KLİNİKLER
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
MİKROBİO. VE ENFEK. HAST.
19 Eylül 2010, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürler

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Başka ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da mikrobiyolojinin kuruluşu ve bağımsız bir bilim dalı haline gelişi 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana gerçekleşmiştir.

1893 yılında İstanbul’da yeni bir kolera salgını çıkmıştır. Paris’teki bakteriyoloji öğrenimini bitirip bir yıl önce dönmüş bulunan Zühtü Nazif ile Rıfat Hüsamettin hastaların dışkılarından bakteriyi izole ederek etiyolojik teşhisi koymuşlardır. Salgın için padişahın Pasteur’den tavsiye istemesi üzerine, Pasteur Chantemesse’i İstanbul’a yollamış, İstanbul’da üç ay kalan Chantemesse bir rapor hazırlayıp dönerken İkinci Abdülhamit’e ayrı bir bakteriyolojihane kurulmasını telkin etmiştir.

Chantemesse Fransa’ya dönünce, yerine birisinin gönderilmesi istenmiştir. Yerine Pasteur Enstitüsü’nden Maurice Nicolle gönderilmiştir. Maurice Nicolle Bakteriyolojihane Müdürlüğüne tayin edilmiştir. M. Nicolle’ün tertip ettiği şekilde Demirkapı’da Askeri Tıbbiye Mektebi’nin önünde hazırlanan ahşap binada Bakteriyolojihane-i Osmani kurulmuştur. Mekatib-i Askeriye Nezareti’ne bağlı olarak çalışmaya başlayan Bakteriyolojihane 1894’de M. Nicolle’ün isteğiyle Nişantaşı’ndaki Çiftebakkallar’da bulunan Süleymanpaşa Konağı’na geçerek müstakil bir bina kazanmıştır. Tıbbi bakteriyolojiye olduğu kadar veteriner bakteriyolojiye de önem veren, birçok bakteriyolog yetiştiren, difteri, veba vs. serumlarını hazırlayan bu kuruluş, M. Nicolle’ün 1901’de Paris’e dönüşünden sonra 1910’a kadar Remlinger’nin ondan sonra da Simond’un idaresinde çalışmıştır. Bakteriyolojihane bu sıralarda Çemberlitaş’ta Matbaa Sokağı’ndaki bir binaya taşınmıştır.

1867’de öğretime başlayan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyede 1894’den itibaren Prof. Dr. Refik Güran ders vermeye başlamıştır. Prof. Dr. Refik Güran 1908-1909 yıllarında tıp fakültesinin eczacı ve diş hekimliği mekteplerinin bakteriyoloji hocalığına getirilmiş, 1914 yılında da, Simond’un ayrılması ile Bakteriyolojihanenin Müdürü olmuş, bu sırada “Hıfzıssıhha Müessesesi” adı altında birleştirilen Bakteriyolojihane, Kimyahane, Daülkelp ve Telkihhane de onun idaresine verilmiştir.

Önce Demirkapı’da daha sonra da Kadırga’da bulunan Tıbbiye-i Mülkiye 1903 yılında bugün Haydarpaşa Lisesi olan binaya nakledilmiştir. Kadırga’da boşalan binalarda daha sonra Eczacı ve Diş Hekimliği Mektepleri kurulmuştur. Tıbbiye Mektebi 1908 yılında Fakülte haline getirilmiş, Askeri Tıbbiye de ona katılmıştır. Prof. Dr. Refik Güran 1914 de Tıp Fakültesinin bakteriyoloji direktörü olmuştur.

1933’de Üniversite reformu yapıldığında, Haydarpaşa’dan İstanbul tarafına nakledilen tıp fakültesinin muhtelif enstitü ve kliniklerine Avrupa’dan bilim adamları davet edilmiştir. Bu arada Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü Direktörlüğü’ne Prof. Dr. Hugo Braun tayin edilmiştir. Fakültenin Parazitoloji Enstitüsü Direktörlüğüne de İsmail Hakkı tayin edilmiştir. Bir süre sonra İsmail Hakkı emekliye ayrılmış ve adı geçen iki kürsü “Mikrobiyoloji, Salgınlar Bilgisi ve Parazitoloji” adı altında birleştirilmiş ve Direktörlüğüne Prof. Dr. Hugo Braun getirilmiştir. Prof. Dr. Hugo Braun Türkiye’de 16 yıl kalmış, bu süre içinde çeşitli araştırmalar yapmış ve çok kıymetli kitaplar yazmıştır. Prof. Dr. Hugo Braun’dan sonra 1950’de Mikrobiyoloji Kürsüsünü yönetmek görev Ord. Prof. Dr. Ziya Öktem’e verilmiştir. 1962 yılından itibaren adı “Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji” olan Kürsüyü Prof. Dr. Ömer Özek yönetmeye başlamıştır. Prof. Dr. Ömer Özek çeşitli konularda birçok araştırma yapmıştır.

Prof. Dr. Ömer Özek’in 1960-1962 yılları arasında zorunlu ayrılığı sırasında ve emekli olduktan sonraki 1973 yılından 1992 yılına kadar olan sürede Prof. Dr. Enver Tali Çetin Başkanlığında yönetilen ve adı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak belirlenmiş olan bölümümüzde sırasıyla 1993-2000 yılları arasında Prof. Dr. Özdem Anğ ve 2000-2006 yılları arasında ise Prof. Dr. Emel Bozkaya Anabilim Dalı Başkanlık görevini sürdürmüştür. Son olarak Anabilim Dalı adı “Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı” olarak düzenlenmiştir. Anabilim Dalı Başkanlık görevi 2006 yılından bu yana tarafımdan yürütülmektedir.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Ana Bilim dalımızda kuruluşundan bu yana asistan yetiştirilmektedir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Şu anki akademik kadromuz, iki doçent ve 18 profesörden oluşmaktadır. Bununla birlikte hepsi dolu  olmamakla birlikte 17 de asistan kadromuz bulunmaktadır. Şu anda toplam 14 asistanımız bulunmaktadır. 

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Bizim kadromuz yaklaşık olarak 125 kişidir. Bunun içerisinde hocalar, asistanlar, hemşireler, uzmanlar, teknisyenler, laborantlar, sekreterler ve sterilizasyonla uğraşan diğer personel bulunmaktadır. Bunun dışında yan dal uzmanlığı yapan 2 asistanımız bulunmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

Bölümümüzde çeşitli adlar altında hizmet veren bir çok laboratuvarlar vardır. Biz bir ana bilim dalı altında 5 tane bilim dalından oluşan bir kürsüyüz. Bunlar bakteriyoloji, genel mikrobiyoloji, viroloji ve immünoloji, mikoloji ve parazitoloji’dir.  Tıp fakültesi 2’inci ve 2’inci sınıf talebelerine temel mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji dersleri verilmektedir. Bunun yanı sıra pratik eğitime yönelik olarak laboratuvarlarımızda da öğrencilere uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.,

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Bizde nöbet uygulaması 24 saat çalışan acil laboratuvarlarımız ve birde Cumartesi günleri geçerlidir. Ayrıca tatil günlerinde de nöbetlerimiz olmaktadır. Acil laboratuvarda bir asistan, bir laborant ve bir teknisyen olmak üzere üç kişi nöbete kalır. Hafta sonları ve tatil günleri de yine bir laborant ve bir asistan olmak üzere iki kişi günlük materyal değerlendirmek için nöbete kalırlar.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Asistan karnelerimiz var. Asistanlarımızın hangi dönem ne yapacakları, hangi bölüme g2idecekleri bu karnede yazılıdır ve bunları tamamladıkça bu asistan karnesine işlenir.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Bir süredir dışarıdan bize rotasyona gelen asistan yok. Bizi ise figüre etmemiş ama bizim istediğimiz kendi asistanlarımızı biyokimyada, erişkin enfeksiyon hastalıkları ve pediatrik enfeksiyon hastalıklarında, kan merkezinde rotasyona tabi tutulup oralardan da bilgi almalarını istiyoruz. Bunların içerisinde bir tek kan merkezindekiler belgelenmektedir.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Yaklaşık olarak yüzün üzerinde yıllık yayınımız olabilmektedir.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Kongrelere katılmak her geçen gün biraz daha güçleşmekte. Biz ana bilim dalı olarak imkânlarımız ölçüsünde alanımızı ilgilendiren kongre ve toplantılara mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Bizim eğitimi programımızı birebir uygulamalarını ve tüm hocalarının kendilerine son derece açık olacaklarını, dolayısıyla istedikleri tüm konuları rahatça sorabileceklerini bölmelerini istiyorum. Bu çerçevede çalışkan, saygılı, bu işi sevecek, yoğun mesai harcayabilecek kişileri ana bilim dalımıza bekliyoruz.

 

Anabilim Dalı’ında görev yapan akademisyenler

 

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Bülent Gürler

Prof. Dr. Rahmiye Bertiken

Prof. Dr. Selim Badur

Prof. Dr. Emel Bozkaya

Prof. Dr. Şengül Derbentli

Prof. Dr. Mine Küçüker

Prof. Dr. Yıldız Yeğenoğlu

Prof. Dr. Nezahat Gürler

Prof. Dr. Şadi Yenen

Prof. Dr. Çiğdem Bal Kayacanı

Prof. Dr. Ali Ağaçfidan

Prof. Dr. Betigül Öngen

Prof. Dr. Salih Türkoğlu

Prof. Dr. Meltem Uzun

Prof. Dr. Zayre Erturan

Prof. Dr. Mustafa Derya Aydın

Prof. Dr. Yaşar Ali Öner

Doç. Dr. Özden Boral

Uzm. Dr. Yaşar Nakipoğlu

 

20/09/2010

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Zaur (Humbatov)
21.05.2019 07:18:46
Merhaba! Men Size Azerbaycan’dan müraciyyet ediyorum. Benim kız cocuqum bilinmeyen virüslü xestedir. İsterdim tedavü üçün sizin klinikaya gelim. Bana yatdımçı ola bilmenizi isterdim. Sizde virüs xesteliyinin araşdırması varmı. Professor Zaur Humbatov Azerbaycan.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer