KLİNİKLER
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
ORTOPEDİ VE TRAV
24 Nisan 2019, Çarşamba

 

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Prof. Dr. Haluk Ağuş​

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

 

Hastanemiz; 6 Ekim 1971 tarihinde 500 yataklı Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi olarak kurulmuş, 1976 yılında ise eğitim ve araştırma hastanesi olma özelliğini kazanmıştır. 1979 yılında Op. Dr. Fethi Özşahin’in atanması ile Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği kurulmuştur. 1982 yılında Op. Dr. Rıfkı Us’un klinik şefi olarak göreve başlamasından sonra kliniğimizde asistan eğitimine başlanmıştır. 1992 yılında da Doç. Dr. Haluk Ağuş şefliğinde ikinci Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği kurulmuştur. 2013 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonrası, bir ve ikinci ortopedi klinikleri birleştirilerek tek bir klinik çatısı altında çalışmaya devam edilmektedir.

 

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

 

Kliniğimizde 1982 yılından itibaren asistan eğitimi verilmektedir. Bu güne kadar 87 asistan arkadaşımız eğitimini tamamlayarak Uzm. Dr. unvanı almıştır ve Türkiye’nin her yerinde hizmet vermektedirler.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

 

Akademik kadromuz bir profesör doktor, beş doçent doktor ve bir başasistan olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Prof. Dr. Haluk Ağuş, Doç. Dr. Önder Kalenderer, Doç. Dr. Levent Karapınar, Doç. Dr. Ahmet Kaya, Doç. Dr. Ali Turgut, Doç. Dr. Ali Reisoğlu ve Op. Dr. Mustafa İncesu akademik kadromuzu oluşturmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

 

 Yardımcı personelimiz; kliniğimizin hemşireleri, ortez ve protez teknisyenleri, servis ve polikliniklerdeki kayıt görevlisi sekreterler ve güvenlik görevlisi arkadaşlardır. Yaklaşık 20 kişilik bir ekip ile birlikte çalışmaktayız.

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

 

Eğitim, asistan arkadaşlarımızın tüm ihtisas hayatı boyunca devam eden bir süreçtir.        Servis hastalarının takibi, polikliniklerdeki hasta muayeneleri, klinikte uygulanan cerrahi müdahaleler uzman hekimlerle birlikte yapılmaktadır. Ayrıca, sabah yaptığımız konseylerde bir gün önce ameliyat edilen, bir gün sonra ameliyat edilecek olan hastalar ve konseyde değerlendirilmesi uygun bulunanlar tartışılmaktadır. Bunların dışında, her cuma günü sabah seminer saatimizde uzman bir hekim tarafından hazırlanan konular sunulmakta ve devamında tartışılmaktadır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

 

 Toplam iki katta 40 yatağımız mevcuttur. İzmir’de travma ve çocuk ortopedi konularında referans hastane olarak çalıştığımızdan, tüm Ege Bölgesi’nden gelen sevklerin de etkisi ile doluluk oranımız %100’e yakındır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

 

Yıllık poliklinik sayımız 120 bin civarındadır. Her gün beş erişkin ve iki çocuk     polikliniğinde hastalarımız muayene edilmektedir. 2017 yılında Kamu Hastaneler Birliğinin hazırladığı bir raporda, tüm Türkiye’deki eğitim ve araştırma hastaneleri içinde kliniğimiz, poliklinikte en çok hasta bakan sekizinci Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği olmuştur.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

 Nöbet düzenlemeleri asistan arkadaşlarımızın kıdem yılları göz önüne alınarak     yapılmaktadır. Her gün bir uzman doktor ve farklı kıdemlerdeki dört asistan nöbet      tutmaktadır. İlk yıl bir asistan ayda ortalama 10 nöbet tutmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

 

Asistan eğitiminde, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından hazırlanan          çekirdek eğitim müfredatına uyulmaktadır. Ayrıca, Sağlık    Bilimleri Üniversitesinin hazırladığı asistan karnelerini kullanmaktayız. Her iki programda da asistanların   kıdem yılları arttıkça, beceri ve bilgi seviyelerindeki olması gereken ilerleme detaylı olarak tariflenmiştir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

 

Asistan eğitim programı içerisinde her asistanın yapması gereken rotasyonlar ve süreleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Biz de kliniğimizde bu      düzenlemeye uyacak şekilde asistanlarımızı rotasyona göndermekteyiz. Bu   rotasyonların çoğu, ilgili klinikler eğitim kliniği olduğundan hastanemizde yapılmaktadır. Ancak, Fizik Tedavi ve Plastik Cerrahi Kliniklerimiz eğitim kliniği olmadığı için, bu rotasyonlar İzmir içindeki diğer Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yapılmaktadır.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

 

Son beş yıl içinde kliniğimizde SCI ve SCI-Exp kapsamında 35, SCI-Exp kapsamı         dışında altı makale uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Ayrıca, TÜBİTAK dizininde yer alan beş, TÜBİTAK dizini dışında ise 18 makale ulusal dergilerde yayımlanmıştır. Bunun dışında; ulusal kongrelerde 60, uluslararası kongrelerde ise 14 çalışmamız bildiri ya da poster olarak sunulmuştur.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

 

            Kongreler, biz hekimler için bilgilerimizi güncellemek ve meslektaşlarımızla          tecrübelerimizi paylaşmak adına çok önemlidir. Kliniğimizde bu katılımlar bilimsel katkı sağlayanlara öncelik verilecek şekilde düzenlenmeye çalışılmakla birlikte, kliniğimizdeki tüm asistan, uzman ve eğitim kadrosundaki hekimlerimizin sırayla ve klinik içi çalışma düzenini olumsuz etkilemeyecek şekilde kongrelere katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Kliniğinizde tıbbi cihaz açısından durum nedir?

 

Hastanemizde tıbbi cihaz açısından sorun bulunmamaktadır. Acil serviste gereken tüm hastalara manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi çektirebiliyoruz. Ameliyathanemizde de üç skopi cihazımız ve iki artroskopi ameliyatlarında kullandığımız optik sistemimiz mevcut. Ortopedi ameliyatlarında kullandığımız implantlar ise yapılan ihalelerin sonucuna göre yüklenici firmalar tarafından getirilmektedir.

Ayrıca sizin özellikle eklemek istediğiniz, kliniğinize ait paylaşmak istediğiniz detay bir bilgi var mı?

 

            Kliniğimiz 1982 yılından beri asistan eğitimi veren ve bu konuda gelenekselleşmiş           düzeni olan bir kliniktir. Bunun yanında, konusunda yetkin eğitici ve uzman kadrosu       ile kaliteli hizmet üretilmeye çalışılmaktadır. Amacımız, hep daha iyiye doğru     kendimizi geliştirmektir.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

 

Tepecik Ortopedi Kliniği, büyük bir ailedir. Aramızdan uzman olup ayrılan arkadaşlarımızın çoğu ile hem mesleki hem de sosyal yaşamda birlikte olmaya devam etmekteyiz. Burada ihtisas yapacak arkadaşlarımızın, asistanlık süreleri sonunda ortopedinin travma, çocuk ortopedi, artroplasti ve spor cerrahisi alanlarındaki birçok ameliyatı yapabilecek yetkinlikte uzmanlar olacaklarını ve ileride üzerine inşa edecekleri mesleki kariyerleri için sağlam bir temel verebileceğimizi düşünüyoruz.

Teşekkürler.

 

Klinik Künyesi

Kuruluş Tarihi: 1979

Klinikte görev yapan görev yapan hekimler:

Prof. Dr. Haluk Ağuş

Doç. Dr. Önder Kalenderer

Doç. Dr. Levent Karapınar

Doç. Dr. Ahmet Kaya

Doç. Dr. Ali Turgut

Doç. Dr. Ali Reisoğlu

Op. Dr. Mustafa İncesu

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer