KLİNİKLER
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği
ACİL TIP
06 Ocak 2020, Pazartesi

Kliniklerimizi tanıttığımız köşemizin bu haftaki konuğu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalından

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı (ABD); 1998 yılında KTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD’den Prof. Dr. Mustafa Yandı başkanlığında kuruldu. 2005 yılında, KTÜ Acil Tıp ABD’nin ilk mezunlarından Abdülkadir Gündüz ve ardından Süleyman Türedi bölüme öğretim üyeleri olarak atandı. 2009 yılına kadar Prof. Dr. Mustafa Yandı bölüm başkanı olarak görevini yürüttü. Bu tarihten sonra bölüm başkanlığını Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz devraldı. Kendisi hâlen bu görevi devam ettirmektedir. 2010 yılında Süha Türkmen 3. öğretim üyesi olarak Acil Tıp ABD’de göreve başladı. Bu arada, 2012-2013 yıllarında Doç. Dr. Abdülkadir Gündüz, bölgenin en eski ve kurumsal hastanelerinden biri olan Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekim ve acil tıp eğitim sorumlusu olarak görev yaptı. Yine, Doç. Dr. Süleyman Türedi o tarihlerde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde Utah Üniversitesi Acil Departmanında “Research Fellowship” programına katıldı. 2012 yılında Yunus Karaca, 2015 yılında Aynur Şahin ve Özgür Tatlı, KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD’de öğretim üyeleri olarak göreve başladılar.  Dr. Yunus Karaca ve Dr. Özgür Tatlı, İsrail’de 2015 yılında Meyer Çocuk Hastanesi Rambam Tıp Merkezinde gözlemci olarak görev yaptı. 2016-2017 döneminde Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin, 2013-2018 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toksikoloji Doktora Programını tamamlayarak PhD unvanını aldı. Acil öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özgür Tatlı, 2018 yılından beri KTÜ İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nde eğitici ve kurs koordinatörü olarak görev yapmaktadır ve şu anda merkezin yöneticileri arasındadır. Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin, 2018-2019 yılları arasında ABD’de Emory Üniversitesi Acil Tıp ABD’ye bağlı medikal toksikoloji biriminde yan dal eğitimini alarak, bu alanda Türkiye’nin ilk yan dal eğitimi olan acil tıp uzmanı oldu. Hâlihazırda Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak ve KTÜ İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Yine Prof. Dr. Süleyman Türedi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekim ve acil servis eğitim sorumlusu olarak hizmet vermektedir. Ayrıca, Süleyman Türedi, Türkiye Acil Tıp Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzde 27 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir. Bölümümüz Türkiye’de ve dünyada ulusal ve uluslararası birçok saygın meslek örgütü, fakülte ve üniversite ile ortak bağlantı ve faaliyetler düzenlemekte, sadece acil asistan eğitimi değil; ayrıca paramedik, hemşire ve diğer sağlık profesyonellerinin eğitim faaliyetlerine destek vermektedir. Bununla birlikte, öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip dergilerde çok sayıda bilimsel yayınları olup, bu yayınlar toplamda binlerle ifade edilen atıflar almışlardır. Ana bilim dalımız bu alanda ülkemizde acil tıbbının öncüleri arasındadır.

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Kliniğimizde 21 yıldır asistan eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Şu anda iki profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi olarak toplam beş öğretim üyesi aktif görev yapmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Sayısal verilerle ifade etmek gerekirse; 27

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Asistan eğitim faaliyetlerinden Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz ve Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin sorumludur. Her hafta Çarşamba günleri olan eğitim günlerinde düzenli olarak seminer programları, pratik eğitimler ve kurslar düzenlenmektedir. Gerek bu kurs programdan elde edilen kayıtlar gerekse bu eğitim günü dışındaki faaliyetlerden elde edilen kayıtlar asistan karnelerine işlenmekte ve takibi yapılmaktadır. Yine mezuniyet sonrası eğitim programı çerçevesinde KTÜ İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nde asistan eğitim programlarıyla entegre, beceri geliştirme ve kazanım faaliyetleri düzenlemektedir. Altıncı sınıf tıp öğrencilerinin acil stajı eğitim sorumluluğunu Doç. Dr. Özgür Tatlı yürütmektedir. Simülasyon merkezi ile entegre, travma ve ileri kardiyak yaşam desteği kurs programları yine Doç. Dr. Özgür Tatlı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Doç. Dr. Yunus Karaca, acil ultrasonografi (USG) eğitmeni olarak hizmet vermektedir. Kendisi temel ve ileri USG eğitimlerinin yürütücüsü olup, hemşire ve paramediklerin eğitimlerinden sorumlu öğretim üyesidir.

Bunun dışında; paramedik, hemşire ve asistanlar tarafından KTÜ Acil ABD adına, ulusal ve uluslararası birçok kurs, sempozyum, kongre gibi bilimsel faaliyetler de düzenlenmiştir. Yine eczacılık, diş hekimliği gibi birçok fakültenin ilk yardım dersleri Acil Tıp ABD’deki öğretim üyeleri ve asistanlar tarafından verilmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kırmızı alanda 11, sarı alanda dokuz, travma alanında üç, kadın-doğumda iki, izole oda bir, psikiyatride bir, gözde bir, kulak burun boğazda bir, minör travmada iki, resüsitasyonda iki yatak olup gerektiğinde artırılabilmektedir. Yine ayaktan muayeneye gelen yeşil alan hastaları için ve ekstra yatak ihtiyacı olduğunda kullanabilmek için yedi yatak bulunmaktadır. Günlük ortalama doluluk oranımız %80 civarındadır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Acil servisimize yıllık ortalama 90 bin hasta başvurusu olmaktadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Asistanlarımız ilk başladıkları yıl 10 tam gün nöbet tutmaktadırlar. Birinci yıldan sonra dokuz, ikinci yıldan sonra sekiz, üçüncü yılın ilk altı ayı yedi, sonraki altı ayı altı nöbet tutmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Asistanlarımızın eğitimi çekirdek eğitim müfredatı üzerine yapılandırılmıştır. Asistan karnemiz mevcuttur.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Rotasyon uygulamaları toplam dokuz aydır. Bunlardan mecburi olanlar; pediatri iki ay, ortopedi veya radyoloji bir ay, kadın-doğum bir ay, dâhiliye bir ay, kardiyoloji bir ay, genel cerrahi bir ay, anestezi bir ay, göğüs veya nöroloji bir ay şeklinde tanzim edilmiştir.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

Bölüm olarak son bir yıl içerisinde 10’dan fazla yurt dışı, yine 10’dan fazla yurt içi bilimsel yayın yapıldı.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Her yıl acil tıp kongrelerine asistan ve öğretim üyeleri olarak belirlenmiş bir program doğrultusunda katılım sağlanmaktadır.

Kliniğinizde tıbbi cihaz açısından durum nedir?

Resüsitasyon odasında acil hastalara bakabileceğimiz USG cihazı, hızlı ve uygun sıcaklıkta sıvı replasman tedavisi yapılabilen travma kiti, bütün acil yataklarında yakın takip için monitör mevcut olup, gerekli yerlerde acil müdahale arabaları ve defibrilatörler de bulunmaktadır. Ayrıca, gerekli durumlarda kullanılabilen mekanik ventilatörler, hasta ısıtma soğutma setleri, infüzyon pompa setleri de bulunmaktadır.

Ayrıca sizin özellikle eklemek istediğiniz, kliniğinize ait paylaşmak istediğiniz detay bir bilgi var mı?

Bölümümüzde erişkin acil ve çocuk travma acillerine yönelik hizmet verilmektedir. Acile başvuran hastalar acil tıp teknisyenleri tarafından hızlıca değerlendirilip, aciliyet durumuna göre uygun odaya ve ilgili araştırma görevlisine bildirilip muayenesi yapılarak ilgili öğretim üyesiyle birlikte değerlendirilir. Gerekli tanı konulup acil tedavisi yapıldıktan sonra ya taburcu edilir veya yatış endikasyonu bulunuyorsa ilgili bölümlere yatış açısından konsülte edilirler. İlgili bölümde yer olmaması durumunda hastalarımız, gözlem odalarımızda kısa süreli takip sonrası diğer hastanelere sevk edilir. Servisimiz bölgenin referans travma, zehirlenme ve acil merkezidir. Yüklenmiş olduğumuz bu yük, 7 gün 24 saat kesintisiz en üst düzey hizmet için yoğun çaba sarf etmemizi gerektirmektedir. Acil nöbetlerinde farklı kıdemlerden beş araştırma görevlisi ve bir öğretim üyesi bulunmaktadır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Aramıza katılmayı düşünen asistan arkadaşlara özellikle şunu belirtmek isteriz. Bu süreci en aktif ve verimli geçirebilecekleri yerleri her şeyden önce analiz etmeleri, sordurmaları ve seçimlerini bu doğrultuda yapmaları çok önemlidir. Yurt içi ve yurt dışı bölgesel bir acil tıp merkezi konumunda olan KTÜ Acil ABD, eğitim ve acil hasta bakımında modern yaklaşımları kullanarak ülkemizin acil sağlık sistemine gerekli katkıyı vermekte olan bir bölümdür. Bu anlamda;

  • Kendi toplumunu ve tüm insanlığı bilen, evrensel mesleki etik ilkeler ve bilimin ışığında hareket eden,
  • Topluma en iyi sağlık hizmeti götürme ve her anlamda kalkındırma ve mutlu etme yolunda çabalayan,
  • Her şeyden önce ‘insan’ olma onurunu taşıyan ve tıp sanatını icra ederken bu kavramları içselleştirmiş şekilde meslek hayatının merkezine koyan,
  • Ülkenin sağlık gereksinimlerinin farkında ve bunları karşılayabilme azim ve gayretinde olan,
  • Modern ve çağdaş tıp biliminin gerekliliklerini yerine getirme kararlılığına sahip, donanımlı, yetkin ve sürekli gelişmeye açık, evrensel ölçütlere uygun bilimsel ürünler ortaya koyabilen,
  • Örnek hasta hizmetleri sunabilen

hekimleri yetiştirebilmek temel misyonumuzdur. Gerek bölümümüze bağlı medikal simülasyon merkezi gerek modern fiziki şartlara sahip acil servisi gerekse yeni açılmakta olan kritik hasta takip ünitemizle ülke standartlarının oldukça üstünde fiziki şartlara sahip olduğumuzu belirtmek isteriz. Eğitim kalitesi, bilimsel araştırma ve proje geliştirme alanlarında da Türkiye’nin öncü acil ana bilim dallarından biri olduğumuzu düşünmekteyiz. Bu veriler ışığında bize gelmeyi düşünen araştırma görevlisi arkadaşlarımızın oldukça üst düzey bir acil bölümü ile karşılaşacaklarını söyleyebiliriz.

Teşekkürler.

 

Klinik Künyesi

Kuruluş tarihi: 1998

Klinikte görev alan hekimler:

Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Doç. Dr. Yunus Karaca

Doç. Dr. Özgür Tatlı

Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin

SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer