KLİNİKLER
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniği
ENDOK. VE MET. HAST.
22 Ekim 2012, Pazartesi

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Aycan

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği, 1989 yılında Prof. Dr. Hasan Tahsin Teziç tarafından kurulmuş ve kuruluşundan bu yana poliklinik ve yatan hasta hizmetini bugüne kadar sürdüre gelmiştir. 2000 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim kliniği olarak tanımlanmasını takiben çocuk endokrinoloji yan dal uzmanı yetiştirmeye başlamıştır. Sayın Teziç’in emekliliğinin ardından 2008 yılında klinik şefliğine atanmamdan sonra halen eğitim kliniği olarak hizmetini sürdürmektedir. Çocuk Endokrinoloji Kliniği, şu anda ülkemizin hizmet ve eğitim kapasitesi anlamında büyük kliniklerinden biridir.

 

Personel durumunuz ve çalışma düzenleri nasıldır?

Kliniğimizde bir çocuk endokrinoloji uzmanı, üç yan dal asistanı, iki pediatri asistanı

çalışmaktadır.  Poliklinik hizmeti olarak; dört ayrı poliklinik odasında hasta muayenesi, tetkik ve tedavisi yapılmaktadır.  Ayrıca, endokrinolojik testlerin yapıldığı test odasında bir deneyimli hemşiremiz günlük testleri yapmakta ve büyüme hormonu eğitimlerini vermektedir. Yine poliklinik hizmetlerinin yürütüldüğü mekânda bulunan diyabet eğitim ve danışmanlık odasında diyabet eğitim hemşiresi, diyabetli hastalarımıza bireysel eğitim-danışmanlık hizmeti vermektedir. Bekleme salonunda, hastalarımızın kabulü, evrak işleri ve yönlendirilmelerini sağlayan iki sekreterimiz görev yapmaktadır.

Endokrinoloji Servisinde ise yatan hasta hizmetlerini yürütmek üzere bir pediatri asistanı, bir yan dal asistanı, bir sorumlu hemşire, beş servis hemşiresi ve temizlik personeli çalışmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

Hastanemizi bir bütün olarak ele aldığımızda, çocuk hastalıkları konusunda bir dal hastanesidir ve dolayısıyla hastanenin çekirdek eğitim müfredatına uygun olarak yıllık düzenlenen bir eğitim programı vardır. Kliniğimiz, bu eğitim programı içerisinde yılda altı-sekiz seminer, birkaç makale saati, birkaç olgu tartışması yürüterek pediatri eğitimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca biz, Endokrinoloji Kliniği olarak haftada bir gün teorik eğitim vermekteyiz. Bu eğitim programı her yıl yeniden yapılandırılarak, bir yıllık program hazırlanmakta ve yazılı hale getirilerek tüm asistan ve eğiticilere iletilmektedir. Eğitim programımız; yan dal uzmanlık öğrencisinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; seminer, panel, makale okuma ve olgu tartışmalarını içermektedir. Ayrıca, sunum yapma, makale yazma, slâyt ve poster hazırlama, sunma gibi becerilerin kazandırılması sağlanmaktadır.  Kliniğimizde yapılandırılmış eğitimin yanı sıra her gün asistanlarımızla birlikte değerlendirdiğimiz, tartıştığımız, gerekli durumlarda detaylandırdığımız ve derinleştiğimiz hasta tanı, tedavi ve izlem protokollerimizin uzmanlık eğitiminde önemli katkıları olmaktadır.

Yan dal eğitiminin yanı sıra, yardımcı personel eğitimi de yapılandırılmış olarak yürütülmektedir. Hemşirelik hizmetlerinin daha kaliteli ve bilimsel yürümesini sağlayan bu programda klinikte çalışan hemşirelerimiz seminer hazırlamakta, konu ile ilgili deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu eğitimlere de akademik personel katılmaktadır. Ayrıca, hemşirelerimizin yılda bir kez kongreye katılımları sağlanarak da eğitimlerine katkıda bulunulmaktadır.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizin şu an 17 yatağı var. Burada sadece endokrinoloji hastalarına hizmet veriyoruz. Yataklarımızın doluluk oranı yüzde 90-100 civarında. Hatta zaman zaman hastanemizin diğer kliniklerine yatırdığımız hastalarımız da oluyor.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Kliniğimiz 2011 yılında 30 bin poliklinik başvurusu, 5 bin civarında diğer polikliniklerden konsültasyon olarak değerlendirdiğimiz hasta olmak üzere yaklaşık 35 bin hastaya ayaktan hizmet vermiştir. Bu yıl Eylül ayında Adölesan Polikliniğimizi de hizmete açtık. Burada da yaklaşık günde 10 hasta görülmektedir. Adölesan hizmetlerini geliştirerek, bu konuda ülkemiz gençlerine tedavi edici yaklaşımdan ziyade rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeyi düşünüyoruz. 2013 yılında bu konudaki hizmetlerimizi artırmayı planlıyoruz. Bu hizmetin poliklinikte bakılan hasta sayısından daha önemli olduğuna inanıyoruz.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Hastanenin geneli çocuk hastanesi olduğu için, hastane nöbetleri asistan ağırlıklı tutuluyor. Uzmanlarımız ise ayda üç kez uzman nöbeti tutuyorlar. Endokrinoloji Servisinin nöbetlerini pediatri asistanları tutuyor. Gerektiğinde yan dal asistanları ve bizlerle bağlantı kuruyorlar.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Asistan eğitiminde kullandığımız çekirdek eğitim müfredatımız vardır ve yukarıda bahsettiğim yazılı teorik eğitim programımız yürütülmektedir. Ben Sağlık Bakanlığı düzeyinde çocuk endokrinoloji eğitim müfredatı hazırlama komisyonunun da üyesi olarak çalıştım. Bununla birlikte; Kliniğimizde çocuk endokrinoloji uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ben uzmanlık eğitiminin hastayla birlikte yoğrulduğunu düşünüyorum. Bilgi ve deneyimlerinizi sentez edip hastanın tanı ve tedavisinde kullandığınızda ve bunu asistanınız ile birlikte yaptığınızda onların eğitimlerine çok büyük katkı sağlamaktadır.


Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Asistanlarımızın zorunlu olarak bir ay süre ile dâhiliye, endokrinoloji rotasyonları bulunmaktadır. Bu rotasyonlarını kendi istekleri de dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı eğitim araştırma hastanelerinin endokrinoloji kliniklerinde yapmaları sağlanmaktadır.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

2011 yılında 10 yurt dışı, üç yurt içi yayınımız; dört yurt dışı, 14 yurt içi bildirimiz var. 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Kongrelere katılmakta bir sıkıntımız yok. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi yılda bir kez yapılıyor. Buna klinik hizmetlerimizi aksatmayacak şekilde mümkün olduğunca çok hekimle katılıyoruz. Ayrıca, bu kongre öncesi yapılan diyabet eğitimi kursuna diyabet eğitim hemşirelerimizin, en az bir servis hemşiremizin, sorumlu hemşiremizin, diyetisyenimizin ve sosyal hizmet uzmanımızın katılımını sağlıyoruz. Ulusal kongremizde akademik kadromuzun mutlaka her yıl görevi oluyor. Genelde konuşmacı veya oturum başkanı olarak katılıyoruz. Yaptığımız çalışmaları sunup tartışıyoruz ve hemen her yıl ödüle layık görülen bir çalışmamız oluyor. Ayrıca, yılda bir ya da iki kez gelişmeleri takip etmek amacıyla yurt dışındaki kongrelere gidiyoruz.


Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Yan dal eğitimi istekle yapılan, zor bir eğitim sürecini içermektedir. Bu nedenle hangi branşı seçeceklerine çok iyi düşünerek karar vermeleri işin en başında gerekiyor, diye düşünüyorum. Çünkü bölüm değiştirmeler, ani gitmeler oralardaki kadroları da zor durumda bırakıyor ve hizmetin aksamasına yol açıyor.  Branşlarını iyi seçmelerini, kararlı olmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca, günümüzde algılarımızda farklılıklar oluştu. Genellikle beklenti hocaların her şeyi anlatmaları, öğretmeleri yönünde olmakta ve asistanlar hep çok çalıştıklarından yakınmaktalar. Bana göre bir hocanın görevi, uzmanlık öğrencisine nasıl öğreneceğini öğretmek konusunda rehberlik etmesi, onun öğrenme ve araştırma merakını uyandırması, doğru bilgiye ulaşma kaynaklarını öğretmesi ve öğrendiklerini uygulama becerisi kazandırmasıdır. Bu nedenle eğitimine yeni başlayan asistanların da bu yol haritası üzerinden giderek üzerlerine düşen görevleri yapması, verilen işleri zamanında tamamlaması, daima okuyan araştıran bir kişiliğe bürünmesi önemlidir. Diğer türlü, sadece hocanın anlatması gerekliliğini savunan bir zihin öğrenmeye kapalıdır ve öğrendikleri de kalıcı olmayacaktır. Yaptıkları işleri abartılı ve angarya olarak algılamamalı, eğitimlerinin bir parçası olduğunu kabul etmelidirler. Unutmamalıyız ki duyduklarımızın yüzde 10’unu, gördüklerimizin yüzde 20’sini, yaptıklarımızın ise yüzde 80’ini öğrenebiliriz.

 

Klinikte Çalışan

Uzmanlar

Eğitim Sorumlusu:

Prof. Dr. Zehra Aycan

(Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Uzm.)

 

Doç. Dr. Semra Çetinkaya

(Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Uzm.)

 

Uzm. Dr. Şenay Savaş Erdeve

(Çocuk Endokrinoloji Uzm.)

 

Uzm. Dr. Sebahat Y. Ağladıoğlu

(Çocuk Endokrinoloji Yan Dal Asistanı)

 

Uzm. Dr. Aşan Önder

(Çocuk Endokrinoloji Yan Dal Asistanı)

 

Uzm. Dr. Elif Sağsak

(Çocuk Endokrinoloji Yan Dal Asistanı)

 

Küresel kriz firma evliliklerini vurdu

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) Hayati Erol (Subay)
03.05.2017 13:13:59
Hocam sizden ekibinizden Allah bin kere razı olsun.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer