KLİNİKLER
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
TIBBİ BİY. VE GENETİK
14 Nisan 2021, Çarşamba
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karagüzel.
Anabilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?
Anabilim dalımız, 1985 yılında benim yardımcı doçent olarak atanmam ile kuruldu. Anabilim dalımız, kısa sürelerle devam ettiğim Hacettepe Üniversitesi, İtalya ve bir süre ABD’deki eğitimlerimin ardından ve genç araştırıcıların gayretleri sonucu bugünkü durumuna ulaştı. Bu çalışmalara yurtiçi referans merkezlerde eğitimini tamamlayan, bölümün rutin laboratuvarlarının kurulmasında büyük emek sarf eden ve halen anabilim dalında yardımcı doçent olan Dr. Figen Celep katıldı. Anabilim dalında, önce yüksek lisans sonra da doktora programı açıldı. Onun üzerinde genç araştırıcılar yüksek lisans derecesi aldı. Bunlardan 3’ü anabilim dalımızda doktora derecesi aldı. Bu çalışmalar devam ederken önce “sitogenetik laboratuvarı” daha sonra da “DNA, doku kültürü ve moleküler sitogenetik (FISH)” laboratuvarı kuruldu. Bu laboratuvarlar halen araştırma hastanemiz ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer hastanelere rutin hizmet vermektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Anabilim dalımızda 1 profesör, 2 yardımcı doçent, halen Hollanda’da ortak bir araştırmamızı yürüten yakında yardımcı doçentliğe atanmasını beklediğimiz bir elemanımız ve 2 de araştırma görevlimiz var.
Yardımcı personel durumunuz nedir?
Sitogenetik laboratuvarında rutin çalışan 2 lisans mezunu teknisyen bulunuyor. Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nde yardımcı personel ve sekreterya bölüm seviyesinde görev yapıyor.
Anabilim dalınıza yeni giren asistanlar ve uzmanlar döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Anabilim dalımızdaki araştırma görevlileri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü kadrosunda oldukları için döner sermayeden pay alamıyor. Öğretim üyeleri ve 2 uzmanımız döner sermayeden pay alıyor.
Eğitim programınız nedir?
Yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretim programımız, Sağlık Bilimleri Enstitüsü programında yüksek lisans ve doktora dersleri olarak veriliyor. Anabilim dalı içinde vaka tartışması, makale saati ve seminerler şeklinde eğitimler düzenleniyor. Ayrıca, zaman zaman yurtdışı ve yurtiçindeki referans merkezlerine elemanlarımız kısa ve uzun dönem eğitim, bilgi ve görgü arttırmak için çeşitli araştırmaları yürütmek amacıyla gönderiliyor. Halen Hollanda-Nijmegen Üniversitesi Human Genetics departmanında, Hollanda bursu ile bir elemanımız iki yıl için ortak post doktora araştırmamızı devam ettiriyor.
Tıbbi araç-gereç durumunuz nedir?
Anabilim dalımızda bir adet sitogenetik laboratuvarı, bir adet moleküler biyoloji (DNA) laboratuvarı ve bir adet doku kültürü ve FISH (Floresan in situ Hibridizasyon) var. Bu laboratuvarlarda yeterli alt yapı ve ekipman mevcut. Laboratuvarlarımızdaki en önemli aletler olarak, 2 adet steril kabin (air-flow), 2 adet derin dondurucu, elektroforezler, çeşitli etüvler, santrifüjler, floresans mikroskop, invert mikroskop, araştırma mikroskopları, multi-disipliner olarak kullanılan yüksek devirli soğutmalı santrifüj, 70 ve 80 derece derin dondurucular, PCR cihazları, dizi analiz cihazı, saf su ve bi-distile su cihazları, flow sitometre cihazları bulunuyor.
Bilimsel yayın durumunuz nedir? Kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Anabilim dalımızda çoğu Rektörlük Araştırma Fonu’nca desteklenen çok sayıda proje ve tez yapıldı. Yurtdışındaki merkezlerle biten ve halen devam eden ortak araştırmalar var. Ayrıca araştırmalardan elde edilen ve nadir görülen olgulardan oluşan bir DNA bankamız mevcut. Bölümümüzdeki öğretim üyelerinin 45 adet uluslararası, 60 adet ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve bu makalelere ait çok sayıda atıfları bulunuyor. Ayrıca öğretim üyelerinin katılmış oldukları uluslararası ve ulusal kongrelere ait çok sayıda bildirileri var. Ulusal ve uluslararası kongrelere katılmakta araştırma görevlilerimiz, maddi destek sıkıntısı yaşıyor. Belli oranda bu sorun öğretim üyelerini de etkiliyor.
Anabilim dalınızı seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Fakültemizde yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden 50/d kadrosu verilmektedir. Bu kadro tezler bitince sonlanıyor. Asistanlar halen döner sermayeden pay alamıyorlar ancak verilmesi için teşebbüslerimiz devam ediyor. Bilindiği gibi araştırma görevlilerine verilen ücret tatminkar değil. Halen ülkemiz üniversitelerinde görev yapan tüm akademisyenler az ya da çok bu sıkıntıları yaşamıştır. Anabilim dalımızda doktora derecesini alan araştırıcıların yurtdışı bursları ve yurtiçinde kadro bulmakta bir sıkıntıları yok. Araştırmacılık ve akademisyenlik artık ülkemizde cazibesini yitirdi. Bu durumun düzeltilmesini diliyoruz. Temel Tıp Bilimleri Bölümü’ne iyi kalitede elemanlar bulmak zorlaştı. Çok hevesli, yabancı dil bilgisi iyi ve fedakarlık yapmaya hazır genç araştırıcıların aramıza katılmasını bekliyoruz.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer