KLİNİKLER
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
ÇOCUK CERRAHİSİ
14 Nisan 2021, Çarşamba
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Önen

Mete Generaloğlu/Ankara

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bbilim Dalı, 1983 yılında Opr. Dr. Gazi Aydın tarafından kurulmuştur. Kurulduğu dönemde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin ilk ve tek çocuk cerrahisi merkezi olduğundan, hasta sayısı hızla artmış ve buna paralel olarak kısa sürede geniş donanımlı bir merkez haline gelmiştir. Kliniğimiz, 26 yıldan beri asistan eğitimi vermekte olup 1988’de ilk çocuk cerrahisi uzmanını mezun etmiştir.
Dicle Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı bünyesinde 2007 yılında Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı kurulmuştur. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde sadece ana Bilim dalımız bünyesinde Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı olduğundan bu alandaki hasta sayısı hızla artmış ve buna paralel olarak kısa sürede geniş donanımlı bir referans merkez haline gelmiştir.

Ana Bilim Dalımız, 1990 yılında X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2006 yılında Tıp Etiği-Tıp Hukuku Sempozyumu ve Çocuk Ürolojisi Kursu, 2008 yılında Avrupa Çocuk Ürolojisi kursu başta olmak üzere çeşitli konferans, panel ve mezuniyet sonrası eğitim kursları düzenlemiştir.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Yaklaşık olarak bölümümüzün kuruluşundan bu yana asistan eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Şu anda, akademik kadromuz 3 kişiden oluşmaktadır. Ayrıca 6 asistanımız bulunmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimizde yardımcı personel olarak 8 hemşire, 5 yardımcı sağlık personeli ve 2 temizlik görevlisi çalışmaktadır.

Eğitim programınız nedir?
Kliniğimizde hem tıp fakültesi 5’inci sınıf öğrencilerine örgün öğretim hem de çocuk cerrahisi uzmanlık öğrencilerine mesleki eğitim verilmektedir. Her yıl güncellenen örgün öğrenci eğitim programımız ve kitapçığımız mevcuttur. Örgün öğrenci stajımız, 3 haftalık periyodlar halinde yapılmakta olup çocuk ürolojisi, çocuk göğüs cerrahisi, yenidoğan cerrahisi ve genel çocuk cerrahisi alanlarında teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Ayrıca, mesleki beceri laboratuvarında öğrenim rehberleri olan 6 adet modül eğitimi uygulanmaktadır.

Çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi ise 5 yıl süre ile yapılmaktadır. Asistan eğitiminde kullanılan ve her yıl güncellenen çekirdek eğitim programımız mevcuttur. Kliniğimizde uzmanlık öğrenci eğitimi çerçevesinde yılda ortalama 10 adet bilimsel çalışma yapılmakta olup, her hafta belirli günlerde seminer, dergi saati, preop-postop toplantıları, morbidite-mortalite toplantıları, diğer kliniklerle ortaklaşa bilimsel toplantılar, cinsiyet araştırma komisyon toplantıları ve öğretim üyesi dersleri verilmektedir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
Kliniğimizde yılda ortalama bin adet genel anestezi altında ameliyat yapılmaktadır. Yıllık ortalama poliklinik sayımız ise 5-6 bin civarında olmaktadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? ılk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Asistanlarımız, kliniğe başladıkları ilk 3 ayda günaşırı nöbet tutmakta, bu 3 aylık adaptasyon ve yoğun eğitimden sonra nöbet sayıları 10’a düşmekte ve tedricen azalmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Bölümümüzde asistan eğitiminde kullandığımız Sağlık Bakanlığı ve ilgili cerrahi derneklerinin hazırlamış olduğu bir çekirdek eğitim müfredatını eksiksiz olarak uygulamaktayız.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Rotasyonlarımızda asistanlar ilgili kliniklerin uygun gördüğü programa göre çalışmaktadırlar.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
Son bir yılda, kliniğimizde 4 adet yurt dışı ve 4 adet yurt içi yayın yapılmış olup uluslararası toplantılarda da 13, ulusal toplantılarda 6 adet bildiri sunulmuştur. Kliniğimiz bu süre zarfında bir adet uluslar arası çocuk ürolojisi kursu ve bir adet ulusal çocuk ürolojisi kursu düzenlemiştir.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Katılmak istediğimiz hemen hemen tüm kongrelere katılabiliyoruz. Ancak, maliyetleri çok yüksek olduğu için seçici davranmak zorunda kalıyoruz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Aramıza yeni katılacak asistanlara verilecek en önemli mesajımız: Çocuklar ile zaman geçirmeyi ve cerrahi uygulamaları seviyorsanız en iyi mesleki tatmini çocuk cerrahisinde bulursunuz. Çünkü, çocukları yaşatmak sanattır. Dicle çocuk cerrahisinde dünyanın en gelişmiş merkezlerinde yapılan tüm ameliyatlar çok sayıda, güvenle ve başarı ile yapılmaktadır. Komplikasyon oranlarımız ise dünya literatürünün çok altında yer almaktadır. Çünkü her hastalık grubunda sürekli çok sayıda hasta ile karşılaşmaktayız.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Bölümümüzde 10 yataklı yenidoğan ünitesi, 6 yataklı çocuk yoğun bakım, 3 yataklı günübirlik hasta odası, 3 adet tek kişilik VıP odası ve 21 adet normal servis yatağı olmak üzere toplam 43 yatağımız bulunmaktadır. Kliniğimizin yıl boyunca doluluk oranı %80 ile %120 arasında değişmektedir. Yatakların tümü dolu olsa dahi, özellikli cerrahi hastalarının tümüne yedek yatak tahsis edilip hiçbir özellikli hasta geri çevrilmeden yatırılarak tedavi hizmeti verilmektedir.

Bölümünüzde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Fetal anomalilere ve özellikle obstrüktif üropatilere bölgemizde çok sık karşılaşılmaktadır. Bu fetusların prenatal dönemde zamanında ve doğru tanı, takip ve tedavisi için hastanemizdeki perinatoloji bölümü ile bu olgular belirli protokollerle ortak takip edilmektedir.

Spina bifida (nöropatik mesane)’lı hastalara kapsamlı ve sistematik bir sağlık hizmeti verilmektedir. Ciddi takip ve tedavi gereken çocuk cerrahisi hastaları, çocuk perinatoloji, genetik ve patoloji bilim dalları ile birlikte multidisipliner toplantılar yapılarak ortak hastaların tartışılması, takip ve tedavi protokollerinin oluşturulması gerçekleştirilmektedir.

Cinsiyet gelişim bozukluğu (interseks) olan hastalarda daha uygun bir yaklaşım amacıyla çocuk cerrahisi ana bilim dalı koordinatörlüğünde bir “Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Böylece, bu hastalara daha hızlı ve daha uygun bir takip ve tedavi uygulanmaktadır.

Video-ürodinami cihazı ve C-kolu, ana bilim dalımızda spesifik eğitim almış bir öğretim üyesi ve hemşire tarafından hizmet vermektedir.

Sistoskopi, ana bilim dalımızda 20 yılı aşkın bir süreden beri tanı ve tedavi amaçlı olarak yapılmaktadır. Ayrıca, son beş yıldan beri rijid ve fleksibl üreterorenoskopi de yapılmaktadır. Bu sayede, çocuk ürolojisinin önemli hastalıkları yenidoğan döneminden itibaren tedavi edilebilmektedir.

Pediatrik laparoskopi, 1994’ten beri ana bilim dalımızda mevcut olup gerekli çocuklara tanı ve tedavi amaçlı minimal erişim cerrahisi hizmeti verilmektedir.
Perkütan nefrolitotomi sistemi; kliniğimiz bünyesinde 2 adet sistem mevcut olup, böbrek taşlarının büyük çoğunluğu 1 cm’lik bir cilt kesisinden endoskopik olarak çıkarılmaktadır.

Litotriptör, kliniğimiz bünyesinde 2 adet taş kırma sistemi mevcut olup üriner taşların büyük çoğunluğu endoskopik olarak kırılıp çıkarılmaktadır.

08/06/2009Teşekkürler.

Kliniğimizde görev yapan akademisyen hekim ve asistanlar:
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman ÖNEN

Prof. Dr. Selçuk OTÇU
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİĞDEM

Asistanlar
Dr. Ali Çiftçi
Dr. Adnan Erdeniz
Dr. Mesut Siğa
Dr. Yılmaz Arayıcı
Dr. Turgay Gürhan
Dr. Hasan Çimen
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer