KLİNİKLER
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İkinci Bebek (Süt Çocuğu) Kliniği
KADIN HAST. VE DOĞUM
30 Aralık 2012, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın  bu haftaki konuğu,  Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İkinci Bebek (Süt Çocuğu) Kliniği Eğitim Sorumlusu Uzm. Dr. Pelin Zorlu

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Süt Çocuğu Kliniği, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SUÇH) kurulduğundan beri mevcut olan bir kliniktir. Yani, yarım asırdır hasta ve eğitim hizmetlerini yürütmektedir. Kurulduğundan beri pek çok değerli hocam pediatri uzmanı yetiştirmeye katkıda bulunmuştur. Bu arada Prof. Dr. Tahsin Teziç Hoca’yı özellikle vurgulamak isterim. Bu klinikte, geçen yıldan bu yana da diğer iki pediatri şefliği ile bir çatı altında toplanarak genel pediatri bölümünün bir servisi olarak hasta ve eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Birimimizde, Dr. SUÇH kurulduğundan beri  (50 yıldır) asistan eğitimi verilmektedir. Dört yıllık uzmanlık eğitimi içerisinde ortalama 70 uzmanlık öğrencisi yetiştirilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Şu anda Genel Pediatri Servisi Bebek-2 Kliniği, biri doçent olmak üzere iki eğitim görevlisi  ve bir  uzman kadrosu ile  hizmet vermektedir.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Daha iyi olabilir. Ancak şu anda sekiz hemşire ve beş personel ile çalışmaktayız.

 

Eğitim programınız nedir?

Kliniğimize gelen uzmanlık öğrencilerine (asistanlar) geldikleri hafta kliniğin hasta spektrumu, kendilerinden beklenen bilgi, beceri, tutum hedefleri servisin başasistanı ve eğitim görevlileri tarafından anlatılır. Bilmeleri gerekli teorik konular iletilir. Ayda en az 8-10 saat teorik ders, klinik içi seminer eğitim görevlileri yönetmenliğinde uygulanır. Hasta başı vizitleri ile hasta ve hastalık yaklaşımı, yönetimi, anamnez alma, hastaya ilişkin kayıtların sunumu, ayırıcı tanı ve tedavi becerileri geliştirilir. Bu arada eğitim görevlileri hasta odaklı yaklaşımı, rol-model yöntemini kullanarak geliştirmeye çalışırlar. Asistanlar ayrıca, haftada üç gün konferans salonundaki genel eğitim saatlerine katılırlar (Asistan dersi, panel, olgu sunumları, uzmanıyla tartışalım vb.).

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

On dokuz yatağımız mevcut. Doluluk oranımız yüzde 75-85 arasındadır. Bu oran kış aylarında artmaktadır.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Yıllık genel pediatri polikliniklerimizde ortalama 80 bin hasta bakılmaktadır.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Nöbet düzenlemeleri genel pediatri idari sorumlusu tarafından yapılmaktadır. İlk yıl ortalama 10 nöbet; ikinci yıl ortalama yedi sekiz, üçüncü yıl ortalama altı yedi, dördüncü yıl ortalama dört beş nöbet tutulmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Bildiğiniz gibi, çekirdek eğitim programı o dalın olmazsa olmazlarını kapsar. 2009 yılında çıkan Tıpta ve Diş hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi çekirdek eğitim programı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) veya görevlendireceği komisyonlarca hazırlanır. Hastaneler ise bu çekirdek eğitim programını temel alarak genişletilmiş müfredatlarını yaparlar. Bu arada, müfredat ya da bir eğitim programı yapmanın ayrı bir metodolojisi olan bir bilim alanı olduğunu da vurgulamak isterim. TUK   bu konuda  çalışmalarını sürdürmekte.TUK’tan gelecek çekirdek eğitim programları elimize geçene kadar biz Türk Pediatri Yeterlik Kurulunun bu konuda çalışmalarını temel alan hastanemizde üzerinde çalışabileceğimiz  bir çerçevede eğitim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca, Kamu Hastaneleri Birliğinde uzmanlık eğitimini uygulama biçimi ile ilgili bir değişiklik olup olmayacağı hakkında da en azından benim bir fikrim yok.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Genel pediatri servislerini, genel pediatri polikliniklerini, yan dal servislerini, yan dal polikliniklerini kapsayan iç rotasyon ve yasal dış rotasyonlarımız var.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Yurt dışı yayın sayımız (SCI ve SCI-E kapsamındaki dergilerde) sekiz, yurt içi yayın sayımız ise yedidir.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Kongrelere görevli isem mutlaka katılıyorum. Tüm kongrelerin “online” izlenebilmesi ise en büyük hayalim.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Hastanemize gelecek asistan arkadaşlarımızdan iyi bir teorik bilgiye sahip olmalarını bekliyoruz. Bunun üzerine koyacakları becerilerin geliştirilmesi ise eğitim personelimiz tarafından daha etkili biçimde yapılabilecektir. Hastanemiz,  hasta sayı ve çeşitliliği itibariyle pratik meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlarla başedebilecekleri bir ortamı kendilerine sunacaktır. Eğitim görevlisi kadromuz asistanlarla sıcak ve etkili bir iletişim içerisindedir.  Sorunları ve önerileri paylaşmaya hazır bir kadro mevcuttur.

Bizim için bilgi ve becerinin dışında, asistanlık için olmazsa olmaz nitelik ise iyi insan olmaktır. Çünkü insanı iyi bir robot hekim olmaktan alıkoyacak tek şey budur diye düşünmekteyiz. Özveri, sevgi, saygı gibi kavramların da iyi insan olmanın içinde olduğu kanısındayız. İnanıyoruz ki, tüm genç meslektaşlarımız da bu özelliklere sahiptir.

 

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Eğitim Sorumlusu (Görevlisi):

Uzm. Dr.Pelin Zorlu

 

Eğitim Görevlisi:                  
Doç. Dr. Saliha Şenel

Uzm. Dr.Mehtap Acar

 

Sorumlu Hemşire:

Gülizar Uçar

 

 

 

 

Hemşireler:

Kezban Çolak

Gamze Sayın

Nihayet Akça

Seren Erdoğan

Sevda Çoktan

Gamze Koç

Nihal Gül

Personel:

Nazmiye Özdemir

Nuran Doğan

Dursun Karakuş

Aydın Bayraktar

Murat Sever

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer