KLİNİKLER
İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği
KADIN HAST. VE DOĞUM
10 Nisan 2011, Pazar

İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Yusuf Yıldırım

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Öncelikle; hastanemiz 1969 yılının Mart ayında Çalışma Bakanlığı çatısı altında “kadın hastalıkları ve doğum” branşında eğitim ve hizmet vermeye başlamıştır. 19 Şubat 2005 tarihinde ise yönetimi Sağlık Bakanlığına geçmiştir. Kadın hastalıkları ve doğum alanında branş hastanesi olarak İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin tek eğitim ve araştırma hastanesidir. Bununla birlikte sadece ilimizde değil, aynı zamanda komşu ilçe ve illerden (Aydın, Manisa, Denizli, Muğla, Uşak, Afyon, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale) refere edilen hastalara da hizmet vermekte olan bir bölge hastanesi özelliğine sahiptir.

Hastanemizdeki ilk kanser vaka arşiv kayıtları 1984 yılına aittir. Bu da hastanemizin jinekolojik kanserlerle ilgisinin en az 25 yıllık bir geçmişinin olduğu anlamına gelmektedir. Bu zaman zarfında birçok klinik şef ve şef yardımcısı, uzman hekim, asistan hekim, hemşire ve yardımcı sağlık personeli kliniğe değerli hizmet ve katkılarda bulunmuşlardır. 2001-2008 yılları arasında şeflikler arasında 6 aylık sürelerle rotasyon şeklinde çalışıldı. Ekim 2008’den itibaren ise klinik şefliği görevi tarafımca yürütülen I. Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şefliği bünyesinde sabit ekipli ayrı bir departman (Jinekolojik Onkoloji Kliniği) olarak hizmet vermektedir. Departmanlaştıktan sonra poliklinik, arşiv, servis, hasta odaları, kemoterapi birimi ve ameliyathanede hastane yönetiminin de desteği ile önemli fiziki iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Kliniğimiz şimdiye kadar on binlerce hastanın kanser için tarandığı ve 3 binden fazla kanser hastasının tanı, tedavi ve takibinin yapıldığı üçüncü basamak bir kanser merkezidir. Tarihi gelişimi içerisinde gelinen noktada kliniğimizde jinekolojik kanserli hastalara multiviseral organ rezeksiyonundan fertilite/organ koruyucu yaklaşıma kadar değişebilen tedavi seçenekleri ve kapsamlı bakım hizmetleri sunulmaktadır.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Birimimizde benim sorumluluğumda Ekim 2008’den bu yana asistan eğitimi verilmektedir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Bir doçent (şef) ve 7 uzman (1 şef yrd, 2 başasistan, 4 uzman hekim) olmak üzere toplam 8 kişilik bir akademik kadromuz mevcuttur. Ayrıca bir arkadaşımızın da bu sene doçentlik başvurusu mevcuttur. Şu an 11 asistanımız var.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Servisimizde 6 hemşire, 1 klinik sekreteri, 3 poliklinik sekreteri, 5 hasta bakıcı ve 2 temizlik personeli hizmet vermektedir.

 

Eğitim programınız nedir?

Şu an asistanlarımıza 5 yıllık genel kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi veriyoruz. Ama jinekolojik onkoloji cerrahisi ağırlıklıyız. Asistanlar ilk başladıkları dönemde daha çok servise görev almakta ve alttan gelen asistanlara göre obstetri, jinekoloji ve onkoloji polikliniklerinde, doğumhane ve ameliyathane (operatörlük) bölümlerine geçmektedirler. Ana dalda teorik ve pratik eğitimler yaptırmaktayız ve şu günlerde bununla ilgili standart bir program oluşturma çabası içindeyiz. Kadın hastalıkları ve doğum ihtisasını kliniğimizde tamamlayan arkadaşlarımız standarda ek olarak komplike pelvik cerrahi problemlerle de mücadele edebilecek seviyeye ulaşmaktadırlar. İleriki dönemlerde “Jinekolojik onkoloji cerrahisi” yan dal uzmanlık eğitimi verebilmek için çalışma ve girişimlerimiz olacak.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimiz 22 yatak kapasiteli olup (ayrıca 10 yataklı ayaktan kemoterapi ünitemiz de mevcuttur) doluluk oranımız (yıllık) ortalama yüzde 95 civarıdır.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

2009 yılına ait verilerimize göre yıllık onkoloji poliklinik sayımız 6 bin 500 civarıdır. Ayrıca 300 majör onkolojik ameliyat, 2 bin 598 konsey kararı, bin 36 kür kemoterapi uygulaması ve 159 palyatif bakım vardı.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Hastanenin ortak asistan nöbet sistemi mevcuttur. İlk yıl asistanı nöbetlerini doğumhanede tutmaktadır. Sonra kıdem sırasına göre acil, servis ve ameliyathane (operatörlük) şeklinde devam etmektedir. Birinci yıl asistanı yaklaşık 9 nöbet, son yıl asistanı da 3-4 nöbet tutmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Hâlihazırda resmi bir müfredatımız var diyemem. Fakat şu günlerde EBCOG’un Avrupa ülkeleri için önerdiği doğrultuda bir müfredat hazırlamakla meşgulüz. Her asistanın (yıllara göre) kazanması gereken pratik ve teorik bilgileri öngören bir program hazırlıyoruz (örneğin; her asistanın uzmanlık sınavına girebilmesi için en az 15 vajinal histerektomi ve pelvik taban cerrahisi, 100 abdominal histerektomi, 2 pelvik lenfadenektomi, 15 jinekolojik laparoskopi, 500 vajinal doğum, 250 sezaryen vb. uygulama yapmış olması gerekiyor). Yine her asistanımızın uzmanlık sınavına girmeden önce tez dışı bir SCI yayını olmasını istiyoruz. Bu arada belli bir standardizasyonu sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığı Müfredat Belirleme Komisyonu tarafından hazırlanacak “çekirdek eğitim müfredatı”nı bekliyoruz. Biz de “genişletilmiş eğitim müfredatı”mızı buna göre şekillendireceğiz.

Ben, aynı zamanda hastanemizin Koordinatör Klinik Şefliği görevini de yürütmekteyim ve bu bağlamda her asistanın mecburi yapması gereken klinik içi seminer (her yıl güncellenen) ve hastane içi rotasyon (jinekolojik onkoloji, perinatoloji, infertilite, tüp bebek, aile planlaması) programını koordine etmekteyim. Eğitimleri mümkün oldukça diğer kliniklerle koordine bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Ana dal uzmanlık eğitimimiz için yasal zorunluluk olarak (Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği’nde belirtilen) 3 ay patoloji, 2 ay anesteziyoloji, 6 ay genel cerrahi ve 2 ay üroloji rotasyonları mevcut. Hastanemiz branş hastanesi olduğundan bu rotasyonların tamamlanması için asistanlarımızı ilimizdeki diğer eğitim-araştırma ve üniversite hastanelerine gönderiyoruz. Bunun dışında, daha önce bahsettiğim spesifik alanlardaki iç rotasyonları (her asistan için asistanlık eğitimi boyunca alana göre 1-6 ay arasında değişen) yaptırıyoruz.

 

Son bir yılda yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

2010 yılında klinik ekip çalışanlarımız tarafından yayımlanmış 5 yurt dışı ve 4 yurt içi (indekslere giren hakemli dergiler tarafından kabul edilmiş) yayın mevcuttur. Ayrıca sitoredüktif cerrahi alanında (Cytoreductive Surgery in Gynecologic Oncology, Ed. Yusuf Yıldırım, Transworld Research Network, 2010) yurt dışı bir kitabımız basılmıştır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Eğitim sorumlularımız ve uzmanlarımız mümkün oldukça aktif olarak yurt içi ve yurt dışı kongrelere davetli olarak konuşmacı ve poster/sözlü sunumlarla katılmaktadır. Asistanlarımız da kıdem sıralarına, yaptıkları poster ve makale çalışmalarına göre kongrelere katılmaktadırlar. Ayrıca arkadaşlarımızın bölgesel bilimsel toplantı ve eğitim programlarına katılmalarını da teşvik ediyoruz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kadın hastalıkları ve doğum hekimliği özellikle günümüz koşullarında meşakkatli ve bazen de yıpratıcı olabilen bir uzmanlık alanı olmasına rağmen yine de zevkli, gelişmeye açık ve kadın sağlığının her yönüyle ilgili bir alandır. İhtisasa başlayacak genç arkadaşlara ihtisasta geçen sürelerini iyi değerlendirmelerini ve çok okuyup çok pratik yapmalarını öneririm. Çünkü, uzman olduktan sonra öğrenmek zorlaşıyor. Son olarak; yaşam boyu şunu ilke edinmelerini isterim; “İyi bir eğitim hastalarımıza verebileceğimiz en iyi ilaçtır ve öğrendiklerimizi arkamızdan gelenlere öğretmek borcumuzdur.”

 

Kliniğinizde görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve ünvanları

 

Klinik Şefi:

Doç. Dr. Yusuf Yıldırım

 

Başasistan:

Op. Dr. Başak Cıngıllıoğlu

Op. Dr. İbrahim Egemen Ertaş

 

Uzmanlar:

Op. Dr. Salim Şehirali

Op. Dr. Ahmet Güler

Op. Dr. Mehmet Gökçü

Op. Dr. Aşkın Doğan

 

Klinik Şef Yrd:

Op. Dr. Muzaffer Sancı

 

Asistanlar:

Dr. Refaettin Şahin

Dr. Gürhan Karagöz

Dr. Senem Akalın

Dr. Volkan Emirdar

Dr. Ayla Günsen

Dr. Seyfettin Özvural

Dr. Rıfat Göklü

Dr. Gözde Kulhan

Dr. Volkan Karataş

Dr. Emrah Akkaya

Dr. Ece Öcal

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
14
1) Filiz Akgün (Ev hanımı)
07.07.2017 01:27:30
Kadın hastalıklarí ve doğum doktoru Aşkın Doğana güler yüzlü ,esprili ve samimi davranışlarıyla hasta psikolojini anlamasından dolayı kendisine çook teşekkür ediyorum sizin gibi daha çok örnek doktorların olması dileklerimle sağlık mesleğinizde ve hayatınızda sağlıklı yıllar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer