KLİNİKLER
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
ORTOPEDİ VE TRAV
13 Kasım 2019, Çarşamba

Kliniklerimizi tanıttığımız köşemizin bu haftaki konuğu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Esat Uygur

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Kliniğimiz, Göztepe SSK hastanesi bünyesinde ortopedi ve travmatoloji alanında eğitim kliniği unvanını Dr. Atilla Ongan başkanlığında 1982 yılında almıştır. Takip eden yıllarda Prof. Dr. Faik Altıntaş, Prof. Dr. Nadir Şener, Prof. Dr. Abdullah Eren, Prof. Dr. İrfan Esenkaya idaresinde ülkemizin önemli bir ortopedi ve travmatoloji kliniği olarak hizmet vermeye ve eğitim çalışmalarına devam etmiştir.

2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye olarak kliniğimiz Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı olmuştur. İlk ana bilim dalı başkanımız Prof. Dr. İrfan Esenkaya iken, günümüzde bu görevi Prof. Dr. Korhan Özkan devam ettirmektedir.

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

1982 yılında ilk asistan olarak kliniğimize başlayan Dr. Can Demirçay, hâlen kliniğimizde uzman doktor olarak görevini sürdürmektedir. Böylece kliniğimizin 37 yıldır asistan eğitimi verdiğini söyleyebiliriz. En güncel hâliyle mevcut 10 kişilik asistan hekim kadrosunu da dikkate alırsak, bu süre zarfında toplam 87 asistan hekim yetiştirmiştir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Kliniğimizde iki profesör, altı doçent ve dört uzman doktor hizmet vermektedir. Hekimlerimiz; ortopedik onkoloji, omurga cerrahisi, el cerrahisi, ayak ve ayak bileği cerrahisi, spor cerrahisi, çocuk ortopedisi ve omuz ve dirsek cerrahisi gibi alt gruplara ayrılarak kendi alanlarında uzmanlaşmış durumdalar. Bu bölümler gerek yurt içinden gerek yurt dışından gözlemci (fellow) doktorların yetişmesine de katkı sağlamaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

 Yedi hemşire, sekiz alçı teknisyeni, üç tıbbi sekreter, iki pansuman görevlisi ve beş hasta bakıcı da bu ekibin içinde yer alan yardımcı personelimizdir.

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

 Cerrahi bir klinik olarak eğitim programımız, en temelde hasta başı eğitimi şeklinde olur iken, her cuma sabah toplantıları ve her perşembe akşam eğitimleri şeklinde teorik eğitimler verilmektedir. Asistan hekimlerin yanında, dönem V stajyer tıp fakültesi öğrencileri de eğitimin bir parçası hâlinde kliniğimizde yer almaktadırlar.

Asistan eğitimi aylık yapılan sınavlar ve maketler üzerindeki uygulamalarla pekiştirilmektedir.

Ayrıca, kliniğimiz her yıl Üst Ekstremite Çivileme Kursu düzenleyerek ulusal düzeyde uygulamalı eğitim vermektedir. Ek olarak, yıl içerisinde Aylık Ayak & Ayak Bileği Cerrahisi Sempozyumları da kliniğimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizin şu an 23 yatağı bulunmaktadır, dolayısıyla ortalama yatak doluluk oranları 2011 yılından beri ortalama %130 şeklinde seyretmektedir. Açıkçası hastaların bir kısmını diğer servislere yatırmak zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yeni hastane binasına geçmemizle birlikte hem yatak kapasitesi hem de ameliyathane sayısı artacağından bu sıkıntıların ortadan kalkmasını bekliyoruz.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Kliniğimiz genel ortopedi polikliniklerinin yanında; ayak ve ayak bileği cerrahisi, omurga cerrahisi, tümör cerrahisi, omuz ve dirsek cerrahisi, spor cerrahisi ve çocuk ortopedisine özgü dal poliklinikleri ile hizmet ve eğitim vermektedir. Böylece günlük ortalama altı poliklinik açılmakta olup, bu polikliniklerde ortalama 300 hastaya hizmet verilmektedir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Başlayan asistan arkadaşlarımız ilk altı ay refakat nöbeti tutmaktadırlar. Ayda iki hafta sonu boş olacak şekilde ayda 10, 11 nöbet ile başlamaktadırlar. Bitirmek üzere olan asistanımız dört nöbet tutmaktadır. Diğer asistanların da ayda tuttukları nöbet bu iki rakam arasında seyretmektedir.

Ortopedide nöbet olmazsa olmaz. Nöbetler öğreticidir. Eğitimin bir parçasıdır çünkü.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Ortopedi ve travmatoloji hekimi yetiştiriyoruz. Travmatolojiyi anlamak ve endikasyon koymak daha kolay olduğundan, öncelikle, ilk yıllarda asistanlarımız travmatoloji üzerine eğitim alırlar. Gerek kendi hazırladıkları gerekse de uzman hekimlerden dinledikleri travmatoloji esaslarına dair seminerlerden edindikleri bilgileri uygulayarak öğrenirler. İlerleyen yıllarda ise asistanlarımız ortopedik olgular üzerinde düşünmeyi öğrenirler. Elektif hastaların değişik tedavi yöntemlerini görürler. Çekirdek müfredatımız da temelde bu şekilde belirlenir. Yani ilk yılını tamamlamış ortopedi asistanı her türlü travma olgusunun ilk müdahalesini yapacak şekilde eğitilir. İkinci yıldan sonra travmatoloji konusunda uygulamalara geçer. Üçüncü yıldan sonra ise hem travmatoloji konusunda yeterince deneyimlenmiş hem de elektif olgulara yönelik bakış açısı geliştirmiştir.

Bir diğer ayrıntı da tezler: Asistanlarımızın ilgi duydukları alanda çalışmalarını ve ilgi duydukları alanlarda tez yazmalarını beklemekte ve bunu teşvik etmekteyiz. Çünkü gerçekleştirdiğimiz iş zor bir iş. Bu yüzden kliniğimizdeki her bireyin istekli ve gönüllü çalışmasının bu gündelik zor işlerin yürütülmesini kolaylaştıran en doğru yol olduğuna inanıyoruz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Asistan hekimlerin diğer branş dallarındaki eğitimlerini önemsiyoruz. Farklı bakış açıları kazanmaları ve zorda kaldıklarında gerçekleştirecekleri uygulamaların ileriki hayatlarında işlerine yarayacaklarını onlar da biliyorlar. Rotasyonların Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından zamanlamaları zaten belirlenmiş durumda. Biz de buna uyuyoruz.

Ayrıca, tam olarak rotasyon demek doğru olmaz belki ama kliniğimiz asistanlarını bizim kurduğumuz bağlantılarla bir iki ay süre ile yurt dışına gözlemci doktor olarak göndermeye çalışıyoruz. Böylece vizyonu geniş, farklı düşünebilen meslektaşlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

 Kliniğimizin bu açıdan zengin bir klinik olduğunu söylemek abartılı olmaz. Zira tüm dünyadan binlerce ortopedistin katıldığı en son 2019-Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Birlikleri Federasyonu Kongresi’nde altı bildiri sunmuştuk. Bu durum, o yıl Türkiye’den gönderilen bildirilerin %10’unun bizim kliniğimizden çıktığını gösteriyordu. Ülkemizde 90’ın üzerinde ortopedi kliniği olduğu düşünülürse, bunun önemli bir rakam olduğunu anlamak mümkündür. Özetle; gerek bizim ulusal ortopedi kongremiz gerekse yurt dışında takip ettiğimiz kongrelerde varlığımızı sürdürüyoruz. Son yıllarda asistan arkadaşlarımızla birlikte yurt dışında bilimsel sunum yapma şansımız da oldu.

 Yayın konusunda kliniğimizin genç ve dinamik bir ekipten oluşmasının da büyük katkısı var. Kliniğimizden, özellikle Prof. Dr. Fuat Akpınar’ın geliştirdiği patentli implantlar ve bunlar üzerine gerçekleştirilen klinik çalışmaların yanında; biyomekanik çalışmalar, hayvan deneyleri gibi geniş spektrumlu araştırmalar da çıkmaktadır.

Sayı olarak sorarsanız yurt içinde davetli konuşma, sözlü sunum için bu yılki (2019) verilerimiz 46 adet. Bu sayı yurt dışında 18 sözlü sunum olarak değişiyor. Yerli makale, kitap bölümü gibi bilimsel faaliyetlerimiz dört adet. Yurt dışı dergilerinde yayımlanan (SCI, SCI-E ve yabancı dilde kitap bölümü) makalelerimiz ise 19.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Yurt içinde özellikle ulusal kongre, TUSYAD, İstanbul Buluşması Kongreleri; yurt dışında da EFORT, SICOT, EMSOS, Osteosynthes International Kongreleri bizim neredeyse rutinde katıldığımız kongreler. Bunun yanında, eğitim için asistan hekimleri gönderdiğimiz kurslar da var. Bunların bir kısmında öğretim üyelerimiz düzenleyici/eğitmen olarak görev alıyorlar. Bunlar arasında; ayak ve ayak bileği kursu, GKD-PEV kursu, artroskopi motor beceri kursu, temel artroplasti kursu, temel AO kursu sayılabilir.

  1. Kliniğinizde tıbbi cihaz açısından durum nedir?

Kliniğimizde cerrahi artroskopi cihazlarından tutun, ameliyat öncesi cerrahi planlamada kullandığımız üç boyutlu yazıcıya kadar cerrahi tedavi uygulamalarına yönelik her türlü cihaz vardır ve hâlihazırda kullanılmaktadır.

  1. Ayrıca sizin özellikle eklemek istediğiniz, kliniğinize ait paylaşmak istediğiniz detay bir bilgi var mı?

Kliniğimizin ortopedi ve travmatoloji alanında cerrahi implant geliştirme konusunda öne çıktığını belirtmeden geçemeyeceğim. Sadece Dr. Fuat Akpınar’ın altı tane uluslararası patenti var. Yine Dr. Oğuz Poyanlı’nın, Dr. Esat Uygur’un da patentleri var. Bu konuda da gelişmeye ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz.

  1. Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

            Ortopedi ve travmatoloji uygulaması eğlenceli, sonuçları yüz güldürücü, aynı zamanda da gelişmeye son derece açık bir branş. Ama asistanlığı zor. Emek istiyor. Yetiştirdiğimiz stajyer hekimlere de hep söylüyoruz, seçecekleri branşları iyice araştırıp ona göre tercih etsinler. Bu sadece ortopedi için değil, tüm branşlar için doğru bir yaklaşım.

            Ek olarak, ortopedi branşının ağır iş olduğu, erkeklere özgü olduğu algısı var. Bunun doğru olmadığını ifade etmeliyim. Zaten son yıllarda kadınlar tarafından da daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Kadın meslektaşlarımızın özellikle el cerrahisi, ayak ve ayak bileği cerrahisi, çocuk ortopedisi gibi alt branşları başarılı bir şekilde yürüttüklerini gözlemliyoruz. Bu konuda kadın arkadaşlarımızı da cesaretlendirmek isteriz.

Teşekkürler.

Klinik Künyesi

Kuruluş tarihi: 1982

Klinikte görev yapan hekimler:

Prof. Dr. Korhan Özkan

Prof. Dr. Fuat Akpınar

Doç. Dr. Oğuz Poyanlı

Doç. Dr. Abdullah Demirtaş

Doç. Dr. Fatih Korkmaz

Doç. Dr. Esat Uygur

Op. Dr. Can Demirçay

Op. Dr. Afşar Özkut

Doç. Dr. Murat Demiroğlu

Doç. Dr. İsmail Türkmen

Op. Dr. Levent Berkem

Op. Dr. Burak Özturan

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer