KLİNİKLER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
GÖZ HASTALIKLARI
08 Nisan 2013, Pazartesi

 

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer

 

Ana Bilim Dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

 

Ana Bilim Dalımız, 1978 yılında Prof. Dr. Sumru Yurdakul tarafından kurulmuştur.  Kuruluşunda 12 yataklı küçük bir klinik iken, şu anda hem Eskişehir hem de komşu illerden gelen geniş bir halk kitlesine hizmet sunmaktadır. Kliniğimizde araştırma görevlilerinin eğitimlerinin yanında beşinci sınıf öğrencilerinin teorik ve pratik eğitimleri de yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, Kliniğimiz yılda en az iki kez düzenlenen panel, konferans ve toplantılarla gerek Eskişehir gerekse çevre illerden gelen hekimlerin son gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır. Klinik içi yapılan çalışmalar yurt dışı ve yurt içi toplantılarda kabul görmekte, dergilerde yayımlanmaktadır. Öğretim üyelerimiz düzenlenen toplantılara sık sık oturum başkanlıkları, panelist ve konuşmacı olarak davet edilmektedir. Öğretim üyelerimizin uluslararası ve ulusal oftalmoloji alt birimlerine üyelikleri bulunmaktadır.

 

Ana Bilim Dalınız bünyesinde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

 

Ana Bilim Dalımızda kuruluş tarihi olan 1978 yılından bu yana asistan eğitimi verilmekte olup, ilk asistan geçen yıl emekli olan Prof. Dr. Seyhan Topbaş’tır. Şu ana kadar yetişen uzman sayısı 45’tir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

 

Ana Bilim Dalımızda dört profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent olmak üzere altı öğretim üyesi bulunmaktadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

 

Polikliniğimizde üç sekreter, üç hemşire, iki teknisyen ve bir yardımcı personel, servisimizde altı hemşire ve iki yardımcı personel, ameliyathanemizde ise iki hemşire ve iki yardımcı personel görev yapmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

 

Ana Bilim Dalımızda çarşamba günleri yarım gün olarak düzenlenen eğitim toplantılarında seminer, olgu sunumları, makale tartışmaları yapılır.  Bu toplantılarda hem klasik bilgiler gözden geçirilir hem de son gelişmeler değerlendirilir. Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri bu toplantılarda çeşitli sunumlar yaparlar. Araştırma görevlileri sunumlarını bir öğretim üyesinin gözetiminde hazırlarlar. Sunumlarda klinik içinde değerlendirilen olgulara ait kayıtların ve fotoğrafların kullanılmasına önem verilir.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

 

Yataklı tedavi hizmetlerimizi 33 yatak kapasitesi ile çalışan servisimiz ile sağlamaktayız. Doluluk oranımız, günübirlik hasta oranımızın yüksek olmasından dolayı yüzde 80’ler dolayındadır.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

 

Ana Bilim Dalımız bünyesi içerisinde yıllık 40 bin hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. Polikliniğimizde kornea-kontakt lens, glokom, oküloplastik, uvea, retina, şaşılık, pediatrik oftalmoloji, nörooftalmoloji ve oküler onkoloji bölümleri ayrılmış olup, SolidState, ND-YAG ve Diod Laser, Fundus Image-Net Görüntüleme, Korneal Topografi, HRT, Ultrasonografi, Görme Alanı, Elektrofizyoloji, Optik Koherens Tomografi, Nonkontakt Biyometri, PentaCam ve Videorefraktometre üniteleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kornea bankasına ve araştırma laboratuvarına sahibiz. Genel poliklinik hizmetleri içerisinde muayene ve tedavileri yapılan hastalarımızdan ileri tetkik ve tedavileri gereken hastalarımızın tedavi ve takip işlemleri bu alt birimler aracılığıyla yürütülmektedir.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet

tutuyor?

 

Araştırma görevlilerinin nöbet düzenleri kıdemlerine göre değişen sayıdadır. Yeni başlayan bir araştırma görevlisi ilk iki ay refakat nöbeti tutar, daha sonra tek nöbete geçer. Nöbetçiler en küçük bir problemde bile kıdemlilerine ulaşırlar. Aylık nöbet sayısı ilk altı ayda on, ikinci altı ayda sekiz, üçüncü altı ayda altı, dördüncü altı ayda beş, beşinci altı ayda dört, altıncı altı ayda üç, yedinci altı ayda iki şeklindedir. Asistanlarımız, son altı ayda uzmanlık sınavına hazırlanabilmeleri amacıyla nöbet tutmazlar.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

 

Ana Bilim Dalımızda uzmanlık eğitim süreci dört alt dönemden oluşmaktadır. Bu dönemler basit bilgi ve becerilerden daha ileri olanlarına doğru ve yıllık olarak düzenlenmiştir. Bu süreler içinde belirli bilgi ve becerileri edinmeleri amaçlanır. Araştırma görevlileri her yıl ekim ayında faaliyet dosyalarını akademik kurula sunarlar. Araştırma görevlisinin bir yıl boyunca yaptığı çalışmalar Ana Bilim Dalı Akademik Kurulunca değerlendirilir. Dosya değerlendirmesini takiben, araştırma görevlilerinin yıl içinde yapacakları çalışmalar akademik yılın başında belirlenir. Araştırma görevlileri her yıl kasım ve mayıs aylarında yazılı sınava tabi tutulurlar. Sınav sonuçları öğretim üyeleri arasında tartışılır ve araştırma görevlileri ile birlikte değerlendirilir.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

 

Araştırma görevlileri uzmanlık eğitim süreçlerinde, yürürlükteki Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne uygun şekilde diğer ana bilim dallarındaki rotasyonları yaparlar. Bu rotasyonları ilk üç yıl içindetamamlamaları tercih edilir. Bunun yanı sıra, uzmanlık eğitim sürecinde bölüm içinde altışar aydan az olmamak koşulu ile poliklinik, servis, ameliyathane, retina, kornea-glokom, prematüre ve şaşılık birimlerinde çalışırlar.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

 

Klinik içi yapılan çalışmalarımız hem yurt dışı hem de yurt içi toplantılarda kabul görmekte, dergilerde yayımlanmaktadır. Araştırma laboratuvarımızın da olması sebebiyle, özellikle deneysel konularda şimdiye kadar yerli ve yabancı dergilerde çok sayıda çalışmamız yayımlanmıştır. 2012 yılı içerisinde yerli ve yabancı dergilerde dörder yayınımız çıkmış olup, uluslararası toplantılarda sekiz, ulusal toplantılarda ise 13 sözlü ve poster sunumu yapılmıştır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

 

Kongrelere katılım konusunda üniversite olarak oldukça iyi imkânlara sahibiz. Sunum yapmak şartıyla yılda iki yurt dışı kongreye üniversite desteği ile gidebilme şansına sahibiz. Yurt içi kongrelere katılımlarda da benzer olanaklarımız var. Kişisel imkânlarla bir kongreye katılım istenildiğinde izinlerin sağlanmasında üniversitemiz gerekli kolaylıkları sağlıyor. Araştırma görevlilerimiz için de benzer olanaklar geçerli. Yıllık belirli sayıda araştırma görevlisi hem yurt dışı hem de yurt içi kongrelere katılabiliyor.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

 

Ana Bilim Dalı olarak amacımız, dünyada sürekli yenilenmekte olan göz hastalıklarındaki gelişmelere ayak uydurmak, yenilikleri uluslararası merkezlerle eş zamanlı olarak bölgemizdeki hastalara sunmak ve ülkemize göz hastalıkları konusunda en üst bilgilerle donatılmış hekimler yetiştirmektir. Eğitim açısından hem fakülte hem de klinik olarak oldukça geniş imkânlara sahibiz. Kliniğimizde yapılan birçok çalışma, hem yurt dışında hem de yurt içinde çeşitli ödüller almıştır. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız bilimsel ve samimi bir ortamda iyi bir göz hekimi olarak yetişeceklerinden emin olabilirler.

 

Ana Bilim Dalında görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Özer

 

Öğretim Üyeleri:       Prof. Dr. Nilgün Yıldırım

Prof. Dr. H. Hikmet Başmak

Prof. Dr. Nazmiye Erol

Doç. Dr. Afsun Şahin

Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin Gürsoy

 

Araştırma Görevlileri:          Dr. Mehmet Yıldız

Dr. Yasemin Aydın Yaz

Dr. Erdoğan Yaşar

Dr. Emre Tambova

Dr. Ela Karakurt

Dr. Servet Yaşar

Dr. Neslihan Dilrüba Köseoğlu

Dr. Özkan Önal

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer