KLİNİKLER
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
GASTROENTEROLOJİ
08 Ocak 2020, Çarşamba

Bu sayıdaki konuğumuz, T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ve Eğitim/İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Gülşen

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Kliniğimiz, 1956 yılında GATA Komutanlığında yer almış ve 14 Aralık 1959 tarihinde hizmete açılmıştır. Kliniğimizin kurucuları, Prof. Tbp. Alb. Tevfik Uzer ve Prof. Tbp. Alb. Namık Kemal Menteş’tir. Sonraki Bilim Dalı Başkanları Prof. Tbp. Tuğg. Ercüment Palabıyıkoğlu, Prof. Tbp. Tuğg. İsmet Yılmazer, Prof. Tbp. Kd. Alb. Ahmet Alper, Prof. Tbp. Tuğg. Kemal Dağalp, Prof. Tbp. Kd. Alb. Necmettin Karaeren ve Prof. Tbp. Tuğg. Sait Bağcı’dır. GATA’nın Sağlık Bakanlığına devrini takiben, Ağustos 2016 tarihinden itibaren de Kliniğimizin başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Gülşen yürütmektedir. Gastroenteroloji Kliniği, kurulduğu günden bugüne kadar fizik yapı, alet, malzeme ve personel gibi birçok yönden bir hayli gelişmiş ve Batı’da ve memleketimizdeki emsalleri ile boy ölçüşebilecek bir konuma erişmiştir. Kliniğimiz 26 yatak kapasitesi, röntgeni, endoskopi ünitesi, endoskopik ultrasonografi ünitesi, endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) ünitesi olan komple bir klinik olarak hizmet vermektedir. Kliniğimizde yapılan bilimsel faaliyetler, yurt içi ve yurt dışı makaleler, bildiriler yıllar içerisinde artarak, son yıllardaki sayıyla Kliniğimizi Türkiye’nin sayılı gastroenteroloji klinikleri arasına yerleştirmiştir.

Kliniğimizde yapılabilen tıbbi işlemler şunlardır:

1. Gastroskopi, kolonoskopi, polipektomi, dilatasyon işlemleri, skleroterapi, argon plazma koagülasyon, bant ligasyonu ve klipsleme

2. Çift balon enteroskopi

3. ERCP ve bununla ilgili her türlü işlem

4. Özofagus, duodenum, koledok, pankreas ve kolona ait stent yerleştirme işlemleri

5. Kapsül endoskopi

6. Manometri ve pHmetri

7.  Endoskopik ultrasonografi ve biyopsi, konvansiyonel ultrasonografi 

8. Endoskopik mukozal rezeksiyon, endoskopik submukozal diseksiyon

9. Perkütan endoskopik gastrostomi 

10. Endoskopik kistogastrostomi ve pankreatik nekrozektomidir.

Vazifemiz;

Çağdaş bilimin ışığında, en son teknolojiyi kullanarak, ilgi alanımıza giren hastaların tanılarını koyup tedavilerini yapmak; hasta ve çalışanların güvenliği ve memnuniyetini esas alıp; ekonomik, hızlı, kaliteli, güler yüzlü sağlık hizmeti vermektir.       Her düzeydeki öğrenci için gastroenteroloji eğitimi vermek; konusunda, milletimize, devletimize danışmanlık hizmeti görevini yerine getirmektir.

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

1959 yılından bugüne asistan eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Gastroenteroloji Kliniğinin akademik kadrosu üç profesör, iki doçent, bir uzman doktor ve üç yan dal uzmanlık öğrencisi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Kliniğimizde bir başhemşire, bir röntgen teknisyeni, beş endoskopi teknisyeni, bir diyetisyen, 12 hemşire, bir tıbbi sekreter, dört veri hazırlama kontrol işletmeni, dört kat bakım görevlisi ve dokuz hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 38 yardımcı personel bulunmaktadır.

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Yıllık eğitim programı hazırlanıp, haftada bir gün literatür, bir gün seminer, bir gün klinikler arası ortak olgu konseyi ve her sabah klinikte yatan hastaların vaka tartışması yapılmaktadır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Hasta yatak sayımız 26 olup, doluluk oranı yüzde 80 civarındadır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Yıllık ortalama poliklinik sayımız 33.000 hasta civarındadır. Yıllık endoskopide işlem sayımız ortalama 10.000 olup, yıllık yatan hasta sayımız ise 700 civarındadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Gastroenteroloji Kliniğinde iki doçent, bir uzman ve üç yan dal uzmanlık öğrencisi olmak üzere altı personel tabip nöbet tutmaktadır. Nöbetler icap nöbeti ve aylık (24 saat üzerinden)  nöbet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlk yıl bir asistan ayda ortalama yedi sekiz nöbet tutmaktadır.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Yan dal uzmanlık öğrencisine; üç yıl içerisinde bir ay anestezi ve reanimasyon kliniği, iki ay radyoloji kliniği ve bir ay tıbbi patoloji kliniği olmak üzere dört ay rotasyon uygulaması yapılmaktadır.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

Yurt içi yayın sayısı ortalama dört beş, yurt dışı yayın sayısı ise üç dört civarındadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Hekimler belirli bir plan dâhilinde yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılabilmektedir.

Kliniğinizde tıbbi cihaz açısından durumunuz nedir?

Gastroenteroloji Kliniğimizdeki cihaz sayıları yeterli miktardadır (gastroskoplar, kolonoskoplar, duodenoskoplar, pediatrik endoskoplar, enteroskoplar, terapötik endoskoplar,
C kollu röntgen cihazı, kolanjioskop, laser cihazı, özofageal dilatasyon seti, argon plazma koagülatör cihazı, motilite ve PHmetre cihazı). Endoskopların dezenfektasyonu otomatik makinelerde yapılmaktadır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Gülhane Gastroenteroloji Kliniği, ülkemizde asistan eğitimini en iyi şekilde veren sayılı kliniklerdendir.

Ayrıca sizin özellikle eklemek istediğiniz, kliniğinize ait paylaşmak istediğiniz detay bir bilgi var mı?

Kliniğimizin endoskopi ünitesi, Türkiye’de endoskopik tetkik amacıyla düzenlenmiş en geniş ünitelerden biridir. Kliniğimiz, ülkemizde birçok ilke imza atmıştır. Bunlar; özofagus motilitesi, varis skleroterapisi, pankreas kanalından taş çıkarılması, endoskopik ultrasonografi, endoskopik pankreatik nekrozektomi, perkütan kolanjioskopi, bazı gastrointestinal hazırlıklarda kök hücre uygulamaları ve son olarak da özellikle inflamatuar barsak hastalıklarının tedavisinde yeni bir ümit ışığı olan fekal transplantasyondur. Kliniğimiz, yakın zamanda inşaatı bitmek üzere olan yeni binasına taşınacak ve tüm hizmetlere en iyi şekilde ve kesintisiz olarak devam edecektir.

Klinik Künyesi

Klinik Adı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Kliniğin faaliyete başlama tarihi: 1956

Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Mustafa Gülşen

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ahmet UYGUN
Prof.Dr. Cemal Nuri ERCİN

Uzman Doktorlar

Uzm.Dr. Gürkan ÇELEBİ
Uzm.Dr. Yusuf Serdar SAKİN
Uzm.Dr. Kadir ÖZTÜRK

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer