KLİNİKLER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı
MİKROBİO. VE ENFEK. HAST.
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Esin Şenol

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Ana Bilim Dalı, Prof. Dr. Kazım Kurtar tarafından 1984 yılında kuruldu. 1986 yılında ilk yataklı servis açıldı. 1988 yılında da iki araştırma görevlisinin başlamasıyla klinik ve servisler hizmete girdi.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Kuruluşumuzun hemen ardından, 1987 yılında asistan eğitimi verilmeye başlandı. 22 yıldır asistan eğitimi vermekteyiz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuzda 7 öğretim üyemiz var. 4 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlimiz var. Bununla birlikte 12 de araştırma görevlimiz var.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Yedi uzman hemşire ve hemşiremiz, 7 yardımcı hizmetlimiz, servis ve poliklinikte de 2 sekreterimiz var. Ancak, grip salgını nedeniyle bize bağlı 8 yataklı bir bölüm daha açıldı. Oraya şimdilik Sağlık Bakanlığından 2 hemşire ve 2 de hizmetli alabildik. Tabii nöbetleri de düşünecek olursanız, yardımcı sağlık personeli sıkıntısı çekiyoruz. Mevcut sayılar bunun iki misli olabilir.

Eğitim programınız nedir?
Bizim araştırma görevlileri için 5 yıllık bir uzmanlık sürecimiz var. İlk bir yıl, klinikteki eğitim süreçlerini tamamlıyorlar. Kliniğin içerisinde hem yataklı servis hem poliklinik hem de mikrobiyoloji laboratuvarı var. Oradaki süreçlere, ayrıca bizim stajyerler için anlattığımız ders programları ile eğitim ve seminer programlarına aktif olarak katılıyorlar. Birinci yıldan sonra 4 ay pediatri ve 6 ay da dahiliye olmak üzere iki tane rotasyonları var. Bunları üçüncü yıldan itibaren tamamlatıyoruz.

İkinci yıldan itibaren de konsültasyon hizmetleri ve öğretim üyelerinin kendi spesifik alanlarına yönelik çalışmalarda bulunuyorlar. Üçüncü yılda rotasyonlarını yapıyorlar. Dördüncü yılda artık kıdemli asistan pozisyonunda günlük işleyişimize, çalışmalarımıza katılıp, tezleriyle ilgili yazım hazırlık süreçlerini tamamlayarak, ayarladığımız bazı özel rotasyonlara gidiyorlar. Bu özel rotasyonlar kendi özel ilişkilerimizle ayarladığımız rotasyonlar oluyor.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
14 tane yatağımız var. Yüzde 75 doluluk ile çalışıyoruz. Bu yüzde 75 doluluğun nedeni, enfeksiyon hastalıklarının doğal seyrinden dolayı bazı hastaları iki kişilik odada tek başına tutmak zorunda kalmamızdan kaynaklanmaktadır.
Ek olarak 8 yataklı bir kliniği devreye soktuk. Bu pandemi süresince ek olarak hizmette kalacak. Oraya da grip hastaları yatırılacak. Ama onları da bazen tek tek yatırmak durumunda kalabiliyoruz. Yani kesin kanıtlanmış olguların yanına kanıtlanmamış olguları alamıyoruz. O nedenle doluluk oranımız yüzde 75 olarak görünüyor.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
Minimum ile maksimumu söylemeye çalışayım. Günlük 20 ile 60 arası değişiyor. Salgın zamanları 60’a kadar çıkıyor. Şu anda iki poliklinik götürüyoruz. Bir normal poliklinik, bir de grip polikliniği. Şu anda sadece grip polikliniği 50-60 hastaya, normal poliklinik 20-30 civarında hastaya bakıyor. Bu hesapla yaklaşık olarak yıllık 10 bin vaka civarında görülür.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
On asistanımız var, ayda üç nöbet tutar şekilde bir ayarlama yapmaya çalışıyoruz. Fakat ilk yıl asistanları biraz daha fazla, ayda 4-5 nöbet tutuyor. İlk altı ay nöbet tutturmuyoruz ya da eşlikli nöbet tutturuyoruz. Eğitim süreçlerini tamamladıktan sonra ancak 6’ıncı aydan itibaren tek nöbet tutuyorlar. Çünkü gece konsültasyonlarında da ilk altı ay içerisinde tek başına nöbet tutturmuyoruz. Altı aydan sonra iki yıla kadar kıdemli asistan ve sorumlu öğretim üyesi basamağını izleyerek yardımlı nöbet tutuyorlar. İki yıldan sonra nöbet sayıları azalmaya başlıyor. Son yıl asistanlarına mümkün olduğunca yine eşlikli evinden nöbet tutturuyoruz. Çok gereklilik olursa geliyor. Son üç ayda sayılarımız yeterli olursa tezini hazırlaması için nöbet dışı tutuyoruz.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
İlk yıl asistanları mutlaka ülkesel sorun olan enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili deneyimlerini artırmak üzere teorik bilgiler alıyorlar. Bu bizim öğrenci derslerimize katılımdaki çekirdek eğitim müfredatı. Onun üzerine de kendi hazırladıkları seminer ve makale saatleri ile bunu pekiştiriyoruz. Daha sonra uluslararası ve akademik çalışmalar, kongre tebliğleri hazırlanması ve bu tebliğlerin sunumu, klinik içi çok sayıda sunum yapılması gibi plan ve programların içerisindeler.

Bu arada üniversitemiz hastanesindeki iç hastalıklarının araştırma görevlileri için her yıl düzenlediği kurs programları var. Bu kursta yoğun bir şekilde, bütün iç hastalıklarına dahil branşlardaki önemli temel konularda kurs alıyorlar.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Bizim asistanlarımız dâhiliye 6 ay, pediatriye de 4 ay süreyle rotasyona gidiyorlar. Bunun haricinde öğretim üyeleri ile rotasyon programları var. Mutlaka üç ay kanser enfeksiyonları, üç ay yoğun bakım enfeksiyonları, 2 ay genel acil rotasyonu ve 3 ay hastane enfeksiyon kontrol ünitesi programında bir fiil çalışıyorlar. Kıdemlilik süreçlerinde de bu rotasyonları bir kez daha tekrarlıyorlar. Bize ise çocuk hastalıkları, dâhiliye, göğüs hastalıkları, dermatoloji ve halk sağlığından asistanlar geliyor. Bir de eğitim hastanesi olup da araştırma hastanesi olmayan bazı hastanelerin enfeksiyon klinikleri 3-4 aylık süreyle bize asistan yolluyor.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
Bir öğretim üyesi başına genel olarak çalışma programının seyrine göre en az 2 ulusal ve 2 uluslararası yayın düşer. Araştırma görevlileri için de, uzmanlık sınavına giren araştırma görevlilerimizin 4 yılda kişi başına düşen 4 ulusal 2 tane de uluslararası yayınları var diyebilirim. Araştırma görevlileri günlük iş yükünden dolayı çok fazla yayın yazamıyor. Bunu biraz daha kurumsallaştırmaya zorunlu hale getirmeye çalışıyoruz.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Katılabiliyoruz. Üniversitemizin bu konuda büyük katkısı var. Tebliğinizle ya da sözlü sunumunuzla gittiğiniz zaman üniversite yol masrafınızı ve katılım ücretinizi karşılıyor. Bu yolu seçebilirsiniz ya da öğretim üyesi davetli konuşmacı olarak gidebilirsiniz. O durumda da kongre organizasyonu tarafından öğretim üyelerinin gidişleri karşılanıyor. Bu arada endüstri desteği kullanılıyor. Önemli toplantılar öğretim görevlileri tarafından akademik kurullarda konuşularak ve alınacak endüstri desteği açık olarak belirtilerek asistanlara sırayla paylaştırılıyor. Zaten endüstrinin de böyle bir yükümlülüğü vardır. İlaç anlaşmalarının altında hep firmaların vereceği akademik destek sözü vardır. O akademik destek iyi bilimsel toplantı desteği veya araştırma projesi desteği sözüdür. Türkiye’de endüstri ne yazık ki araştırma projesi desteği noktasında değil. Onun için de aslında araştırma ünitelerinin olması lazım. Ancak onlar daha çok yurt dışı veri sunumuna kaçıyorlar. Yoksa bu da kurumsallaştırılabilir.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Türkiye’de pek çok enfeksiyon hastalığı sıklıkla görülmekte olduğu gibi, branş olarak da tüm dünyada oldukça popülarite kazanan bir alanız. Bu anlamda tabii ki hem laboratuvar hem de klinik olarak çok keyifli bir bölümüz. Ancak Türkiye’de istihdam alanı sorunları da yaşayan bir branş. Samimi olarak şunu söyleyeceğim. Bu işten özel çalışarak çok para kazanabilmek ya da para kazanabilmek pek mümkün değil. Aslında istihdam alanları yerli yerine oturabilse, dünyada kalifiye işlerden kalifiye para kazanabilen bir branş. Çünkü hem araştırmaları projelendirilir ve o araştırmalardan belli bir para alınır hem de hastane içerisinde yaptığınız işlerin hepsi dokümante edilir ve karşılıkları verilir. Öğretim üyesi olarak bir hastaya, bir saat konsültasyona gidersiniz Türkiye’de bunun karşılığı 15 TL’dir. O nedenle ne performansınızı ne döner sermayenizi ne uygulanan ölçütleri çok dolduramayan bir branştır. Ama ben bunun çok yakın gelecekte düzeleceğine inanıyorum. Giderek artan gereksinimin herkesçe hissedildiğini düşünüyorum. Önemli olan bizim kalifiye eleman ortaya çıkarabilmemiz.

Ana Bilim Dalında görev yapan akademisyen, hekim ve asistanlar

Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Esin Şenol

Akademisyenler
Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Prof. Dr. Fatma Ulutan
Prof. Dr. Dilek Arman
Doç. Dr. Kenan Hızel
Yrd. Doç. Dr. Murat Dizbay
Uzm. Dr. Özlem Güzel Tunçcan

Hemşireler
Fatma Özer (Uzm. Hemşire)
Birgül Gayretli (Yük. Hemşire)
Rahşan Başyurt
Özgür Kilisli
Nafize Karaboyun
Selma Akgül
Semra Ercan
Sevilay Turan

Araştırma Görevlileri
Dr. Nesrin Ata
Dr. Kevser Özdemir
Dr. Mustafa Özgün Yılmaz
Dr. Gülsüm Kaygusuz
Dr. Derya Tozlu Keten
Dr. Arzu Çiftçi
Dr. Selçuk Özger
Dr. Sevgi Sökülmez
Dr. Gülçin Telli
Dr. Berne Kepek Özdemir
Dr. Ayşegül İnci Narin
Dr. Nuran Karaoğlu Sarı
Dr. Büşra Ergü

Laboratuvar Teknisyeni
Öznur Çağlar

Sekreter
Zeynep Yenar
Emine Gören
Hatice Demirtaş
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer