KLİNİKLER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
KARDİYOLOJİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İ. Nadi Arslan.

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
1975 yılında Fırat Üniversitesi, 1983 yılında da Tıp Fakültesi kuruldu. 1984 yılında Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak Araştırma ve Uygulama Hastanesi, eski Doğumevi binasında faaliyete geçti. Hastane bünyesinde ilk olarak iç hastalıkları anabilim dalı, anabilim dalı başkanı olarak tarafımdan kurularak, yataklı hizmet vermeye başladı. Kardiyoloji bilim dalı, iç hastalıkları anabilim dalı içinde eğitim, öğretim ve hizmet akışını bir süre sürdürerek, Elazığ yöresinde sağlık alanında önemli bir boşluğu doldurdu. Sonraki yıllarda iç hastalıklarından ayrılarak, ayrı bir anabilim dalı oluşturuldu. Bu tarihten itibaren, dördü koroner yoğun bakım olmak üzere toplam 26 yatak kapasitesiyle, yataklı hizmet yanında, ekokardiyografi, egzersiz testi, HOLTER gibi kardiyolojinin tüm laboratuvar testleri de yapılarak hizmet alanı genişletildi. 1993 yılından itibaren de kateter-koroner anjiyografi cihazı hizmete sokularak, her türlü invazif tetkik ve tedavi yöntemi uygulanmaya başladı. 2004 yılında anabilim dalımız, yeni hastane binasına taşındı.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Yasa gereği 1991 yılında kardiyoloji, iç hastalıklarından ayrılarak, anabilim dalı başkanı olarak tarafımdan ayrı bir anabilim dalı oluşturuldu. 1992 yılında kardiyoloji anabilim dalına, TUS ile doğrudan üç araştırma görevlisi alınarak, diğer hizmetler yanında öğrenci ve araştırma görevlisi eğitimi de verilmeye başlandı.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Halen Kardiyoloji Anabilim Dalı iki profesör, bir doçent, üç yardımcı doçent, bir uzman, 12 araştırma görevlisini kadrosunda bulunduruyor.

Hemşire ve yardımcı personel durumunuz nedir?
Fırat Tıp Merkezi’nin imkanları ölçüsünde hizmet akışının aksamayacağı düzeyde hemşire ve yardımcı sağlık personeli çalışıyor. Halen altısı yoğun bakımda, yedisi kardiyoloji kliniği yataklı birimlerinde ve ikisi de kateter-koroner anjiyografi laboratuvarında olmak üzere 15 hemşire hizmet veriyor. Yeterli sayıdaki yardımcı sağlık personelinin çoğu, kadrosuz-geçici işçi statüsünde hizmet sunuyor.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranı nedir?
Klinik olarak hizmet vermekte olan beşi koroner yoğun bakım, beşi drenaj olmak üzere 10 yatakla akut miyokart enfarktüslü hastaların takibi yapılıyor. Kardiyolojinin diğer bölümlerinde 38 yatak var. Toplam olarak her iki bölümdeki yatak sayısı 48’dir. Gerek koroner yoğun bakım yatakları, gerekse kardiyolojinin diğer yataklar genellikle dolu olarak çalışıyor. Nadiren aylık yatak doluluk oranı yüzde 100’ün altına düşüyor.

Yıllık poliklinik ve ameliyat sayınız ortalama ne kadar?
Anabilim dalımız kurulduğu günden bugüne kadar, poliklinik ve tanı veya tedaviye yönelik invazif girişim sayıları giderek artış gösterdi. 2005 yılında poliklinik adedi 7 bin 388, koroner anjiyografi 2 bin 116, PTCA 429, stent 403 sayılarına ulaştı. 2005 yılı aralık ayında hipertansiyon polikliniği tümüyle ayrılarak, ayrı bir birim oluşturuldu.

Bir asistan eğitimi boyunca ortalama kaç ameliyat yapıyor?
Araştırma görevlileri belli bir eğitim altyapısı oluşturulduktan sonra invazif girişim için koroner anjiyografi laboratuvarında görev almakta ve dokuz ay boyunca kesintisiz laboratuvarda görevli ekip içinde yer alarak, invazif eğitimlerini sürdürüyor. Bu süre içinde yaklaşık olarak 1600 civarında vaka görüyorlar ve işlem pratiklerini geliştiriyorlar.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Araştırma görevlileri ilk altı ay günaşırı nöbet tutuyor, sonraki dönemde ise nöbetler klinikte en az üç kişi nöbetçi kalacak şekilde düzenleniyor. Araştırma görevlilerinin sayılarındaki değişiklikler, yıllık izinler, görevlendirmeler, rotasyonlar vs. nedeniyle nöbet dağılımında ve sayılarında önemli değişiklikler olabiliyor. Bu nedenle de aylık ortalama bir sayı vermek mümkün değil.

Eğitim programınız nedir?
Araştırma görevliliği süresince, araştırma görevlileri bir yıl iç hastalıkları rotasyonu, bir öğretim üyesinin gözetiminde olmak kaydıyla her biri altı ay olmak üzere kardiyoloji polikliniği, hipertansiyon polikliniği, kardiyoloji kliniği yataklı birimi, koroner yoğun bakım, üçer ay ekokardiyografi, konsültasyon, acil anabilim dalı konsültanı, dokuz ay koroner anjiyografi rotasyonları düzenli olarak yapılıyor. Her sabah vaka toplantısı, haftada bir gün kardiyoloji semineri ve literatür toplantıları yapılıyor. Araştırma görevlileri, yasal eğitimleri süresince en az bir defa ulusal kardiyoloji kongresine, her yıl bir defa toplantı, sempozyum ve seminere gitmek üzere görevlendiriliyor.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Araştırma görevlileri için düzenlenmiş gerekli eğitim altyapısını oluşturan temel konuların işlendiği, her yıl tekrarlanan haftalık seminer programı ve temel konuları kapsayan teorik, pratik eğitim düzenli bir şekilde yapılıyor.

Biriminizde standart asistan karnesi uygulanıyor mu?
Standart olarak her altı ayda bir araştırma görevlileri için bir sınav uygulanmakta ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile koordineli bir şekilde araştırma görevlilerinin eğitim ve rotasyon durumunu bildirir işlemler yapılıyor.

Rotasyon uygulamanızı nasıl yapıyorsunuz?
İlk yıl birkaç haftalık klinik içi eğitimi takiben iç hastalıkları anabilim dalı rotasyonu başlatılıyor. Klinik içi rotasyonlar ise belli bir cetvel halinde, kardiyolojinin alt birimlerini kapsayacak şekilde dönüşümlü olarak yapılıyor.
Eğitimde kullandığınız araç-gereçlerle ilgili durumunuz nedir?
Her öğretim üyesinin internet bağlantılı bilgisayarı mevcut. Anabilim dalına özel bilgisayar destekli projeksiyon cihazı, slayt makinesi, tepegöz gibi araçlarla donatılmış her türlü eğitime yönelik ders, seminer ve toplantıya elverişli geniş kapasiteli bir dershane var.

Son bir yıldaki yurtiçi ve yurtdışı yayın sayılarınız nedir?
Son beş yıl içinde anabilim dalımız öğretim elemanları tarafından 40 civarında yurtiçi makale ve bildiri ile 30 civarında yurtdışı makale ve bildiri yayınlandı.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Öğretim üyeleri olarak en az bir yurtdışı ve birkaç yurtiçi kongre, toplantı ve seminer-sempozyoma, ayrıca çeşitli toplantılara katılma imkanımız oluyor. Öğretim üyeleri tarafından kardiyolojinin çeşitli güncel konularında, bölgesel olarak yılda 10 civarında konferans ve benzeri toplantı yapılarak, eğitici konuşmalar yapılıyor.

Son 5 yılda istifa eden asistan var mı?
Göreve başladıktan sonra istifa yoluyla ayrılan araştırma görevlimiz yok.

Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Yeni katılan bir uzman veya araştırma görevlisi, maaşının yüzde 100’ü kadar döner sermayeden pay alıyor.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Anabilim dalımız günümüz şartlarında, standart düzeyde donanımıyla kardiyoloji alanındaki güncel eğitimi en üst düzeyde verebilecek donanım, gereğinde özveriyle çalışan öğretim kadrosu, yeterli araştırma görevlisi ve yardımcı kadrolarla geniş bir alana hizmet götüren, uyum içinde çalışan iyi organize olmuş bir yapılanmaya sahiptir. Pratisyen hekimlerimiz gönül rahatlığı ile anabilim dalımızı, yeterli eğitimi alabilecekleri bir birim olarak tercih edebilirler. Kardiyoloji alanında çalışmaya gönül vermiş, gereğinde feragatla çalışacak değerli hekimlerimiz, kardiyoloji araştırma görevliliği süresi içinde anabilim dalımızda, kardiyoloji alanındaki yoğun eğitimi üst düzeyde alabilir ve yeterli tecrübeye sahip olabilirler.

Teşekkürler.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer