KLİNİKLER
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
AİLE HEKİMLİĞİ
18 Nisan 2021, Pazar
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmail Hamdi Kara.


Anabilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?
İlk asistanlarını 1995 Nisan dönemi TUS ile alan Dicle Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 8 Temmuz 1995 tarihinde Dahili Bilimler Bölümü bünyesinde kuruldu. İlk Anabilim Dalı Başkanlığını Doç. Dr. Nizamettin Toprak yaptı. 1997-2001 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığını Doç. Dr. Mehmet Emin Yılmaz yürüttü. 2001 yılından itibaren de Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ben sürdürüyorum.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Anabilim dalımızda 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 4 asistan görev yapıyor.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimizde 1 hemşire, 1 sekreter ve 1 personel çalışıyor. Öğretim üyeleri, eş ve çocukları için aile hekimliği uygulaması yapılıyor. Polikliniğimize günlük ortalama 15 hasta başvuruyor.

Anabilim dalınıza yeni giren asistanlar ve uzmanlar döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Yaklaşık değerler olarak, asistanlar 300 milyon, uzmanlar 500-600 milyon, yardımcı doçentler 500-600 milyon, doçentler ise 1 milyar 250 ile 1 milyar 450 milyon lira arasında döner sermaye payı alıyor.

Rotasyon uygulamanızı nasıl yapıyorsunuz?
Tababet uzmanlık tüzüğüne göre, aile hekimliği uzmanlık eğitiminin 6 ayı cerrahi branşlara ağırlık verilmek üzere acil serviste geçiyor. Bununla beraber dahiliye, kadın doğum, çocuk ve psikiyatri rotasyonları esnasında da bu branşların acilleriyle ilgili eğitim verildiğinden, acil servis rotasyonu ağırlıklı olarak cerrahi branşlardan oluşuyor. 9 aylık iç hastalıkları rotasyonu sırasında genel dahiliye, kardiyoloji ve acil konularına ağırlık veriliyor. Endokrinoloji, göğüs hastalıkları, hematoloji, onkoloji, gastroenteroloji, romatoloji, nefroloji, immünoloji vb. bilim dallarında da özellikle evde ve ayaktan tedavisi mümkün hastalıklar konusunda, eğitim veriliyor. Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin 8 ayı kadın hastalıkları ve doğum rotasyonunda geçiyor. 9 ay süreli çocuk sağlığı ve hastalıkları rotasyonu sırasında yenidoğanın bakımı, sıkıntılı yenidoğanın transferi, immünizasyon, yenidoğan döneminden, adölesans döneminin sonuna kadar büyüme ve gelişmenin takibi ve sık görülen evde ve ayaktan tedavisi mümkün hastalıkların tanı ve tedavisi konularına önem veriliyor. Asistan, prenatal dönemin özelliklerini ve bu dönemde çıkabilecek sorunları öğrenmeli; bu sorunları ev ve poliklinik ortamında nasıl çözeceğini bilmeli ve buna uygun beceriler kazanmalıdır. Tababet uzmanlık tüzüğüne göre aile hekimliği uzmanlık eğitiminin 4 ayı psikiyatri rotasyonunda geçiyor. Psikiyatri rotasyonu sırasında ruhsal bozuklukların ele alınmasında tanı, psikoterapi, psikofarmakoloji, biyopsikososyal tıp, psikiyatrik danışmanlık konularının öğretilmesi planlanıyor. Alkol, madde bağımlılığı (özellikle nikotin), duygu durum bozuklukları ve suisid girişimleri ile diğer akut psikiyatrik bozukluklara yaklaşımın ve kronik hastalıklara yönelik eğitimler tanı ve ayaktan bakım ağırlıklı olarak veriliyor.

Eğitim programınız nedir?
Bölümümüzde asistanlarla hasta tartışmaları ve haftalık seminerler yapılıyor. Atatürk Sağlık MYOK stajyer öğrenciler birimimizde staj ve eğitim görüyor, ayrıca seminer programlarına ve uygulamalara katılıyor. Tıp fakültesi 6. sınıfların aile hekimliği stajının tarafımızdan koordine edilmesi ve aktif eğitimlerine katılım için dekanlık nezdinde gerekli girişimler yapıldı. Ayrıca kliniğimizde görevli öğretim üyesi ve asistan hekimler, yılda en az 2-3 kez ulusal veya uluslararası kongreye katılıyor. Öğretim üyesi de düzenlenen bilimsel toplantılara konuşmacı olarak katılıyor. En son Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2005 Akademik Yılı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, Prof. Dr. U. Emin Erkoçak-Konferans ve Paneller dizisinde, “Sürekli Bakım Gören Bireyler ve Ailelerine Destek” panelinde, Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği AD Başkanı Prof. Dr. Nafiz Bozdemir, ODTÜ Medikososyal Biriminden Doç. Dr. Mehmet Ungan ile birlikte ben de konuşmacı olarak yer aldım. Yine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ve FTR Anabilim Dalları iş birliği ile hazırlanan, “Çukurova Aile Hekimliği Günleri I. Kas İskelet Sistemi Ağrılarına Birinci Basamak Yaklaşım” paneline panelist olarak katıldım.

Tıbbi araç-gereç durumunuz nasıl?
Anabilim dalımızın bu konuda büyük eksiklikleri mevcut. Ancak 2005 yılı bütçesinden bazı eksikliklerimizin tamamlanması için gereken girişimler yapıldı.

Anabilim dalınızı seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Anabilim dalımızı seçecek asistanların özverili, çalışkan, bilimselliği benimsemiş, araştırmacı bir kişiliğe sahip olmasını isteriz. Her ne kadar asistanlığın ilk yılları yoğun nöbet ve klinik çalışmalarla geçse de bunun hayat boyu kullanacakları tecrübe birikimine yol açacağını unutmamaları gerektiğini, üniversitemizin birçok hususta eşdeğerlerini aratmayacak bir üniversite olduğunu, Diyarbakır’ın ise gerçekten birçok medeniyete beşiklik yapmış bir kent olduğunu bilmelerini istiyorum. Burada vurgulanması gerekli olan bir husus da sağlık politikalarının daha olumlu ve insana odaklı olması gerektiğidir. Aile hekimliği asistan eğitiminin diğer Avrupa (İskandinav) ülkelerindeki eşdeğerleri gibi, yalnız hastane ve klinik uygulamalar değil birinci basmaktaki uygulama ve araştırma merkezleri aracılığı ile de yapılmasının sağlanması gerekir. Ayrıca asistan eğitiminin birçok branşla birlikte yürütülmesi ve koordinasyonu gerekli olmakla birlikte, farklı üniversitelerde eğitim gören aile hekimlerinin eğitiminde ortak bir standart oluşturulması konusunda sıkıntı oluşturmaktadır. Bu hususların YÖK, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle giderilmesi, aile hekimliği anabilim dallarının önünü açacaktır.

Teşekkürler 3.12.2005
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer