KLİNİKLER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
BİYOKİMYA
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip İlhan

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Fakültemizin 1983-1984 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlaması ile birlikte kurulmuştur. Anabilim Dalımızın kurucu öğretim üyeleri Prof. Dr. Şendoğan Gülen ve o dönemde Doçent olarak görev yapan Yüksel Özdemir’dir. Prof. Dr. Şendoğan Gülen Anabilim Dalımızın aynı zamanda ilk Başkanı olarak görev yapmıştır.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında, tıpta uzmanlık eğitimi 1983-1984 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren verilmektedir. Ayrıca aynı dönemden itibaren Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak da lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuzda öğretim üyesi olarak 8 öğretim üyesi ve tıpta uzmanlık eğitimini sürdüren 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizden 4’ü profesör, 2’si doçent ve 2’si de yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Anabilim Dalımız, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yanı sıra Üniversite Hastanemizde de klinik laboratuvar hizmetlerini sürdürmektedir. Yardımcı personel olarak Anabilim Dalımız ve laboratuvarlarda toplam olarak 26 adet personel çalışmaktadır. Bu personel sekreter, laboratuvar teknisyeni, hemşire vb. görevlerde çalışmaktadır.

Eğitim programınız nedir?
Anabilim Dalımızdaki uzmanlık öğrencilerine çekirdek eğitim programı çerçevesinde eğitimler verilmektedir. Ayrıca, araştırma görevlilerimiz Tıp Fakültesi dönem I,II,III öğrencilerinin derslerine aktif olarak katılmakta ve haftada bir adet literatür ve bir adet semineri dönüşümlü olarak sunmaktadır. Araştırma görevlilerimize danışman öğretim üyeleri tarafından teorik olarak dersler anlatılmakta ve ayrıca pratik uygulamalar yaptırılmaktadır. Bunun dışında laboratuvar içerisinde araştırma görevlileri, rotasyon uygulamasına tabi tutulmakta ve laboratuvar içinde farklı bölümlerde süreli olarak bilgi ve becerilerinin artırılması amacı ile çalıştırılmaktadır. Araştırma görevlilerimiz eğitim sürelerinin son yılında ise laboratuar yönetiminde görev almakta ve hasta sonuçlarının onayı satın alma işlemleri ve ihaleler ile laboratuvar yönetimi konusunda eğitilmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Hastanemizde toplam yatak sayısı 800 olup doluluk oranı yüzde 70 civarında değişmektedir. Laboratuvarlarımıza günde ortalama olarak 800 civarında hasta örneği gelmekte ve bu örneklerde ortalama 10 bin 800 civarında analiz yapılmaktadır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
Hastanemizin yıllık poliklinik sayısı ortalama 240 bindir

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Laboratuvarımızda araştırma görevlilerinin nöbet düzenlemeleri kıdem derecesine göre yapılmakta olup ayda ortalama olarak, en kıdemsiz araştırma görevlisi 5, 2. yıl öğrencisi 3, 3. yıl öğrencisi 2 ve son yıl öğrencisi bir adet nöbet tutmaktadır. Nöbetler kıdem esasına göre yapıldığından deneyimsiz araştırma görevlileri bir süre kıdemli araştırma görevlileri ile beraber nöbet tutmaktadır. Ayrıca nöbet sayıları yıllık izin ve resmi tatillere bağlı olarak da değişmektedir.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Anabilim Dalımızda, çekirdek eğitim programı hazırlanmış olup eğitim bu programa göre sürdürülmektedir. Araştırma görevlileri yılda 2 kez olmak üzere yazılı veya sözlü olarak sınava tabi tutulmakta ve ayrıca çalıştıkları bölümler, anlatmaları gereken seminer ve literatür sayıları ve yapacakları rotasyonlar Anabilim Dalı kurulumuzca belirlenmiş olup bu program dahilinde yürütülmektedir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Araştırma görevlilerinin rotasyon uygulamaları, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince yapılmaktadır. Ayrıca araştırma görevlilerinin zorunlu rotasyonları dışında bilgi ve görgülerini arttırmak amacı ile isteğe bağlı olarak diğer laboratuvar dallarında ve çalışma konularında yapacakları rotasyonlar için gerekli izinler sağlanarak bu rotasyonları yapmaları sağlanmaktadır. Araştırma görevlilerinin zorunlu rotasyonlar dışında yaptığı bu rotasyonlar Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve Fakültemiz Yönergesi gereğince tıpta uzmanlık süresinden sayılmamaktadır.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Anabilim Dalımız akademik personeli tarafından yapılan ve yurt dışındaki uluslararası indekslere giren yayın sayısı ortalama 40; yurt içi ulusal indekslere giren yayın sayısı ise 15 civarındadır. Ancak bu yayınların bir kısmı öğretim üyelerimiz tarafından ortak olarak yapıldığından Anabilim Dalı destekli yayın sayısı yurt dışı 30, yurt içi ise 10 olarak ifade edilebilinir.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Anabilim Dalımız öğretim üyeleri düzenlenen kongrelere imkanlar ölçüsünde katılmaktadır. Ayrıca araştırma görevlileri özendirilerek bildiri veya poster şeklinde sunumlar ile kongrelere katılımı sağlanmaktadır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Anabilim dalımıza yeni katılacak asistan arkadaşlarımıza mesajım, Anabilim Dalımızın eğitim ve öğretim yönünden gerekli imkanlara sahip olduğunu ve üniversitemiz ile Fakültemizin imkanlarının birçok üniversiteyi kıskandıracak nitelikte olduğunu düşünüyorum. Ayrıca; anabilim Dalımızdan mezun olan arkadaşlarımızın bugün bazı üniversitelerde öğretim üyesi ve uzman olarak ülkemize hizmet ettiğini, memnuniyetle belirtmek istiyorum.

Teşekkürler.
15/12/2008

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanlar

Prof. Dr. Necip İlhan
Prof. Dr. Ferit Gürsu Prof. Dr. Bilal Üstündağ Prof. Dr. İhsan Halifeoğlu Doç. Dr. Nevin İlhan Doç. Dr. Nermin Kılıç Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın Yrd. Doç. Dr. Dilara Seçkin Kaman

Araştırma Görevlileri
Dr. Arzu Parmaksız Dr. Kadir Ateş Dr. Mahmut Bozkurt Dr. Asiye Ferda Demir Dr. Esin Özkan Dr. Enver Sancaktar Dr. Esra Koçdemir Dr. Sevgi Altaş Dr. Zekiye Çatak Dr. Mahmut Serhat Özdoğan
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer