KLİNİKLER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
KADIN HAST. VE DOĞUM
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızda bu hafta Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına yer veriyoruz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Karabacak

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim Dalının kuruluşu Tıp Fakültesinin faaliyete geçiş tarihi olarak anılan 1979 yılına dayanmaktadır. Bu bilgileri gelin yaşayan tarih, Prof. Dr. Özdemir Himmetoğlu hocamızın anlattığı anılarından alalım: O zamanlar Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Tıp fakültesi olarak hizmete başlayan kuruluş daha sonra 1982 Anayasası ile ve yeni yüksek Öğretim Kanununun yürürlüğe girmesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. O yıllarda hepimizin hocası olan Prof. Dr. İlhan Önder bütün bu eğitim işlevlerinde etkin görevler üstlenmiştir. 1984 yılının başından itibaren Anabilim Dalımızdaki eğitim faaliyetlerine Doç. Dr. Mülazım Yıldırım ve Doç. Dr. Özdemir Himmetoğlu’nun Fakültemize öğretim üyesi olarak atanması ile yeni bir döneme girilmiştir.
Ankara Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesinde faaliyetini sürdüren Anabilim Dalımızın Başkanlığını Doç. Dr. Mülazım Yıldırım 1987 yılına kadar devam ettirmiştir. Bu süreç içerisinde Fakültemizin bugünkü daimi yerleşim alanı olan Beşevler semtine gelmesi ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni bir hızlanma olmuştur.

1987yılında profesör olarak Anabilim Dalımıza atanan Prof. Dr. Kutay Biberoğlu bu görevini 1992 yılına kadar sürdürmüştür. Prof. Dr. Mülazım Yıldırım 1992- 1999 yılları arasında yeniden Anabilim Dalı Başkanlığını üstlenmiştir Bu dönem içerisinde Fakültemiz 15 katlı binasındaki 9. katta tahsis edilen bölümümüze klinikler ve poliklinik olarak 1994 yılında geçilmiştir. 1999 yılı haziran ayından itibaren 2005 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Özdemir Himmetoğlu sürdürmüştür. 2005 yılı ekim ayında yapılan seçimlerle Anabilim Dalı Başkanlığı görevine Prof. Dr. Haldun Güner atanmıştır. Prof. Dr. Haldun Güner bu görevini 18 Eylül 2008 tarihine kadar sürdürmüştür Bu tarihten sonra da Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ben devraldım.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Şu anda Anabilim Dalımızda 9 profesör, 7 doçent bulunmaktadır. Toplam olarak 16 kişilik bir akademik kadromuzla eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekteyiz.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

İki önemli meselemiz var. Biri yardımcı personel diğeri yer durumu. SSK’lı, BA⁄- KUR’lu vs hastaların Fakültemize kolayca sevk alabilmeleri ve gelebilmeleri çok önemli ancak imkanlarımız sınırlıdır. Hem hemşire hem de yardımcı personel sıkıntımız sürmektedir. Öğretim üyesi ve asistan doktor sıkıntımız hiç yok.

Eğitim programınız nedir?

Öğretim üyelerimize öğrencilerimizin büyük mazhariyeti mevcut. Öğrencilerimizin Üniversitemizin sadece Kadın Doğum Anabilim Dalına değil bütün tıp fakültesine ilgileri yıllar içerisinde gittikçe artmaktadır. Kadın Doğum Kliniğimizde öğrenciler tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir.

Teorik ders programı içindeki dersler ulusal ve uluslararası kabul görmüş kaynaklara dayalı olarak başta en sık rastlanan temel sorunlar ve acil sorunların tanı ve tedavi yaklaşımları olmak üzere hem mezuniyet sonrası pratisyen hekimlik uygulamaları hem de tıpta uzmanlık sınavı için gerekli sağlam bir teorik bilgi birikimini oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

Dönem 4 pratik eğitimi Anabilim Dalı eğitim toplantılarının yapıldığı cuma günleri hariç olmak üzere haftanın 4 iş gününde hasta başında yapılmaktadır. Her gün saat 09:00-10:00 ve 13:30-14:30’ da olmak üzere öğrenciler 4 gruba ayrılarak haftalık toplam 32 saat olarak yapılan klinik vizitlerde o esnada Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde yatmakta olan ve öğrenciler tarafından öyküleri alınmış hastalar arasıdan seçilen örnek olgular hasta başında öğretim üyesi ile tartışılmaktadır. Teorik ve hasta başı vizitleri dışında kalan zamanlarda her stajda ortalama 70 saatlik süre öğrencilerin jinekoloji ve obstetrik klinik ve cerrahi pratik uygulamaları izlemelerine olanak sağlayacak şekilde ayrılmıştır. Bu saatler içinde öğrencilerin öğretim üyesi ve araştırma görevlileri tarafından yapılan tüm hikaye alma, hasta muayene, cerrahi işlemlere koordineli olarak katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca her hafta cuma günleri 09:00 – 11:00 saatleri arasında yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı vaka toplantısında o hafta içinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde yatarak tıbbi ve cerrahi tedavi görmüş tüm vakalar takdim edilerek öğrencilerin de aktif katılımıyla hastaların hikaye, klinik bulguları, operasyon endikasyonları ve operasyon teknikleri tartışılmakta ve öğrencilerin pratik eğitimleri pekiştirilmektedir.

Bana göre misyonumuz, ülkemiz ve dünyamızda tıp mesleğini etkinlikle temsil edebilecek toplum lideri doktorlar mezun etmek.

Sanırım günlük konuşmalar dışında “Medimagazin toplum lideri doktorlar nasıl yetiştirilir” diye bir konu başlığı açsa ve tartışılsa iyi olur derim, planlama herkese yarar, ülke ilerler. Bunun Türk cumhuriyetlerdeki tıp eğitimlerine de yararı olur kanısındayım, onların da bizi, ya da etkisinde oldukları kültürü izleyecekleri kesin. Ben dikkat ediyorum, Bizim Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin, Afrika ve orta doğu ve doğusundan gelen öğrenci adedinde artış var, onlara da aynı kaliteyi yansıtmalıyız. O zaman yabancı öğrenci kalitemiz ve kantitemiz de artar. Bakmak lazım yabancı orijinli öğrenciler hangi tıp fakültelerini neden tercih ediyorlar? Medimagazin bu öğrenciler ile örnekleme yapsa yine önemli bir hizmet yapmış olur. Ortaya her kesin okuduğu ve faydalanabileceği bir belge çıkar.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Yatak doluluk oranımız yüzde 110 civarında. Yataklarımız çok ilginç toplam 64 yatağımız var ama biz bunları üst üste binmek kaydıyla giriş çıkışlarda 70 yatak gibi kullanıyoruz. Daha fazla yatağa ihtiyacımız var. Örneğin sezaryenleri iki gün yatırıyoruz, normal doğumları bir gün yatırıyoruz. Genellikle laparoskopikleri yatırmıyoruz. Bazı özel laparoskopik vakalar var onları bir gün yatırıyoruz. Yani çok hızlı bir şekilde hasta döndürüyoruz. Bunun nedeni de SSK’dan büyük bir yığılma olması. Tüp bebek ünitesi ayda ortalama 50 embriyo transferi işlemi yapıyor.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Günde ortalama olarak 100 civarında poliklinik yapıyoruz. Tüp bebek ünitesinde günde tüp bebek ve aşılamalar dahil 50 civarında poliklinik yapıyoruz. Bu hesapla yanılmıyorsan yaklaşık olarak yılda 20 bin civarında poliklinik hastamıza bakıyoruz.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Nöbet düzenlemelerimizi kıdeme göre yapıyoruz. Bir üst kıdem, bir orta kıdem bir de alt kıdemden adam bulunsun diye. Bunlar jinekoloji Osbtetriğe dönüyorlar.

Bizde ilk yıl asistanları üç günde bir nöbet tutuyorlar. Gün aşırı nöbet geldiği pek olmuyor. Nöbetler aylık çizelgeler halinde düzenleniyor. Arkadaşlarımızda bu çizelge çerçevesinde aksatmadan nöbetlerini tutuyorlar.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Asistan eğitiminde kullandığımız bir çekirdek eğitim müfredatımız var. Bunun yanı sıra bir de asistan kitapçığı var. Onun da basımı bitti. Önümüzdeki günlerde asistanlara dağıtacağız ve onu da uygulamaya başlayacağız.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Rotasyonları genellikle erken ya da orta dönemde yapıyoruz. Mümkün olduğunca son döneme rotasyon bırakmamaya çalışıyoruz. Asistanlarımız rotasyon düzenlemelerinde yer alan süreler dahilinde çeşitli kliniklere giderek rotasyon görüyorlar. Aynı şekilde başka kliniklerde asistanlar bize rotasyona geliyorlar.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

Son bir yılda yurt içi olarak tebliğlerimizle birlikte 50 civarında yayınımız var. Yurt dışı yayınlarımız ise yaklaşık 10 civarında

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Genellikle yılda iki yurt dışı kongreye ve iki de yurt içi kongreye katılmaya çalışıyoruz. Yurt içiler bazen bir iki tane artabiliyor.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı eğitim kadrosu ve verdiği eğitimle emsalleri arasında iyi bir yerde yer almaktadır. Buraya gelen asistanlar iyi bir eğitim almayı daha tercihlerini yaparken garantilemiş sayılırlar. O nedenle asistan arkadaşları Anabilim Dalımıza bekliyoruz.

Bizim ideal asistan profilimiz göreve başlamadan 10 parmak klavye yazabilen, MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint kullanabilen, İngilizce IELTS veya TOEFL’ı geçmiş, tercihen ECFMG veya TRAP/Flap sınavlarına girmekte olan tıp mezunları. Böylece asistan bizde görevini bitirirken onun ihtisas sonrası yurt dışı fellowship’ini de ayarlayıp mezun etmek bizim altın standardımız.

Teşekkürler.
27/10/2008

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanlar
Prof. Dr. Onur Karabacak
Prof. Dr. Özdemir Himmetoğlu
Prof. Dr. Kutay Biberoğlu
Prof. Dr. Haldun Güner
Prof. Dr. Rıfat Gürsoy
Prof. Dr. Bülent Tıraş
Prof. Dr. Zeki Taner
Prof. Dr. Tuncay Nas
Prof. Dr. Merih Bayram
Doç. Dr. Ahmet Erdem
Doç. Dr. Mehmet Erdem
Doç. Dr. Anıl Onan
Doç. Dr. Aydan Asyalı Biri
Doç. Dr. Nuray Bozkurt
Doç. Dr. Çağatay Taşkıran
Doç. Dr. Mesut Öktem
Dr. Özgür Arısoy
Dr. Mehmet Fırat Mutlu
Dr. Ümit Koruçuoğlu
Dr. Gülsüm Öztürk
Dr. Senem Yaman
Dr. Yahya Bakırcı
Dr. Eda Demir
Dr. Pınar Özcan
Dr. Fatma Kutlusoy
Dr. İlknur Selvi
Dr. Filiz Kandemir
Dr. Turgay Algül
Dr. Esengül Türkyılmaz
Dr. Hatice Karamahmudoğlu
Dr. Baran Celtemen
Dr. Ayşe Taşkaya
Dr. Fatma Doğa Yıldırım
Dr. Serap Abay
Dr. Tünay Efetürk
Dr. Ayşen Yücetürk
Dr. Şebnem Özgür
Dr. Funda Korkmaz
Dr. Cahit Cenksoy
Dr. Şefik Gökçe
Dr. Ülker Özer
Dr. Şeyma Banu Bozkurt
Dr. Erhan Demirbağ
Dr. Şule Yıldız
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) cem denk (dr)
09.03.2021 13:40:58
Hocam akademisyemlik bana göre demişsiniz. Peki jüri olarak objektif olmadığınız zamanlarda da böyle mi düşünüyordunuz
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer