KLİNİKLER
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfertilite Kliniği
KADIN HAST. VE DOĞUM
19 Nisan 2021, Pazartesi
Klinikleri tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfertilite Klinik Şefi Doç. Dr. Berna Dilbaz

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kliniğimizin tarihçesini anlatırken, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tarihçesinden bahsetmemiz gerekiyor. Hastanemiz 1958 yılında 40 yataklı Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği olarak SSK Ankara Dışkapı Hastanesi bünyesinde hizmete girmiş bir Hastane. 1966 yılında bağımsız bir üniteye çıkıyor ve 70 yataklı SSK Ankara Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi olarak açılıyor. 1971 yılında yatak kapasitesi 110’a çıkıyor ve 1979 yılında Ulucunlar semtinde yeni yapılan hastane binasında 150 yataklı olarak hizmete devam ediyor. Ulucanlar’a taşındığımızdan itibaren ayrı bir infertilite Kliniği olarak infertil hastalara hizmet etmekteyiz. Hastanemiz daha sonra 1995’te SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi adını alıyor. 2004 yılından itibaren de SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı altında hizmete devam ediyor. Ulucanlar’daki Hastane, Etlik semtine taşınıyor ve 2005 yılında da SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi kapsamında adı Sağlık Bakanlığı Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi olarak tescil ediliyor. Şu anda da Hastanemizin isminde yine bir değişiklik oldu ve 2008 yılından itibaren de Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını aldı. Tüm bu süreç içerisinde İnfertilite Kliniğimiz çalışmalarını sürdürmeye devam etmekte.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Hastanemizin ihtisas verme yetkisini alması ve İnfertilite Kliniğimizin kurulmasından bu yana asistan eğitimi vermekteyiz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Kliniğimizde, klinik şefinden başka bir şef yardımcısı, 3 başasistan ve 3 tane de uzmanımız var.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Bunun için tekrar tarihçeye dönmemiz lazım. Sigorta Hastanesi olarak çalıştığımız dönemde o dönemdeki mevzuat uyarınca hemen hemen tüm tedavilerimizi uzun süre yatarak yapmak durumundaydık. Onun için 55 yataklı bir Kliniktik ve çok geniş bir hemşire kadromuz vardı. Ameliyat öncesi hastalarımız, özellikle taşradan sevkli hastalarımıza direkt olarak yatış verilmekte uzun süre hastane yatış süreleri olmaktaydı. Şimdi bütün bu uygulamaları değiştirdik. Artık endoskopik girişimleri, uzun süreli yatak işgalini engelleyecek şekilde mümkün olduğunca ayaktan yapmaktayız. Onun için şu anda sadece serviste 2 hemşireyle bu ağır yükü kaldırabilmekteyiz.

Eğitim programınız nedir?
İnfertilite rotasyonu hastanemizde 4 ay kadar. Bütün bölümleri kapsıyor. İnfertilite asistan eğitiminde özellikle teorik ve pratik eğitimi birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Kliniğe özel konseylerimiz var. Konseyler infertil hastaya yaklaşım açısından çok eğitici oluyor. Onun dışında hasta başı vizitlerinde vakaları tek tek tartışma imkanımız oluyor. Ayrıca seminer saatlerimiz var, literatür saatlerimiz var. Literatür saatlerimizde bizim uygulayabileceğimiz, bize ilginç gelen, yeni açılımları içeren yayınları hep beraber tartışıyoruz. Bunlar lokal olarak İnfertilite Kliniğimiz içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar. Bunun dışında Hastanemizin akademik yıl içerisinde yoğun bir eğitim programı var. Asistanlarımız hem teorik hem pratik anlamda çok yoğun bir eğitim almakta.
Her ay 4 asistan Kliniğimize gelmekte. Bunlardan 2 tanesi poliklinik takipte ultrasonografide çalışmakta, bir tanesi İnfertilite Polikliniğinde uzman gözetiminde hastalarımızı görmekte diğer 2 asistanımızda klinik çalışmalarımızda bize yardım etmekte

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Biz 8 yatakla işi götürüyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Çünkü artık tüm işlemleri ayaktan yapıyoruz, hastalar ya ameliyat sabahı yada ameliyattan bir gün önce bize başvuruyorlar ve ameliyattan sonrada en kısa sürede taburcu ediyoruz. Böylece tüm Avrupa ülkelerinde uygulanan rantabl çalışma prensibi içerisinde hareket ediyoruz.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
Yaklaşık olarak 25 bin civarında polikliniğimiz var. Ameliyat sayımız ise yaklaşık olarak yıllık 450- 500 civarında.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Nöbet düzenlerimiz hastane nöbetleri ile birlikte genel nöbet düzenlemeleri çerçevesinde yapılıyor. İlk yıl tüm asistanlar için biraz zor. Üç günde bir nöbet tuttukları günleri yani ayda 7-8 nöbet tuttukları oluyor. Tabi asistanlarımız kıdemlendikçe nöbet sayısı azalıyor.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Bizim temel kitaplarımız var. Bazı text book’lar bizim her zaman önderimiz olmuştur. O text book’lar çerçevesinde hareket ediyoruz. Hastanenin genel eğitim programını oluştururken de bir asistanın bilmesi gereken tüm konuları kapsam içerisine alıyoruz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Bizim bölümümüze gelen asistanlarımız, kendi asistanlarımız. Bunun dışında aile hekimliği asistanları da infertilite rotasyonu yapıyorlar. Aslında bu çok güzel bir uygulama. Onları da kendi asistanlarımızdan ayrı tutmuyoruz. Asistanlarımızın genel hastane rotasyonları belirlenmiş durumda. Bir asistan ihtisasa başladığı zaman kaç ay hangi klinikte çalışacağını biliyor. Hastane dışında da genel cerrahi, patoloji, üroloji, anestezi gibi rotasyonları var.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Şu ana kadar bu yıl içerisinde tüm kongrelere aktif olarak katılımımız oldu. En son katıldığımız TSRM Kongresinde üç yayınımız oldu. 4 yurt dışı yayınımız oldu. Bir kısım yayınımız da kabul gördü ve basım için beklemekte.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
İnfertilite ile ilgili Türkiye içerisindeki bütün kongrelere katılıyoruz. Eğitim kadrosunun katılması tabii daha kolay oluyor. Konuşmacı olarak davet ediliyorsunuz. Bu bir kolaylık. Tabii asistanların katılımını sağlamak bizim için daha öncelikli. Onları da alanımızla ilgili kongrelere götürüyoruz. Hemşirelerin hanımlarında kongrelere katılmalarını istiyoruz. Tabi hemşire hanımların kongreye katılması biraz daha destekleyici arayışı içerisinde olduğumuz ve güçlük çektiğimiz bir konu.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Çok severek gelmelerini isterim infertilite çok güzel bir konu. İnfertiliteyi iyi bildiğiniz zaman aslında kadın doğumun hemen hemen tüm konularını anlayacak bir bilgi düzeyine erişmiş oluyorsunuz. Çünkü infertilitenin temelinde aslında normal fizyolojiler yer alıyor. Onun için severek ve tüm bunları bilerek gelmelerini istiyoruz.

Teşekkürler.
17/11/2008
Kliniğinizde görev yapan akademisyen, hekim ve asistanlar Klinik Şefi
Doç. Dr. Berna Dilbaz

Klinik Şef Yrd
Opr. Dr. Müberra Koçak

Başasistan
Doç. Dr. Suat Dede Opr. Dr. Yasemin Taşçı Opr. Dr. Aytül Tarcan

Uzmanlar
Opr. Dr. Serdar Oral Opr. Dr. Sinan Karadeniz Opr. Dr. Berfu Demir

Asistanlar
Dr. Hüseyin Cengiz Dr. Canan Dura Dr. Sezgin Ertürk Dr. Ülkü Aksoy

Hemşireler
Dilek Torun Selma Türkyılmaz

Sekreter
Gamze Bulut Gülizar Ceylan Neriman Subaşı Handan Akyıldız
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer