KLİNİKLER
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfertilite Kliniği
KADIN HAST. VE DOĞUM
19 Haziran 2011, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfertilite Klinik Şefi Doç. Dr. Berna Dilbaz

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Kliniğimizin tarihçesini anlatırken, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tarihçesinden bahsetmemiz gerekiyor. Hastanemiz 1958 yılında 40 yataklı kadın hastalıkları ve doğum kliniği olarak SSK Ankara Dışkapı Hastanesi bünyesinde hizmete girmiş bir hastane. 1966 yılında bağımsız bir üniteye çıkıyor ve 70 yataklı SSK Ankara Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi olarak açılıyor. 1971 yılında yatak kapasitesi 110’a çıkıyor ve 1979 yılında Ulucanlar Semti’nde yeni yapılan hastane binasında 150 yataklı olarak hizmete devam ediyor. Ulucanlar’a taşındığımızdan itibaren ayrı bir infertilite kliniği bünyesinde infertil hastalara hizmet etmeye başladık. Hastanemiz daha sonra 1995’te SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi adını alıyor. 2004 yılından itibaren de SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı altında hizmete devam ediyor. Ulucanlar’daki hastane, Etlik Semti’ne taşınıyor ve 2005 yılında da SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi kapsamında adı Sağlık Bakanlığı Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescil ediliyor. Şu anda da Hastanemizin isminde yine bir değişiklik oldu ve 2008 yılından itibaren de Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını aldı. Tüm bu süreç içerisinde İnfertilite Kliniğimiz çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Hastanemizin ihtisas verme yetkisini alması ve İnfertilite Kliniğimizin kurulmasından bu yana asistan eğitimi vermekteyiz.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Kliniğimiz akademik kadrosunda klinik şefi olarak benimle birlikte bir başasistan ve iki de uzman arkadaşımız görev yapmaktadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Bunun için tekrar tarihçeye dönmemiz lazım. Sigorta hastanesi olarak çalıştığımız dönemde o dönemdeki mevzuat uyarınca hemen hemen tüm tedavilerimizi uzun süre yatarak yapmak durumundaydık. Onun için 55 yataklı bir kliniktik ve çok geniş bir hemşire kadromuz vardı. Ameliyat öncesi hastalarımıza, özellikle taşradan sevkli hastalarımıza direkt olarak yatış verilmekte, uzun süre hastane yatış süreleri olmaktaydı. Şimdi bütün bu uygulamaları değiştirdik. Artık endoskopik girişimleri uzun süreli yatak işgalini engelleyecek şekilde mümkün olduğunca ayaktan yapmaktayız. Onun için şu anda İnfertilite Servisinde iki, İnfertilite Polikliniğinde de iki; toplam dört hemşiremizle bu  ağır yükü kaldırmaya çalışıyoruz. Aktif olarak çalışan iki polikliniğimiz var. Ovülasyon indüksiyonu ve inseminasyon uygulamaları için ayrı bir poliklinik izlem odamız mevcut. Androloji laboratuvarımızın da bize tanı ve tedavileri gerçekleştirmede büyük yararı dokunmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

İnfertilite rotasyonu hastanemizde 4 ay kadar, bütün bölümleri kapsıyor. İnfertilite asistan eğitiminde özellikle teorik ve pratik eğitimi birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Kliniğe özel konseylerimiz var. Konseyler infertil hastaya yaklaşım açısından çok eğitici oluyor. Onun dışında hasta başı vizitlerinde vakaları tek tek tartışma imkânımız oluyor. Ayrıca, seminer ve literatür saatlerimiz var. Literatür saatlerimizde bizim uygulayabileceğimiz, bize ilginç gelen, yeni açılımları içeren yayınları hep beraber tartışıyoruz. Bu eğitim faaliyetleri İnfertilite Kliniğimizin bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalar. Bunun dışında Hastanemizin akademik yıl içerisinde yoğun bir eğitim programı var. Asistanlarımız hem teorik hem pratik anlamda çok yoğun bir eğitim almaktadır. Asistanlarımızı klinik araştırmalar yapmaları konusunda da çok destekliyoruz, klinik çalışma yapılma teknikleri, çalışmaların yürütülmesi ve yayın haline getirilmesi aşamalarını onlarla birlikte omuz omuza yürüterek asistanlarımızın bu alanda da yetişmelerini hedefliyoruz.

Her ay dört asistan Kliniğimize gelmekte. Bunlardan biri ovülasyon indüksiyonu ve follikülometri izlemlerini uzman eşliğinde gerçekleştirmekte, biri İnfertilite Polikliniğinde uzman gözetiminde hastalarımızı görmekte, diğer iki asistanımız da klinik çalışmalarımızda bize yardım etmektedir. Asistanlarımzın infertilite rotasyonlarının bitiminde tanısal histeroskopi ve laparoskopi konusunda yetişmelerinin yanı sıra, operatif laparoskopik ve histeroskopik girişimleri de öğrenmiş olmalarını hedefliyoruz.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Biz 8 yatakla işi götürüyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Çünkü artık tüm işlemleri ayaktan yapıyoruz. Hastalar ya ameliyat sabahı ya da ameliyattan bir gün önce bize başvuruyorlar ve ameliyattan sonra da en kısa sürede taburcu ediyoruz. Böylece tüm Avrupa ülkelerinde uygulanan rantabl çalışma prensibi içerisinde hareket ediyoruz.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Yaklaşık olarak 25 bin civarında polikliniğimiz var. Ameliyat sayımız ise yaklaşık olarak yıllık 350-400 civarında.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Nöbet düzenlemelerimiz hastane nöbetleri ile birlikte genel nöbet düzenlemeleri çerçevesinde yapılıyor.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Hastanenin genel eğitim programını oluştururken de bir asistanın bilmesi gereken tüm konuları kapsam içerisine alıyoruz. Genel eğitim programı ile birlikte kliniğimizin aylık eğitim programını da yayınladık. Bu çerçevede yürüttüğümüz eğitimlerin yanı sıra değişik olgular veya durumlarla karşılaştığımızda bunlarla ilgili de ek eğitim saatleri koymaktayız.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Asistanlarımızın genel hastane rotasyonları belirlenmiş durumda. Bir asistan ihtisasa başladığı zaman hangi klinikte kaç ay çalışacağını biliyor. Hastanemiz dışında da genel cerrahi, patoloji, üroloji, anestezi gibi rotasyonları var. Yeni yayımlanan genelge ile kadın-doğum asistanlarının rotasyon süreleri kısalmış durumda.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

Alanımızla ilgili kongre ve toplantılara tüm ekibimizle katılmaya çalışıyoruz. Son bir yıl içerisinde yaklaşık olarak yurt içi ve yurt dışı 10 bildirimiz oldu. Bununla birlikte geçen yıl içerisinde 4 yurt dışı, 5 de yurt içi yayınımız oldu. Şu anda basıma kabul edilmiş, yayınlanmayı bekleyen yayınlarımızın yanı sıra, değerlendirme aşamasında olan klinik çalışmalarımız da var.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

İnfertilite ile ilgili Türkiye içerisindeki bütün kongrelere katılmaya çalışıyoruz. Asistanların aktif olarak sözel sunu veya posterlerle katılmasını amaçlıyoruz. Günümüzde infertilite hemşireliği de özel bir çalışma alanı, bu nedenle klinik hemşirelerimizin de kongrelere katılmalarını istiyoruz. Tabii hemşirelerin kongreye katılması mali açıdan güçlük çektiğimiz bir konu.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Tıp çok büyük fedakârlık isteyen bir meslek. Her gün okumak ve yeni gelişmeleri izlemek gerekli. Ayrıca, hasta ve hasta yakınları ve birlikte çalıştığımız kişilerle iyi bir uyum yakalayabilmek için iletişim becerileri geliştirmek gerekli. İnfertiliteyi ve tabii ki üreme fizyolojisini ve endokrinolojisini iyi bildiğiniz zaman aslında kadın-doğumun hemen hemen tüm konularının temelini anlayacak bir bilgi düzeyine erişmiş oluyorsunuz. Asistanlarımızın klasik bilgilerle donanımlı olmaları temel prensiptir. Güncel bilgiyi izlemeyi hedefleyen,  sorgulayıcı, araştırmacı bir akademik yaklaşım geliştirebilmek asistan eğitimimizde en önemli hedefimizdir.

 

Kliniğinizde görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve ünvanları

 

Klinik Şefi:

Doç. Dr. Berna Dilbaz

 

Başasistan:

Doç. Dr. Suat Dede

 

Uzmanlar:

Op. Dr. Alaattin Tulgay

Op. Dr. Neslihan Yerebasmaz

 

Asistanlar:

Dr. Mehmet Çınar

Dr. Nazan Vanlı Tonyalı

Dr. İzzet Özgürlük

Dr. Aytaç Tohma

Dr. Asude Özgül

Dr. Hümeyra Tolga

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer