalardaki ürogenital sistem patolojilerinin tanı ve tedavilerine ayırmaları gerekmektedir. Hem erişkin hem de çocuk hastaların tanı ve tedavisiyle ilgilenen ürologlar günümüz dünyasında çocuk üroloğu olarak kabul edilmiyor. Aslında bu durum, birçok diğer cerrahi dal için de geçerli olmaya başladı. Erişkin ağırlıklı alınan bir temel eğitimden sonra tamamen çocuk hastaya yoğunlaşmak özveri gerektiren bir durum olmakla birlikte, çocuk hastayı tedavi etmenin verdiği mutluluk bu özveriye defalarca değmektedir.  Şunu da ilave etmek gerekir ki, rekonstrüktif cerrahi uygulamalardan mutluluk duyan üroloji uzmanları, çocuk ürolojisi eğitiminde bunu doya doya yaşayabileceklerdir.

 

 

 

Bilim Dalında görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Bilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Tarkan Soygür

 

Doç. Dr. Berk Burgu

Dr. Adil Güçal Güçlü

Dr. Mete Özkıdık

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer