KLİNİKLER
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümü Gastroenteroloji Kliniği
GASTROENTEROLOJİ
13 Ocak 2020, Pazartesi

Bu sayıdaki konuğumuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümü Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Özgür

Bilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı hizmetleri ilk olarak,  iç hastalıkları ana bilim dalı bünyesinde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden atanarak gelen Doç. Dr. Tülay Bakır tarafından 1983 yılında başlatılmıştır.  O dönemde alt ve üst endoskopi yapılabilecek bir endoskopi ünitesi ile genel dâhiliye servisi ve polikliniği bünyesinde akademik ve hasta hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Dr. Tülay Bakır’ın 1992 yılında fakültemizden ayrılmasından sonra 1993 yılında Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu’nun katılımı ile bilim dalımız resmen kurulmuş oldu. Daha modern bir endoskopi ünitesi ile güçlenerek büyüyen bilim dalımıza, Hacettepe Üniversitesinden Dr. Mehmet Arslan da öğretim üyesi olarak katıldı. İç hastalıkları eğitimini fakültemizde alan Dr. Yusuf Uzun, gastroenteroloji yan dal eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalında tamamlayarak bilim dalımızda öğretim üyesi oldu. Dr. Orhan Özgür, 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim dalımıza naklen atandı. 2009 yılında da Dr. Arif Mansur Coşar bilim dalımıza katıldı. Bilim dalımızda gastroenteroloji eğitimini alan Dr. Murat Erkut ve Dr. Sami Fidan da sırasıyla 2015 ve 2016 yıllarında bilim dalımıza katıldı.

Bilim dalınızda kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

1993 yılından beri gastroenteroloji yan dal eğitimi verilen bilim dalımızdan şu ana kadar Dr. Abdulhalim Baki, Dr. Mehmet Sarı, Dr. Nihat Okçu, Dr. Remzi Akdoğan, Dr. Murat Erkut, Dr. Sami Fidan ve Dr. Yaşar Yoğun yan dal eğitimlerini tamamlamışlardır. Dr. İhsan Habipoğlu hâlen gastroenteroloji yan dal eğitimini sürdürmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Hâlen bilim dalımızda üç profesör, üç yardımcı doçent ve bir uzmanlık öğrencisi hizmet vermektedir. Bilim dalımızın kuruluşundan itibaren Prof. Dr. Tülay Bakır, Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Arslan bilim dalı başkanlık görevini yapmış olup, 2005 yılından itibaren bilim dalı başkanlığı görevi Prof. Dr. Orhan Özgür tarafından yürütülmektedir.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Endoskopi ünitemizde yedi hemşire, bir teknisyen, iki yardımcı personel ve iki sekreter olmak üzere toplam 12 personel hizmet vermektedir.

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Pazartesi, perşembe ve cuma günleri saat 13.00-14.00 arasında, Dâhiliye Ana Bilim Dalı ile ortak olarak asistan ve öğretim üyesi seminer ve dersleri dışında ayda bir kez perşembe günleri gastroenteroloji vaka saati yapılmaktadır. Salı günleri dönüşümlü olarak “patoloji” ve “radyoloji” saatleri yapılmaktadır. Çarşamba günleri ise gastroenteroloji bilim dalının eğitim günüdür ve tüm öğretim üyeleri, gastroenteroloji yan dal asistanları, rotasyoner dâhiliye asistanları ve intörnlerin katılımı ile saat 10.00-12.00 arasında dönüşümlü olarak seminer, makale ve araştırma saatleri yapılmaktadır. Her gün saat 11.00-12.00 ve 16.00-17.00 arasında servis vizitleri (rutin ve eğitim amaçlı) yapılmaktadır. Her gün rutin endoskopik işlemler (alt-üst endoskopi+biyopsi, polipektomi, balon-buji dilatasyonları, özofageal bant ligasyonu vb.) standart sedasyon şartları ile yapılmakta ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Salı, çarşamba ve cuma günleri randevulu endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi  (ERCP) ve özofageal, duodenal ya da kolonik stent uygulamaları gibi skopik işlemler, ERCP ünitesinde ve anestezi desteği ile yapılmakta ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Salı ve cuma günleri öğleden sonra, perşembe günü ise sabah anestezi eşliğinde randevulu endoskopik işlemler yapılmaktadır. Hafta içi her gün saat 14.00-15.00 arasında poliklinik hastaları konsülte edilmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Bilim dalımızda 17 yataklı müstakil bir servis bulunmaktadır. Yataklı servis hizmetleri, bir ya da iki dâhiliye asistanı ve iki intörn doktor ile gastroenteroloji yan dal uzmanı ve ilgili öğretim üyeleri tarafından sağlanmaktadır.  Servisimiz yüzde 90-95 doluluk oranı ile hizmet vermektedir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Yılda ortalama 7-8 bin hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Yan dal asistanlarımız rutin nöbet tutmamakta, üçüncü aydan itibaren icap nöbeti tutmaktadırlar.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Evet. Tıpta Uzmanlık Kurulu TUKMOS tarafından önerilen taslağa uygun olarak uygulanmakta ve asistanlarımız karne düzenlenerek değerlendirilmektedir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Rotasyonlar çekirdek eğitim programına uygun olarak yapılmaktadır. Asistanlarımız anestezi ve reanimasyon, radyoloji ve tıbbi patoloji ana bilim dallarında birer ay süreyle rotasyon eğitimlerini almaktadırlar.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

Bilim dalımız öğretim üyelerince 2016 ve 2017 yıllarında, SCI ve SCIE tarafından indekslenen toplam yedi adet yurt dışı yayın ve dört adet yurt içi yayın yapılmıştır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Yurt içi ve yurt dışı kongre ve eğitim programlarına, sözlü-poster sunumu yapılarak veya sadece katılımcı olarak katılma konusunda, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde her türlü imkân mevcuttur.

Bilim dalınızda tıbbi cihaz açısından durumunuz nedir?

Müstakil endoskopi ünitemiz; iki adet Pentax marka video alt+üst endoskopi ünitesi, bir adet Olimpus marka video alt+üst endoskopi ünitesi (NBI), 1 adet Fujinon marka  (ELUXEO™ 7000, BLI) video çift balon enteroskopi+alt+üst endoskopi ünitesinden oluşmaktadır. Ayrıca radyoloji departmanı bünyesinde müstakil bir birim olarak konumlandırılan ERCP ünitesi; bir adet Pentax marka video ERCP sistemi ve bir adet Olimpus marka video ERCP sisteminden oluşmaktadır.  Bir yıldır da Olimpus marka endosonografi (EUS) sistemi ile EUS işlemi bilim dalımızda yapılmaktadır. Özellikle Fujinon marka  (ELUXEO™ 7000, BLI) video endoskopi ünitesinde mukozektomi ve submukozal diseksiyon uygulamaları, Ekim 2017 tarihi itibarıyla hasta kabulüne başlamıştır. Bilim dalımızda ayrıca pH metre ve sulu sistem özofagus motilite çalışmaları da yapılabilmektedir. “High resolution manometry (HRM)” sistemi de kurulum aşamasındadır.  Bilim dalımızda iki adet perkütan ultrasonografi cihazı mevcut olup, poliklinik ve servis hastalarının rutin değerlendirmeleri dışında karaciğer biyopsisi ve perkütan asit drenajı işlemlerinde de kullanılmaktadır. Endoskopi ünitemizdeki her bir sistem noninvaziv kan basıncı, EKG ve pulse oksimetre imkânı olan monitörlerle, merkezi oksijen ve aspiratör sistemi ile donatılmıştır. Servisimiz sekiz adet iki kişilik ve bir adet de tek kişilik odadan oluşmaktadır. Servisimiz de merkezi oksijen ve aspiratör sistemi ile donatılmıştır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Bilim dalımız, öğretim üyesi sayısı göz önüne alındığında ülkemizde ilk 10 bilim dalı arasındadır. İleri endoskopik işlemlerden olan EUS ve enteroskopi son bir yıldır yapılmaya başlanmıştır. Son üç aydır endoskopik mukozal rezeksiyon ve endoskopik submukozal diseksiyon uygulamaları, yaklaşık 20 yıldır da ERCP işlemleri başarı ile uygulanmaktadır. Sulu sistem özofagus manometresi ve ambulatuar pH metre yaklaşık sekiz yıldır yapılmaktadır, HRM özofagus manometre sistemi de alım aşamasındadır. Rutin poliklinik hizmetlerimiz dâhiliye poliklinikleri bünyesinde iki genel gastroenteroloji polikliniği ile gerçekleştirilmekte olup, haftanın iki günü hepatoloji ve inflamatuar barsak hastalıkları polikliniği olarak hizmet verilmektedir. Bu hizmet, birer dâhiliye rotasyoner asistanı ve intörn doktor tarafından, sorumlu öğretim üyesi ve yan dal uzmanlık asistanı konsültasyonu altında gerçekleşmektedir. Bilim dalımızda eğitim alacak yan dal asistanları, tanısal ve terapötik endoskopik işlemleri ve ERCP dâhil ileri endoskopik işlemleri öğrenme imkânı bulacaktır.   Fizik ve teknik kapasite bakımından bölge ve ülkenin önde gelen acil servislerinden birine sahip olan hastanemizde, aktif kullanılan bir heliport da mevcuttur. Ayrıca göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, göğüs cerrahisi yoğun bakımları dışında genel dâhiliye yoğun bakım ünitesi de mevcuttur. Acil endoskopik işlemler bilim dalımız tarafından rutin olarak 7/24 esasına göre yapılabilmektedir. Ulusal ve yerel tıp dernek ve vakıfları ile yılda üç dört ortak bilimsel toplantı-organizasyon düzenlenmekte ve böylece çevre hastanelerde çalışan hekimler ile bilim dalımız arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Bilim dalımız bünyesinde tam katılımlı sosyal programlar düzenlenmekte, bölüm içi kaynaşma ortamları sağlanmaktadır. Kahvaltı, piknik ve akşam yemekleri, milli ve dinî günlere has organizasyonlar vb. bu amaçla yapılan aktivitelerdendir.

Bilim Dalı Künyesi

Kuruluş Tarihi: 1983

Bilim Dalı Kadrosu

Akademik Personel

Prof. Dr. Orhan Özgür (Bilim Dalı Başkanı)              ozgur @ktu.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Arslan                                            mars@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Doğan Yusuf Uzun                                      dryuzun@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Arif Mansur Coşar                               arif@doctor.com

Yrd. Doç. Dr. Sami Fidan                                          fidansami@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Murat Erkut                                         drmerkut@hotmail.com

Hemşire Neslihan Ertürk

Hemşire Nezahat Al

Hemşire Ebru Ateş

Hemşire Fatma Özbek

Hemşire İzlem Akkan

Hemşire Kemal Birlik

Hemşire Elif Karslı

Teknisyen Erol Yamiç

Sekreter Sema Karaçengel

Sekreter Sefa Tokay

Yardımcı personel Vedat Denizli

Yardımcı personel Zahide Altuntaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer