KLİNİKLER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
MİKROBİO. VE ENFEK. HAST.
14 Nisan 2021, Çarşamba
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. S. Sırrı Kılıç.

Anabilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?
Anabilim dalımızın kuruluş süreci, benim 1987 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atanmamla başladı. YÖK’e müracaatla kadro tahsis edilen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1988 yılında resmen kurulmuş oldu.

Akademik personeliniz kaç kişiden oluşuyor?
Anabilim dalımızda 3 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Anabilim dalımız bünyesinde 8 hemşire, 2 laboratuvar teknisyeni, 1 klinik sekreteri, 1 laboratuvar sekreteri ve 5 de yardımcı hizmetli çalışmaktadır.

Yatak sayınız ve doluluk oranı nedir?
Yatak sayımız 26, yatak doluluk oranı ise yüzde 80 civarındadır.

Nöbet düzenlemesini nasıl yapıyorsunuz?
Nöbet çizelgemiz kıdem esas alınarak her ay düzenli olarak yapılmaktadır. 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sene asistanları arasında azalan bir sisteme göre nöbet tutulmaktadır. Uzmanlık eğitimine yeni başlayan asistanlar ilk 3 ay bir kıdemli asistanla birlikte nöbet tutmaktadırlar. Hastanemizde akılcı antibiyotik kullanım politikalarının uygulanması nedeniyle hemen hemen tüm klinikler, antibiyotik başlamayı düşündükleri hastalarından konsültasyon istemektedirler. Bu nedenle nöbetler oldukça yoğun geçmektedir. Gerektiği durumlarda nöbet esnasında hastalar öğretim üyeleri ile birlikte tekrar görülmektedir.

Anabilim dalınıza yeni giren asistanlar ve uzmanlar döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Üniversitemiz döner sermaye işletme yönergesine göre, kliniklerde çalışan tüm araştırma görevlileri ve uzmanlara yüzde 90 oranında katkı payı verilmektedir. Bu da ortalama olarak 350-400 YTL civarındadır.

Rotasyon uygulamanız nasıl yapılıyor?
Her asistanımız için klinikler arası zorunlu rotasyonlarımız vardır. Bunlar 6 ay iç hastalıkları ile 4 ay çocuk sağlığı ve hastalıkları rotasyonlarıdır. Ayrıca araştırma görevlilerimizin klinik içi rotasyonları da vardır. Asistanlar servis, poliklinik, laboratuvar ve konsültasyon hizmetlerinde çalışmaktadırlar. Klinik içi rotasyonlarımız 6’şar aylık süreler halinde düzenlenmektedir. Öğretim üyeleri de her ay dönüşümlü olarak servis, poliklinik, laboratuvar ve konsültasyon sorumluluğunu üstlenmektedirler. Ayrıca her gün enfeksiyon kontrol komitesi sorumlu öğretim üyesi, konsültasyona bakan araştırma görevlisi ve hemşiresiyle birlikte anesteziyoloji ve reanimasyon yoğun bakım ünitesi ile kalp-damar cerrahisi yoğun bakım ünitesindeki tüm hastalara vizit yapmaktadır.

Eğitim programınız nedir?
Haftanın belli bir günü tüm öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler ile klinik sorumlu hemşiresinin katıldığı “genel vizit” adı altında, hastaların tartışıldığı konseyler yapılmaktadır. Yine her gün sorumlu öğretim üyesi ile vizit sonrası olgu tartışmaları yapılmaktadır. Bunun dışında haftada bir gün literatür saati, öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerinin sunduğu seminer çalışmaları yürütülmektedir. Araştırma görevlilerimiz Tababet Uzmanlık Tüzüğü gereği her 6 aylık dilimlerde daha önceden belirlenip eğitimi verilmiş konularda teorik ve pratik sınava tabi tutulmaktadır.

Tıbbi araç-gereç durumunuz nasıl?
Serviste yatan hastalar için standart tıbbi gereçlerin tümü mevcuttur. Laboratuvarlarımızda ise rutin bakteriyolojik tetkiklerin yapılmasına olanak sağlayacak düzeyde araç-gereç bulunmaktadır. Tüm öğretim üyeleri ve asistan odalarında bilgisayar ve internet bağlantısı vardır.

Bilimsel yayın durumunuz nedir? Kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Anabilim dalımızdan her yıl ulusal ve uluslararası kongrelere aktif katılım gerçekleşmekte, bilimsel gelişmeler yakından takip edilmektedir. Bir yıl içerisinde her öğretim üyesi, araştırma görevlilerinin de dahil olduğu, ortalama 7-8 yayın yapmaktadır. Kliniğimizin kuruluşundan bugüne kadar anabilim dalımızca yaklaşık 250 ulusal, 50 uluslararası olmak üzere toplam 300’e yakın makale yayımlanmıştır.

Anabilim dalınızı seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın önemli bir uzmanlık alanı olduğunu ve bu önemin giderek daha da artacağını düşünüyorum. Bilinçsizce kullanılan ve artık birçok etkene etkisiz hale gelen antibiyotiklerin rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla kurulan antibiyotik kontrol komiteleri ile hastane kaynaklı enfeksiyonların kontrolü ve tedavisini sağlamak amacıyla kurulan enfeksiyon kontrol komiteleri, uzmanlarımıza prestij kazandırmanın yanında birçok sorumluluğu da beraberinde getirmiştir. Bu bakımdan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanını seçecek araştırma görevlilerinden isteğimiz; diğer branşlarla iletişim ve uyum içerisinde, ekip çalışması bilinci ile hareket edecek, bu branşı ve hekimlik mesleğini sevecek elemanlar olmalarıdır. İnanıyorum ki ancak bu şekilde uzmanlık alanımız hak ettiği değeri bulacaktır.
Teşekkürler.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer